LT EN RU
Naujienos
2020 gruodžio 02 Komentarai dėl Mobilumo paketo taikymo (tik nariams)

Socialinės nuostatos dėl vairuotojų vairavimo laiko ir poilsio sąlygų įsigaliojo nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. Europos Komisijos (toliau – EK)  prioritetas yra užtikrinti bendrą supratimą ir nuoseklų naujų nuostatų įgyvendinimą.

Europos Komisija parengė pirmąjį klausimų ir atsakymų rinkinį, kad išspręstų aktualiausius transporto sektoriaus iškeltus įgyvendinimo klausimus.

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_en

Pateikiame komentarus pagal EK pateiktą klausimų ir atsakymų rinkinį.

Vairuotojų grąžinimas

Transporto įmonė privalo organizuoti vairuotojų darbą taip, kad jie galėtų grįžti (namo) per trijų ar keturių iš eilės einančių savaičių laikotarpį (atsižvelgiant į tai, ar vairuotojas turėjo du iš eilės sutrumpintus kassavaitinio poilsio laikotarpius).

Reglamente Nr. 561/2006 nurodomos dvi galimos grąžinimo vietos, kurias turi pasiūlyti ir organizuoti darbdavys, t. y. darbdavio veiklos centras, kuriame vairuotojas paprastai būna darbdavio įsisteigimo valstybėje narėje, arba vairuotojo gyvenamoji vieta, kai pastaroji skiriasi nuo darbdavio veiklos centro vietos.

Kai vairuotojas nepasirenka tarp šių dviejų galimybių, tai darbdavys gali pasirinkti pats, atsižvelgdamas į tai, kas laikoma patogesniu.

Vairuotojas gali pasirinkti savo poilsio vietą, tačiau jis neturi galimybės atleisti darbdavio nuo įsipareigojimų organizuoti darbą, leidžiantį reguliariai grįžti į „namus“, kad ir ką vairuotojas deklaruotų.

Apibendrinant galima pasakyti, kad darbdavys turi pasiūlyti vairuotojui galimybę tinkamai organizuoti darbą grįžimui į savo gyvenamąją vietą arba į darbdavio veiklos centrą be vairuotojo ypatingo prašymo. Kalbant apie konkrečią poilsio vietą, tai klausimas, kurį vairuotojas turi apsvarstyti pats ir nereikalaujama, kad darbdavys ar vairuotojas saugotų konkrečius įrodymus.

EK pateikė pavyzdį, kai Slovakijoje gyvenantis lenkų vairuotojas, dirbantis Lenkijoje įsteigtoje įmonėje, vykdo transporto operacijas tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Darbdavys turi pasiūlyti pasirinkimą šiam vairuotojui ir atitinkamai organizuoti darbą, kad vairuotojas galėtų reguliariai grįžti į gyvenamąją vietą (Slovakija) arba įmonės veiklos centrą (Lenkija). Tačiau vairuotojas gali pranešti darbdaviui apie savo sprendimą pasinaudoti poilsio proga išvykti į kitą vietą, pvz., atostogų į  Italiją. Po pertraukos vairuotojas grįš tiesiai iš tos vietos, kur ilsėjosi Italijoje, į vietą, kurioje jis vėl pradės darbą (Ispanija ar Prancūzija).

Kai vairuotojas nusprendžia nesinaudoti darbdavio pasiūlymu grįžti į vairuotojo gyvenamąją vietą arba į darbdavio veiklos centrą ir nusprendžia praleisti savo poilsio laiką kitoje vietoje, kelionės išlaidos į šią vietą ir iš jos turėtų būti dengiamos vairuotojo sąskaita.

Tie patys principai taikomi vairuotojams, gyvenantiems trečiojoje šalyje ir dirbantiems ES įsteigtoje įmonėje.

Transporto įmonė įrodymui, kad organizavo vairuotojo grąžinimą į „namus“ turėtų  pasinaudoti tachografų įrašais, vairuotojų grafikais ar kitais dokumentais. Kituose dokumentuose, įrodančiuose, kad darbdavys vairuotojui pasiūlė realią galimybę grįžti į įmonės gyvenamąją vietą arba į veiklos centrą, galėtų būti, pavyzdžiui, bilietai ar bet koks kitas kelionės organizavimo įrodymas (pvz., įrodymas, kad vairuotojas grįžo „namo“ su darbdavio parūpintu mikroautobusu).

Sutrumpintas kassavaitinis poilsis

Reglamento Nr. 561/2006 8 straipsnio 6b dalyje aiškiai nurodyta, kad prieš normalų kassavaitinį poilsį, kuris yra taikomas po dviejų sutrumpintų kassavaitinių poilsio laikotarpių, taikoma kompensacija už ankstesnius du iš eilės sutrumpintus kassavaitinius poilsius, o ne  kokia nors kita veikla, pavyzdžiui, vairavimas ar kiti darbai.

Taigi abi kompensacijos turi būti paimtos vienu kartu (en bloc) ir pridedamos prie privalomo normalaus kassavaitinio poilsio po dviejų iš eilės sutrumpintų kassavaitinių poilsio laikotarpių.

