LT EN RU
Naujienos
2019 rugsėjo 06 Ieškoma būdų, kaip sudrausminti pažeidėjus iš kitų šalių

Rugsėjo 5 d. „Linavos“ atstovai lankėsi Muitinės departamente, kur buvo aptartas krovinių gabenimas neįregistruotomis ar didžiagabaritėmis transporto priemonėmis.

Susitikime su Muitinės departamento vadovu Jonu Miškiniu, kuriame dalyvavo „Linavos“ prezidiumo narys Oleg Tarasov, TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys, Transporto politikos skyriaus vadovas Aleksandr Tolstoj bei Krovininio transporto skyriaus vadovas Valdas Kazlauskas, buvo aptarta situacija, kurią „Linava“ analizavo Krovininės tarybos posėdyje (plačiau galima paskaityti čia: http://www.linava.lt/naujiena/lietuvos-vezejai-gina-rinka-nuo-pazeideju-is-kitu-saliu/).

Kartu su Muitinės specialistais buvo svarstoma, kaip spręsti problemas, kylančias tranzitiniams (neįregistruotiems) krovininiams automobiliams pirmu reisu atliekant krovinių vežimą.

 

Plačiau
2019 rugsėjo 04 „Linavos“ prezidentas – tarptautinėje konferencijoje

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas dalyvauja Odesoje vykstančioje XIX-tojoje Tarptautinėje kelių transporto konferencijoje „Kelių transportas – problemos, jų sprendimo būdai ir plėtros perspektyvos“.

Rugsėjo 3-6 dienomis Ukrainoje vykstančioje konferencijoje aptariami transporto sektoriui aktualūs klausimai – Europos ir Azijos transporto santykių plėtros tendencijos, tarptautinės prekybos eksporto ir importo etalonai, transportavimo iš Kinijos į Europą organizavimo patirtis.

Konferencijos darbotvarkėje taip pat numatyta aptarti transporto iniciatyvų įgyvendinimą, intermodalinio transporto rinkos plėtrą Juodosios jūros regione, perspektyvas pereinant prie tarptautinės prekybos ir transporto skaitmeninimo, taip pat TIR procedūrų pranašumą organizuojant pervežimus pagal subrangos sutartis bei skaitmeninės TIR procedūros pilotinius projektus.

Plačiau
2019 rugsėjo 04 Vežėjai vienija jėgas kovai dėl Mobilumo paketo

Trys didžiausios Lietuvos vežėjų asociacijos pasirašė bendrą laišką Lietuvos atstovams Europos Parlamente, kuriame išdėsto numatomą Mobilumo paketo žalą Lietuvos transporto sektoriui, o kartu ir bendrai Lietuvos ekonomikai.

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius Tomas Jurgelevičius ir Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius pasirašė bendrą laišką šių metų pavasarį išrinktiems Lietuvos atstovams Europos Parlamente. Jame išdėstyti argumentai prieš Mobilumo paketą bei jo numatomus padarinius. Laiške vežėjų atstovai pabrėžė, kad Mobilumo paketas nėra susijęs su socialinėmis garantijomis darbuotojams, šis teisės aktas iš esmės susijęs su didžiųjų Europos valstybių protekcionistine veikla.

„Mobilumo paketo I“ pasiūlymai apribos ES transporto rinkos veikimą reikšmingai sumažindami Lietuvos vežėjų konkurencingumą ir priversdami dalį įmonių trauktis iš Lietuvos, siekiant stabilizuoti padidėjusias sąnaudas dėl planuojamų reikalavimų grąžinti vilkiką, kabotažo apribojimų, taip pat komandiravimo bei darbo ir poilsio taisyklių taikymo“, – rašo Lietuvos vežėjų atstovai savo laiške Europos Parlamento nariams.

Vežėjai teigia, kad neužkirtus kelio nepalankiems Mobilumo paketo sprendimams, Lietuvos transporto ir saugojimo sektorius susidurs su reikšmingai padidėjusiomis veiklos sąnaudomis, todėl praras turimą potencialą, nulemdamas Lietuvos BVP, valstybės surenkamų mokesčių, biudžeto ir eksporto praradimus.

„Viliamės, kad Lietuvos europarlamentarai deramai įvertins transporto sektoriaus svarbą ir tinkamai atstovaus Lietuvos interesus Europos parlamente“, – sakė „Linavos“ generalinis sekretorius M.Atroškevičius. Anot jo, siekiant palankaus rezultato reikalingas sutelktas tiek pačių vežėjų, tiek valstybės institucijų, tiek atstovų Europos Parlamente darbas.

Plačiau
2019 rugpjūčio 28 Dėl leidimų laikinai gyventi – vežėjų pasipiktinimas

Vežėjams nerimą kelia leidimų laikinai gyventi išdavimo pakeitimai – vežėjai piktinasi, kad dabartiniai sistemos pakeitimai neleidžia laiku sutvarkyti leidimų laikinai gyventi iš kitų šalių atvykusiems vairuotojams. Ši problema buvo nagrinėta asociacijos „Linava“ Krovininės tarybos posėdyje.

