LT EN RU
Naujienos
2011 sausio 07 Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pakeitimų

2010 m. lapkričio 18 d. LR Seimas priėmė ATPK pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1142, kuriuo panaikino nuostatas, leidžiančias kontroliuojantiems asmenims imti baudą pažeidimo padarymo vietoje.

Plačiau
2011 sausio 07 Dėl kompensacijų už transporto lengvatų taikymą

2010-12-02 informavome Jus, kad vežėjų per 2010 m. spalio mėnesį negautų dėl lengvatų taikymo tolimojo susisiekimo maršrutuose pajamų kompensavimui trūksta 9,5 tūkst. litų, o kompensavimui už lengvatas, suteiktas lapkričio mėn., lėšų visai neskirta.

Plačiau
2011 sausio 07 Dėl nelegalaus verslo

2010 m. gruodžio pradžioje išsiuntėme raštą Nr. 32-1681 LR Vyriausybei, susisiekimo bei finansų ministerijoms ir LR Seimui dėl nelegalaus keleivių vežimo.

Plačiau
2011 sausio 07 Dėl LR Vyriausybės nutarimo pakeitimo

LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1759 pakeistas 2003-09-04 nutarimas Nr. 1132 “Dėl vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos patvirtinimo”. Esminių pakeitimų nutarime nėra, pakeistos tik kai kurios sąvokos.
(Žin., 2010-12-18, Nr. 148-7580)

Plačiau
KLAUSK