LT EN RU
Naujienos
2019 liepos 17 TIR procedūra – nepateikiant prekių

Seimas liepos 16 d. galutinai pritarė Finansų ministerijos siūlymui sukurti teisines prielaidas asmenims įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, kuris leistų pačiam supaprastintu būdu įforminti prekėms TIR procedūrą, nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei. Šis pakeitimas įsigalios nuo šių metų lapkričio 1 d.

Priimtos įstatymo pataisos suteikia galimybę gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, leidžiantį TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei, o tai leis paspartinti pervežimus ir sumažinti kaštus vežėjams, optimizuoti logistikos procesus. Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai, tuo tarpu besikeičianti situacija rinkoje, stiprėjanti konkurencija diktuoja visiškai kitas sąlygas. TIR įgaliotojo atstovo statusas leis logistikos procesus organizuoti kur kas efektyviau, pagreitintų krovinių vežimą.

Pasak Finansų ministerijos, priimtos įstatymo pataisos sudarys galimybes Lietuvos vežėjams ir ekspeditoriams geriau planuoti ir organizuoti logistikos procesus, mažinti krovinių gabenimo trukmę bei kaštus, o tai turės teigiamą poveikį jų veiklos konkurencingumui. Be to, sudarius galimybes muitinės leidimus turintiems TIR įgaliotiesiems siuntėjams patiems įforminti prekėms TIR procedūrą, bus sudarytos galimybės racionaliau naudoti muitinės žmogiškuosius išteklius. Muitinės darbuotojai vietoj darbo muitinės tikrinimo vietose galės daugiau dėmesio skirti pasienio kontrolės punktams.

Muitinės įstatymo pataisos – nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, verslo struktūrų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo rezultatas. Iki Vyriausybės ir galutinio Seimo pritarimo „Linava“ kartu su Muitinės departamentu nuveikė nemažą darbą – kartu rengė, derino teisės normas su atsakingomis institucijomis bei verslo struktūromis. Dėl šio įstatymo pataisų „Linava“ bendradarbiavo su Vyriausybės kancleriu, buvo atliktas būsimos administracinės naštos verslui (išlaidomis, įforminant TIR knygeles), palyginimas su esama situacija.

Seimo priimta įstatymo pataisa nustato, kad pareiškėjai, pageidaujantys įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, turės atitikti tokius pačius reikalavimus, kokie taikomi pareiškėjams, pageidaujantiems įgyti įgaliotojo siuntėjo statusą, kuriuo naudojantis galima supaprastintu būdu įforminti prekėms Sąjungos tranzito procedūrą.

Priėmus įstatymo pataisas laukia darbas su poįstatyminiais aktais – Muitinės departamento generalinis direktorius iki spalio 15 d. dar turės patvirtinti leidimą naudotis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu suteikimo, šių supaprastinimų taikymo ir muitinės priežiūros tvarką. Taip pat vyks poįstatyminių teisės aktų, kurie nustatys įstatymo pataisų  nuostatas, rengimo ir derinimo su suinteresuotomis verslo struktūromis procesai.

Nepaisant to, „Linava“ ragina visus, pageidaujančius įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, jau pradėti pasiruošimo darbus ir pateikti Lietuvos muitinei prašymus dėl Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo (AEO) (nuoroda  https://www.lrmuitine.lt/web/guest/725). AEO statuso suteikimas palengvins ir sutrumpins TIR įgaliotojo siuntėjo statuso suteikimo laikotarpį.

 

 

Plačiau
2019 liepos 15 Vyksta Migracijos elektroninės paslaugų portalo EPIS sistemos modernizavimo darbai (tik nariams)

Migracijos departamentas informuoja, kad nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama ir atsiprašo už laikinus nepatogumus. Po pertvarkos daugės elektroninių paslaugų – modernizavus informacinės sistemos EPIS paslaugų portalą https://epis.vrm.lt/epis/, fiziniai ir juridiniai asmenys galės el. būdu teikti tarpininkavimo raštus nacionalinei vizai gauti, leidimui laikinai gyventi išduoti ar pakeisti, darbdaviui ar darbo funkcijai pakeisti.

Kadangi  vežėjams kyla klausimų dėl naudojimosi  naujinama Migracijos elektroninės paslaugų portalo EPIS sistema, kol neparuošta vartotojo instrukcija, pateikiame atsakymus į vežėjams dažniausiai kylančius klausimus:

  • Naujojoje versijoje nereikia nurodyti informacijos apie šalies ambasadą.
  • Nereikia pridėti tarpininkavimo rašto.
  • Kol nėra sudaryta galimybė nurodyti pilną profesijos pavadinimą, galite nurodyti trumpinį: Tarpt. krov. vežimo transp. pr. vairuotojas.
  • Tarpininkavimo raštų numerius iš karto po jų sėkmingo pateikimo galite rasti Tarpinkavimo rašto modulyje kairiajame meniu pasirinkus „Pateiktų tarpininkavimo raštų (kvietimų) sąrašas“. Baigus modernizavimo darbus, tarpininkavimo rašto numeris pasirodys tame pačiame lange.

Kilus kitiems klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu info@linava.lt arba atnaujintu Migracijos Departamento el. paštu info@migracija.gov.lt

 

Plačiau
2019 liepos 12 Informacija apie vilkikų kartelio bylos eigą

Asociacija „Linava“ kartu su partneriais įgyvendina projektą, pagal kurį padeda nuo kartelinio susitarimo nukentėjusiems vežėjams atgauti sunkvežimių gamintojams permokėtas vežėjų lėšas už 1997-2011 m. pirktus naujus sunkvežimius DAF, Iveco, MAN, Mercedes (Daimler), Renault/ Volvo ir Scania.

Norime informuoti, kad Vilkikų kartelio byloje dėl permokų už 1997-2011 metais įsigytus vilkikus Beniliukso advokatų kontora AKD Lawyers (https://www.akd.nl/en) rengia ieškinį ir atstovaus bendradarbiavimo ir atstovavimo sutartis pasirašiusioms įmonėms Nyderlandų teisme. Šaukimas į teismą teismui bus paduotas artimiausiu metu. Ieškinio pateikime dalyvauja tik tos įmonės, kurios yra pasirašiusios bendradarbiavimo ir atstovimo sutartis. Šios įmonės dar turi teisę projekto eigoje pateikti trūkstamus dokumentus.