Migracijos departamento Imigracijos skyriaus patarėja Vilma Vaitkevičiūtė rugpjūčio 22 d. vykusiame „Linavos“ Krovininės tarybos posėdyje pristatė dabartinę situaciją ir pasakojo apie pasikeitimus, kurie jau įgyvendinti ir dar bus įgyvendinti artimiausiu metu. Nuo šių metų liepos 1 d. vykdant migracijos reformą pakeisti kai kurie migracijos procesai dėl nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo. Nuo liepos 1 d. turėjo pradėti veikti ir migracijos informacinė sistema „MIGRIS“, kuri turėtų palengvinti procedūras, tačiau jos veikimo pradžia nukelta iki spalio 14 d.

V.Vaitkevičiūtė aiškino, kad vežėjų problemos dėl laiko rezervacijos Migracijos departamentui yra žinomos, o eilės susidaro dėl tarpininkų veiklos (rezervuojama daug laikų susitikimams). Kaip žinoma, šiuo metu neliko galimybės darbdavio atstovui pateikti dokumentus vietoj užsieniečio, kadangi nuo 2019 m. liepos 1 d. pasikeitė leidimo laikinai gyventi išdavimo procedūra – nagrinėjimo ir pačio dokumento išdavimo procedūros buvo apjungtos į vieną procedūrą, o tam, kad dokumentas būtų išduodamas, reikalingi užsieniečio biometriniai duomenys, dėl to užsieniečio atvykimas bent vieną kartą į migracijos skyrių yra būtinas.

Krovininės tarybos nariai sutarė, kad vežėjams tokie pakeitimai yra didžiulė problema. Krovininės tarybos narys Oleg Tarasov tvirtino, kad nauja tvarka trukdo vežėjams įgyvendinti savo įsipareigojimus, nes jie negali pasamdyti vairuotojų.

„Nauja tvarka žlugdo mūsų verslą. Jei situacija nepasikeis, mes liksime be vairuotojų. Leidimai laikinai gyventi užsieniečiams aktualūs tiek vežėjams, tiek statybų sektoriui, tačiau mes ne statybininkai, mūsų žmonės nesėdi vietoje, todėl sunku užtikrinti, kad žmogus bus Lietuvoje tada, kai yra laisvas tarpas tarp kitų priėmimų“, – kalbėjo O.Tarasov.

Krovininės tarybos nariai sutiko, kad tokia situacija, kai vežėjai apsidrausdami bando rezervuoti visus įmanomus laikus, dar labiau didina eiles, tačiau, anot jų, kitos išeities su dabar galiojančia visų ir leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo sistema nėra – rezervuojami visi įmanomi laikai, iš jų rezultatyviai išnaudojama labai nedaug. O. Tarasov kėlė klausimą, kaip išnaudojamas tas laikas, kai asmuo, rezervavęs laiką, neatvyksta. Buvo konstatuota, kad gyvos eilės dėl vizų ir leidimų laikinai gyventi šiuo metu nėra, todėl panašu, kad darbuotojai tiesiog sėdi nustatytą laiką.

„Siūlau sugrąžinti gyvą eilę – tada galėtume efektyviai išnaudoti valstybės tarnautojų darbo laiką. Atsilaisvinusį laiką galėtume išnaudoti kitiems asmenims aptarnauti, priešingu atveju valstybės tarnautojams atlyginimas mokamas už tai, kad jie nedirba“, – kalbėjo Krovininės tarybos narys.

Tarp kylančių problemų buvo kalbama ir apie tai, kad užsieniečiai ne visada žino, kokie dokumentai ir veiksmai yra būtini atvykstant į Migracijos departamentą, ne visiems užsieniečiams lengva gyvenamosios vietos deklaraciją užpildyti lietuvių kalba, kaip to reikalaujama. Procedūra keičiant darbdavį taip pat pasikeitė – priimant sprendimą iš karto išrašomas ir pats dokumentas.

Migracijos departamento atstovė pristatė dar vieną naujieną – nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konsulinės įstaigos nebepriims dokumentų dėl laikino leidimo gyventi, juos bus galima pateikti tik Lietuvoje.

„Liksime be vairuotojų“, – kalbėjo Krovininės tarybos nariai, išgirdę naujienas.

Krovininė taryba priėmė nutarimą Migracijos departamentui pasiūlyti grąžinti papildomą interesantų aptarnavimą migracijos skyriuose „gyvos eilės“ principu, taip pat grąžinti interesantų aptarnavimą informacijos „langelyje“, įskaitant ir gyvenamos vietos deklaravimą nei įvesti budinčio darbuotojo darbo vietą aptarnauti dėl pateisinamų priežasčių pavėlavusiems interesantams. Taip pat Migracijos departamentui siūloma sukurti galimybę interesantų pateikiamus dokumentus patikrinti iš anksto.

Vežėjai taip pat pasiūlė Migracijos departamentui įvertinti darbuotojų darbo krūvį ir užtikrinti griežtą registracijos vizitui tvarkos laikymąsi (tiksliai identifikuoti asmens tapatybę siekiant panaikinti daugiau nei vienos rezervacijos galimybę vienam asmeniui).

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius Krovininės tarybos narius informavo, kad „Linava“ jau kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, prašydama naujos ministerijos vadovybės skirti laiko aptarti vežėjams skaudžiausius migracijos klausimus, o taip pat naujai priimtą įstatymą Dėl užsieniečių teisinės padėties.

