LT EN RU
Naujienos
2020 lapkričio 24 Nuotolinio kongreso sistemos testavimas – lapkričio 26 d.

Artėjant pirmajam nuotoliniam „Linavos“ kongresui, šią savaitę ketinama testuoti nuotolinio kongreso organizavimą. Šiuolaikinės technologijos leidžia atlikti veiksmus nuotoliniu būdu, kaip ir įprasto susirinkimo metu: stebėti, kalbėti, balsuoti. Asociacija šio tikslo įgyvendinimui pasitelkė tris platformas: www.zoom.com, www.youtube.com ir www.ibalsas.lt

Lapkričio 26 d. 15 val. visus vežėjus testavimui kviečiame prisijungti čia: https://us02web.zoom.us/j/84833913176?pwd=cVZoNlVpQXNvNHhtL00xOGlMUXVMUT09

Testavimo metu gali prisijungti visi norintys. Gali ir keli žmonės nuo įmonės, apribojimų nebus. Prisijungimo metu bus siekiama įsitikinti, ar visiems pavyksta prisijungti, taip pat testuojama galimybė paprašyti žodžio kongreso metu, pasisakyti suteikus žodį, taip pat galimybė balsuoti ir demonstruoti balsavimo rezultatus. Prisijungusiems vežėjams nurodytais el. paštais bus siunčiamos testavimo balsavimo nuorodos, per kurias bus galima išbandyti balsavimo sistemą.

Prieš renginį visiems nariams oficialiais įmonių adresais bus išsiųstos balsavimo nuorodos, kad dar iki susitikimo būtų atliktas testinis balsavimas. Rezultatus pademonstruosime testinio Zoom susitikimo metu.

Labai prašome vežėjų aktyviai dalyvauti tikrinant sistemą, nes Jūsų pastebėjimai ir klausimai labai reikalingi. Be to, testavimas yra galimybė susipažinti su platforma, per kurią bus organizuojamas nuotolinis kongresas, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Kaip žinoma, i Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) XXXVII kongrese, kuris įvyks 2020 m. gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu realiu laiku, naudojant elektronines ryšių priemones.
Kongreso darbo pradžia – 10.00 val.

Registracija į kongresą prasideda prieš 2 savaites iki kongreso, t. y. nuo 2020 m. gruodžio 3 dienos 10 val. Registracija baigiama likus 7 kalendorinėms dienoms iki kongreso pradžios, t. y. 2020 m. gruodžio 10 dieną 10 val.

Visa oficiali informacija apie XXXVII kongresą skelbiama www.linava.lt/kongresas

Plačiau
2020 lapkričio 20 „Linavos“ prezidiumas ruošiasi kongresui

Artėjant XXXVII kongresui, „Linavos“ prezidiumas priėmė keletą svarbių sprendimų, kurie svarbūs prieš gruodžio 17 dieną vyksiantį XXXVII kongresą.

Prezidiumo nariai lapkričio 18 d. vykusiame posėdyje, atsižvelgdami į susiklosčiusią sudėtingą situaciją dėl plintančios koronaviruso pandemijos, patvirtino kongreso darbo tvarkos papildymą, kuris reglamentuoja kongreso darbo tvarką nuotoliniu būdu. Pakeitimuose numatyta, kad karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio metu ar atskiru asociacijos prezidiumo nutarimu, Kongresas gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Šiuo būdu priimant Kongreso nutarimus ar kitus sprendimus, turi būti užtikrintas Kongrese asociacijos narį atstovaujančio asmens tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

Kongreso dalyvių registracija atliekama elektroninių ryšių priemonėmis, naudojant atitinkamas šiam tikslui pritaikytas programas/sistemas. Šį kartą organizuojant kongresą registracija vyks nuo gruodžio 3 iki 10 d. 10 val.  Pagal priimtus pakeitimus, kongreso dalyvis turi užsiregistruoti elektroninėje registracijos formoje. Nuoroda į registracijos formą ir dokumentų pavyzdžius prieš kongresą bus skelbiami asociacijos tinklalapyje www.linava.lt. Asociacijos tinklalapyje bus paskelbta visa vežėjams reikalinga informacija bei kontaktai, kurie leis sėkmingai užsiregistruoti, dalyvauti ir priimti sprendimus, svarbius visiems vežėjams.
Prezidiumo posėdyje taip pat buvo priimti sprendimai dėl „Linavos“ įstatų pakeitimo. Nuspręsta pakeisti įstatuose punktą, kuriame numatyta, kad regioninis susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip vienas ketvirtadalis to regiono narių. Atitinkamai pakeista tvarka ir dėl Kongresų – nustatyta, kad Kongresas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip vienas ketvirtadalis asociacijos narių.

Įstatuose taip pat numatyta Kongreso šaukimo tvarka nuotoliniu būdu karantino ar ekstremalios situacijos metu. Be to, prezidiumo nariai patvirtino dar vieną atvejį, kai prezidiumo narys netenka savo įgaliojimų. Patvirtinus įstatų pakeitimus kongrese, „Linavos“ prezidiumo narys netektų savo įgaliojimų tuo atveju, jei jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, jei nevykdo veiklos ir neturi pajamų. Dokumentų, įrodančių asmens atitikimą nepriekaištingos reputacijos reikalavimui, sąrašą bei pateikimo tvarką nustato prezidiumas

Kaip žinoma, „Linavos“ XXXVII kongresas nuotoliniu būdu organizuojamas gruodžio 17 d. Visą informaciją apie jį galima rasti čia: http://www.linava.lt/naujiena/xxxvii-kongresas/

Kongreso darbo tvarka

Darbas nuotoliniu būdu

Nutarimo tekstas

 

 

 

Plačiau
2020 lapkričio 16 Gruodžio 17 d. vyks XXXVII „Linavos“ kongresas (nuotoliniu būdu)

Gerbiami Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ nariai!