Naujos įmonės prisijungti prie rengiamo ieškinio nebegali, tačiau jeigu tokių įmonių būtų pakankamai, Nyderlandų teisininkai svarstytų apie papildomo ieškinio rengimą. Apie šią galimybę pranešime artimiausiu metu.

Plačiau
2019 liepos 11 Muitinės departamente – apie eiles pasienyje bei gerus pokyčius

Asociacijos „Linava“ atstovai susitiko su Muitinės departamento vadovais ir aptarė aktualiausias vežėjams kylančias problemas bei galimus jų sprendimo būdus. Dėmesys buvo atkreiptas į situaciją pasienyje, galimybes mažinti eiles, situaciją dėl TIR-EPD Baltarusijoje.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos muitinės vadovas Jonas Miškinis bei Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vedėja Neringa Motiejūnaitė, asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas, generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys.

Naujasis asociacijos „Linava“ prezidentas susitikime pristatė savo viziją dėl asociacijos veiklos gerinimo, pabrėždamas, kad bendradarbiavimo ir pozityvios lyderystės praktika su Muitinės departamentu bus tęsiama.

Buvo akcentuota, kad įtikinamas verslo ir muitinės bendradarbiavimo pavyzdys yra Muitinės įstatymo papildymas straipsniu dėl TIR įgaliotojo siuntėjo statuso, kuris šiuo metu jau svarstomas Seime. Susitikime buvo diskutuota dėl bendradarbiavimo elektroninėmis priemonėmis deklaruojant standartinėse stacionariai įrengtose transporto priemonės kuro talpyklose įvežamą kurą, kalbėta apie muitinės pareigūnų skaičiaus didinimo Lietuvos muitinėje galimybes. Muitinės departamento atstovai informavo, kad galima pasidžiaugti šiuo metu pasiektu rezultatu, tačiau vis dar lieka apie 250 neužimtų etatų. Todėl susitikime kalbėta apie bendradarbiavimą visuomenei pristatant muitininko profesiją.

Aptariant pralaidumo pasienio postuose problemas, nemažai dėmesio skirta pokyčiams. J. Miškinis informavo apie Muitinės departamento ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybos bandomuosius projektus, kurie turėtų padidinti pasienio kontrolės punktų pralaidumą. Kalbėta dėl galimybės Tverečiaus pasienio kontrolės punkto teisinį statusą pakeisti į tarptautinį ir ten nukreipti tuščių krovininių transporto priemonių srautą.

Susitikime buvo  pasikeista informacija, kaip veikia Baltarusijos Respublikoje išankstinių deklaracijų perdavimo sistema, konstatuota, kad ji  neigiamai paveikė verslo ir muitinės duomenų mainų sistemą, apsunkino prekių judėjimą, todėl nutarta ir toliau bendradarbiauti, siekiant ginti mūsų šalies vežėjų interesus tarptautinėje plotmėje.

Nuotrauka – Muitinės departamento

 

Plačiau
2019 liepos 11 TIR-EPD trikdžiai: IRU derėsis su Baltarusijos muitine

Baltarusijos muitinei sustabdžius TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymą ir teikimą, liepos 15 d. IRU delegacija Minske susitinka su Baltarusijos muitinės atstovais. Susitikime bus bandoma surasti kilusių problemų sprendimą.

Kaip žinoma, TIR-EPD paslauga pildant išankstines deklaracijas į Baltarusiją neveikia nuo liepos 1 d. Tą pačią dieną „Linava“ kreipėsi į IRU dėl TIR-EPD sistemos veikimo atstatymo. IRU aktyviai bendradarbiauja su Baltarusijos muitine įgyvendinant naujus Eurazijos ekonominės sąjungos reikalavimus dėl išankstinių deklaracijų pateikimo.

IRU taip pat informavo, kad nuo liepos 2 d. TIR-EPD paslauga tapo prieinama vykstantiems į Sakartvelą (Gruziją).

Kitose šalyse TIR-EPD paslauga prieinama, sistema veikia be trikdžių. Kaip žinoma, TIR-EPD paslauga galima naudotis vežant prekes į Afganistaną, Austriją, Azerbaidžaną, Baltarusiją (laikinai neveikia), Belgiją, Bosniją ir Hercogoviną, Bulgariją, Kiniją, Kroatiją, Čekiją, Estiją, Suomiją, Prancūziją, Sakartvelą, Vokietiją, Graikiją, Vengriją, Indiją, Iraną, Italiją, Kazachstaną, Kirgiziją, Latviją, Makedoniją, Moldovą, Nyderlandus, Pakistaną, Lenkiją, Rumuniją, Rusiją, Serbiją, Slovakiją, Tadžikistaną, Turkiją, Ukrainą, Jungtinius Arabų Emyratus ir Uzbekistaną.

Plačiau
2019 liepos 08 TIR knygelės – internetu

Primename, kad nuo šių metų liepos 15 d. TIR platinimo skyriai veiks tik Vilniuje ir Klaipėdoje, tad visus vežėjus kviečiame prisijunti prie asociacijos „Linava“ svetainės, kurioje TIR knygeles bus galima užsakyti ir grąžinti internetu.

Pirmą kartą užsakant TIR knygeles internetu Jums reikės:

Užsakytas bei grąžintinas TIR knygeles be jokio papildomo mokesčio Jums pristatys DPD kurjerių tarnyba. Naujas TIR knygeles per kurjerių tarnybą galima užsakyti I-IV iki 15.00 val. V- iki 14.00 val.

Tad maloniai kviečiame prisijungti prie asociacijos „Linava“ svetainės ir taupant Jūsų laiką TIR knygeles gauti Jūsų nurodytu adresu.

Kilus klausimų maloniai prašome kreiptis +370 52786519 ir +370 52740280.

 

Plačiau
2019 liepos 05 Čekija – eismo apribojimai 2019 m. liepos 5-7 d. (TIK NARIAMS)

Kaip informavo Česmat Bohemia, Čekijos transporto ministerija nusprendė šį savaitgalį koreguoti sunkiasvorio transporto eismo apribojimo laiką. Eismo apribojimo laikas bus toks:

Penktadienis, 2019 m. liepos 5 d. – nuo 13 val. iki 22 val.

