LT EN RU
Naujienos

VSAT pateikė išaiškinimą dėl dokumentų, reikalingų kertant valstybės sieną

2020 kovo 24

Valstybinė sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pateikė išaiškinimą dėl dokumentų, reikalingų kertant valstybės sieną. Atkreipiame dėmesį, jog šie paaiškinimai galioja tik tol, kol galioja Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d.  nutarimo ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 232 redakcija (toliau LRV nutarimas). Keičiantis minėto nutarimo nuostatoms, gali kisti ir jo taikymas minėtų subjektų atžvilgiu.

Dėl Lietuvos transporto įmonėse dirbančių asmenų

Į Lietuvos Respublikos teritoriją nekliudomai gali atvykti užsieniečiai – ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse t. y. į Lietuvos Respublikos teritoriją nekliudomai gali atvykti visi užsieniečiai, nepriklausomai ar jie turi laikiną leidimą gyventi, ar jie turi nacionalinę D vizą, jeigu jie yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse. Priklausomybę galėtų patvirtinti darbo sutarties su Lietuvos įmone kopija ir vairuotojo liudijimas.

Išvykdami iš Lietuvos Respublikos į mobiliąją darbo vietą be galiojančių kelionės dokumentų (leidimas gyventi arba D viza) pateikiama Lietuvos įmonės kontrakto (sutarties) su įmone, esančia užsienio valstybėje, į kurią vykstama kopija arba įsakymo dėl ilgalaikės komandiruotės kopija, kuriame turi būti nurodytos ekipažo ar įgulos narių vardai ir pavardės. Visi vykstantys turi turėti ir, pareikalavus pateikti vairuotojo liudijimą (užsieniečiai). Analogiškos nuostatos taikomos ir Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 3.1.4 punktu dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ir vyksta į užsienio valstybę. Lietuvos piliečiai vietoje vairuotojo liudijimo pateikia darbo pažymėjimą (specialus pažymėjimas, patvirtinantis priklausomybę įmonei).

Dėl kitų valstybių įmonėse dirbančių asmenų

Užsieniečiai – ekipažų ir įgulų nariai, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis t. y.  į Lietuvos Respublikos teritoriją nekliudomai gali atvykti ir išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos visi užsieniečiai, kurie yra ekipažų ar įgulų nariai ir vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis. Dokumentai, patvirtinantys asmenų priklausomybę ekipažui ar įgulai galėtų būti darbo sutarties kopija, vairuotojų liudijimai arba darbo pažymėjimai. Esant kitokiam teisiniam reguliavimui užsienio valstybėje, jų priklausomybė gali būti patvirtinama kitais dokumentais.

Analogiškos nuostatos taikomos ir Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 3.1.4 punktu yra ekipažų ar įgulų nariai ir vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir vyksta į užsienio valstybę. Lietuvos piliečiai vietoje vairuotojo liudijimo pateikia darbo pažymėjimą (specialus pažymėjimas, patvirtinantis priklausomybę įmonei).

Pažymėtina, jog vykdyti tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis t. y.  į Lietuvos Respublikos teritoriją nekliudomai gali atvykti ir išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos visi užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie vykdo tarptautinę komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą automobiliais iki 3.5 tonų  Lietuvoje arba kitą dokumentą, patvirtinantį tokią veiklą užsienio valstybėje iš kurios jis atvyko. Tokiu būdu asmenys turi pateikti individualios veiklos pažymą, kurioje atsispindėtų  leidimas vykdyti tarptautinį komercinį vežimą ar kitą dokumentą, pagal užsienio valstybės teisinį reglamentavimą, patvirtinantį vertimąsi tarptautiniu komerciniu vežimu. Be minėtų dokumentų turi pateikti vežamo krovinio važtaraštį. Lietuvoje individualios veiklos pažymoje tokia veikla pažymima ERVK 49.41 tarptautinis krovinių vežimas, ERVK 49.39 tarptautinis keleivių vežimas ir ERVK 96.03 – laidotuvių ir su jomis susijusi paslaugų veikla – tokiu atveju vežėjas gali vežti žmonių  palaikus, karstus ir kitus atributus, susijusius su laidotuvėmis.

 

 


Grįžti
KLAUSK