LT EN RU
Naujienos
2019 gruodžio 11 Vyriausybės nutarimas dėl koeficiento 1,65 galimai prieštarauja Konstitucijai

Vyriausybės nutarimas, kuriuo nuo 1,3 iki 1,65 padidintas vairuotojų atlyginimų koeficientas, su Trišale taryba buvo derinamas netinkamai, o tai galėtų būti pagrindu pripažinti jį prieštaraujančiu Darbo kodeksui ir Konstitucijoje įtvirtintam atsakingo valdymo principui, taip pat teisinės valstybės principui.

Tokią išvadą pateikė Konstitucinės teisės ekspertas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Šileikis, išanalizavęs Vyriausybės nutarimo priėmimo procedūras. Anot jo, Vyriausybė nevykdė pareigos atsakingai laikytis socialinio dialogo ir trišalio bendradarbiavimo, kuris su socialiniais partneriais turi veiksmingai vykti Darbo kodekse nurodytoje Trišalėje taryboje.

„Tokios Vyriausybės pareigos nevykdymas tam tikrose situacijose gali ir turėtų būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas Konstituciniam Teismui pagal argumentuotą prašymą pripažinti Vyriausybės nutarimą, kuriuo reguliuojami darbo santykiai, prieštaraujančiu Darbo kodeksui ir Konstitucijoje įtvirtintam atsakingam valdymo principui. Tai gali būti pagrindu administraciniam teismui priteisti darbdaviams Vyriausybės veikimo rezultato ar padarinio nulemtos žalos atlyginimą“, – rašo savo išvadoje Konstitucinės teisės ekspertas.

Išanalizavęs Vyriausybės nutarimo priėmimo procedūras, prof. dr. E.Šileikis nurodo, kad koeficientas 1,65 nebuvo ir negalėjo būti derinamas visame to Vyriausybės nutarimo registruoto projekto trumpame derinimo laikotarpyje (tarp 2019-10-07 ir 2019-10-11), kadangi registruotame Vyriausybės nutarimo projekte, kurio derinimo lygmenyje buvo galima teikti pastabas ir pasiūlymus, numatytas koeficientas 1,5, o ne 1,65, kaip buvo priimta ministrų kabineto.

„Socialinės partnerystės ir trišalio bendradarbiavimo teisiniu reguliavimu negalima reikalauti derinti su socialiniais partneriais tai, kas po oficialiai registruoto Vyriausybės nutarimo projekto pateikimo kelių darbo dienų derinimui netikėtai ir esmingai pakinta vienašališku ir vėliausiu Vyriausybės pasirinkimu prieš pat priimant tą projektą, juo labiau tam tikrų privačių darbdavių interesų nenaudai ir Vyriausybės ekonominės politikos prioritetų naudai“, – konstatuoja buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas  savo išvadoje.

Kaip žinoma, Vyriausybė spalio viduryje priėmė nutarimą, pagal kurį komandiruojamų dienpinigių apmokestinimui nuo 2020 metų taikomas koeficientas 1,65. Parlamentarai Simonas Gentvilas, Algirdas Butkevičius ir Jurgis Razma sako, kad Vyriausybė negali ignoruoti interesų grupių, be rimtų priežasčių skubotai priiminėti sprendimus ir taip griauti stabilumą šalyje. Neišsprendus šio klausimo Seimo nariai neatmetė galimybės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Plačiau
2019 lapkričio 29 Ministerijoje – apie vežėjų problemas

Lapkričio 29 d. „Linava“ kartu su Lietuvos vežėjų sąjunga pas susisiekimo viceministrą Vladislavą Kondratovičių aptarė aktualias vežėjų problemas.

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis bei Transporto politikos skyriaus vadovas Aleksandr Tolstoj pristatė viceministrui atliktą tyrimą, kuris atskleidė, kokia ateitis laukia transporto sektoriaus Europos Sąjungoje priėmus Mobilumo paketą ir įsigaliojus vairuotojų atlyginimų koeficientui 1,65.