Šeštadienis, 2019 m. liepos 6 d. – nuo 13 val. iki 22 val.

Sekmadienis, 2019 m. liepos 7 d. – nuo 13 val. iki 22 val.

Kitais vasaros savaitgaliais eismo apribojimai nesikeičia.

Plačiau
2019 liepos 05 „Linavos“ prezidiume – apie draudimo bendrovę ir Mobilumo paketo padarinius

Liepos 3 d. vykusiame „Linavos“ prezidiume priimtas sprendimas dėl naujų investuotojų į „Linavos“ steigiamą draudimo bendrovę, taip pat aptartos derybos su profesinėmis sąjungomis ir būtini darbai, reikalingi žalingiems Mobilumo paketo padariniams neutralizuoti.

Prezidiumo posėdyje buvo pristatytas klausimas dėl „Linavos“ steigiamos draudimo bendrovės.  Lietuvos bankas buvo rekomendavęs į steigiamą draudimo bendrovę pritraukti papildomus investuotojus. Prieš „Linavos“ prezidiumo posėdį buvo susitikę potencialūs investuotojai į „Linavos“ steigiamą draudimo bendrovę.  Prezidiumo posėdyje buvo sukurta derybinė grupė, sudarytas reikalingų veiksmų planas, derybinė grupė įpareigota derybas su potencialiais investuotojais užbaigti per liepos mėnesį. Posėdyje buvo konstatuota, kad „Linava“ išlieka viena iš draudimo bendrovės akcininkų, siekdama tinkamai atstovauti vežėjų interesus.

Prezidiumo nariams „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pristatė vizito į Minską rezultatus – Minske buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos asociacija „BAMAP“, taip pat aptarti klausimai dėl pasienio postų bei prekių gabenimo. „Linavos“ atstovai išreiškė viltį, kad dabar dedamos pastangos laikui bėgant leis Baltarusijos sieną kirsti taip pat nesudėtingai ir greitai, kaip dabar kertamos Europos valstybių sienos.

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius prezidiumo nariams pristatė situaciją, kuri susiklostė po balandį priimto Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo dėl nesumokėtų mokesčių. Generalinis sekretorius pristatė situaciją – su VMI vykstančias derybas bei situacijos apibendrinimą. Pasibaigus deryboms jų rezultatus numatyta pristatyti prezidiumo nariams atskirai.

Taip pat posėdyje buvo apsvarstytas klausimas dėl Europos Parlamente priimto Mobilumo paketo padarinių pašalinimo. „Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis pristatė situaciją ir „Linavos“ siekį pasiruošti diskusijoms dėl kai kurių Mobilumo pakete numatytų sprendinių pašalinimo kaip diskriminacinių. Tam numatoma ruoštis jau dabar, kad rudeniop prasidėjus aktyvioms diskusijoms Europos Parlamente, „Linava“ galėtų pateikti pagrįstus argumentus kuo priimtinesne forma. Diskutuota ir apie šio klausimo komunikaciją – buvo išsakytos nuomonės, kad būtina komunikaciją pasitelkti siekiant vežėjams palankių sprendimų, taip pat sutarta, kad siekiant bendrų klausimų sprendimo, bus bendradarbiaujama su įvairiomis vežėjų asociacijomis, ne vien su IRU narėmis.

Prezidiumo narys Artūras Telmentas ir sekretorius transporto politikai T.Garuolis prezidiumo nariams taip pat pristatė derybų su profesinėmis sąjungomis dėl vairuotojų socialinių garantijų eigą.

Plačiau
2019 liepos 05 Deramasi dėl TIR-EPD sistemos trikdžių

Susiklosčius nepalankiai situacijai – Baltarusijos muitinei sustabdžius TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymą ir teikimą, 2019 m. liepos 1 d. asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius kreipėsi į IRU dėl TIR-EPD sistemos veikimo atstatymo.

IRU, atsakydama į asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus laišką, informavo, kad vyksta aktyvus bendradarbiavimas su Baltarusijos muitine įgyvendinant naujus Eurazijos ekonominės sąjungos reikalavimus dėl išankstinių deklaracijų pateikimo. Visi darbai susiję su TIR-EPD sistemos atstatymu  turėtų būti užbaigti liepos mėnesį.

Taip pat  IRU informavo, kad vežėjai gali teikti išankstines TIR-EPD deklaracijas per šiuo Rusijos pasienio kontrolės postus:

Narva Ivangorod

EPD Narva / Narva maantee piiripunkt (EE5600EE) – tp MAPP Ivangorod (10218030)

Koidula Kunichna Gora

EPD Põlvamaa / Koidula maantee piiripunkt (EE4800EE)- tp MAPP Kunichina Gora (10209040)

Luhamaa Shumilkino

EPD Võrumaa / Luhamaa piiripunkt (EE4700EE)- tp MAPP Shumilkino (10209060)

Grebnevo Ubylinka

EPD Kārsavas nov. / GREBŅEVAS MKP (LV000721)- tp MAPP Ubylinka (10209050)

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad UAB „Velesas“ teikia visas muitines tarpininko paslaugas, ir taip pat gali padėti vežėjams teikti EPI Baltarusijos muitinei. Jų kontaktai:  UAB VELESAS J.Dobkevičiaus g.8, Vilnius epi@velesas.lt  +37060061959

 

 

 

Informacija apie padėtį Baltarusijos Respublikos muitinėje  bus atnaujinama.

 

 

 

Plačiau
2019 liepos 05 „Linavoje“ – degalinių tinklų ir institucijų atstovų pasitarimas dėl „Via Balticos“ rekonstrukcijos

2019 m. liepos 4 d. Lietuvos Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ organizavo suinteresuotų degalines valdančių subjektų ir institucijų pasitarimą dėl „Via Balticos“ magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo. Susitikime buvo aptarta projekto eiga ir diskutuota aktualiais klausimais.

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pradėdamas moderuojamą susitikimą pasidalijo asociacijos pozicija šiuo klausimu. Pasak jo, „Via Baltica“ yra visai valstybei itin svarbi transporto arterija, kurios rekonstrukcija palies ne tik pasienyje įsikūrusius verslo subjektus, ir turėtų būti vertinama iš ilgalaikės perspektyvos. „Vežėjams reikia gero, saugaus, plataus ir greito kelio. Žinoma, reikia ir kuro, kurį galėtume įsipilti patogiai, dar Lietuvoje ir tokiu būdu savo šalyje palikti akcizo mokesčius. Todėl spręsdami šį klausimą turime rasti bendrus sprendimus, kurie būtų apgalvoti iš ilgalaikės perspektyvos ir įvairių: saugumo, viešo intereso ir net valstybės prestižo pozicijų. Matyt visos pusės turės padaryti nuolaidų, kad pasiektume rezultatą ir padarytume tą pilietiškai“, – sakė R. Austinskas.

Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovai trumpai pristatė projekto eigą, atsakė į degalinių tinklus valdančių įmonių ir Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos klausimus, padiskutavo dėl konkrečių pasiūlymų.

Artimu metu Kelių direkcijos atstovai planuoja rengti dar vieną visų suinteresuotų pusių susitikimą, kur pristatys projektuotojų korekcijas, daromas atsižvelgiant į naftos prekybos įmonių pasiūlymus dėl nuvažiavimų nuo „Via Balticos“ į degalines projektavimo. Kelių direkcijos atstovų teigimu, rekonstruojamos magistralės projektuotojams kelta užduotis rasti geriausius sprendinius, kurie ne tik atitiktų norminius reikalavimus ir leistų išlaikyti norimą leistiną greitį kelyje bei užtikrintų saugumą,  bet atsižvelgtų ir į pakelėje veikiančių verslo subjektų interesus.

Šiuo metu planuojant kelio atkarpos rekonstrukciją yra rengiamas specialusis teritorijų planavimo dokumentas. Planuojama, kad valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo rangos darbai bus baigti iki 2023 m. pabaigos.

 

Plačiau
2019 liepos 05 Pasirašytas memorandumas dėl CMR skaitmeninimo

Atsakingos ministerijos ir joms pavaldžios institucijos su asociacijomis „Linava“ ir „Infobalt“ pasirašė memorandumą dėl tarpvalstybinio krovinių vežimo automobilių keliais elektroninio važtaraščio (CMR) skaitmeninimo.

Memorandume susitariančios šalys sutaria bendradarbiauti vystant tarpvalstybinio krovinių vežimo automobilių keliais elektroninio važtaraščio/„Cross-border eCMR“ (toliau  e-važtaraštis) pilotinį projektą tarp Baltijos – Šiaurės Europos  šalių. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų bei Susisiekimo ministerijos, Muitinės departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos informacinių technologijų ir ryšių asociacija „Infobalt“ ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Iš viešojo ir  privataus sektorių atstovų sutarta sukurti neformalią darbo grupę, skirtą e-CMR pilotinio projekto koncepcijos vystymui. Bus siekiama įvertinti sąsajų tarp privataus ir viešojo sektoriaus informacinių sistemų pajėgumus ir kliūtis techniniu bei teisiniu aspektais siekiant panaudoti Lietuvoje jau įdiegtas ir veikiančias elektronines sistemas, pvz., Mokesčių administravimo sistemos elektroninių važtaraščių posistemę (i.VAZ), taip pat tvarią Europos Sąjungos kuriamą ir finansuojamą infrastruktūrą, t.y.,  Europos infrastruktūros tinklų priemonės struktūrinius blokus (CEF Building Blocks).

Pasirašytame memorandume sutarta pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, užtikrinančių e-važtaraščių pripažinimą, taip pat sudaryti sąlygas verslui ir valstybės institucijoms naudoti tarpvalstybinio e-važtaraščio duomenis. Taip pat numatoma ieškoti partnerių e-važtaraščio pilotiniam projektui kitose Baltijos-Šiaurės Europos šalyse. Pilotinio projekto vystymą apibrėš atskiras susitarimas, kuriame bus įtvirtinti šalių įsipareigojimai ir veiklos, finansavimo ir kt. klausimai.

Tarptautinė krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) galioja nuo 1956 m. Šią konvenciją ratifikavo 55 Europos, Azijos ir Afrikos šalys. CMR konvencija apibrėžia krovinio siuntėjo, transporto įmonės ir krovinio gavėjo teises bei pareigas.

Standartizuoto CMR važtaraščio privalumas yra tai, kad kiekvienas vairuotojas žino, kokiame langelyje krovinio siuntėjas ir gavėjas turi įrašyti duomenis apie krovinio gabenimo statusą, važtaraštyje taip pat fiksuojama kroviniui padaryta žala. Trumpai tariant, galime pasakyti, kad CMR važtaraštis – tai labai patogus ir efektyvus dokumentas visai logistikos grandinei.

Prasidėjus dokumentų skaitmeninimui, 2004 m. JT darbo grupė pradėjo kurti skaitmeninės CMR važtaraščio versijos projektus. 2008 m. vasario mėn. į CMR konvenciją buvo įtrauktas protokolas, kuriame reikalaujama, kad CMR būtų valdomas elektroniniu būdu, t. y. naudojant e-CMR. Šis protokolas įsigaliojo 2011 m. birželio 5 d. ir iki šiol prie jo prisijungė 17 šalių.

e-CMR oficialiai pradėjo veikti  2017 m. sausio mėn., kuomet tarp Ispanijos ir Prancūzijos startavo pilotinis projektas naudojant elektroninį važtaraštį.

IRU labai aktyviai pasisako dėl perėjimo prie elektroninio CMR formato.

Nuo 2018 metų vidurio Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „LINAVA“ darbuotojai dalyvauja tarpvalstybiniame projekto  „NORDIC – BALTIC e-CMR“ rengime. Šio projekto iniciatorė yra asociacija „Infobalt“, projekto darbo grupės posėdžiuose dirba valstybinio ir privataus verslo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Danijos ir Norvegijos. 2018 – 2019 metais vyko šie darbo grupės posėdžiai – seminarai: Taline (2018 m. 10. 24 – 25), Vilniuje (2018.12.13), Rygoje (2019.02.13), suinteresuotų šalių susitikimai Vilniuje ir Kaune (2019. 03 – 04 mėn.).

Projekto tikslas – skaitmeninių važtaraščių (e-CMR), kuriuos pripažįsta atsakingos institucijos ir kuriais naudojasi skirtingos valstybės, įgyvendinimas logistikos sektoriuje.

Seminarų metu buvo nagrinėjama ir kuriama e- paslaugų projekto strategija ir dizainas, turinys, tikslai, metodai, buvo nustatomi projekto proceso dalyviai, jiems priskiriamos motyvacijos ir veiklos, buvo svarstoma apie skaitmeninio proceso dalyvių sinergiją, aptariamos kliūtys ir rizikos įgyvendinant šį projektą, aptariami technologijų standartai.

Projekte dalyvauja skirtingų šalių atstovai, todėl visada siekiama įvertinti skirtumus tarp šalių, atsižvelgiama į valstybinių institucijų ir privačių organizacijų veiklas.

Š. m. kovo mėn. asociacijoje „LINAVA“ lankėsi Estijos nacionalinės vežėjų asociacijos atstovai, kurie pasidalijo patirtimi diegiant skaitmeninimo procesus ir pristatė jau veikiantį pilotinį e-CMR projektą tarp Estijos ir Suomijos.

Viename iš seminarų dalyvavo skaitmeninimo paslaugų teikėjai, kurie jau sukūrė e-CMR platformas ir sėkmingai jas naudoja pilotiniuose projektuose tarp atskirų šalių  – tai Belgijos įmonė „PIONIRA“ ir Olandijos įmonė „TRANSFOLLOW“.

Kodėl e – CMR?

-        administravimo kaštų taupymas ( greitas ir paprastas duomenų įvedimas, perdavimas, saugojimas)

-        duomenų skaidrumas ir tikslumas, krovinio pristatymo kontrolė ir monitoringas

-        galimybė pateikti ir apsikeisti duomenimis realiu laiku

-        galimybė skaidriai keistis tarpvalstybiniu mastu sąveikaujančių transporto dokumentų mainų procesu

 

Dabartinis tarpvalstybinio e- CMR projekto statusas:

  • apsvarstytas techninis sprendimas, reikalingas skaitmeniniam e-CMR įvedimui
  • aprašytas nacionalinis reglamentas, reikalingas tam, kad viešosios institucijos priimtų e-CMR.
  • liepos 4d. bus pasirašytas memorandumas dėl elektroninio važtaraščio

Suformuluoti reikalavimai e-CMR modeliui:

-        Duomenys priklauso tik duomenų savininkams!

-        Duomenų mainai turi vykti per gerai suplanuotas paslaugų teikėjo platformas.

-        Duomenų savininkas turi būti atsakingas už duomenų prieinamumą ir nuoseklumą.

-        Naudotojo teisės turi būti nustatytos pagal įstatymą.

-        Paslaugos turi būti grindžiamos bendrais reikalavimais, įskaitant duomenų laukus, vartotojų teises, saugumą ir prieinamumo taisykles (24/7).

-        Paslaugos privalo turėti prieigą prie viešųjų registrų (informacija ir ataskaitos).

-        Duomenų mainai turi vykti per atvirus registrus „machine to machine“.

-        Už duomenų apsaugą turi būti atsakingas paslaugų teikėjas.

-        Bet kuri e-CMR platforma turi būti pritaikyta būsimoms technologijoms (elektroniniam sąskaitų faktūrų išrašymui ir kt.).

-        Techninė infrastruktūra turi būti tvari ir pakartotinai naudojama.

Plačiau
2019 liepos 02 Svarbu – dėl TIR-EPD paslaugų Baltarusijoje

Dėl Baltarusijos muitinės sprendimų, keičiant išankstinės deklaracijų pateikimo sąlygas, nuo 2019 m. liepos 1 d. TIR-EPD paslauga yra laikinai nepasiekiama.

Susiklosčius tokiai nepalankiai situacijai, dėl išankstinių deklaracijų pildymo ir teikimo, kai į  Baltarusijos Respublikos muitų teritoriją  įvežamos prekės su TIR knygele, galima kreiptis į asociacijos Linava partnerius:

UAB „Tranzito paslaugų centras“ (Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas)
Tel. +370 699 20853; +370 655 71985.

 

UAB „Frega“  (Panerių g. 51, LT-03202 Vilnius)
Tel.  +370 652 44918

 

UAB „Durga“ (Santaikos g. 26d, LT-62123 Alytus)
Tel. +370 685 15770; +370 699 65199

 

Asociacija LINAVA partneriai suteiks Jums visokeriopą pagalbą vykdant išankstinės deklaracijos pateikimo prievolę.

 

Plačiau
2019 liepos 01 Minske – apie bendradarbiavimą su Baltarusijos vežėjais ir verslo struktūromis

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas ir prezidiumo narys, Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininkas Oleg Tarasov liepos 1-2 dienomis lankosi Minske, kur pasirašys bendradarbiavimo susitarimą su  Baltarusijos tarptautinių vežėjų automobiliais asociacija „BAMAP“ vadovais bei dalyvaus tarptautiniame regioninio bendradarbiavimo forume „Otkrytyj park „Velikij kamen“ – primer globalnych vozmoznostej“.

„Linavos“ atstovai susitikime su „BAMAP“ atstovais ketina aptarti aktualius klausimus -  numatoma pasikeisti informacija apie  Lietuvos-Baltarusijos sienos kirtimo problemas, kylančias dėl pradėtų sienos perėjimo posto rekonstrukcijos darbų. Asociacijų vadovai numato kalbėti apie Tverečiaus valstybinių sienų kirtimo kelio posto atidarymą nepakrautoms transporto priemonėms. Taip pat bus aptariamos kitos priemonės, kurių imtasi, kad sutrumpėtų krovininių automobilių stovėjimo eilėse laikas.

Susitikime taip pat numatoma nagrinėti klausimus dėl Baltarusijos prisijungimo prie Muitinės konvencijos protokolo dėl e-CMR, taip pat e-TIR projekto tarp Lietuvos ir Baltarusijos realizavimo. Lietuvos ir Baltarusijos asociacijų vadovai pasikeis informacija apie Lietuvos – Baltarusijos ekonomikos forumą, kuris vyks 2019 spalį Klaipėdoje. Asociacijų vadovai pasirašys bendradarbiavimo susitarimą tarp abiejų asociacijų.

„Otkrytyj park „Velikij kamen“ – primer globalnych vozmoznostej“ forumas organizuojamas siekiant sustiprinti tarptautinio investavimo ryšius. Forume dalyvaus vyriausybių, finansinių institucijų, investicinių fondų, bankų atstovai, verslo asociacijų vadovai. Forumo dalyviai galės susipažinti su Baltarusijos investavimo aplinka, aptarti kylančius klausimus, pasikeisti idėjomis.

„Linavos“ atstovai tarptautiniame regioninio bendradarbiavimo forume „Otkrytyj park „Velikij kamen“ – primer globalnych vozmoznostej“ bus ne vieninteliai Lietuvos atstovai – jame numato dalyvauti ir Lietuvos Susisiekimo ministras Romas Masiulis, „Lietuvos geležinkelių“, Valstybinio jūrų uosto atstovai.

„Linavos“ prezidento pareigose dirbu jau antrą mėnesį, tai mano pirmasis darbo vizitas pas kaimynus į Baltarusiją. Manau, kad ši kryptis Lietuvos vežėjams labai svarbi, tikiu, kad Lietuvos vežėjai laikui bėgant į Rytus veš vis daugiau krovinių, o valstybines sienas galėsim kirsti tokiu pat greičiu, kaip Europos valstybių“, – sakė „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas.

 

Plačiau
2019 liepos 01 Tverečiaus pasienio postui prašoma suteikti tarptautinį statusą

„Linava“ kreipėsi į Muitinės departamentą, prašydama paspartinti derybas dėl Tverečiaus pasienio kontrolės punkto teisinio statuso pakeitimo į tarptautinį, tokiu būdu sudarant galimybes lengvesniam  tuščių krovininių transporto priemonių judėjimui.

Prašymą paspartinti derybas dėl Tverečiaus posto „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius Muitinės departamentui parengė, nes nuo liepos 1 d. prasidės pasienio kontrolės punkto Kamennyj Log rekonstrukcija, nuo spalio 1 d. numatoma ir Medininkų punkto rekonstrukcija. Šiame  pasienio punkte situacija jau ir dabar sudėtinga (susidaro 420-450 automobilių eilė pasienyje), o atsiradus papildomam transporto priemonių srautui, situacija gali dar pablogėti.

Be to, birželį Latvijos – Rusijos pasienyje dėl pasienio punkto Terechovo (Burački) modernizavimo buvo įvesti eismo apribojimai. Terechovo posto modernizavimo darbai truks 16 mėnesių, juos numatoma baigti 2020 rugsėjo mėn. Rekonstrukcijos metu nuo šių birželio iki lapkričio mėnesio bus uždarytos trys transporto eismo juostas kiekviena kryptimi.

Vežėjai, iki šiol gabenę prekes per Latvijos-Rusijos pasienio postus, ieškos greitesnių pervežimo kelių ir dėl to gali pervežimui pasirinkti Medininkų – Kamenyj Log pasienio punktą.

Atsižvelgiant į tai, kad veiksminga išorinių ES sienų kontrolė ir priežiūra yra vienas iš svarbiausių klausimų, užtikrinantis sklandų prekių ir krovinių tranzitą, Muitinės departamento „Linava“ prašo paspartinti derybas dėl Tverečiaus pasienio kontrolės punkto teisinio statuso pakeitimo į tarptautinį ir taip palengvinant krovininių transporto priemonių judėjimą. Taip tikimasi išvengti vykdomų rekonstrukcijos darbų pasekmių verslui.

Lietuvos ir Baltarusijos pareigūnų darbo grupė glaudžiai bendradarbiauja, todėl tikimasi, kad klausimas dėl Tverečiaus posto bus svarstomas dar vasarą.

Plačiau
2019 liepos 01 Svarbu – pasikeitimai TIR-EPD naudotojams Baltarusijoje

Baltarusijos asociacija BAMAP informavo, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi prievolės pateikti išankstinę informaciją apie išvežamas prekes į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją sąlygos.

Keičiasi išankstinės informacijos apie prekes, kurios ketinama įvežti (importuoti) į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją visų transporto rūšimis, pateikimo struktūra ir formatas.

Pagal asociacijos BAMAP pateiktą informaciją, nuo 2019 m. liepos 1 d. 00 val. 00 min. TIR-EPD paslauga, teikiant  išankstinę informaciją Baltarusijos muitinei, bus laikinai nepasiekiama.

Informacija bus patikslinta.

Plačiau
2019 birželio 27 Internetu perkant TIR knygeles – nemokamas pristatymas

Vežėjai, TIR knygeles užsisakantys internetu, už jas nuo liepos 15 d. mokės 1 euru mažiau, negu mokėdavo pirkdami TIR platinimo skyriuose, o už kurjerių tarnybos pristatymą nemokės nieko.

Tokios sąlygos nustatytos modernizuojant TIR sistemą ir taupant vežėjų laiką. TIR platinimo skyriai nuo liepos 15 d. veiks tik Vilniuje ir Klaipėdoje.

Norint TIR knygelę užsisakyti internetu, reikia atlikti keletą veiksmų:

  • Pateikti asociacijos „Linava“ TIR departamentui keturkampio įmonės antspaudo (identiško tam, kuriuo antspauduojamos TIR knygelės) dublikatą. Juo bus antspauduojamos užsakytos TIR knygelės;

Vežėjai iki liepos 15 d. turi atsiųsti keturkampį įmonės atspaudo dublikatą  registruotu laišku adresu TIR departamentui, Jankiškių g. 41, LT-02300, Vilnius arba prisijungus prie „manoTIR“ paskyros išsikviesti kurjerių tarnybą, kuri nemokamai pristatys Jūsų įmonės antspaudą į asociaciją „Linava“.

Kilus klausimų prašome kreiptis nurodytais telefonais:

+370 52786519
+370 52740280

Plačiau
2019 birželio 26 Seimo Biudžeto komitetas pritarė įstatymo pataisai dėl TIR įgaliotojo atstovo

Muitinės įstatyme bus numatytas TIR įgaliotojo siuntėjo statusas, leidžiantis TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei. Tokioms įstatymo pataisoms birželio 26 d. pritarė Seimo Biudžeto komitetas. Jei įstatymo pataisos Seime bus sklandžiai priimtos, jos turėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio 1 d.

TIR įgaliotojo atstovo statusas reikalingas norint optimizuoti logistikos procesus.  Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai, tuo tarpu šiuolaikinio gyvenimo poreikiai diktuoja visiškai kitas sąlygas. TIR įgaliotojo atstovo statusas leistų logistikos procesus organizuoti kur kas efektyviau, pagreitintų krovinių vežimą.

Šis teisės akto projektas yra nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, verslo struktūrų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo rezultatas.

Vyriausybė jau yra pritarusi minėtam Muitinės įstatymo papildymui. Iki Vyriausybės patvirtinimo „Linava“ kartu su Muitinės departamentu nuveikė nemažą darbą – kartu parengė, derino teisės normas su atsakingomis institucijomis bei verslo struktūromis. Dėl šio įstatymo pataisų „Linava“ bendradarbiavo su Vyriausybės kancleriu, buvo atliktas būsimos administracinės naštos verslui (išlaidomis, įforminant TIR knygeles), palyginimas su esama situacija.

Kol įsigalios įstatymo pataisa, asmenys, gabenantys krovinius vadovaudamiesi Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis nuostatomis, neturi galimybės patys supaprastintu būdu įforminti prekėms TIR procedūros. Jie privalo pristatyti prekes ir TIR knygelę į muitinės postą ar kitą muitinės nustatytą vietą.

Toks reikalavimas kliudo optimaliai planuoti ir organizuoti logistikos procesus, didina krovinių gabenimo trukmę bei kaštus ir sukelia neigiamą poveikį Lietuvos vežėjų ir ekspeditorių veiklos konkurencingumui. Šios problemos pastaruoju metu tapo dar aktualesnės dėl vykdomo muitinės postų stambinimo ir muitinio tikrinimo vietų, kuriose muitinės pareigūnai dirba verslininkų patalpose, skaičiaus mažinimo.

Lenkijos ir Latvijos teisės aktuose šiuo metu jau numatyta galimybė turėti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą pradedant TIR procedūras.

 

 

Plačiau
2019 birželio 26 Derybos dėl vairuotojų socialinių garantijų tęsiasi

Birželio 25 d. vykusioje Trišalėje taryboje klausimas dėl koeficiento didinimo nebuvo svarstytas – klausimas atidėtas, nes derybos su profesinėmis sąjungomis tęsiasi.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomasis direktorius, Trišalės tarybos pirmininkas Ričardas Sartatavičius sakė, jog buvo atsižvelgta į tai, kad taryba turi išklausyti, kokie rezultatai pasiekti „Linavos“ ir profesinių sąjungų derybose ir tik tada Trišalėje taryboje priimti sprendimą.

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis sakė, kad praėjusią savaitę buvo priimtas tarpinis derybinis susitarimas dėl kolektyvinės šakinės sutarties. Anot T.Garuolio, derybos vyksta sklandžiai, yra aiškus planas ir aiškios problemos sritys. Trišalės tarybos posėdyje taip pat dalyvavo „Linavos“ Socialinių klausimų komiteto pirmininkas Artūras Telmentas.

Kaip žinoma, dalis profesinių sąjungų atstovų, priklausančių Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumui, paliko derybas, tačiau dalis profesinių sąjungų liko toliau derėtis su „Linava“, todėl derybos vyksta toliau. Derybas su „Linava“ tęsia ir tarpinį derybinį susitarimą pasirašė Baltijos transporto profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Gintaras Čiužas, Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Vitalius Jarmontovičius bei Pietų Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Arūnas Lekavičius.  Derybose šalys susitarė dėl didesnių nei nustatyta minimalių dienpinigių ir minimalaus atlyginimo didinimo vairuotojams.

Kitas derybų posėdis numatytas liepos 4 d., toliau kalbama dėl socialinių garantijų vairuotojams – papildomų atostogų dienos, pensijų kaupimo ir kt.

Plačiau
2019 birželio 20 Kas režisuoja spektaklį „Derybos dėl vairuotojų algų“?

Birželio 19 d. nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ gavo Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo raštą, kad „vykdydami birželio 14 d. forumo susirinkimo metu priimtą sprendimą, kad nesusiderėjus koeficiento 1,5 ir dienpinigių ne mažiau 60 proc.“ jie pasitraukia iš kolektyvinių derybų su „Linava“ bei atšaukia savo deleguotus asmenis.

Tačiau derybos dėl to nepasibaigė – jas su „Linava“ tęsia ir tarpinį derybinį susitarimą birželio 18 d. pasirašė Baltijos transporto profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Gintaras Čiužas, Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Vitalijus Jarmontovičius bei Pietų Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Arūnas Lekavičius.

Forumo atstovai iš derybų pasitraukė „su trenksmu“. Iki savaitgalio jau buvo suderintos pozicijos ir gautas pritarimas pasiūlymams dėl vairuotojų draudimo ir kitų sąlygų, bet po savaitgalio situacija pasikeitė – antradienį  labai operatyviai buvo surengta spaudos konferencija, viešumoje savo poziciją apie derybas su „Linava“ reiškė net tie asmenys, kurie iš esmės derybose nedalyvavo, pavyzdžiui, Inga Ruginienė ar Audrius Cuzanauskas.

Tokia įvykių eiga vežėjų atstovams sukėlė nemažai klausimų. Visų pirma, – kodėl profsąjungų atstovai, gavę nurodymą pasitraukti iš derybų šeštadienį, apie tai neprasitarė pirmadienį ir antradienį dar daugiau kaip 4 val. derėjosi su „Linava“, o iš derybų pasitraukė tik atėjus spaudos konferencijos laikui?

„Keli profsąjungiečiai iš derybų išėjo 14 val. 15 min., o jau už 15 min. viešai buvo paskelbta informacija, kad po pusvalandžio vyks spaudos konferencija. Kas galėtų paneigti, kad tokie ėjimai buvo surežisuoti iš anksto, visai neketinant iš esmės derėtis dėl vairuotojų darbo sąlygų, vien bandant pasiekti savo politinių ar populistinių tikslų“, – sako derybose nuo pat pradžios dalyvaujantis „Linavos“ prezidiumo narys, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Artūras Telmentas. Dar vienas klausimas, kuris kilo – kodėl jau minėtoje spaudos konferencijoje poziciją ir derybų eigą pristatinėjo ir komentavo asmenys, patys nedalyvavę derybose?