Plačiau
2019 rugpjūčio 27 Lietuvos vežėjai gina rinką nuo pažeidėjų iš kitų šalių

„Linavos“ Krovininėje taryboje buvo analizuojamas klausimas dėl problemų, kylančių tranzitiniams (neįregistruotiems) krovininiams automobiliams pirmu reisu atliekant krovinių vežimą.

Krovininės tarybos posėdį sukvietęs „Linavos“ viceprezidentas, Krovininės tarybos pirmininkas Marjan Svirko trumpai pristatė susiformavusią situaciją ir pakvietė apie kylančias problemas papasakoti Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) atstovus. Kaip žinoma, griežtesnė tranzitiniais automobiliais atliekamų krovinių vežimų kontrolė Lietuvoje prasidėjo šių metų balandį. Dvišalės tarptautinės kelių transporto srities sutartys, sudarytos su Kazachstanu ir Uzbekistanu, nustato, kad transporto priemonės, kuriomis atliekami krovinių vežimai (ypatingai motorinės transporto priemonės), privalo turėti savo šalies nacionalinius registravimo ir skiriamuosius ženklus, t. y. privalo būti nustatyta tvarka įregistruotos tose šalyse. Su Armėnija, Tadžikistanu ir Kirgizija tokios sutartys nesudarytos, tačiau kelionės leidimais apsikeičiama susirašinėjimo būdu – šiais atvejais patikrinimo metu iš vežėjo reikalaujama kelionės leidimo, atitinkančio važiavimo pobūdį.

Kitų šalių vežėjai nuostatas dėl automobilių registracijos ir kitus reikalavimus ignoruoja ir taip iškraipo sąžiningos konkurencijos principus.

LTSA Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento direktorius Stanislovas Lingys Krovininės tarybos posėdžio dalyviams pasakojo, kad patikrinus 55  Kazachstano vežėjų transporto priemones iš jų 10 transporto priemonių (18 proc.) nustatyti pažeidimai. Tikrinant maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis buvo patikrintos 8 Kazachstano vežėjų transporto priemonės, iš jų 4 transporto priemonėms nustatyti pažeidimai.

LTSA atstovai pasakojo, kad kitų šalių vežėjai nesistengia įgyvendinti keliamų reikalavimų, o bando tų reikalavimų vykdymo išvengti – žinodami apie LTSA atliekamus patikrinimus, stengiasi krovinius vežti tada, kai LTSA darbuotojai nedirba. Be to, kai kuriuose krovinių terminaluose LTSA pareigūnai yra neįleidžiami į teritoriją, motyvuojant tuo, kad tai yra privati teritorija. Todėl LTSA negali atlikti patikrinimų ir nustatyti pažeidimus.

„Linavos“ vežėjai posėdyje konstatavo, kad situacija yra nepatenkinama. Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius siūlė ieškoti sprendimų kartu su Muitinės departamentu – gal yra galimybė LTSA darbuotojams dalyvauti patikrinimuose kartu su muitinės pareigūnas. Taip pat buvo pasiūlymas patikrinimuose dalyvauti vežėjams iš „Linavos“.

Vežėjai taip pat dalijosi patirtimi, kaip situacija piktnaudžiauja ir nustatytas tvarkas pažeidinėja kitų šalių vežėjai. Krovininės tarybos narys Viktor Monkevič pasakojo, jog važiuodamas gatvėmis neretai pastebi pažeidėjus ir atkreipia į juos pareigūnų dėmesį. Tais atvejais, kai pareigūnai nebūna susipažinę su užsienio vežėjams keliamais reikalavimais, tenka padėti surasti reikalingą informaciją. Tarybos narys išreiškė padėką rugpjūčio 23 d. Vilniuje V.Greičiūno gatvėje dirbusiems pareigūnams, kurie nustatė ir surašė protokolą tvarką pažeidusiam transporto priemonės vairuotojui.

Krovininės tarybos nariai posėdyje sutarė, kad „Linava“ turi aiškiai informuoti krovinių siuntėjus, muitinės tarpininkus, krovinių terminalus, ekspeditorių asociacijas ir kitus susijusius verslo subjektus, kad krovinių vežimas neįregistruota motorine transporto priemone yra neteisėtas, pridedant tai reglamentuojančias atitinkamų Kelių transporto srities Lietuvos dvišalių tarptautinių sutarčių nuostatas.

Taip pat sutarta, kad bus organizuojamas „Linavos“ ir Muitinės departamento atstovų susitikimas, kuriame bus aptarti klausimai dėl užsienio vežėjų neįregistruotų krovininių automobilių pirmu reisu atliekamų krovinių vežimų.

2019 m. rugsėjo mėn. vyksiančiuose Lietuvos-Uzbekistano ir Lietuvos-Kazachstano Mišrių komisijų tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdžiuose nuspręsta informuoti atitinkamų šalių delegacijas apie Lietuvos poziciją ir esamą situaciją dėl krovinių vežimo neįregistruotomis motorinėmis transporto priemonėmis.

Tarybos posėdžio dalyviai taip pat sutarė, kad reikia kreiptis į Susisiekimo ministeriją, kad reikalingas teisės aktas, reglamentuojantis kelionės leidimų vežti krovinius naudojimo ir pildymo tvarką.

Plačiau
2019 rugpjūčio 27 Primename: nuo rugsėjo keičiasi leidimų laikinai gyventi išdavimas

Primename, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai dėl leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo.