Draudimas atlikti kassavaitinį poilsį transporto priemonėje

EK akcentuoja, kad normalus, ne trumpesnis kaip 45 valandų kassavaitinis poilsis turi būti praleistas tinkamoje lyčiai palankioje patalpoje, kurioje būtų tinkamos miego ir sanitarinės patalpos, jo negalima atlikti transporto priemonės salone.

Teisės aktuose nėra apibrėžimo nei kriterijų, leidžiančių apibrėžti tinkamo apgyvendinimo sąvoką, todėl svarbu palikti lankstumą, kokio tipo apgyvendinimą vairuotojai gali naudoti.

Šiuos kriterijus gali atitikti kelių tipų apgyvendinimas, pavyzdžiui, viešbutis, motelis, nuomojamas butas ar privatus namas ir pan.

Taip pat akcentuojama, kad Reglamento (ES) Nr. 165/2014 34 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad valstybės narės netaiko vairuotojams reikalavimo pateikti formų, patvirtinančių vairuotojų veiklą tuo metu , kai jie nebuvo transporto priemonėje. Tai taip pat apima normalaus kassavaitinio poilsio atlikimą už transporto priemonės ribų. Taigi tikrinantys pareigūnai negali reikalauti iš vairuotojų dokumentų, įrodančių, kad jų normalus kassavaitinis poilsis prieš patikrinimą kelyje, nebuvo praleistas transporto priemonėje.

Kelto taisyklė atliekant normalų kassavaitinį poilsį

Reglamente Nr. 561/2006 nurodoma kad, normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpiai ir bet koks daugiau kaip 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpis, skirtas kompensuoti už ankstesnius sutrumpintus savaitės poilsio laikotarpius, negali būti atliekami transporto priemonėje. Jie turi būti atliekami tinkamose patalpose.

Todėl, prieš įvažiuodamas ir (arba) išvažiavęs iš kelto / traukinio, vairuotojas negali praleisti dalį savo normalaus kassavaitinio poilsio laiko transporto priemonėje. Ta poilsio dalis turi būti atliekama tinkamose patalpose.

Išskirtinis vairavimo laiko viršijimas

Nauja yra tai, kad vairuotojui leidžiama viršyti kasdienio ir (arba) kassavaitinio vairavimo laiką išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai vairuotojas turi pasiekti savo gyvenamąją vietą arba darbdavio veiklos centrą, kad galėtų atlikti kassavaitinį poilsį arba normalų kassavaitinį poilsio laiką.

Ši nauja leidžianti nukrypti nuostata gali būti naudojama, kai dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo vairuotojo ar vežėjo valios (oro sąlygų, spūsčių, vėlavimų pakrovimo / iškrovimo vietose ir kt.), vairuotojas negali pasiekti vienos iš aukščiau nurodytų vietų kassavaitiniam poilsiui, nepažeisdamas kasdienio ar kassavaitinio vairavimo taisyklių.

Tačiau tai yra tik išimtinės aplinkybės, bet ne pastovios situacijos.

Vairuotojas privalo registracijos lape arba spaudinyje rankiniu būdu nurodyti priežastį, dėl kurios nukrypsta nuo vairavimo laiko apribojimų, t. y. viršija kasdienio ar kassavaitinio vairavimo trukmę. Bet koks vairavimo trukmės pratęsimo laikotarpis turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsio periodu, kuris pridedamas prie bet kokio poilsio laikotarpio, iki trečiosios savaitės, einančios po savaitės, per kurią buvo viršytas vairavimo laikas.

Galimybė vairuotojams viršyti kasdienio ir (arba) kassavaitinio vairavimo trukmę išskirtinėmis aplinkybėmis norint pasiekti savo gyvenamąją vietą arba darbdavio veiklos centrą, norint atlikti kassavaitinį arba normalų kassavaitinį poilsį, vairuotojams neleidžia nukrypti nuo maksimalios dviejų savaičių 90 valandų vairavimo trukmės.

EK pateikia pavyzdį, kai vairuotojas, vairavęs 56 valandas per tam tikrą savaitę (1 savaitę), po ne trumpesnės nei 30 minučių pertraukos gali važiuoti dar dvi valandas, kad pasiektų savo namus normaliam kassavaitiniam poilsiui. Sekančią savaitę (2 savaitę) vairuotojas turės užtikrinti, kad jo vairavimo laikas truktų  ne ilgiau nei 32 valandas. Šis dviejų valandų pratęsimas turės būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsio laikotarpiu, paimtu visu iš karto (en bloc) iki trečiosios savaitės, einančios po 1 savaitės, pabaigos.

 

Europos Komisija tikisi, kad šie reikalavimai bus vienodai taikomi ir kontroliuojami visoje ES.

Plačiau
2020 lapkričio 27 TIR-EPD sistemos trikdžiai pašalinti

IRU informavo, kad nuo lakpričio 26 dienos TIR-EPD sistemos trikdžiai pašalinti, vežėjai gali naudotis nauja TIR-EPD versija.

Įdiegus naują sistemos versiją, buvo nustatytos pagrindinės problemos, kurias IRU skelbia pašalinusi.

Tie, kurie iki šiol nesinaudojo TIR-EPD sistema, visą informaciją gali rasti „Linavos“ svetainėje adresu: http://www.linava.lt/paslaugos/isankstinis-deklaravimas/

Jūsų atsiliepimų bei pastebėjimų dėl naujos TIR-EPD programos aplikacijos veikimo laukiame el. paštu tir@linava.lt arba telefonais 8 -5 2740274; 85 2740280.

 

Plačiau
2020 lapkričio 26 Vieša apklausa dėl vairuotojų pažymėjimų direktyvos

Primename, kad Europos Komisija pateikė viešą klausimyną dėl galimo ES vairuotojo pažymėjimų direktyvos pakeitimo, kuriuo siekiama padidinti kelių eismo saugumą, sudaryti palankesnes laisvo piliečių judėjimo Sąjungoje sąlygas ir sumažinti sukčiavimo riziką.

Naujojoje direktyvos nuostatoje numatyta, kad, pavyzdžiui, į kitas Europos Sąjungos valstybes nares persikeliantys Europos Sąjungos piliečiai neprivalo keisti savo vairuotojo pažymėjimų, jei nėra pasibaigęs jų galiojimo laikas. Be to, kandidatai vairuotojo pažymėjimams gauti turi parodyti aukštą vairavimo įgūdžių lygį, nes direktyvoje nustatyti aukšti vairuotojų įgūdžių ir žinių standartai. Autobusų ir krovininių automobilių vairuotojai medicininį patikrinimą turi atlikti kas penkerius metus. Galiausiai vienodo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai suteikia galimybę visoje ES nesunkiai atpažinti, ar teisė vairuoti yra suteikta, o jiems taikomos apsaugos nuo klastojimo priemonės padeda užtikrinti, kad vairuoti galėtų tik teisėtų vairuotojo pažymėjimų turėtojai.

Šis klausimynas yra geresnio reglamentavimo principais pagrįsto vertinimo proceso dalis. Jame taikomi bendrieji vertinimo kriterijai: aktualumas, veiksmingumas, efektyvumas, ES pridėtinė vertė ir suderinamumas.

Pateikti atsakymai suteiks galimybę Europos Komisijai patikrinti, ar Europos teisės aktai duoda numatytus rezultatus, tebėra aktualūs ir atitinka paskirtį. Šis vertinimas skirtas galimoms direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų problemoms ir jas sukeliantiems veiksniams nustatyti. Atlikus šį vertinimą Komisija taip pat turėtų gauti įrodymų, kurių reikia, kad būtų galima sumažinti administracinę naštą ir panaikinti nereikalingas sąnaudas. Atsižvelgdama į vertinimo rezultatus Europos Komisija nuspręs ar reikia siūlyti ES vairuotojo pažymėjimų direktyvos pakeitimus ir jos patobulinimus.

Savo nuomonę galima išreikšti iki 2021 m. sausio 20 d.

Su direktyva lietuvių kalba galite susipažinti čia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0126&from=EN

Anketą galite rasti čia (yra galimybė pasirinkti lietuvių kalbą) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2020-driving-licence-evaluation?surveylanguage=en  arba čia https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11930-Driving-licence-rules-evaluation/public-consultation

Plačiau
2020 lapkričio 24 Ukrainoje vežant prekes reikalinga bendroji deklaracija

IRU informavo, kad Ukrainoje vežant prekes reikalinga bendroji deklaracija, nes nuo 2020 m. lapkričio 7 d. įsigaliojo Ukrainos muitinės kodekso pakeitimai, pagal kuriuos prekių vežėjas privalo pateikti Bendrąją Atvykimo Deklaraciją (BAD).

Lapkričio 4 dienai buvo pasiektas susitarimas, kad naudojantis TIR-EPD tranzito operacijoms, elektroninių duomenų, esančių EPD pakaks BAD tikslams ir jie gali būti perduodami muitinei per brokerį, elektroninės žinutės pavidalu.

2020 m. lapkričio 23 d. Ukrainos valstybinė muitinės tarnyba pranešė, kad Bendrąją atvykimo deklaraciją Ukrainos muitinei galima pateikti tik elektroniniu pranešimu, patvirtintu elektroniniu skaitmeniniu parašu, arba per naudotojo (tinklo) sąsają, nurodytą oficialioje Ukrainos muitinės svetainėje (customs.gov.ua).

IRU kreipėsi į Ukrainos muitinę dėl TIR-EPD duomenų perdavimo BAD tikslams atnaujinimo.

Plačiau
2020 lapkričio 24 Apklausa dėl Jungtinės Karalystės vizų poreikio

Kviečiame suinteresuotus asociacijos „Linava“ narius, vežančius krovinius Jungtinės Karalystės kryptimi, iki 2020 m. lapkričio 27 d. dalyvauti apklausoje dėl Jungtinės Karalystės vizų išdavimo Vilniuje, atsakant į keletą klausimų pridedamoje anketoje: https://forms.gle/tWNK7v9vVidbGCe27

Esant tikslesnių duomenų poreikiui, su anketas užpildžiusiais vežėjais gali būti individualiai susisiekta anketose nurodytais kontaktais (esant vežėjo sutikimui).

Atsakymų duomenys bus apibendrinti ir naudojami asociacijos „Linava“ pasiūlymams kompetentingoms institucijoms pateikti.

Iš anksto dėkojame už dalyvavimą!

 

 

Plačiau
2020 lapkričio 23 Žada informuoti apie paramos formą nukentėjusiems vežėjams

Po to, kai Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ paprašė krovininį kelių transportą įtraukti į labiausiai paveiktų nuo COVID-19 viruso antros bangos plitimo veiklų sąrašą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė atsakymą, kad pagalbos schema per antrąją karantino bangą greičiausiai bus tokia pati, kaip pirmosios metu.

Ministerija „Linavą“ informavo, kad numatoma teikti panašią pagalbos schemą kaip kilus COVID-19 pirmajai bangai – Vyriausybei pateikti siūlymai dėl priemonių. Tos priemonės yra tokios:

lengvatinės paskolos (paskolos būtų teikiamos tiems verslams, kurie dėl COVID-19 protrūkio patyrė didžiausią apyvartos kritimą) ir subsidijos (subsidijų dydis galimai būtų siejamas su sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dydžiu).

 Ministerija pranešė pateikusi Vyriausybei kelis siūlymus dėl subsidijų priemonės koncepcijos, kuriose pateikti  siūlymai dėl kriterijų, taikytinų būsimiems pareiškėjams atrinkti, pvz., įmonių/atitinkamo ūkio sektoriaus apyvartos kritimo rodiklio taikymas, įmonių dydžio ir (ar) ,,amžiaus“ vertinimas, dėl karantino ribojamų ekonominių veiklų rūšių sąrašo sudarymas ir pan.

 Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Finansų ministerija skelbia vertinanti šalies finansinės galimybės skirti lėšas, reikalingas subsidijų priemonei finansuoti.

 „Tik Vyriausybei priėmus galutinį sprendimą dėl subsidijų priemonės koncepcijos, paaiškės galutiniai pareiškėjai, galintys pretenduoti į subsidiją“, – rašoma „Linavai“ atsiųstame rašte.

  Šią informaciją prašome sekti viešojoje erdvėje ir Ministerijos interneto puslapyje:  https://eimin.lrv.lt/

 

Plačiau
2020 lapkričio 19 Kviečiama naudotis senąja TIR-EPD programos versija

IRU informavo, kad šiuo metu dėl trikdžių TIR-EPD sistemoje, vėl yra grįžtama prie senos puslapio versijos.

Kaip žinoma, tobulinant TIR- EPD programą, nuo 2020 m. lapkričio 16 d. vartotojams buvo suteikta galimybė išbandyti naują TIR-EPD programos aplikaciją. Nustačius veiklos sutrikimų, kol kas nuspręsta grįžti prie senos sistemos.

Atsiradus pakeitimams, vėl iškart pateiksim atnaujintą informaciją.

Tie, kurie iki šiol nesinaudojo TIR-EPD sistema, visą informaciją gali rasti „Linavos“ svetainėje adresu: http://www.linava.lt/paslaugos/isankstinis-deklaravimas/

Jūsų atsiliepimų bei pastebėjimų dėl naujos TIR-EPD programos aplikacijos veikimo laukiame el. paštu tir@linava.lt arba telefonais 8 -5 2740274; 85 2740280.

Plačiau
2020 lapkričio 17 Koronavirusas: atnaujinta padėtis Prancūzijoje

Prancūzijos vežėjų asociacija AFTRI (toliau-AFTRI) pateikė naujos informacijos apie maitinimą ir paslaugas Prancūzijos keliuose ir greitkeliuose.

Kelių restoranai: Prancūzijos vyriausybė leido tam tikram transporto kavinių/sunkvežimių sustojimų skaičiui vėl atsidaryti per antrąjį Prancūzijos karantiną. Tie restoranai dirbs kasdien tik naktį (nuo 18.00 iki 10.00 val. ryto). Tik profesionalūs vairuotojai (reikalingas vairuotojo pažymėjimas) gali pakliūti į juos ir valgyti karštus patiekalus sėdėdami prie stalo.

AFTRI padarė žemėlapį jiems surasti (nuoroda žemiau). Šis žemėlapis nuolat atnaujinamas pagal paskelbtus vietos valdžios potvarkius. Žemėlapyje yra aptarnaujamos teritorijos (greitkeliai) ir dekretuose minimi „kelių restoranai“ (kiti keliai).

AFTRI žemėlapis:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T0uB23EdVAz85K9kIjw0ovRI2a09Y5s3&usp=sharing

Greitkelių paslaugos – pridedama atnaujinta informacija, įtraukiant kai kurias paslaugų sritis, įtrauktas į dekretus, leidžiančius vairuotojams valgyti prie stalo, o ne išsinešti (3 stulpelis). Visos aptarnavimo ir poilsio zonos lieka atviros 7 dienas per parą būtiniausioms paslaugoms (išsinešti maistą, dujas, dušus ir sanitarines).

https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=1493&file=appr-mise-a-jour.pdf

Šaltinis: AFTRI / APPR / Regioninės prefektūros

Plačiau
2020 lapkričio 17 Koronavirusas: atnaujinta padėtis Austrijoje

Austrijos vežėjų asociacija pateikė informaciją, kuria pristatoma supaprastintas „Covid-19“ skubių priemonių Potvarkis, įsigaliojantis lapkričio 17 d., 0:00 val. ir baigiantis galioti gruodžio 6 d., 24.00 val.

Komendanto valandos taisyklė

Komendanto valandos taisyklė (išeiti iš privačių namų leidžiama tik tam tikrais tikslais) bus pratęsta iki lapkričio 26 d. Ir dabar bus taikoma visą dieną (iš esmės – naktinių komendanto valandų pratęsimas).

Klientų sritys

Draudžiama patekti į mažmenininkų ir paslaugų teikėjų verslo patalpas, kad būtų galima įsigyti prekių ar naudotis su kūno priežiūra susijusiomis paslaugomis (visų pirma -kirpėjų, kosmetologų, auskarų vėrimo, tatuiruočių ir kt.). Iš esmės visos kitos paslaugos tebėra leidžiamos. Pristatymai yra leidžiami, susibūrimai – ne (išskyrus maitinimo paslaugas).

Lieka atviri

Vaistinės, maisto parduotuvės, vaistinės ir vaistinių tinklai, medicinos ir higienos produktų, terapinių prietaisų ir pagalbinių priemonių pardavimas, sveikatos ir priežiūros paslaugos, paslaugos žmonėms su negalia, naminių gyvūnėlių ėdalo pardavimas, degalinės, bankai, tabako parduotuvės, automobilių remonto dirbtuvės ir kt. .

Darbo vietos ir profesinės veiklos vietos:

Dėl darbo vietų reiktų pasirūpinti, kad profesinė veikla pageidautinai būtų vykdoma ne darbo vietoje (nuotoliniu būdu), jei tik tai yra įmanoma ir darbdavys bei darbuotojas susitaria dėl darbo atlikimo ne darbo vietoje.

Viešose vietose lauke nuo kitų žmonių visada reikia laikytis bent vieno metro atstumo.

Viešose uždarose patalpose be minimalaus atstumo taip pat reikia dėvėti prigludusį mechaninį apsauginį įtaisą (MNS kaukę). Kiti apsauginiai įtaisai („veido skydai“) daugiau nebeleidžiami.

Ar yra specialių nuostatų dėl prekių ir prekių gabenimo?

Visas COVID-19 įvažiavimo reglamentas netaikomas asmenims, atvykstantiems į šalį (pastaba: net jei jie nėra iš vienos iš valstybių, esančių A ir B prieduose), jei įvažiavimas vykdomas siekiant išlaikyti prekių ir asmenų judėjimą.

Šį kartą nebus sušvelninti draudimai vairuoti sunkvežimius!

 

Šaltinis: AISӦ

Plačiau
2020 lapkričio 16 Gruodžio 17 d. vyks XXXVII „Linavos“ kongresas (nuotoliniu būdu)

Gerbiami Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ nariai!

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) XXXVII kongrese, kuris įvyks 2020 m. gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu realiu laiku, naudojant elektronines ryšių priemones.

Kongreso darbo pradžia – 10.00 val.

 Registracija į kongresą prasideda prieš 2 savaites iki kongreso, t. y. nuo 2020 m. gruodžio 3 dienos 10 val. Registracijos baigiama likus 7 kalendorinėms dienoms iki kongreso pradžios, t. y. 2020 m. gruodžio 10 dieną 10 val.

 Visiems Asociacijos „Linava“ nariams iki kongreso registracijos pradžios bus atsiųsti: Kongreso darbo tvarkos išrašas dėl Kongreso organizavimo nuotoliniu būdu, prisijungimo nuorodos su paaiškinimais.

 KONGRESO DARBOTVARKĖ:

1. Asociacijos „Linava“ veiklos ataskaita.

Pranešėjas: Asociacijos prezidentas Romas Austinskas.

2. Asociacijos „Linava“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pranešėjas: MB „Gemma alba“ atstovė I. Kislauskienė.

3. Asociacijos „Linava“ revizijos komisijos ataskaita.

Pranešėja: Revizijos komisijos pirmininkė A. Monkevič.

4. Asociacijos „Linava“ 2021 metų biudžeto tvirtinimas.

Pranešėjai: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas A. Ašmankevičius.

5. Dėl Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Daugiau informacijos apie  XXXVII kongresą rasite: http://www.linava.lt/kongresas

 Jeigu Asociacijos „Linava“ XXXVII kongrese nebus kvorumo, 2020 m. gruodžio 17 d. 11 val.šaukiamas Asociacijos „Linava“ pakartotinis XXXVII kongresas su neįvykusio kongreso darbotvarke. Asociacijos narių, užsiregistravusių Asociacijos „Linava“ XXXVII kongrese, registracija galioja Asociacijos „Linava“ pakartotiniame XXXVII kongrese.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu: office@linava.lt, o taip pat telefonais: 852786501, 852786529, 852786534.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai,

Generalinis sekretorius                                                                                      Zenonas Buivydas

OFICIALUS DOKUMENTAS 

Plačiau
2020 lapkričio 16 Pranešimus apie pasikeitusius užsieniečių duomenis privalu teikti per MIGRIS

Migracijos departamentas informuoja, kad užsieniečiai, turintys leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir šių užsieniečių darbdaviai pranešimus apie pasikeitusius užsieniečių duomenis nuo š. m. gruodžio 1 d. privalės teikti tik per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), ir atkreipia dėmesį, kad minėtų pranešimų, pateiktų ne per MIGRIS, nepriims.

Tokia elektroninė migracijos paslauga įdiegta šių metų kovo 30 d. ir nuo šios datos minėti pranešimai yra teikiami adresu www.migracija.lt, pasirinkus atitinkamą skiltį:

Užsieniečiams >> Norėdami gauti el. paslaugą, pasirinkite savo pilietybę >> Duomenų teikimas ir gavimas >> Noriu pranešti apie pasikeitusius duomenis (užsieniečiams); arba

Ūkio subjektams >> Noriu pranešti apie pasikeitusius užsieniečio duomenis (darbdaviams, mokslo įstaigoms ir k t.).

Migracijos departamentas primena Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įtvirtintą pareigą pateikti pranešimus apie pasikeitusius užsieniečių duomenis bei Administracinių nusižengimų kodekse numatytą administracinę atsakomybę už šios pareigos nevykdymą.

Užsienietis, turintis leidimą gyventi, ne vėliau kaip per 7 dienas Migracijos departamentui turi pranešti, jeigu:

1) jis pakeičia asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus;

2) pasikeičia jo šeiminė padėtis;

3) jis pakeičia gyvenamąją vietą;

4) pasikeičia Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens (toliau – įmonė) arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas kaip ketinančiam užsiimti teisėta veikla Lietuvoje ar kaip perkeliamam įmonės viduje vadovauti priimančiajai įmonei ar jos struktūriniam padaliniui;

5) jis pateikia prašymą būti priimtas į kitos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas kaip priimtam studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą.

Ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą apie užsienietį privalo ir darbdavys – apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų.

Informacijos apie darbo sutarties su nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi turinčiu užsieniečiu nutraukimą, o nustatytais atvejais – apie jo neatvykimą ar neįdarbinimą arba užsieniečio darbo užmokesčio sumažėjimą nepateikimas laiku Migracijos departamentui užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Informacijos apie sąlygų, kurios pagal įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ taikomos užsieniečio perkėlimui įmonės viduje, pasikeitimą nepateikimas laiku Migracijos departamentui užtraukia baudą priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

Plačiau
2020 lapkričio 13 Italija: naujos rizikingos sritys ir savideklaracijos pakeitimai (tik nariams)

IRU pranešė, kad nuo lapkričio 11 d. Italijos Sveikatos ministras priskyrė papildomas didelės epidemiologinės rizikos sritis „tipiniam 3 scenarijui“ (vadinamosios oranžinės zonos) ir „4 scenarijaus tipui“ (vadinamosios raudonos zonos).

Visų pirma, į raudonųjų zonų sąrašą šalia Lombardijos, Pjemonto, Aostos slėnio ir Kalabrijos įtraukta autonominė Bolzano provincija. Oranžinėmis zonomis paskelbta Ligūrija, Apulija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Abrucai ir Bazilikata.

Raudonosiose zonose keliauti draudžiama, nebent tai būtų darbo ar sveikatos reikalai ir juos reikia įrodyti savideklaracijos pažymėjimu https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/10/modulo_rientro_sintetico_14_10_20.pdf .

Oranžinėse srityse savideklaraciją pildyti reikia tik keliaujant gyvenamosios vietos savivaldybėje. Visose kitose srityse (vadinamosiose „geltonosiose“ srityse) draudimas judėti galioja nuo 22.00 iki 5.00, išskyrus darbo, sveikatos ir būtinybės priežastis. Atkreipkite dėmesį, kad potvarkis galioja 15 dienų.

Atvykus į Italiją pareiga pranešti apie atvykimą sveikatos priežiūros institucijai išlieka.