„Ar tai nereiškia, kad siekiant tam tikrų tikslų kai kurie derybų dalyviai nėra parankūs?“, – svarsto „Linavos“ atstovas.

Derybininkams taip pat kilo klausimų, kas vairuotojų interesus atstovauja derybose dėl socialinių garantijų.

„Ar tikrai tolimųjų reisų vairuotojus tinkamai gali atstovauti tie, kurie savo profesinėje sąjungoje iš 8 tūkst. narių turi 5 ar 6 tūkst. jūreivių, o visi kiti – keleivinio transporto vairuotojai? Dabar nutiko taip, kad apie tolimųjų reisų vairuotojus, kurie komandiruojami dirbti į užsienį ir dėl kurių darbo sąlygų šiandien deramasi, kalba profsąjungų lyderiai, kurie tarp savo narių tų vairuotojų pripažino turintys … 12“, – įspūdžiais iš derybų dalijasi A.Telmentas. Jis tvirtina, kad dabar derybose pasiliko tie profesinių sąjungų atstovai, kurie realiai atstovauja tolimųjų reisų vairuotojus ir tokių narių turi ne vieną ir ne du šimtus. Pavyzdžiui, Baltijos transporto profesinė sąjunga “Solidarumas” atstovauja 8-9 šimtus tolimųjų reisų vairuotojų.

Kaip žinoma, birželio 18 d. vyko trečias profesinių sąjungų ir „Linavos“ susitikimas. Buvo kalbama apie daugybę įvairių aspektų, ieškoma abiem šalims naudingų sprendimų, tačiau derybų detalių atskleisti neleidžia susitarimas tarp derybų dalyvių.

Antradienį derybose dalyvavęs „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius teigia, jog susidarė įspūdis, kad keletas profsąjungų atstovų neieškojo geriausio sprendimo vairuotojams, o tiesiog bandė kurstyti nepasitenkinimą ir imitavo derybas.

„Ar derybomis galima vadinti situaciją, kai yra aklai laikomasi kažkokio skaičiaus ar principo, visiškai neatsižvelgiant į realybę ir konkrečią naudą vairuotojams ar jų šeimoms? Kadangi iš derybų pasitraukusiems netiko jokie kitokie siūlyti variantai, kyla minčių, kad derybose nebuvo ieškoma problemų sprendimo, o tiesiog bandoma padaryti tam tikrą spektaklį“, – sako M.Atroškevičius, pridurdamas, kad kiekvienas blaiviai mąstantis žmogus pats gali įvertinti tokios situacijos absurdiškumą ir atsakyti į visus tokioje situacijoje kylančius klausimus.

„Linavos“ atstovai išreiškė viltį, kad dabar derybos su profesinėmis sąjungomis vyks konstruktyviai, ieškant pačių geriausių sprendimų ir nebesiveliant į politiką.

 

Plačiau
2019 birželio 18 TIR knygelės – internetu ir pigiau

Modernizuojant TIR sistemą ir taupant vežėjų laiką, nuo šių metų liepos 15 d. keičiasi TIR knygelių išdavimo tvarka. Nuo šiol visus vežėjus kviečiame prisijungti prie asociacijos „Linava“ svetainės, kurioje TIR knygeles galima užsakyti  ar grąžinti internetu. Nuo liepos 15 d. TIR platinimo skyriai veiks tik Vilniuje ir Klaipėdoje.

Vežėjai gali iš anksto internetu užsakyti norimą naujų TIR knygelių kiekį, taip pat gali užsakyti panaudotų TIR knygelių grąžinimą. Užsakytas knygeles be jokio papildomo mokesčio pristato DPD kurjerių tarnyba, iš anksto užsakius taip pat šiai tarnybai grąžinamos ir panaudotos TIR knygelės.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimu visoms įmonėms, kurios užsakinėja TIR knygeles internetu, bet kurio tipo (6 ar 14 lapų) TIR knygelės kaina yra 1 euru mažesnė, nei mokama TIR departamento skyriuose.

Norint TIR knygelę užsisakyti internetu, reikia atlikti keletą veiksmų:

  • Asociacijos „Linava“ interneto svetainėje prisijungti prie „manoTIR“ sistemos –

http://manotir.linava.lt/uzsakymai/index.php?route=account/login . Prisijungimo vardas – Jūsų el. pašto adresas;

  • Pateikti asociacijos „Linava“ TIR departamentui keturkampio įmonės antspaudo (identiško tam, kuriuo antspauduojamos TIR knygelės) dublikatą. Juo bus antspauduojamos užsakytos TIR knygelės;

Naujas TIR knygeles per kurjerių tarnybą galima užsakyti I-IV iki 15.00 val., V – iki 14.00 val.

Jei naujos TIR knygelės užsakomos penktadienį iki 14.00 val., TIR knygeles kurjerių tarnyba pristato  pirmadienį. Jei užsakymas suformuotas penktadienį po 14.00 val., TIR knygelės bus pristatytos  antradienį.

Per kurjerių tarnybą gavę TIR knygeles, Jūs privalote jas aktyvuoti, patvirtinti TIR knygelių gavimą „manoTIR“ paskyros nuorodoje „Siuntų gavimo patvirtinimas“.

Panaudotų TIR knygelių grąžinimo į asociaciją “Linava“ užsakymas vykdomas nepriklausomai nuo naujų TIR knygelių užsakymo, t.y. panaudotų TIR knygelių grąžinimą galite užsakyti bet kada, kada susikaupia pakankamas kiekis.

Atkreipiame dėmesį, kad tiek naujų, tiek panaudotų TIR knygelių gabenimas per kurjerinę tarnybą yra NEMOKAMAS!!!

Vežėjai iki liepos 15 d. turi atsiųsti keturkampį įmonės atspaudo dublikatą  registruotu laišku adresu asociacijos „Linava“ TIR departamentui, Jankiškių g. 41, LT-02300, Vilnius arba prisijungus prie „manoTIR“ paskyros išsikviesti kurjerių tarnybą, kuri nemokamai pristatys Jūsų įmonės antspaudą į asociaciją „Linava“.

Kilus klausimų maloniai prašome kreiptis +370 52786519 ir +370 52740280.

 

Plačiau
KLAUSK