Prašymo pateikimo vieta 

Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje  užsienyje galės pateikti tik užsienietis, jeigu:
 • jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • jis yra lietuvių kilmės asmuo;
 • jis perkeliamas įmonės viduje.

Visais kitais atvejais užsieniečiai prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi turės pateikti Migracijos departamentui prie VRM.

 Dėl užsieniečių, kurie ketina dirbti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri yra įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kuriems taikomas bevizis režimas, ir Baltarusijos piliečiams, kurie bus įdarbinti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, darbdavys Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos darbo rinkos poreikius, priėmimo arba tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) turės pateikti informaciją:

 • apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai; arba
 • apie užsieniečio ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus.

Dėl užsieniečių, kurie ketina dirbti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri nėra įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kurie bus įdarbinti pagal darbo sutartį,  darbdavys Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos darbo rinkos poreikius, priėmimo arba tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) turės pateikti informaciją:

 • apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus.

 

Dėl darbdavio ir darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo

Jeigu užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas darbo pagrindu arba kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, pageidaus pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, tai jis prašymą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją galės pateikti Migracijos departamentui iš karto, kai nuspręs keisti darbdavį ar darbo funkciją (reikalavimas pateikti prašymą likus iki darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos arba darbo funkcijos pakeitimo dienos 3 mėnesiams panaikintas).

 MIGRIS veiks nuo spalio 14 d.

Migracijos departamentas pranešė, kad nauja Lietuvos migracijos informacinė sistema (MIGRIS), kuri turėjo būti prieinama nuo liepos 1 d., dėl užtrukusių platformos kūrimo ir diegimo darbų gyventojams bus prieinama nuo spalio 14 d. Departamentas sieks užtikrinti, kad klientai gautų kokybiškas paslaugas pereinamuoju nuo popierinių iki elektroninių prašymų pateikimo laikotarpiu kuo sklandžiau. Iki spalio 31 d. klientai galės registruotis pas specialistą visais migracijos klausimais per Policijos elektroninių paslaugų sistemą ePolicija portale www.epolicija.lt ir iki šios dienos pasirinktame migracijos skyriuje pateikti popierinius prašymus. Nuo spalio 14 d. klientai elektroninius prašymus galės pateikti MIGRIS ir šioje elektroninėje sistemoje galės užsiregistruoti pas specialistą nuo lapkričio 4 d.  

Klausimus apie MIGRĮ galite užduoti el. paštu  migris@migracija.gov.lt.

Mokomoji Migracijos departamento medžiaga jau ir YouTube kanale

Siekdamas palengvinti užsieniečių įdarbinimo procedūras, Migracijos departamentas parengė ir dalinasi mokomąja medžiaga dėl tarpininkavimo raštų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams pildymo, valstybės rinkliavos už kitą asmenį mokėjimo ir kitų, elektroninių migracijos paslaugų naudotojams aktualių klausimų. Kanalas nuolat pildomas. Nuoroda į kanalą: https://www.youtube.com/channel/UCxocUEx8BCpTG7-dli5zZug

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 23 Galimi sutrikimai pasienyje

Dėl planuojamo Lietuvos muitinės informacinių sistemų neprieinamumo (2019 m. rugpjūčio 24 d. nuo 9.00 val. iki 18.00 val.) galimas krovininio transporto priemonių eilių pasienyje padidėjimas.

Maloniai prašome vežėjų įvertinti šią informaciją planuojant važiavimo maršrutus.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 Kasmetiniai IRU apdovanojimai geriausiems vairuotojams

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) šiemet tradiciškai diplomais ir garbės medaliais apdovanos geriausius kelių transporto vairuotojus, kurie populiarina savo profesiją, yra lojalūs savo įmonėms bei kurių veikla prisideda prie kelių eismo saugumo didinimo ir teigiamo profesinio įvaizdžio formavimo.

Remiantis IRU taisyklėmis, transporto bendrovė privalo būti asociacijos nare, o kandidatams į IRU apdovanojimus keliami tokie reikalavimai:

 •  ne mažesnis nei 20 metų profesinis darbo stažas;
 • nepertraukiamas 5 metų darbo toje pačioje įmonėje stažas;
 • ne mažesnė nei 1 mln. km nuvažiuoto nacionaliniais arba tarptautiniais keliais rida, dirbant profesionaliais vairuotojais;
 • per pastaruosius 20 metų nėra sukėlę rimtų kelių eismo įvykių, kurių metu būtų sužaloti žmonės;
 • nėra rimtai nusižengę kelių eismo, muitinės veiklos taisyklėms bei nėra bausti administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka per paskutinius 5 metus;
 • nebuvo anksčiau apdovanoti IRU garbės medaliu ir diplomu (apdovanotas gali būti tik vieną kartą).

Vežėjų, norinčių nominuoti vairuotojus apdovanojimui, prašome užpildyti anketas ir išsiųsti jas iki rugpjūčio 31 d. į IRU (anketą užpildyti galite čia).

Taip pat, siekiant užtikrinti, kad visos anketos pasiektų IRU, prašome atsiųsti anketų kopijas į asociaciją „Linava“ el. paštu: ineta.stravinskaite@linava.lt

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 LTSA vežėjus ragina aktyviai ginti teises Austrijoje

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), išanalizavusi šių metų gegužę vykusį incidentą, vežėjus ragina  aktyviai naudotis teise apskųsti neteisėtus Austrijos pareigūnų sprendimus dėl baudos už krovinio vežimą iš Austrijos į Šveicariją neturint Austrijos trečiųjų šalių leidimo.