Sveikatos priežiūros institucijų sąrašas:

- Brennero – ASL Alto Adige

Telefono 0471/909202

The declaration is avalaible on website

https://www.sabes.it/it/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=636993

 

- Ventimiglia – ASL Imperia

Telefono 0184/536683

Informations of driver which have to be sent to the email d.franco@asl1.liguria.it

 

- Frejus – ASL Torino3

Telefono 011/9551752

Informations of driver which have to be sent to the email nsuma@aslto3.piemonte.it

 

- Tarvisio (UD) – ASL Medio Friuli

Telefono 0432/553264

Informations of driver which have to be sent to the email tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

 

- Trieste – ASL Trieste

Telefono 040/3997490

Informations of driver which have to be sent to the email profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

 

- Gorizia – ASL Gorizia

Telefono 0481/592876

Autodichiarazione da inviare all’indirizzo email

infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

 

- Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta

Informations of driver which have to be sent to the email igiene.pubblica@ausl.vda.it

 

- Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como)

Telefono 031/370111

Informations of driver which have to be sent to the email

aianim@ats-insubria.it

uocpsal.co@ats-insubria.it

 

- Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola

Informations of driver which have to be sent to the email sisp.vb@aslvco.it

 

Daugiau informacijos italų klaba https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=1488&file=circ346.pdf

Plačiau
2020 lapkričio 12 SVARBU! Mongolija uždaro sieną su Rusija (tik nariams)

Kaip informavo Mongolijos asociacija NARTAM, informacija taip pat yra IRU svetainėje, Mongolijos Vyriausybė nutarė uždaryti visus pasienio punktus su Rusija nuo lapkričio 16 d. iki 2021 m. sausio 18 d.

Pasienio punktas Tsagaanuur (Tašanta – iš Rusijos pusės), pradės dirbti lapkričio 24 d. ir bus atidarytas tik kas antrą ir kas ketvirtą savaitę mėnesio ir tik importuojamoms naftos ir naftos perdirbimo produktams.

IRU ir NARTAM tarpininkaus tarpusavyje, kad transporto priemonės važiuojančios į Mongoliją, galėtų įvažiuoti į šalį ir užbaigti pervežimą. Todėl reikalinga informacija iš vežėjų.

Prašymas! Šiandien  (lapkričio 12 d.) iki dienos pabaigos atsiusti informaciją apie visas transporto priemones, vykstančias į Mongoliją: įmonės pavadinimas, transporto priemonių numeriai, ir pageidautina krovinio kategoriją ir rūšį. Šie duomenys bus perduoti Valstybinei ekstremalių situacijų komisijai Mongolijoje, o NARTAM toliau juos naudos, siekdama atstovauti MŪSŲ vežėjų interesus.

Tai nėra faktas, kad tai padės, bet be šių duomenų mums tikrai nepavyks!

Informaciją siuskite el. adresu – Viacheslav.vikentyev@iru.org

 

Plačiau
2020 lapkričio 11 Tobulins pervežimus reglamentuojančius teisės aktus

„Linavos“ prezidiumo dauguma priėmė sprendimą sudaryti darbo grupę prie Krovininės tarybos kelių transporto politikos ir teisės aktų tobulinimo klausimais.

Nuspręsta į darbo grupę paskirti Andrių Burbą (grupės pirmininkas), Viktor Monkevič (pirmininko pavaduotojas), Vytautą Naudužą, Ievą Marcinkevičiūtę, Vytą Bučinską, Artūrą Telmentą ir Bronislavą Geležiūną.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava“  prezidiumo reglamento 3.7 papunkčiu nustatytos bei 2020 m. lapkričio 09 d. atliktos prezidiumo narių apklausos raštu balsavimo rezultatus.

Už darbo grupės sudarymą balsavo prezidiumo nariai Romas Austinskas, Vytas Bučinskas, Rimantas Martinavičius, Romas Vosylius, Artūras Telmentas, Bronislavas Geležiūnas.

„Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas sveikina tokios darbo grupės sudarymą ir tikisi, kad ši grupė padės spręsti įsisenėjusias vežėjų problemas – teisės aktų trūkumus, nesąžiningą kitų šalių vežėjų konkurenciją bei kitus aktualius klausimus, su kuriais kasdien susiduria vežėjai.

Z.Buivydas stebisi, kad šie aktualūs klausimai nesulaukė kitų prezidiumo narių palaikymo. Balsuojant dėl šio klausimo prezidiumo nariai Marjan Svirko ir Raimondas Vėlavičius susilaikė, o Anatolijus Ašmankevičius, Arvydas Pajuodis ir Oleg Tarasov balsavime nedalyvavo.

„Keista, kai prezidiumo nariai, deklaruojantys susirūpinimą vežėjams aktualiais klausimais, nedalyvauja balsuojant ar susilaiko priimant pačius svarbiausius vežėjams klausimus“, – sako Z.Buivydas.

 

 

Plačiau
2020 lapkričio 11 Dar atnaujinta! Kazachstanas: papildoma informacija įvažiuojantiems (tik nariams)

Lapkričio 6 d. buvo priimtas Kazachstano vyriausiojo sanitarijos gydytojo Nutarimas Nr. 64.

