LT EN RU
Naujienos
2017 gruodžio 11 Keleivinio transporto tarybos pasitarime – gera žinia tolimojo susisiekimo maršrutais vežantiems vežėjams

Gruodžio 7-ąją į posėdį asociacijoje „Linava“ rinkosi Keleivinio transporto tarybos nariai. Susirinkime taip pat dalyvavo Lietuvos transporto saugos administracijos Transporto veiklos reguliavimo skyriaus vedėjas Virginijus Čiškauskas, įmonės „Eljunga“ atstovas Artūras Vindžgelskis, informuoja ebus.lt

Plačiau
2017 spalio 30 Informacija apie naujus teisės aktus (spalio 30 d.)

Teisės aktų registre užregistruotas 2017-10-19 Seime priimtas Kelių transporto kodekso 14 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-693, kuriame 14 straipsnis „Kelių transporto kontrolės įgaliojimai“ išdėstytas nauja redakcija. su ja susipažinti galite paspaudę šią nuorodą.

Plačiau
2017 spalio 20 Dėl įstatymo pakeitimo projekto, įteisinančio kombinuotąjį keleivių vežimą

2017 m. spalio 16 d. informavome apie Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje užregistruotą Susisiekimo ministerijos parengtą Lietuvos  Respublikos  transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 3, 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. 17-8705(2), kuriuo siūloma įstatyme įtvirtinti kombinuotojo keleivių vežimo sąvoką.

Plačiau
2017 spalio 17 Dėl informacijos (pažymos) apie asmens padarytus administracinius nusižengimus gavimo

Vežėjai skundžiasi, kad yra sudėtinga gauti informaciją apie asmens padarytus administracinius nusižengimus (pav., ar asmuo nėra nubaustas už tai, kad vairavo transporto priemonę neblaivus). Nuo 2017 metų sausio 1 d. pradėjo veikti Administracinių nusižengimų registras (ANR), kuriame registruojami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai, ir kurio pagalba pažymos turėtų būti išduodamos daug greičiau.

Plačiau
2017 spalio 16 Teisės aktų pasikeitimai (spalio 16 d.)

Kaip anksčiau skelbėme, rugsėjo 26 d. LR Seimo pirmininkui ir Ekonomikos komiteto pirmininkui buvo išsiųstas raštas dėl savivaldybių galimybės sudarinėti vidaus sandorius su keleivių vežėjais dėl viešųjų paslaugų teikimo. Spalio 12 d. Seimo ekonomikos komitetas mums pranešė, kad artimiausiu metu planuojama organizuoti šio klausimo aptarimą, kuriame dalyvaus asociacijos „Linava“ ir Konkurencijos tarybos atstovai.

Plačiau
2017 rugsėjo 14 Susitikime Susisiekimo ministerijoje aptartos keleivių vežėjų aktualijos

Rugsėjo 13 d. asociacijos viceprezidentas Rimantas Martinavičius ir Transporto reikalų skyriaus vyr. specialistas Jevgenij Stolovickij susitiko su Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktoriumi Vladislavu Kondratovičiumi. Susitikime tai pat dalyvavo to paties departamento vyr. patarėjas Tomas Pilukas ir Kelių transporto skyriaus vedėjas Jaunius Jasiūnas.

Plačiau
2017 rugpjūčio 28 Pasikeitė Keleivinio transporto tarybos sudėtis

2017-08-24 įvykusiame asociacijos „Linava“ keleivinio transporto įmonių vadovų susirinkime buvo atnaujinta Keleivinio transporto tarybos sudėtis. Vietoje jau nebedirbančių įmonių vadovų Jelizavetos Daugininkienės (Klaipėdos autobusų parkas) ir Valentino Repčio (Rokiškio autobusų parkas) išrinkti du nauji Tarybos nariai: Vytautas Bulka (UAB „Svirka“) ir Otaras Urbanas (UAB „Jonavos autobusai“). 

Plačiau
2017 rugpjūčio 24 Keleivių vežėjai aptarė esamas problemas

Rugpjūčio 24-ąją asociacijos „Linava“ mokymo centro salėje rinkosi keleivinio transporto įmonių vadovai. Svarstytos aktualiausios pastarojo meto problemos.

Plačiau
2017 liepos 25 Transporto lengvatų įstatymo pakeitimas

Teisės aktų registre (TAR) 2017-07-24 užregistruotas 2017-07-11 priimtas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas Nr. XIII-619, kurį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Plačiau
2017 birželio 29 Įstatymų pakeitimai (birželio 29 d.)