Atlikta krovinių vežėjų automobiliais įmonių finansinių rodiklių pokyčių analizė parodė, kad jei nuo 2020 metų Lietuvoje būtų didinamas tik MMA krovinių vežimo automobiliais komandiruojamiems darbuotojams, kaip tai siūlo Vyriausybė, tai tikėtina, kad didžiosios dalies įmonių, kuriose dirba iki 19 darbuotojų, veikla taptų nuostolinga. Tokiu atveju tikėtina, kad 22 402 darbuotojai, dėl jas darbinančių ar jų nuosavų įmonių bankroto, liktų be darbo, darbintųsi kitose įmonėse (ir yra tikimybė, kad darbintųsi ne Lietuvos įmonėse) arba pasitrauktų į ekonomikos šešėlį.

Jei nuo 2020 metų įsigaliotų didesnis MMA vežėjams ir kartu pilna apimtimi įsigaliotų ES Mobilumo paketas, tokiu atveju, be darbo greičiausiai liktų mažiausiai 34 862 sektoriuje dirbantys asmenys. Labiausiai nukentėtų mažiausių įmonių darbuotojai ir prognozuotinas galimas šešėlio didėjimas šalyje iki 0,49 bendrosios pridėtinės vertės. Tapusiems bedarbiais išmokos pareikalautų iš valstybės 111 mln. eurų vienkartinių išlaidų, būtų prarasta 102 mln. eurų valstybės biudžeto pajamų, iš kurių dėl negautų Sodros įmokų – 65 mln. eurų ir negauto GPM – 37 mln. eurų. Tikėtina, kad šalies ekonomikai, krovinių vežimo automobiliais sektoriaus patiriami iššūkiai galėtų lemti mažiausiai 1,6 proc. BVP praradimus (nesukūrimą).

Susitikime su viceministru taip pat buvo aptartas klausimas dėl leidimų kvotų vežant krovinius į Rusiją, taip pat kalbėta apie vairuotojų iš trečiųjų šalių daromus pažeidimus ir jų kontrolės stiprinimą. Aptarti ir kiti vežėjams aktualūs klausimai

Plačiau
2019 lapkričio 27 Didžiausiai Seimo frakcijai – transporto sektoriaus analizė

Trečiadienį „Linavos“ atstovus priėmė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, kuriai buvo pristatytas Baltic Institute for Research and Development (Baltijos tyrimų instituto) atliktas tyrimas „Lietuvos krovinių vežimo automobiliais sektoriaus konkurencingumo ekonominė analizė“.

Seimo nariams situaciją transporto sektoriuje pristatė „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevčius, sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis bei sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms Zenonas Buivydas. Taip pat buvo pristatytas atliktas tyrimas, kuris atskleidė realią situaciją transporto sektoriuje.

Atlikta analizė atskleidė, kad transporto ir saugojimo sektorius yra vienas iš trijų pagrindinių Lietuvos ekonomikos, orientuotos į eksportą, augimo veiksnių. Transporto ir saugojimo sektorius kartu su apdirbamosios gamybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, įskaitant automobilių ir motociklų remontą, sektoriais generuoja beveik 50 proc. bendrojo vidaus produkto ir juose kartu sudėjus dirba apie 40 proc. visų šalies dirbančiųjų. Sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais sektorius iš šios dalies generuoja apie 8 proc. BVP, jame dirba iki 9 proc. šalies dirbančiųjų. Tokių rezultatų sektorius pasiekė dėl efektyvumo ir Europos Sąjungos bendros rinkos prieinamumo. Tačiau šios rinkos prieinamumui Lietuvos krovinių vežimo automobiliais įmonėms šiuo metu kyla rizika dėl norimų įgyvendinti ES Mobilumo paketo nuostatų.

Analizę atlikusi doc. Dr. Eglė Stonkutė teigė, kad ES Mobilumo paketo nuostatos svarstomos tuo pačiu metu, kai pasaulio ekonomika lėtėja. Žinant, kad transporto ir saugojimo sektoriaus augimas stipriai koreliuoja su visos ekonomikos augimu, galima prognozuoti ir šio sektoriaus identišką augimo lėtėjimą tiek Europoje Sąjungoje, tiek ir atskirose jos šalyse, įskaitant ir Lietuvą.

Atlikta krovinių vežėjų automobiliais įmonių finansinių rodiklių pokyčių analizė parodė, kad jei nuo 2020 metų Lietuvoje būtų didinamas tik MMA krovinių vežimo automobiliais komandiruojamiems darbuotojams, kaip tai siūlo LR Vyriausybė, tai tikėtina, kad didžiosios dalies įmonių, kuriose dirba iki 19 darbuotojų, veikla taptų nuostolinga. Tokiu atveju tikėtina, kad 22 402 darbuotojai, dėl jas darbinančių ar jų nuosavų įmonių bankroto, liktų be darbo, darbintųsi kitose įmonėse (ir yra tikimybė, kad darbintųsi ne Lietuvos įmonėse) arba pasitrauktų į ekonomikos šešėlį.

Jei nuo 2020 metų įsigaliotų didesnis MMA vežėjams ir kartu pilna apimtimi įsigaliotų ES Mobilumo paketas, tokiu atveju, be darbo greičiausiai liktų mažiausiai 34 862 sektoriuje dirbantys asmenys. Labiausiai nukentėtų mažiausių įmonių darbuotojai ir prognozuotinas galimas šešėlio didėjimas šalyje iki 0,49 bendrosios pridėtinės vertės. Tapusiems bedarbiais išmokos pareikalautų iš valstybės 111 mln. eurų vienkartinių išlaidų, būtų prarasta 102 mln. eurų valstybės biudžeto pajamų, iš kurių dėl negautų Sodros įmokų – 65 mln. eurų ir negauto GPM – 37 mln. eurų. Tikėtina, kad šalies ekonomikai, krovinių vežimo automobiliais sektoriaus patiriami iššūkiai galėtų lemti mažiausiai 1,6 proc. BVP praradimus (nesukūrimą).

Plačiau
2019 lapkričio 27 „Linavos“ vežėjai išvažiavo į gatves

Trečiadienį, lapkričio 27 d. Vilniuje vyko vežėjų protesto akcija – vilkikai suko ratus po Vilniaus centrą, važiavo pro Vyriausybę, ministerijas, Seimą, inscenizuodami Lietuvos transporto laidotuvių procesiją.

Vežėjai protestuoja prieš Vyriausybės priimtą sprendimą padidinti darbo užmokesčio koeficiento padidinimą iki 1,65. Vežėjai neslepia, kad įsigaliojus šiam nutarimui, teks rinktis – iškelti verslą į kitas valstybes, kuriose palankesnė mokestinė aplinka ar uždaryti įmones. Anot vežėjų, nauja mokestinė našta pakeliama tik patiems stambiausiems vežėjams, kurių Lietuvoje – vos 2 proc. 85 proc. Lietuvos vežėjų yra smulkios įmonės, dar 13 – vidutinio dydžio bendrovės.

Plačiau
2019 lapkričio 26 Dėl Mobilumo paketo sprendimo kol kas nėra

Europos Sąjungos institucijos antradienį paryčiais baigė derybas dėl Mobilumo paketo, kuris Lietuvos verslininkus išstumtų iš rinkos. Jokio sprendimo nebuvo pasiekta.

Derybų išvakarėse Lietuva ir dar penkios Rytų Europos šalys pareiškė, kad europarlamentarų pasiūlytas reikalavimas periodiškai grąžinti vilkikus į registracijos šalį didintų taršą ir taip trukdytų kovoti su klimato kaita, o draudimai tolimųjų reisų vairuotojams ilsėtis kabinoje būtų neproporcingi. Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vengrijos, Rumunijos ir Bulgarijos susisiekimo ministrai bendrame laiške perspėjo, kad derybos „suka klaidinga kryptimi“.

Neoficialiais duomenimis, pagrindinė ginčo ašis – kabotažas, sunkvežimių grąžinimas kas keturias savaites ir poilsio taisyklės.

Derybos greičiausiai tęsis kitą savaitę.

Kaip žinoma, lapkričio 27 d. Europos Parlamentas tvirtins naują Europos Komisijos sudėtį.

Plačiau
2019 lapkričio 25 Planuojančių vykti per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą dėmesiui

VSAT Varėnos pasienio rinktinė informuoja, kad š. m. lapkričio 27 d. nuo 2.00 iki 5.00 valandos (nakties) Šalčininkų pasienio kontrolės punkte bus vykdomi šviesolaidinio kabelio remonto darbai. Darbų metu šiame punkte neveiks interneto ryšys, todėl nebus vykdomos patikrinimo procedūros.

Plačiau
2019 spalio 25 Mokesčių už kelius sistemos pokyčiai Čekijoje

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos Čekijoje pradės veikti nauja mokesčių ir rinkliavų už kelius sistema. Tai reiškia, kad iki šiol šioje šalyje veikusio operatoriaus „Kapsch“ mokesčių aparatai nebeveiks. Juos pasikeis naujieji „CzechToll“ ir „SkyToll“ konsorciumo palydoviniu ryšiu grįsti kelių mokesčių aparatai. Savo ruožtu, specialistai aiškina, kad sistemos pokyčiai paveiks ir didelę dalį Lietuvos vežėjų – ne mažiau nei 300 įmonių. Anot specialistų, didžiausia našta Lietuvos vežėjams bus beveik 1000 Čekijos kronų (apie 40 eurų) didėsiantis depozitas už naująjį įrenginį, o taip pat administraciniai prisitaikymo kaštai.

Plačiau
2019 spalio 09 Seimo nariams – apie transporto sektoriaus problemas

Spalio 9 d. Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas ir sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis Seimo nariams pristatė Mobilumo paketo poveikį transporto ir logistikos sritims.

„Europos Sąjungoje esame periferinė valstybė, todėl Lietuvos transporto sektoriui Mobilumo paketas gali labai skaudžiai atsiliepti“, – sakė R.Austinskas. Anot jo, verslas ieškos kylančių problemų sprendimo.

T.Garuolis Seimo nariams pristatė duomenis, kad Lietuvoje krovininio transporto santykinai yra labai daug, daug daugiau negu pvz., kaimyninėje Lenkijoje, taip pat didelis transporto sektoriuje dirbančių apdraustųjų – 80 tūkst. „Linavos“ sekretorius transporto politikai parlamentarams trumpai apžvelgė dabartinę situaciją ES.

„Mobilumo paketas yra kova dėl rinkos“, – sakė T.Garuolis. Anot jo, įgyvendinus Mobilumo paketo nuostatas, transporto sektorius Lietuvoje gali sumažėti apie 45 proc.  Jau dabar įmonės automobilius registruoja kaimyninėje Lenkijoje. Pristatydamas pačius svarbiausius Mobilumo paketo aspektus, jis taip pat atkreipė dėmesį, kad yra kilę abejonių dėl Mobilumo paketo atitikties Europos Sąjungos teisei.

Kadangi transporto sektoriaus laukia iššūkiai, politinis palaikymas yra labai svarbus, todėl „Linavos“ atstovai kalbėjo apie atskiro Seimo Ekonomikos komiteto Transporto pakomitečio įkūrimą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sakė, jog klausimas dėl pakomitečio bus svarstomas su Seimo valdyba.

Visas Ekonomikos komiteto posėdžio vaizdo įrašas yra skelbiamas ČIA, „Linavos“ klausimas svarstytas nuo 1 val. 30 min.

Prezentacija: Kelių transporto sektorius Lietuvos ekonomikoje

Plačiau
2019 spalio 09 „Linavos“ ir IRU atstovai diskutuoja apie TIR sistemos atnaujinimą

Spalio 8-10 dienomis Lietuvoje vieši IRU delegacija, kuri kartu su „Linava“ gilinasi ir diskutuoja apie TIR sistemos pokyčius.

Lietuvoje vieši IRU TIR departamento vadovė Tatiana Rey – Bellet, vyresnysis vadovas plėtrai William Petty, Verslo strategijos ir analizės vadybininkas Baptiste Bouchet, „Viatrans“ pezidentas ir vykdantysis vadovas Boris Blanche, Kinijos, NVS ir ES regionų vadybininkas Vakhtang Zarandia bei TIR draudimo vadovas Daniel Sculati.

Vienas iš svarbių aptartų klausimų – TIR sistemos liberalizavimas. Liberalizuojant TIR sistemą numatoma TIR knygeles Lietuvoje parduoti ne tik „Linavos“ nariams. Šie klausimai detaliai aptarinėti įvairiuose posėdžiuose

Dar vienas svarbus IRU delegacijai svarbus klausimas – TIR įgaliotojo siuntėjo statuso įgyvendinimas Lietuvoje. Kaip žinoma, Seimo priimtos Muitinės įstatymo pataisos suteikia galimybę gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, leidžiantį TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei, o tai leis paspartinti pervežimus ir sumažinti kaštus vežėjams bei optimizuoti logistikos procesus. Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai. Poįstatyminiai aktai turėtų būti paruošti ir patvirtinti iki šių metų spalio 15 d., o pradėtų veikti nuo lapkričio 1 d., įsigaliojus Muitinės įstatymo pataisoms.

Susitikimuose taip pat buvo aptariamos galimybės pakeisti TIR sistemos kainodarą, tačiau sprendimai atidėti vėlesniam laikui.

Plačiau
2019 spalio 08 Nemokamas seminaras apie vairavimo kabotažą ir krovinių gabenimą kombinuotiu transportu Norvegijoje

Darbuotojams, darbuotojų atstovams, socialiniams partneriams ir valdžios institucijoms Lietuvos transporto sektoriuje Norvegijos darbo inspekcija lapkričio 21 d. organizuoja seminarą apie vairavimo kabotažą ir krovinių gabenimą kombinuotu transportu Norvegijoje.

Kada:                                           Lapkričio  21d.  9.00 – 15.00 val.
Kur:                                              ARTIS Centrum Hotels, Totorių G. 23 LT-01120, Vilnius
Kaina:                                          Seminaras nemokamas, įskaičiuojant priešpiečius.
Kalba:                                          Seminaras vyks anglų ir norvegų kalbomis ir bus vertimas į lietuvių kalbą

Norėdami dalyvauti seminare prašome registruotis el. paštu gsf@arbeidstilsynet.no.

Seminare sužinosite:

  • Taisyklės vykdant kabotažą arba gabenant krovinius kombinuotu transportu Norvegijoje
  • Kiti Norvegijos aktualūs reglamentai ir svarbūs momentai kuriuos reikia žinoti siunčiant darbuotojus į Norvegiją (grandinės, keliai ir kitos būdingos Norvegijos kelių transporto ir vairavimo Norvegijos sąlygomis taisyklės)
  • Valdžios institucijų reakcijos jei yra pažeidimai
  • Automobilio naudojimo Norvegijoje išlaidos
  • Iššūkiai, su kuriais mūsų žiniomis susiduria vairuotojai Norvegijos keliuose
  • Trišalė programa transporto sektoriui, Totorių G. 23 LT-01120, Vilniuje  organizuoja seminarą vežėjams.“

 

Plačiau
2019 spalio 03 Susisiekimo ministras išklausė „Linavos“ vadovus

Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius ir viceministras Vladislavas Kondratovičius spalio 3 d. susitiko su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovais – prezidentu Romu Austinsku, generaliniu sekretoriumi Mečislavu Atroškevičiumi ir sekretoriumi transporto politikai Tomu Garuoliu. Ministerijos vadovybei buvo pristatyta situacija kelių transporto sektoriuje.

Plačiau
2019 rugsėjo 30 Medininkų PKP padidėjo eilės išvykstant iš Lietuvos

2019 m. rugsėjo mėn. antroje pusėje dėl ženkliai padidėjusio automobilių srauto pastebimas krovininių transporto priemonių, vykstančių į Baltarusijos Respubliką, eilių padidėjimas Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP). Lietuvos muitinės informacinių sistemų neprieinamumo ar kitokių sutrikimų šiuo laikotarpiu užfiksuota nebuvo. Kaip informavo Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 2019 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. palaukimo aikštelėje, esančioje prie Medininkų PKP, laukė apie 320 krovininių automobilių.

Plačiau
2019 rugsėjo 27 Papildomi Rusijos Federacijos leidimai jau Lietuvoje!

Rusijos Federacijos transporto ministerija 2019 m. papildomai skyrė Lietuvos vežėjams 7500 bendrųjų kelionės leidimų, suteikiančių teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, ir 2000 kelionės leidimų vežti krovinius į (iš) trečiąsias šalis.

Plačiau
2019 rugsėjo 27 Su vidaus reikalų viceministru aptartos trūkstamų profesijų kvotų ir migracijos aktualijos

2019 m. rugsėjo 24 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo narys O. Tarasov, sekretorius transporto politikai T. Garuolis ir Transporto politikos sk. vadovas A. Tolstoj Vidaus reikalų ministerijoje susitiko su vidaus reikalų viceministru T. Tamulevičiumi, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės patarėja D. Petrauskiene ir Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kancleriu J. Vidicku.

Plačiau
2019 rugsėjo 26 Kviečiame į susitikimą su Migracijos departamento specialistais (patikslinta)

Šių metų spalio 3 d. 13 val. kviečiame darbdavius, darbdavių atstovus į susitikimą su Migracijos departamento specialistais Migracijos departamente, Vilniuje, L. Sapiegos g. 1.

Susitikimo metu bus pristatyta Lietuvos migracijos informacinė sistema (MIGRIS), aptarti aktualūs užsieniečių, atvykstančių dirbti į Lietuvos Respubliką, nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi gavimo klausimai.

Prašome registruotis el. paštu komunikacija@migracija.gov.lt.

 

Spalio 3 d. Migracijos departamento specialistų ir darbdavių atstovų susitikimo programa
13.00–13.20 Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) pristatymas, prašymo pildymas ir pateikimas Pranešėjai – MIGRIS projekto koordinatoriai Inga Blažienė ir Juozas Jezukevičius
13.20–13.40 Leidimo laikinai gyventi išdavimo aktualijos Pranešėjos – Imigracijos skyriaus vedėja Jolita Gestautaitė ir patarėja Vilma Vaitkevičiūtė
13.40–14.00 Vizų išdavimo aktualijos Pranešėjos – Imigracijos skyriaus vedėja Jolita Gestautaitė ir patarėja Vilma Vaitkevičiūtė

Plačiau
2019 rugsėjo 23 Iš Kazachstano – žinios apie leidimus kitiems metams

Kazachstane lankantis Lietuvos delegacijai buvo susiderėta dėl abiejų šalių leidimų kvotų 2020 metais.

Susiderėta, kad kitais metais Lietuvos vežėjai turės 4500 dvišalių ir 1000 trišalių leidimų. Tai yra per pusę mažiau, nei šiais metais. Analogiškai leidimų skaičius sumažintas ir Kazachstano vežėjams.

Lietuvos delegacijos sudėtyje dirbęs ir derybose dėl leidimų kvotų dalyvavęs „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius sako, kad tokia situacija bus naudinga Lietuvos vežėjams, nes dabar Kazachstano vežėjai išnaudoja daugiau leidimų ir taiko mažesnes paslaugų kainas.

„Kazachstano transporto inspekcijos duomenimis, rugsėjo 11 dieną  Lietuvos vežėjai buvo panaudoję 789 trišalių ir 1936 dvišalių leidimų, o tuo tarpu Kazachstano vežėjai buvo panaudoję apie 7700 dvišalių leidimų. Dėl to suderėtų trišalių leidimų Lietuvos vežėjams užtektų beveik metus, o trišalių – beveik pusantrų metų. O Kazachstano vežėjams dar iki metų vidurio greičiausiai baigsis gautos kvotos ir jie prašys papildomų“, – situaciją komentavo „Linavos“ generalinis sekretorius.

Sprendimai dėl leidimų kvotų priimti Lietuvos delegacijos vizito Kazachstane metu.

 

 

Plačiau
2019 rugsėjo 23 Baltarusijos transporto forume – apie transporto šakų bendradarbiavimą

Rugsėjo 30 d. Minske vyks Lietuvos – Baltarusijos transporto forumas, kuris padarys pradžią spalio 1-3 dienomis vyksiančiai Baltarusijos transporto savaitei.

Tradiciniame Lietuvos – Baltarusijos forume ketinama aptarti kelių transporto įmonių bendradarbiavimą su geležinkeliais, taip pat Klaipėdos uosto potencialą. Forume numato dalyvauti Baltarusijos transporto ir komunikacijos viceministras, Lietuvos ministerijos atstovai, sveikinimo žodį tars Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus bei Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje, forumą moderuos „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius.

Vežėjus, kurie ketina apsilankyti Baltarusijos transporto savaitėje, kviečiame išvakarėse aplankyti Lietuvos – Baltarusijos forumą. Apie savo ketinimus prašome informuoti el.paštu office@linava.lt iki rugsėjo 25 d. 17 val., nes vietų skaičius dalyviams ribotas.  

Tokie forumai vyksta ne pirmus metus. Jis į vieną vietą suburia keliasdešimt dalyvių iš Lietuvos ir Baltarusijos – transporto ir logistikos, informacinių technologijų, naftos ir kalio sektoriaus verslo, abiejų šalių Transporto ir komunikacijų ministerijų,  Muitinės institucijų atstovų. Tradicinį forumą organizuoja Lietuvos verslo konfederacija kartu su Lietuvos Susisiekimo ministerija bei Lietuvos ambasada Baltarusijos Respublikoje.

