LT EN RU
Naujienos
2016 spalio 14 Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo pakeitimo projektas

Susisiekimo ministerija parengė LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą Nr. 16-6943(4).

Plačiau
2016 spalio 14 ES fondų projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo projektas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-K-519 priemonės „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas Nr. 16-5248(2). Pagal Aprašą greta kitų veiklų  numatoma remti šias veiklas: tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų aprūpinimas dviračių laikymo / pervežimo įranga.

Plačiau
2016 spalio 13 Dėl Kelių transporto kodekso pakeitimo projekto

Teisės aktų projektų duomenų bazėje 2016-10-12 užregistruotas Susisiekimo ministerijos parengtas ir pateiktas Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 11, 16, 171, 18, 20, 21, 22 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 82, 83, 84 straipsniais ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. 15-7309(5).

Plačiau
2016 rugsėjo 26 Informacija apie teisės aktų projektus 2016-09-23

Teisės aktų projektų duomenų bazėje  2016 m. rugsėjo 22 d. užregistruoti dviejų susisiekimo ministro įsakymų projektai, susiję su 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonių finansavimu:

Plačiau
2016 rugsėjo 20 Darbo kodekso pakeitimai

2016 m. rugsėjo 14 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą Nr. XII-2603, kuriuo patvirtino Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. Naujasis Darbo kodeksas įsigalios 2017 m. sausio 1 d.  

Plačiau
2016 rugpjūčio 31 Posėdžiavo Keleivinio transporto taryba

Rugpjūčio 30 d. į posėdį rinkosi Keleivinio transporto taryba. Posėdyje taip pat dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas E. Mikėnas, generalinis sekretorius V. Milėnas, sekretorius transporto politikai T. Garuolis.

Plačiau
2016 rugpjūčio 29 Kviečiame dalyvauti konsultacijose dėl Lietuvos vežėjams aktualių direktyvų pakeitimo

Asociacija „Linava“ prašo savo narius aktyviai dalyvauti Europos Komisijos (EK) inicijuotose viešosiose konsultacijose dėl patekimo į rinką, vežimo sąlygų, išnuomojamų vilkikų naudojimo kroviniams vežti keliais taisyklių ir kitų klausimų.

Plačiau
2016 rugpjūčio 24 Artėjant mokslo metams Baltarusijoje ir šviesiuoju paros metu reikės važiuoti su įjungtais žibintais

Asociacija „Linava“ praneša, kad nuo rugpjūčio 25 iki rugsėjo 5 d. vairuotojai Baltarusijos Respublikos teritorijoje turi važiuoti su įjungtais artimųjų šviesų žibintais šviesiuoju paros metu.

Plačiau
2016 rugpjūčio 22 Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių pakeitimo
Teisės aktų projektų duomenų bazėje 2016-08-19 užregistruotas susisiekimo ministerijos parengtas LR vyriausybės nutarimo projektas Nr. 16-3183(4) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo keičiamos kai kurios Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių nuostatos.
Plačiau
2016 rugpjūčio 22 VKTI viršininko įsakymas dėl teikiamų dokumentų formų patvirtinimo pakeitimo
Teisės aktų registre (TAR) 2016-08-17 užregistruotas Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 2BE-211 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 2B-240 „Dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR, 2016-08-17, Nr. 2016-22404)
Plačiau
2016 rugpjūčio 04 Dėl Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 m. rugpjūčio 3 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 2BE-196 patvirtintas Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo tvarkos aprašas, kuris įsigalios 2016 m. lapkričio 1 d.

Plačiau
2016 liepos 22 Dėk kelių transporto kodekso pakeitimo projekto

2016-07-21 Teisės aktų projektų duomenų bazėje užregistruotas Susisiekimo ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 11, 16, 171, 18, 20, 21, 22 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 82, 83, 84 straipsniais ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. 15-7309(4) ir Vyriausybės nutarimo projektas Nr. 15-7308(4), kuriuo Kodekso pakeitimo projektas teikiamas Seimui. 

Plačiau
2016 liepos 21 Dėl prievolės vežiotis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Vidaus reikalų ministerija parengė ir 2016-07-20 Vyriausybei pateikė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. 15-13667(3), kuriuo būtų panaikinta prievolė B kategorijos vairuotojams visada vežiotis vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo bei privalomosios techninės apžiūros dokumentus, taip pat – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą). Pareigūnas, pagal pateiktą asmens dokumentą nustatęs vairuotojo tapatybę, visą reikiamą informaciją gautų iš Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės, Centralizuotos techninės apžiūros duomenų bazės, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro.

Plačiau
2016 liepos 20 Projektas „Dėl Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2016 m. liepos 19 d. teisės aktų projektų duomenų bazėje užregistruotas Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas Nr. 16-8240, kuris nustato užsienio valstybių leidimų, kelionės lapų ar jų knygų ir sertifikatų išdavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje tvarką.

Plačiau
2016 liepos 08 Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo

2016-07-07 Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) užregistruotas LR vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 16-7195(2), kurį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Plačiau
2016 liepos 08 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto organizuojant paslaugų pirkimo konkursus

2016 m. liepos 7 d. Susisiekimo ministerija parengė LR Vyriausybės nutarimo projektą Nr. 16-8044, kuriuo siūloma Vežėjų (operatorių) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos aprašą pripažinti netekusiu galios.

Plačiau
2016 liepos 08 Dėl asociacijos „Linava“ sekretoriato struktūros pakeitimų

Informuojame, kad nuo 2016 m. birželio mėn. Keleivinio ir krovininio transporto skyriai sujungti į vieną Transporto reikalų skyrių, kuriame keleivinio transporto klausimais dirba tie patys žmonės: J. Stolovickij (vyresnysis specialistas) ir L. Bajorūnienė (specialistė). Kontaktiniai duomenys liko tie patys.

Plačiau
2016 liepos 08 Dėl keleivių vežimo lapų

Reaguodami į keleivių vežėjų nusiskundimus, kad Linavos mokymo centras nebeturi keleivių vežimo lapų, kreipėmės į Valstybinę kelių transporto inspekciją, kuri mus patikino, kad klausimas suderintas su spaustuve, kuri kitos savaitės antradienį (liepos 12 d.) pradės spausdinti minėtus dokumentus. Tikėtina, kad nuo liepos 13 d. (gal jau liepos 12 d. antroje dienos pusėje) Linavos mokymo centras jau galės prekiauti keleivių vežimo lapais.

Plačiau
2016 liepos 01 Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas 2016 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 2BE-162 pakeitė Vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
Plačiau
KLAUSK