Remiantis šiuo nutarimu, visi, įvažiuojantys į Kazachstaną, privalo pateikti neigiamą COVID-19 molekulinio PGR tyrimo pažymą (iš nosiaryklės), kuri turi būti išduota ne vėliau kaip prieš 72 val. iki įvažiavimo į Kazachstano teritoriją.

Šis reikalavimas netaikomas vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių pervežimus tranzitu per Kazachstano teritoriją, jiems bus matuojama kūno temperatūra ir pildoma anketa.

Pagal IRU pateikta informaciją, vairuotojų, neturinčių medicininės pažymos, bus prašoma atlikti COVID-19 PGR tyrimą vietoje. Paėmus pavyzdį, vairuotojai gali tęsti kelionę į paskirties vietą. Jei PGR tyrimas bus teigiamas, apie tai bus pranešta atitinkamam sveikatos skyriui pagal vairuotojo pateiktą maršrutą pasienyje. Tuomet vairuotojui teks atlikti papildomą medicininę apžiūrą, o medicinos specialistai nuspręs, ar vairuotoją reikia hospitalizuoti.

 

Plačiau
2020 lapkričio 11 Kazachstanas: vizų režimas pratęsiamas

Kaip informavo Lietuvos Susisiekimo ministerija, siekiant sustabdyti tolesnį Covid-19 plitimą Kazachstanas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gugužės 1 d. stabdo bevizio režimo galiojimą 57 šalių piliečiams (įskaitant Lietuvos Respublikos).

Išimtis taikoma atitinkamus bevizio režimo susitarimus pasirašiusių Turkijos Respublikos, Jungtinių Arabų Emyratų ir Korėjos Respublikos piliečiams.

Tai reiškia, kad tolimųjų reisų vairuotojams, Lietuvos piliečiams, vykstant į Kazachstaną reikia turėti vizą.

Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos piliečiams vykstant į Kazachstaną vizų nereikia.

 

 

Plačiau
2020 lapkričio 10 Atnaujinimai Prancūzijoje (tik nariams)

2020 m. lapkričio 6 d. panaikinami draudimai judėti tam tikroms krovininėms transporto priemonėms, viršijančioms 7,5 tonas bendro leistino pakrauto svorio, nuo 2020 m. lapkričio 10 d., antradienio, 16 val. iki 2020 m. lapkričio 11 d., trečiadienio, vidurnakčio, atsižvelgiant į COVID-19 epidemijos krizę.

Daugiau informacijos https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504967

 

Plačiau
2020 lapkričio 09 Neliko apribojimų krovininiam transportui Graikijoje

Graikijos vyriausybė paskelbė, kad šalyje nuo 2020 m. lapkričio 6 d., šeštadienio iki 2020 m. lapkričio 30 d. tarptautiniam krovinių gabenimui nėra jokių apribojimų.

Primename naudingą informaciją apie tarptautinių sunkvežimių vairuotojus:

Įvažiuojant į Graikiją iš užsienio, reikia užpildyti keleivių paieškos formą https://travel.gov.gr/#/ .

Vairuotojai gali vykti į / iš Graikijos, tačiau privalo motyvuoti savo priežastis. Tai galima padaryti parodant CMR kartu su darbdavio pateikta pažyma arba transporto darbuotojų pažymėjimu pagal ES žaliųjų juostų direktyvos 3 priedą.

Šaltinis: OFAE

Plačiau
2020 lapkričio 09 Užsakantiems TIR knygeles: stringa siuntų tarnybų darbas

Vežėjus, užsakančius TIR knygeles internetu, prašome iš anksto planuoti savo veiklą, nes dėl padidėjusio siuntų kiekio stringa siuntų tarnybų darbas, todėl TIR knygelės gali vėluoti, jei jomis nebus pasirūpinta iš anksto.

Dėl koronaviruso epidemijos įvedus apribojimus, padidėjo apkrovos siuntų tarnyboms. Dėl tos priežasties jau buvo gauta signalų, kad internetu užsakytų TIR knygelių pristatymas vėluoja. Todėl vežėjus prašome įvertinti situaciją ir pagal galimybes užsakant TIR knygeles pasilikti laiko rezervą.

Dar kartą primename, kad naujas TIR knygeles per kurjerių tarnybą galima užsakyti pirmadieniais – ketvirtadieniais iki 15.00 val., penktadieniais – iki 14.00 val.

Kilus klausimų maloniai prašome kreiptis +370 52786519 ir +370 52740280.

 

 

Plačiau
2020 lapkričio 06 Eismas Monblano tunelyje

IRU informuoja, kad eismas Monblano tunelyje bus visiškai nutrauktas naktį iš pirmadienio (lapkričio 9 d.) į antradienį (lapkričio 10 d.) nuo 22.00 iki 6.00 (8.00), dėl techninės priežiūros darbų. Vairuotojams patariama pasidomėti tunelio gyvybingumo sąlygomis:

- FM radijas (107,7 „Autoroute Info“)

- svetainė (www.tunnelmb.com)

- tel. 04 50 55 55 00

- programa TMB mobilumas.

Plačiau
KLAUSK