LTSA informavo „Linavą“ apie situaciją dėl Lietuvos vežėjo, pakrovusio ir vežusio krovinį iš Austrijos į Šveicariją. Jis buvo nubaustas Austrijos teritorijoje už tai, kad krovinys buvo vežamas neturint Austrijos trečiųjų šalių leidimo. LTSA vertinimu, tokia bauda neturėjo būti skirta.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas nustato, kad Bendrijos licencija, išduota valstybėje narėje pagal šį Reglamentą, yra galiojanti tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje už atlygį. Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis Reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis taip pat taikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai nuo to laiko, kai Bendrija ir atitinkama trečioji šalis sudaro reikiamą susitarimą.

Kaip žinoma, Šveicarija nėra Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybė narė, todėl gali būti laikoma trečiąja šalimi. Tačiau LTSA atkreipė dėmesį, kad Bendrija ir Šveicarija yra sudariusios susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais. Pagal šiame susitarime numatytas sąlygas Lietuvos išduota Bendrijos licencija turi būti pakankama vežant krovinius iš Austrijos į Šveicariją ir atvirkščiai, nereikalaujant trečiųjų šalių leidimo.

LTSA kreipėsi į Austrijos transporto, inovacijų ir technologijų ministeriją, kuri atsakė, kad pritaria LTSA teisiniam vertinimui ir mano, kad Austrijos pareigūnai suklydo skirdami minėtą baudą. Austrijos ministerija siūlo kreiptis į baudą surašiusią instituciją su prašymu panaikinti priimtą sprendimą. Jei apskųsti dėl parėjusių terminų nėra galimybės, Austrijos ministerija siūlo kreiptis į teismą.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 Bus laikinai uždaryti Rusijos Federacijos Kaliningrado srities pasienio praleidimo punktai

Dėl elektros įrangos techninio aptarnavimo darbų laikinai (nuo 9.00 val. iki 13.00 val.) bus uždaryti Rusijos Federacijos Kaliningrado srities pasienio praleidimo punktai šiomis dienomis:

Černyševskoje – 2019-09-09;

Pograničnyj – 2019-09-12;

Sovetsk – 2019-09-13;

Morskoje – 2019-09-18.

Kitu laiku minėtų punktų veikla vyks be pakeitimų.

Maloniai prašome vežėjų įvertinti šią informaciją planuojant važiavimo maršrutus.

 

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 16 „Linavos“ prezidiume – garantijos dėl draudimo bendrovės

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje dalyviai išklausė informaciją, kad Lietuvos bankas yra pozityviai nusiteikęs dėl „Linavos“ draudimo bendrovės, kur šiuo metu asociacija atlieka akcininkų struktūros pakeitimus.

Rugpjūčio 14 dieną vykusiame „Linavos“ prezidiumo posėdyje steigiamos draudimo bendrovės vadovas Saulius Peleckas ir „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pristatė Lietuvos banke vykusio susitikimo rezultatus. Prezidiumo nariams buvo pasakyta, jog Lietuvos banko darbuotojai, reaguodami į draudimo brokerių skleidžiamas kalbas, patvirtino, kad Lietuvos bankas pozityviai vertina atliekamus veiksmus. Šiuo metu vyksta darbai, reikalingi akcininkų struktūrai pakeisti. „Linavos“ atstovai Lietuvos banke išgirdo, jog jokių pretenzijų dėl draudimo bendrovės verslo plano nėra, dabar laukiama, kaip „Linava“ pakeis akcininkų struktūrą.

Posėdyje „Lienavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius pristatė situaciją po teismo nutarties dėl „Linavos“ ginčo su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI). Jis pasakojo, jog VMI, atsižvelgdama į „Linavos“ kreipimąsi ir jame išdėstytus argumentus, priėmė sprendimą per pusę sumažinti paskirtus delspinigius. Prezidiumo posėdyje buvo priimtas sprendimas, kad daugiau jokių veiksmų šiuo klausimu nebus imtasi, mokėtini mokesčiai, baudos ir delspinigiai bus mokami pagal su VMI suderintą grafiką. Prezidiumas „Linavos“ generalinį sekretorių įgaliojo tartis dėl mokestinės paskolos trūkstamai mokesčių sumai padengti.

Prezidiumo nariai posėdžio metu taip pat pasveikino kolegą Romą Vosylių su gimtadieniu. UAB „Jotvainis“ vadovas rugpjūčio pradžioje šventė 60-ąjį jubiliejų.

Antra „Linavos“ prezidiumo posėdžio dalis buvo skirta strateginei veiklos ir komunikacijos planavimo sesijai. Jos metu prezidiumo nariai ir „Linavos“ sekretoriato darbuotojai kartu su konsultantais siekė išsigryninti asociacijos tikslus ir uždavinius, skyrė laiką dabartinės situacijos įvertinimui ir priemonių pakeisti situaciją paieškai.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 16 TIR įgaliotojo siuntėjo statusas – pagal tvarką, parengtą kartu su vežėjais

“Linava” ėmėsi koordinuoti vežėjų ir Muitinės departamento veiksmus ruošiant tvarką, pagal kurią įsigaliojus naujai priimtam įstatymui bus galima gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą.