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) XXXVII kongrese, kuris įvyks 2020 m. gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu realiu laiku, naudojant elektronines ryšių priemones.

Kongreso darbo pradžia – 10.00 val.

 Registracija į kongresą prasideda prieš 2 savaites iki kongreso, t. y. nuo 2020 m. gruodžio 3 dienos 10 val. Registracijos baigiama likus 7 kalendorinėms dienoms iki kongreso pradžios, t. y. 2020 m. gruodžio 10 dieną 10 val.

 Visiems Asociacijos „Linava“ nariams iki kongreso registracijos pradžios bus atsiųsti: Kongreso darbo tvarkos išrašas dėl Kongreso organizavimo nuotoliniu būdu, prisijungimo nuorodos su paaiškinimais.

 KONGRESO DARBOTVARKĖ:

1. Asociacijos „Linava“ veiklos ataskaita.

Pranešėjas: Asociacijos prezidentas Romas Austinskas.

2. Asociacijos „Linava“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pranešėjas: MB „Gemma alba“ atstovė I. Kislauskienė.

3. Asociacijos „Linava“ revizijos komisijos ataskaita.

Pranešėja: Revizijos komisijos pirmininkė A. Monkevič.

4. Asociacijos „Linava“ 2021 metų biudžeto tvirtinimas.

Pranešėjai: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas A. Ašmankevičius.

5. Dėl Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Daugiau informacijos apie  XXXVII kongresą rasite: http://www.linava.lt/kongresas

 Jeigu Asociacijos „Linava“ XXXVII kongrese nebus kvorumo, 2020 m. gruodžio 17 d. 11 val.šaukiamas Asociacijos „Linava“ pakartotinis XXXVII kongresas su neįvykusio kongreso darbotvarke. Asociacijos narių, užsiregistravusių Asociacijos „Linava“ XXXVII kongrese, registracija galioja Asociacijos „Linava“ pakartotiniame XXXVII kongrese.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu: office@linava.lt, o taip pat telefonais: 852786501, 852786529, 852786534.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai,

Generalinis sekretorius                                                                                      Zenonas Buivydas

OFICIALUS DOKUMENTAS 

Plačiau
2020 lapkričio 16 XXXVII kongreso darbotvarkė


1. Asociacijos „Linava“ veiklos ataskaita.

Pranešėjas: Asociacijos prezidentas Romas Austinskas.

2. Asociacijos „Linava“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pranešėjas: MB „Gemma alba“ atstovė I. Kislauskienė.

3. Asociacijos „Linava“ revizijos komisijos ataskaita.

Pranešėja: Revizijos komisijos pirmininkė A. Monkevič.

4. Asociacijos „Linava“ 2021 metų biudžeto tvirtinimas.

Pranešėjai: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas A. Ašmankevičius.

5. Dėl Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

 

Daugiau informacijos apie XXXVII kongresą rasite: http://www.linava.lt/kongresas

Plačiau
2020 lapkričio 05 XXXVII kongresas

Gerbiami Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ nariai!

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) XXXVII kongrese, kuris įvyks 2020 m. gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu realiu laiku, naudojant elektronines ryšių priemones.
Kongreso darbo pradžia – 10.00 val.

Registracija į kongresą prasideda prieš 2 savaites iki kongreso, t. y. nuo 2020 m. gruodžio 3 dienos 10 val. Registracija baigiama likus 7 kalendorinėms dienoms iki kongreso pradžios, t. y. 2020 m. gruodžio 10 dieną 10 val.

Visiems Asociacijos „Linava“ nariams iki kongreso registracijos pradžios bus atsiųsti: Kongreso darbo tvarkos išrašas dėl Kongreso organizavimo nuotoliniu būdu, prisijungimo nuorodos su paaiškinimais.

KONGRESO DARBOTVARKĖ:
1. Asociacijos „Linava“ veiklos ataskaita.
Pranešėjas: Asociacijos prezidentas Romas Austinskas.
2. Asociacijos „Linava“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Pranešėjas: MB „Gemma alba“ atstovė I. Kislauskienė.
3. Asociacijos „Linava“ revizijos komisijos ataskaita.
Pranešėja: Revizijos komisijos pirmininkė A. Monkevič.
4. Asociacijos „Linava“ 2021 metų biudžeto tvirtinimas.
Pranešėjai: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas A. Ašmankevičius.
5. Dėl Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo.
Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas
6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Daugiau informacijos apie XXXVII kongresą rasite: http://www.linava.lt/kongresas 

Jeigu Asociacijos „Linava“ XXXVII kongrese nebus kvorumo, 2020 m. gruodžio 17 d. 11 val. šaukiamas Asociacijos „Linava“ pakartotinis XXXVII kongresas su neįvykusio kongreso darbotvarke. Asociacijos narių, užsiregistravusių Asociacijos „Linava“ XXXVII kongrese, registracija galioja Asociacijos „Linava“ pakartotiniame XXXVII kongrese.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu: office@linava.lt, taip pat telefonais: 852786501, 852786529, 852786534.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai,
Generalinis sekretorius Zenonas Buivydas

OFICIALUS DOKUMENTAS

Plačiau
KLAUSK