LT EN RU
Naujienos
2011 gegužės 18 Dėl vežėjų nuostolių ir lengvatinio keleivių vežimo kompensavimo

Š.m. balandžio 1 d. įvykusiame Keleivinio transporto sekcijos narių metiniame susirinkime buvo pasiūlyta informuoti vyriausybės atstovus apskrityse apie tai, kaip miestų/rajonų savivaldybės atsiskaito su keleivių vežėjais, dengdamos vežėjų patirtus nuostolius dėl viešųjų paslaugų teikimo ir išlaidas dėl transporto lengvatų taikymo ir paprašyti pakontroliuoti, ar savivaldybės peržiūri kasmet keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifus, kaip tai yra numatyta Kelių transporto kodekse.

Plačiau
2011 gegužės 18 Dėl Bendrijos licencijų ir jų kopijų formų patvirtinimo

Įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1072/2009 ir Nr. 1073/2009, susisiekimo ministras 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3-258 patvirtino Bendrijos licencijų ir jų kopijų formas.
(Žin., 2011-05-04, Nr. 53-2561)

Plačiau
2011 balandžio 27 Dėl Lenkijos PVM

Kaip mus informavo kai kurie vežėjai, Lenkijos mokesčių inspekcijos pareigūnai jau pradėjo bausti keleivių vežėjus, kurie vykdo vienkartinius reisus per Lenkijos teritoriją, neprisiregistravę šioje šalyje kaip PVM mokėtojai. Todėl siekiant išvengti nesusipratimų ir baudų Lenkijoje, prašome vežėjus registruotis Lenkijos mokesčių inspekcijoje.

Plačiau
2011 balandžio 27 Dėl asociacijos LINAVA XXII-ojo kongreso

Informuojame, kad 2011-05-27 įvyks asociacijos LINAVA XXII kongresas, kuriame pagal asociacijos įstatų 4.4.6 punktą gali dalyvauti ir balsuoti tik asociacijos nariai.

Keleivinio transporto skyrius

Plačiau
2011 balandžio 27 Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų

2010 m. lapkričio 18 d. LR Seimas priėmė ATPK pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1142, kuriuo panaikino nuostatas, leidžiančias kontroliuojantiems asmenims imti baudą pažeidimo padarymo vietoje.

Plačiau
2011 balandžio 27 Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių

Susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 patvirtintos naujos redakcijos Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės.
(Žin., 2011-04-16, Nr. 46-2190)

Plačiau
2011 balandžio 08 Dėl vežėjų nuostolių ir lengvatinio keleivių vežimo kompensavimo

Š.m. balandžio 1 d. įvykusiame Keleivinio transporto sekcijos narių metiniame susirinkime buvo pasiūlyta informuoti vyriausybės atstovus apskrityse apie tai, kaip miestų/rajonų savivaldybės atsiskaito su keleivių vežėjais, dengdamos vežėjų patirtus nuostolius dėl viešųjų paslaugų teikimo ir išlaidas dėl transporto lengvatų taikymo ir paprašyti pakontroliuoti, ar savivaldybės peržiūri kasmet keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifus, kaip tai yra numatyta Kelių transporto kodekse.

Plačiau
2011 balandžio 08 Dėl nelegalaus keleivių vežimo

2010 m. gruodžio mėn. kreipėmės į LR Vyriausybę, finansų ir susisiekimo ministerijas bei Seimo narius, primindami valdžios institucijoms įsisenėjusią nelegalaus keleivių vežimo problemą (mūsų rašto kopiją siuntėme Jums su Informacija 2010-12-10). Kartu išsiuntėme paketą dokumentų su priedais (20 lapų), liudijančių apie neteisėtą veiklą prie kai kurių autobusų stočių.

Plačiau
2011 kovo 17 Dėl autobusų parkų statistikos

Remdamiesi mūsų turima ilgamete keleivinio transporto įmonių veiklos statistinių duomenų analize, paruošėme lyginamąją 2005-2010 metų ekonominių rodiklių suvestinę (žr. Priede – Statistikos suvestinė).

Plačiau
2011 kovo 17 Dėl keleivinio transporto įmonių metinio susirinkimo

Informuojame, kad 2011-05-27 įvyks asociacijos LINAVA kongresas. Pagal asociacijos įstatus ne vėliau kaip prieš mėnesį turi būti organizuojami regioniniai vežėjų pasitarimai. Todėl š.m. balandžio 1 d. numatyta pravesti keleivinio transporto įmonių pasitarimą. Išsamesnę informaciją atsiųsime vėliau.

Plačiau
2011 kovo 17 Dėl Autobusų klasifikavimo komisijos

Atsižvelgiant į Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos turizmo asociacijos siūlymus, susijusius su darbuotojų pakeitimais, asociacijos “LINAVA” prezidiumo 2011-02-24 posėdyje buvo patvirtinta naujos sudėties Autobusų klasifikavimo komisija:

Plačiau
2011 kovo 17 Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų

2010 m. lapkričio 18 d. LR Seimas priėmė ATPK pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1142, kuriuo panaikino nuostatas, leidžiančias kontroliuojantiems asmenims imti baudą pažeidimo padarymo vietoje.

Plačiau
2011 kovo 09 Dėl pridėtinės vertės mokesčio įtakos vežėjų nuostolių kompensacijai

2011-02-22 iš Susisiekimo ministerijos gavome Valstybinės mokesčių inspekcijos paruoštą PVM įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo projektą, kuriame numatoma pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinti dotacijas, kurias savivaldybė moka keleivių vežėjui už keleivių vežimo nuostolingais maršrutais paslaugas.

Plačiau
2011 kovo 09 Dėl Lenkijos kelių mokesčio

Informuojame, kad Lenkijoje nuo 2011 m. liepos 1 d. keičiasi kelių mokesčio sistema.

Plačiau
2011 kovo 09 Dėl transporto priemonių naudotojo mokesčio vinječių

LR susisiekimo ministras 2011-02-24 įsakymu Nr. 3-112 pakeitė kai kuriuos Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2007-03-23, punktus.

Plačiau
2011 kovo 09 Dėl reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones

LR susisiekimo ministras 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100 patvirtino Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašą, kuris nustato energetinius ir aplinkosauginius reikalavimus, į kuriuos reikia atsižvelgti perkant M1, N1, N2, N3, M2 ir M3 kategorijų kelių transporto priemones.

Plačiau
2011 vasario 23 Dėl Lenkijos PVM

Informuojame, kad asociacijos LINAVA interneto svetainės rubrikoje “Transporto žinynas” yra atnaujinta informacija apie PVM, kuris yra taikomas keleivių vežimui užsakomaisiais reisais Lenkijos teritorijoje.

Plačiau
2011 vasario 23 Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas 2011 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 2B-74 patvirtino kai kuriuos Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių pakeitimus.

Plačiau
2011 vasario 23 Dėl vairuotojų mokymo tvarkos

Susisiekimo ministras 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 patvirtino C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašą, kuris įsigalios 2011-07-01.

Plačiau
2011 vasario 23 Dėl kontrolieriaus pažymėjimų blankų išdavimo tvarkos

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 2B-33 patvirtintas Keleivinio kelių transporto vežėjo kontrolieriaus ir vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankų išdavimo tvarkos aprašas.

Plačiau
KLAUSK