Toks sprendimas priimtas liepos 13 d. „Linavoje“ vykusiame vežėjų susitikime su Muitines departamento atsakingais darbuotojais, kurie iki rugsėjo vidurio žada paruošti pradinį tvarkos variantą, kuriam vežėjai galės pateikti savo pasiūlymus ir pastabas.

Tvarka turėtų būti paruošta ir patvirtinta iki šių metų spalio 15 d., o pradėtų veikti nuo lapkričio 1 d., įsigaliojus Muitinės įstatymo pataisoms. Seimo priimtos įstatymo pataisos  – nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, verslo struktūrų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo rezultatas.

Vežėjų ir Muitinės departamento atstovų susitikime dalyvavo grupė „Linavos“ narių atstovų, taip pat laikinai Muitinės departamento vadovo pareigas einantis Jonas Miškinis, Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vedėja Neringa Motiejūnaitė, Muitinės departamento Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausioji inspektorė Janina Zeniauskienė bei Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Kavaliauskas. Šiame susitikime buvo apžvelgta situacija, vežėjais uždavė kylančius klausimus ir buvo sutarta, kad „Linava“ koordinuos bendrus veiksmus, kad Muitinė, ruošdama tvarkos projektą, galėtų atsižvelgti į vežėjų pageidavimus.

Kaip žinoma, Seimo priimtos Muitinės įstatymo pataisos suteikia galimybę gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, leidžiantį TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei, o tai leis paspartinti pervežimus ir sumažinti kaštus vežėjams bei optimizuoti logistikos procesus. Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai.

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius susirinkusiems pristatė visą projekto įgyvendinimo eigą bei apžvelgė situaciją rinkoje.

„Stiprėjanti konkurencija ir besikeičianti situacija rinkoje diktuoja naujas sąlygas. Todėl ieškome būdų logistikos procesus organizuoti efektyviau, pagreitintų krovinių vežimą. Taip atsirado mūsų iniciatyva dėl TIR įgaliotojo siuntėjo statuso“, – sakė M.Atroškevičius.

Tikimasi, kad sudarius galimybes muitinės leidimus turintiems TIR įgaliotiesiems siuntėjams patiems įforminti prekėms TIR procedūrą, bus galima racionaliau naudoti muitinės žmogiškuosius išteklius. Muitinės darbuotojai vietoj darbo muitinės tikrinimo vietose galės daugiau dėmesio skirti pasienio kontrolės punktams.

„Linava“ ragina visus, pageidaujančius įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, jau pradėti pasiruošimo darbus ir pateikti Lietuvos muitinei prašymus dėl Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo (AEO) (nuoroda  https://www.lrmuitine.lt/web/guest/725). AEO statuso suteikimas palengvins ir sutrumpins TIR įgaliotojo siuntėjo statuso suteikimo laikotarpį.

Plačiau
2019 rugpjūčio 13 Eilių pasienyje mažinimui reikalingas ir vežėjų sąmoningumas

Tam, kad pasienyje sumažėtų eilės, reikia ne tik gerinti atsakingų tarnybų darbą, bet ir keisti vežėjų požiūrį į sienos kirtimą.

Eilės pasienyje susiformuoja ne tik dėl neefektyvaus darbo ar tam tikrų sprendimų trūkumo. Jos formuojasi ir dėl to, kad muitinės pareigūnai nustato nemažai pažeidimų bei gaišta laiką Administracinių nusižengimų protokolų rašymui bei kitų su tuo susijusių dokumentų pildymu.

Muitinės departamento duomenimis, vien Vilniaus teritorinė muitinė per šiuos metus nustatė daugiau kaip 4200 pažeidimų. Daugiau kaip 1900 pažeidimų fiksuota Medininkų pasienio kontrolės poste.

Kaip skelbia muitininkai, vilkikų vairuotojai nesilaiko deklaravimo tvarkos, nepateikia išankstinės informacijos, sistemingai nesilaiko ADR taisyklių, neretai užsiima smulkia kontrabanda ir kt. Nustatoma daug pakartotinių pažeidimų, dėl to galima daryti išvadą, kad klaidos daromos ne dėl nežinojimo.

Norėdami išvengti ilgo transporto priemonių stovėjimo pasienyje, vežėjai gali atlikti „namų darbus“.

„Vežėjai galėtų patys imtis kai kurių prevencinių priemonių užkardant pakartotinius pažeidimus, tuomet pasienyje sugaištų mažiau laiko“, – sako asociacijos „Linava“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys. Anot jo, atidesnis teisės aktų laikymasis ir pakartotinių pažeidimų vengimas tikrai sumažintų eiles, nes vienam Administracinio nusižengimo protokolui surašyti ir kitiems dokumentams užpildyti  užtrunka tikrai nemažai laiko.

Muitinė skelbia, kad šiemet jau sulaikė 76,2 mln. vnt. cigarečių (43 proc. daugiau palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu). Taip pat nustatyti 1664 degalų deklaravimo pažeidimai, dėl ADR taisyklių pažeidimų surašyta 997administraciniai protokolai.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 13 Atkurtas TIR-EPD Baltarusijoje veikimas

IRU informavo, kad TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymo ir teikimo sistemos problemos Baltarusijoje išsisprendė.

Anot IRU pranešimo, vežėjai jau gali teikti TIR-EPD deklaracijas, pasinaudodami naujove – apmokėjimo žetonais. Tiems vežėjams, kurie anksčiau pildydami deklaracijas naudojosi žetonais, o deklaracijos nebuvo patvirtintos, žetonų vertė yra kompensuota (suma matoma prisijungus prie paskyros)

Kylančius klausimus galima užduoti el. paštu tir@linava.lt  arba telefonais  8-5 2740274 ir 8 -5 2740280.

Plačiau
2019 rugpjūčio 12 Žada kompensuoti išlaidas už TIR-EPD žetonus

„Linavos“ TIR departamentas, reaguodamas į vežėjų skundus dėl TIR-EPD sistemos Baltarusijoje trikdžių, gavo informaciją iš IRU, kad situacija dėl TIR-EPD sistemos veikimo Baltarusijoje sprendžiama.

Taip pat gauta informacija, kad ieškoma sprendimų, kaip vežėjams bus kompensuojama panaudotų žetonų vertė, jei rinkliava nebuvo užskaityta sistemoje.

Kylančius klausimus galima užduoti el. paštu tir@linava.lt  arba telefonais  8-5 2740274 ir 8 -5 2740280.

Plačiau
2019 rugpjūčio 12 Lietuvos ir Latvijos vežėjai – apie transporto sektoriaus perspektyvas

Rygoje vykusiame naujai išrinktų Lietuvos ir Latvijos vežėjų asociacijų vadovų susitikime  aptarti bendri veiksmai atstovaujant savo šalių vežėjų interesus.

Šį pavasarį išrinkti Latvijos asociacijos prezidentas Aleksandrs Pociluiko ir „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas susitikime Rygoje susipažino bei dalijosi patirtimi. Jie aptarė transporto sektoriaus galimybes bei perspektyvas Lietuvoje bei Latvijoje, o taip pat ir Europos Sąjungos šalyse. „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas supažindino kolegą iš Latvijos su Lietuvos vežėjų veiksmais siekiant sumažinti priimto Mobilumo paketo poveikį periferinių ES šalių vežėjams. Latvijos asociacijos prezidentas užtikrino, kad aktyviai prisijungs prie bendro kelių transporto verslo interesų gynimo Europos Komisijoje.

Susitikimo metu prezidentai dalinosi patirtimi vykdant asociacijų veiklas, dalyviai domėjosi transporto verslo galimybėmis ir perspektyvomis abiejose šalyse ir ES. Vėliau dalyviai pasidalino statistine informacija dėl atliekamų šalių gabenimus ir buvo supažindinti su asociacijų atliekamomis paslaugomis.

Asociacijų prezidentų susitikime buvo apžvelgta vis sunkėjanti transporto šakos verslo situacija, kalbėta apie krovininio transporto sektoriaus plėtrą. Prezidentai pasidalijo įžvalgomis apie vis sunkėjančią situaciją siekiant plėtoti pervežimų verslą, apie sunkėjančias lizingo sutarčių sąlygas. Susitikime buvo išsakyta mintis, kad nepaisant  iškovotų tvirtų pozicijų ES rinkoje, didėja grėsmė, kad bankai nefinansuos krovinio transporto srities.

Susitikime, kuriame dalyvavo ir asociacijų TIR departamentų vadovai Alberts Merzlakovs (Latvija) bei Heliodoras Giedrys (Lietuva) buvo aptarti eilių pasienyje klausimai. Stovėdami eilėse Baltarusijos pasienyje, Latvijos ir Latvijos vežėjai eilėse praranda taip sunkiai uždirbamas pajamas, todėl nutarta koordinuoti abiejų šalių asociacijų veiksmus dėl sienų pralaidumo užtikrinimo.

Susitikime taip pat aptarta išankstinės TIR EPD informacijos teikimas Baltarusijos muitinei, asociacijų atstovavimą IRU renginiuose ir projektuose bei kitos bendradarbiavimo galimybės ateityje rengiant bendrus projektus bei keičiantis patirtimi.

Plačiau
2019 rugpjūčio 12 Stringa rugpjūčio 7 d. atnaujinusi veiklą TIR-EPD sistema Baltarusijoje

„Linavą“ pasiekė informacija, kad pildant deklaraciją  per TIR-EPD vežėjai patiria techninių problemų – jie sumoka už transakcijas, tačiau deklaracija iki galo nebūna pateikiama.

Apie kylančias problemas yra informuota IRU, kylančias problemas siekiama išspręsti.

Apie pasikeitimus vežėjus informuosime nedelsiant.

Kylančius klausimus galima užduoti el. paštu tir@linava.lt  arba telefonais  8-5 2740274 ir 8 -5 2740280.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 09 Instrukcija dėl tarpininkavimo rašto vairuotojams dėl leidimo gyventi pildymo

Siekdamas palengvinti užsieniečių įdarbinimo procedūras, Migracijos departamentas parengė ir dalinasi mokomąja medžiaga dėl tarpininkavimo raštų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams pildymo. Instrukciją rasite YouTube kanale, paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=w18U1bOAWek

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 07 TIR-EPD sistemos veikimas Baltarusijoje atnaujintas

IRU informavo, kad TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymo ir teikimo sistemos problemos Baltarusijoje iš dalies išsisprendė – nuo rugpjūčio 7 d. vidudienio ši sistema vėl pradėjo funkcionuoti, tačiau vežėjai turėtų būti atidūs – atsirado naujovių.

