LT EN RU
Naujienos

Vyriausybė pritarė Mobilumo paketo nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę

2022 balandžio 21

Vakar, balandžio 19 d., Vyriausybė pritarė vežėjų veiklą Europos Sąjungoje sugriežtinusių Mobilumo paketo nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę ir taikymui Lietuvoje. Tokio sprendimo tikslas – užtikrinti Lietuvos nacionalinės teisės atitikimą 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtoms reglamentų direktyvų nuostatoms, taip pat šių jų tinkamą taikymą ir įgyvendinimą.

Įgyvendinus pakeitimus, pirma, pasipildys kelių transporto kodekso nuostatos. Būtų įtvirtinta krovinio vežimo savo sąskaitą ir nekomerciniais tikslais apibrėžtis, siekiant numatyti, jog vežimą vykdantiems ūkio subjektams nebūtų taikomas vairuotojų darbo ir poilsio režimo laikymosi reikalavimas ir prievolė transporto priemonėje turėti įrengtą tachografą. Taip pat būtų įteisinta nauja licencijos rūšis, skirta vežti krovinius tarptautiniais maršrutais vilkikams, kurių masė siekia 2,5–3,5 tonos.

Kelių transporto kodekse atsiras ir reikalavimas nustatyti proporcingumo reikalavimą vežėjo vykdomajai veiklai, t. y. vežėjas galės turėti ne daugiau kaip 5 vairuotojus kiekvienai licencijuotai transporto priemonei. Toks rodiklis apskaičiuotas įvertinus, kad iki 2020 m. liepos mėn. įsigaliojusių nuostatų dėl vilkikų vairuotojų periodinio grąžinimo į jų registracijos ar gyvenamą vietą vežėjams statistiškai reikėjo apie 1,5 vairuotojo etato vienam vilkikui.

Kelių transporto kodekse taip pat numatyta nustatyti užsienio šalių vežėjų vairuotojų komandiravimo į Lietuvą reikalavimus ir kitas nuostatas.

Antra, atsirastų pakeitimai ir administracinių nusižengimų kodekse. Administracinė atsakomybė bus numatyta vežėjų įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, jei jie nesilaikys reikalavimo vairuotojams grįžti į registracijos šalį ar į jo gyvenamąją vietą ar reikalavimo per nustatytą laiką grąžinti vilkiką į vežėjo registracijos vietą, o vairuotojams – jei jie nesilaikys reikalavimų dėl kassavaitinio poilsio laiko.

Taip pat administracinė atsakomybė bus numatoma už mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo laiko ir jo apskaitos, vairuotojo kortelės ir kelių transporto priemonėje sumontuoto tachografo naudojimo ir kitus pažeidimus.

Tam, kad įsigaliotų šie teisės aktų pakeitimai, Vyriausybės sprendimą turės patvirtinti Seimas. Kadangi įstatymų projektai įgyvendina ES teisės aktus (į nacionalinę teisę juos reikėjo perkelti iki vasario 2 d.), šiuos projektus Seimo bus prašoma svarstyti skubos tvarka.

Daugiau informacijos galite rasti čia:

https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2607458_imp_cabd1e837818f5a0c3637f18f20a3a9c.pdf

https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2607464_imp_aa3e318fca9871a07c8275dddd4429a5.pdf