Pateikiame naujausius teisės aktų pakeitimus.

Plačiau
2017 birželio 27 Susitikime su susisiekimo viceministru aptartos keleivinio transporto aktualijos

Birželio 26 d. įvyko asociacijos „Linava“ inicijuotas susitikimas su Susisiekimo ministerijos atstovais. Jo metu visas dėmesys skirtas keleivinio transporto sektoriaus aktualijoms.

Plačiau
2017 birželio 26 Dėl keleivinio transporto kontrolieriaus pažymėjimo

Valstybinė kelių transporto inspekcija kreipėsi į Susisiekimo ministeriją su pasiūlymu keisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 3-13(1.5 E) „Dėl Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo“ ir atsisakyti keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo pavyzdinės formos, taip pat įgaliojimo Inspekcijai organizuoti kontrolieriaus pažymėjimų blankų spausdinimą. Susisiekimo ministerija asociacijai „Linava“ atsiuntė užklausimą dėl šio pasiūlymo. 

Plačiau
2017 birželio 02 Seime aptarti keleivinio transporto klausimai

Gegužės 31 d. LR Seime asociacijos „Linava“ vadovai susitiko su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Prezidentas Erlandas Mikėnas, generalinis sekretorius Vytautas Milėnas bei viceprezidentai Vytas Bučinskas ir Rimantas Martinavičius kalbėjo apie valstybės neišnaudotas galimybes, kurios leistų padaryti transporto sektorių konkurencingesnį bei užtikrintų didesnį jo indėlį į biudžetą.

Plačiau
2017 gegužės 30 Suformuota pozicija dėl Kelių transporto kodekso nuostatų, numatančių konkursus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais

2017-05-29 įvyko telefoninė konferencija, kurioje dalyvavo vežėjai, dirbantys tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutuose.

Plačiau
2017 gegužės 26 Informacija apie teisės aktų pakeitimus (gegužės 26 d.)

Teisės aktų registre (TAR) 2017-05-25 užregistruotas susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-244 „Dėl kategorijos suteikimo Kauno autobusų stočiai ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo naujajai Kauno autobusų stočiai suteikiama pirma kategorija (TAR, 2017-05-25, Nr. 8782). Daugiau informacijos paspaudus šią nuorodą.

Plačiau
2017 gegužės 23 Informacija dėl naujų teisės aktų (gegužės 23 d.)

Lietuvos Respublikos Seimas gegužės 9 ir 11 d. priėmė įstatymų pakeitimus ir papildymus. Siūlome susipažinti. 

Plačiau
2017 gegužės 19 Kasos aparatų naudojimo taisyklių pakeitimai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2017 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017-05-18, Nr. 2017-08342).

Plačiau
2017 gegužės 05 Informacija apie teisės aktų pakeitimus (gegužės 4 d.)

2017-05-04 Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) užregistruoti šie Susisiekimo ministerijos parengti projektai:

Plačiau
2017 gegužės 03 Dėl teisės aktų pakeitimų, kuriais siūloma įtvirtinti kombinuotąjį keleivių vežimą

Kaip jau informavome 2017-04-28, Teisės aktų projektų duomenų bazėje 2017-04-19 užregistruoti Susisiekimo ministerijos parengti Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 3, 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. 17-4963 ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 101 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. 17-4961, kuriuose  siūloma įtvirtinti sąvoką „kombinuotasis keleivių vežimas“.

Plačiau
2017 balandžio 27 Dėl viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus sandorių

Balandžio 25 d. LR Seime buvo svarstomas LR Prezidentės vetuotas Viešųjų pirkimų įstatymas, o galutinį sprendimą dėl šio įstatymo Seimas turėtų priimti gegužės 2 d. Todėl šiuo metu labai svarbu išnaudoti visas galimybes bendraujant su Seimo nariais ir kitais asmenimis, kurie galėtų padėti suformuoti Seimo narių nuomonę, kad Viešųjų pirkimų įstatyme būtina palikti vidaus sandorius. Balandžio 20 d. siuntėme Jums Seimo pirmininkui adresuotą 2017-04-19 raštą Nr. S-1205 „Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo“, kuriame išdėstyti argumentai, kodėl negalima panaikinti galimybės savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius su jų valdomais autobusų parkais. Siūlome susitikimuose ir diskusijose su Seimo nariais ar kitais politikais pasinaudoti šiais argumentais ir aiškinti galimas grėsmes, jei būtų panaikinti vidaus sandoriai.

Plačiau
KLAUSK