Atsižvelgiant į naujus Baltarusijos IRU iškeltus reikalavimus, išankstinė informacija apie krovinius Baltarusijai bus teikiama sumokėjus užmokestį. Siekdama patenkinti poreikį naudotis TIR-EPD sistema ir įvykdyti Baltarusijos sąlygas dėl sistemos veikimo, IRU sukūrė galimybę įsigyti elektroninius paslaugų žetonus, kuriais galima atsiskaityti už galimybę  teikti išankstines TIR-EPD deklaracijas Baltarusijoje. Pridedamuose dokumentuose pateikiame Jums IRU parengtą išsamią elektroninių 5, 10 ir 20 transakcijų vertės žetonų dėl išankstinės deklaracijos perdavimo įsigijimo instrukciją anglų ir rusų kalbomis. Tačiau prašome prieš įsigyjant žetonus atidžiai įvertinti transakcijų kainą.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 7 d., teikiant išankstines deklaracijas Baltarusijos muitinei per TIR-EPD sistemą, galimi du pateiktos išankstinės deklaracijos variantai – informacija, kad buvo suteiktas MRN numeris arba Jūsų pateikta išankstinė deklaracija yra atmesta.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši apmokėjimo sistema tik pradeda veikti, todėl laikui bėgant gali būti pakeitimų.

Jūsų atsiliepimų bei pastebėjimų dėl naujos TIR-EPD sistemos veikimo laukiame el. paštu tir@linava.lt  arba telefonais  8 -5 2740274; 85 2740280

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 06 Apie Migracijos reformą – iš pirmų lūpų

„Linavos“ atstovai su Migracijos departamento specialistais aptarė vykstančia migracijos reformą ir kitus vežėjams aktualius klausimus. Tai padaryta liepos 30 dieną vykusiame susitikime.

Siekiant sumažinti išankstinės elektroninės registracijos sistemoje kilusias eiles, Vilniaus migracijos skyriuje  į darbą priimta dešimt naujų darbuotojų, paskelbta atranka dar dešimčiai klientų aptarnavimo specialistų, bus atidaromos naujos klientų aptarnavimo vietos. Kitų miestų migracijos skyriuose (Klaipėdoje, Panevėžyje ir kt.) taip pat nuolat priimami nauji klientų aptarnavimo specialistai. Siekiant suvienodinti teikiamų paslaugų reikalavimus, migracijos teritoriniams skyriams yra parengtos instrukcijos dėl tinkamo dokumentų priėmimo. Nuolat tikrinama, ar visi per išankstinės registracijos sistemą užsiregistravę asmenys atvyks, apie priėmimo laiką primenama skambučiu ar elektroniniu paštu. Primename, kad dėl tam tikrų svarbių priežasčių užsieniečiui (arba darbdaviui) nesant galimybei nustatytu laiku atvykti į priėmimą, būtina savo registraciją atšaukti.

Anot Migracijos departamento specialistų, didelė problema, nulemianti ilgesnį nei numatyta asmenų aptarnavimo laiką, yra asmenų atvykimas į priėmimą su netinkamai paruoštais arba išvis neužpildytais dokumentais. Darbdaviams rekomenduojama iš anksto atidžiai susipažinti su teikiamų dokumentų reikalavimais bei peržiūrėti užsieniečio pildomus dokumentus, kad dokumentai būtų priimami iš pirmo karto.

Migracijos departamentas taip pat įspėja, kad siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimo atvejams, atliktos rezervacijos www.epolicija.lt  sistemoje yra tikrinamos rankiniu būdu. Jei asmenį registruoja įgaliotas atstovas, būtina nurodyti ne įgalioto atstovo, o užsieniečio, pageidaujančio pateikti dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi, asmens duomenis (pastabų laukelyje galima nurodyti įgalioto atstovo kontaktinius duomenis). Įgaliotam asmeniui registracijos duomenų kortelėje nurodžius tik jo asmens duomenis registracija bus atšaukta. Taip pat Migracijos departamentas įspėja, kad neprisegus asmens dokumento kopijos, registracija bus naikinama. Taip pat bus nepriimami kito nei registracijos metu nurodyto užsieniečio dokumentai.

Taip pat pristatytos leidimų laikinai gyventi ir vizų išdavimo naujovės: teikiant prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą, nebereikia pateikti dokumento, patvirtinančio jo kvalifikaciją,  nereikia pateikti sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, jeigu kartu su prašymu išduoti nacionalinę vizą ir kitais tam būtinais dokumentais užsienietis pateikia kviečiančiojo asmens elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (EPIS) užpildytą tarpininkavimo raštą dėl nacionalinės vizos išdavimo, o nuo rugsėjo mėnesio sprendimas pakeisti   darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį bus priimtas iki  1 mėnesio ir užsienietis galės iš karto pradėti dirbti pas naują darbdavį arba atlikti naują darbo funkciją, nelaukiant 3 mėnesių laikotarpio nuo prašymo pateikimo dienos.

Plačiau
KLAUSK