Plačiau
2019 rugsėjo 20 Mobilumo paketas žlugdys ES transporto sektorių

Europos Parlamentas iš naujo nesvarstys Mobilumo paketo, o tai reiškia, kad toliau einama link transporto paslaugų Europos Sąjungoje (ES) teikimo ribojimų įvedimo.

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis sako, jog Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetui nepritarus Mobilumo paketo pakartotiniam svarstymui, galima konstatuoti, kad tokiu sprendimu žlugdomas Europos krovinių vežimo keliais sistemos pajėgumas ir galimybės. Tai turės įtakos Europos Sąjungos konkurencingumui. Lietuvoje gali įsisukti ne tik dirbančiųjų, bet dabar jau ir verslo emigracijos spiralė, taip pat tikėtinas poveikis viešiesiems finansams.

„Akivaizdu, kad įsigaliojus Mobilumo paketui, išaugs pramonės išlaidos transportui, neišvengiamai bus prarasti transporto sektoriaus pajėgumai ir lankstumas“, – sako T.Garuolis. Anot jo, Mobilumo paketas apribos ES ekonomikos galimybės konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Tokiu būdu dauguma parlamentarų siekia sukurti išskirtines sąlygas pramoninių valstybių vežėjams aptarnauti savo valstybių gamintojus ir vartotojus, tačiau lazda turi du galus – tai neišvengiamai paveiks pramonės gigantų produkcijos savikainą.

Kaip žinoma, rugsėjo 19 d. Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas nepritarė, kad daug aistrų keliantis Mobilumo paketas būtų grąžintas Europos Komisijai ir pradėtas svarstyti iš naujo.

Plačiau
2019 rugsėjo 19 Keičiasi mokesčių už kelius sistema Čekijoje, tai paveiks ir Lietuvos vežėjus

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos Čekijoje pradės veikti nauja mokesčių ir rinkliavų už kelius sistema. Tai reiškia, kad iki šiol šioje šalyje veikusio operatoriaus „Kapsch“ mokesčių aparatai nebeveiks. Juos pasikeis naujieji „CzechToll“ ir „SkyToll“ konsorciumo palydoviniu ryšiu grįsti kelių mokesčių aparatai.

Bendrovė „DKV“, teikianti mobilumo paslaugas, nuo rugsėjo mėnesio pradžios savo klientams jau pradėjo teikti paslaugas, leisiančias vežėjams lengviau pereiti nuo vieno kelių mokesčių rinkliavos operatoriaus prie kito.

„Savo klientams siūlome kelių mokesčių aparato keitimo paslaugas tam, kad jie galėtų koncentruoti į savo pagrindinę veiklą“, – teigia Artūras Michejenko, „DKV Euro Service Baltikum“ vadovas ir pasakoja, kad bendrovė klientams siūlo specialiai sukurtą registracijos internetu sistemą.

Registruotis galima čia:

A.Michejenko pastebi, kad Čekijos mokesčių už kelius sistemos pokyčiai neaplenks Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vežėjų ir transportininkų.

„Dalis vežėjų maršrutų iš Baltijos šalių į Vakarų Europą, pavyzdžiui, Italiją ar Austriją, kaip ir priešinga kryptimi, eina per Čekiją. Todėl beveik visi mūsų didieji vežėjai, kaip ir dauguma mažesnių, turi kelių mokesčių mokėjimo aparatus Čekijai, kurie nustos galioti jau šių metų pabaigoje“, – sako „DKV Euro Service Baltikum“ vadovas.

Nuo 2020 m. Čekijoje sunkvežimiams bus apmokestinti visi valstybiniai keliai. Tikėtina, kad po 2020 m. mokesčius teks mokėti ir už kitus kelius.

 

 

Plačiau
2019 rugsėjo 18 „Linava“ nariams – išskirtinės „Citadele“ banko paslaugų sąlygos

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ 2018 m. liepos 31 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „Citadele“ banku, remiantis kuriuo „Linava“ nariai gali naudotis banko paslaugomis išskirtinėmis sąlygomis.

Plačiau
KLAUSK