LT EN RU
Naujienos
2011 sausio 20 Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimo

“Valstybės žinių” 2011-01-18 Nr. 7 publikuojamas Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimas, kurį pridedame ir su kuriuo siūlome susipažinti. (žr. Priede – Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimas)

Plačiau
2011 sausio 20 Dėl nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-125 patvirtino Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisykles (toliau – Taisyklės).

Plačiau
2011 sausio 12 Dėl vežėjų nuostolių kompensavimo

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-20 d. įsakymas Nr.3-457, kuriuo patvirtintas „Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas), sukėlė daug diskusijų tarp vežėjų ir savivaldybių.

Plačiau
2011 sausio 11 Po skolų išieškojimo – kontrpuolimas prieš asociaciją „Linava“

Vilniaus apygardos prokuratūros išplatintame informaciniame pranešime apie Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus (ENTS) viršininkui 55 metų A. L., jo pavaldiniams pateiktus įtarimus piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi minimi ir Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ darbuotojai.

Plačiau
2011 sausio 07 Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pakeitimų

2010 m. lapkričio 18 d. LR Seimas priėmė ATPK pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1142, kuriuo panaikino nuostatas, leidžiančias kontroliuojantiems asmenims imti baudą pažeidimo padarymo vietoje.

Plačiau
2011 sausio 07 Dėl kompensacijų už transporto lengvatų taikymą

2010-12-02 informavome Jus, kad vežėjų per 2010 m. spalio mėnesį negautų dėl lengvatų taikymo tolimojo susisiekimo maršrutuose pajamų kompensavimui trūksta 9,5 tūkst. litų, o kompensavimui už lengvatas, suteiktas lapkričio mėn., lėšų visai neskirta.

Plačiau
2011 sausio 07 Dėl nelegalaus verslo

2010 m. gruodžio pradžioje išsiuntėme raštą Nr. 32-1681 LR Vyriausybei, susisiekimo bei finansų ministerijoms ir LR Seimui dėl nelegalaus keleivių vežimo.

Plačiau
2011 sausio 07 Dėl LR Vyriausybės nutarimo pakeitimo

LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1759 pakeistas 2003-09-04 nutarimas Nr. 1132 “Dėl vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos patvirtinimo”. Esminių pakeitimų nutarime nėra, pakeistos tik kai kurios sąvokos.
(Žin., 2010-12-18, Nr. 148-7580)

Plačiau
KLAUSK