LT EN RU
Naujienos

VISIEMS TIR GARANTINĖS SISTEMOS DALYVIAMS

2011 rugsėjo 25

MUITINĖS KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ GABENIMO SU TIR KNYGELĖMIS (1975 M. TIR KONVENCIJOS) 9 priedo II dalyje išdėstytos būtinos sąlygos ir reikalavimai, kurių reikia laikytis asmenims, norintiems naudotis TIR procedūromis.

Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA prezidiumo 2003 m. balandžio mėn. 30 d. patvirtintų PRIĖMIMO IR DALYVAVIMO TIR GARANTINĖJE SISTEMOJE BEI ŠALINIMO IŠ JOS TAISYKLIŲ 18 punkto nuostatomis, įmonės – TIR garantinės sistemos narės kasmet iki gruodžio 20d. asociacijos LINAVA TIR departamentui (Jankiškių g. 41) arba visuose regioniniuose skyriuose privalo pateikti:

Akcinės (uždarosios akcinės ) bendrovės:

- raštą iš įmonės apie visus akcininkus, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus bei turimų akcijų kiekį (% arba skaičius);

- raštą, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti pirkti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai ir  asmens kodai). Asmuo, įgaliojamas pirmą kartą, privalo išlaikyti mokomąjį kursą “TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema”.

Individualios įmonės:

- raštą, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti pirkti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai ir  asmens kodai). Asmuo, įgaliojamas pirmą kartą, privalo išlaikyti mokomąjį kursą “TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema”.

Pagarbiai,
TIR departamento direktorius
H.Giedrys

Pridedama: