LT EN RU
Naujienos
2020 kovo 25 Lietuvos vežėjai Europos Komisijai siūlo imtis papildomų žingsnių koronaviruso plitimui mažinti

Lietuvos vežėjai kreipėsi į Europos Komisiją (EK), siūlydami papildomas rekomendacijas, kurios leistų užtikrinti nenutrūkstamą prekių judėjimą keliais ir padėtų mažinti koronaviruso plitimo grėsmes.

Didžiosios Lietuvos vežėjų asociacijos – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ ir Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas – rašte Komisijai teigia, kad siekiant išvengti COVID-19 viruso plitimo yra būtina kuo labiau sumažinti socialinius ryšius tarptautinio transporto sektoriuje. Vairuotojai turi vengti socialinio kontakto, neišlipti krovinių pakrovimo vietose, dirbti kabinose.

Taip pat, dėl pačių vairuotojų saugumo, kol vyksta koronaviruso pandemijos krizės suvaldymas Europoje, prašoma leisti lanksčiau laikytis darbo ir poilsio laiko reglamentavimo, leisti vairuotojams likti kabinose poilsio laikotarpiais ir laikinai atsisakyti reikalavimų dėl jų nakvynių viešbučiuose.

Lietuvos vežėjai pažymi, kad kai kurios Europos Sąjungos (ES) valstybės narės jau yra priėmusios atitinkamus sprendimus nacionaliniu lygmeniu, tačiau tokia priemonė krizei valdyti pasitarnaus tik tuo atveju, jei ji bus taikoma koordinuotai visoje ES.

Rašto iniciatoriai siūlo supaprastinti ir vairuotojų grįžimo namo (repatriacijos) bei atgal į darbą tvarką, įskaitant trečiųjų šalių vairuotojus. Pasak vežėjų, vairuotojų rotacija daugeliu atvejų yra vykdoma naudojant kitas transporto priemones, o ne vilkikus, todėl labai svarbu užtikrinti ir jų galimybę vykti žaliaisiais koridoriais.

Šią savaitę EK paskelbė praktines rekomendacijas , kuriomis siekiama užtikrinti nenutrūkstamą prekių judėjimą po koronaviruso pandemijos sukelto sienų užvėrimo.

Komisija ES valstybių narių prašo nurodyti visus transeuropiniam transporto tinklui (TEN-T) priklausančius vidaus sienų kirtimo punktus, kuriuose sieną būtų galima kirsti žaliaisiais koridoriais.

„Kirsti sieną žaliuoju koridoriumi turėtų būti galima visomis krovininėmis transporto priemonėmis, nesvarbu, kokios prekės jomis būtų vežamos. Sienos kirtimo laikas, įskaitant patikras ir sveikatos patikrinimą, turėtų neviršyti 15 minučių“, – rašoma EK pranešime spaudai.

EK taip pat rekomenduoja, kad žaliuoju koridoriumi sieną kertančioms transporto priemonėms turėtų būti taikomos tik būtiniausios supaprastintos procedūros. Patikros ir patikrinimai turėtų būti atliekami vairuotojams nepaliekant transporto priemonės, o patys vairuotojai turėtų būti tikrinami tik minimaliai.

Komisija rekomenduoja valstybėms narėms imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrintas laisvas visų tarptautinėje vežimo veikloje, nepriklausomai nuo transporto rūšies, dalyvaujančių darbuotojų judėjimas.

Lietuvos vežėjai pozityviai vertina EK rekomendacijas ir pažymi, kad tai yra reikšmingas politinis žingsnis, siekiant užtikrinti veiksmingą sienų valdymą bei būtiniausių prekių tiekimą. Tačiau, anot jų, krovinių gabenimas dėl nuolat besikeičiančių nacionalinių apribojimų ir draudimų įsigaliojimo tampa vis labiau komplikuotas.

Plačiau
2020 kovo 25 Rusija: Platon sistema

Rusijos Vyriausybės komisijos posėdyje dėl Rusijos ekonomikos tvarumo gerinimo buvo nuspręsta laikinai leisti naudoti įmokų įnešimui į PLATON sistemą įrenginius, 90 kalendorinių dienų nuo jų tarnybos pabaigos (patikrinimo) dienos su galimybė pratęsti nurodytą laikotarpį (Komisijos posėdžio protokolo IV skyriaus 2 punktas).

Dokumentas originalo kalba čia.

Plačiau
2020 kovo 25 Vokietija: stabdomi eismo apribojimai

Vokietijoje stabdomas draudimas vairuoti sunkvežimius sekmadieniais  ir šventinėmis dienomis.

Čia galite rasti naujausią Vokietijos žemių sąrašą  (pakeitimai pažymėti kursyvu ir spalva).

 

Plačiau
2020 kovo 25 Įmonių, turinčių autovežius, apklausa

Gerbiami vežėjai,

Kviečiame asociacijos „Linava“ narius, turinčius autovežius, iki 2020 m. kovo 29 d. sudalyvauti apklausoje dėl koronaviruso poveikio vykdomai automobilių vežimo autovežiais veiklai. Prašome atsakyti į keletą klausimų pridedamoje anketoje:

Apklausos metu gauti ir apibendrinti duomenys bus naudojami analizuojant problemos mastą šiame pervežimų segmente. Tokia informacija reikalinga ruošiant asociacijos „Linava“ siūlymus atsakingoms valstybės institucijoms.

Jei bus reikalingi tikslesni duomenys, su anketas užpildžiusiais vežėjais anketose nurodytais kontaktais bus susisiekta individualiai.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

Plačiau
2020 kovo 25 Tadžikistanas: vairuotojams taikomas 14 dienų karantino reikalavimas

Kaip informavo Baltarusijos vežėjų asociacija BAMAP, visiems į Tadžikistaną atvykstantiems asmenims, nepaisant jų pilietybės, ir per paskutines 13 dienų buvusiems Afganistane, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Danijoje, Irane, Ispanijoje, Italijoje, Kinijoje, Korėjos Respublikoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, JAV, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Švedijoje ir Japonijoje, taikomas 14 dienų karantinas.

Šios priemonės taip pat taikomos ir sunkvežimio vairuotojams vykdantiems tarptautinį krovinių gabenimą.

Remdamasi tuo, kas išdėstyta aukščiau, siūloma į Tadžikistaną vengti siųsti vairuotojus, kurie yra apsilankę minėtose šalyse.

Nuo 2020 m. kovo 23 d. Tadžikistanas uždarė sieną su Uzbekistanu. Remiantis Tadžikistano Užsienio reikalų ministerijos paaiškinimais, ši priemonė netaikoma krovininio transporto judėjimui.

Kitų apribojimų transporto priemonių ir prekių judėjimui nėra.

Pagal turimą informaciją, Tadžikistano valdžia svarsto galimybes įvesti papildomas priemones krovinių vežimo srityje. Taip pat svarstoma galimybė iškrauti ir talpinti į laikinojo saugojimo sandėlius prekės įvežamas į Tadžikistaną užsienio šalių vežėjais. Tolimesnį prekių pristatymą į paskirties vietas Tadžikistane vykdys vietinės transporto įmonės. Anot iniciatorių, tai bus viena valstybės paramos priemonė Tadžikistano vežėjams, patiriantiems nuostolių dėl koronaviruso.

Plačiau
2020 kovo 24 Austrija: priemonių taikymas dėl koronaviruso pratęstas iki balandžio 12 d.

Tirolyje įsigaliojo dar vienas reglamentas (pridedamas tik vokiečių kalba), kuriuo galiojančios priemonės pratęsiamos iki 2020 m. balandžio 12 d.

Siekiant užkirsti kelią tolesniam koronaviruso (COVID-19) plitimui, draudžiama įvažiuoti į viešas vietas visoje šalies teritorijoje, tuo tarpu visoms savivaldybėms yra užtikrinamas tiekimo grandinės saugumas ir laisvas prekių judėjimas.

Kai kurios svarbiausios nuostatos, pateiktos naujojo reglamento 3 dalyje:

1) Draudžiama įvažiavimas ir išvažiavimas  į/iš Tirolio teritorijos savivaldybes.

2) 1 punktas netaikomas:

- Tiekėjų bendroms vežimo paslaugoms (pvz., maisto prekių gabenimas) ir bendrųjų paslaugų teikimui (pvz., kelių paslaugos, atliekų surinkimas, servisų įmonės, viešasis administravimas, viešasis kelių ir geležinkelių transportas).

- Būtinos viešosios infrastruktūros tiekimui (pvz., Elektros ir vandens tiekimas).

3) Siekiant užtikrinti saugią tiekimo grandinę  ir laisvą prekių judėjimą, leidžiamas tranzitas per Austrijos teritorijos savivaldybes.

Šaltinis: AISÖ

 

Plačiau
2020 kovo 24 Rusija: karantinas vairuotojams netaikomas

Kaip informavo Lietuvos ambasados Rusijos Federacijoje muitinės atašė, šių metų kovo 18 d. išleistas Rusijos Vyriausiojo sanitarijos gydytojo įsakymas Nr. 7, kurio 1.1. punkte kalbama apie 14 dienų karantino reikalavimą.

Š. m. kovo 23 d. Rospotrebnadzor išplatino laišką, paaiškinantį Vyriausiojo sanitarijos gydytojo įsakymą Nr. 7, kuriame sakoma, kad 14-os dienų nuo atvykimo į Rusijos Federaciją karantinas netaikomas tarptautinio krovininio transporto vairuotojams.

Rusijos Vyriausiojo sanitarijos gydytojo įsakymas originalo kalba   čia.

Rospotrebnadzor paaiškinantis laiškas originalo kalba   čia.

 

Plačiau
2020 kovo 24 Pranešimai apie pasikeitusius užsieniečių duomenis bus teikiami tik per MIGRIS

Migracijos departamentas savo klientams pristato dar vieną elektroninę paslaugą – nuo š. m. kovo 30 d. užsieniečiai, turintys leidimus gyventi, pranešimus apie pasikeitusius duomenis ir ūkio subjektai pranešimus apie užsieniečius galės teikti tik per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS). Pranešimus klientai galės pateikti adresu www.migracija.lt, pasirinkę atitinkamą skiltį.

Migracijos departamentas primena, kad užsienietis, turintis leidimą gyventi, ne vėliau kaip per 7 dienas Migracijos departamentui turi pranešti, jeigu:

1) jis pakeičia asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus;

2) pasikeičia jo šeiminė padėtis;

3) jis pakeičia gyvenamąją vietą;

4) pasikeičia Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens (toliau – įmonė) arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas kaip ketinančiam užsiimti teisėta veikla Lietuvoje ar kaip perkeliamam įmonės viduje vadovauti priimančiajai įmonei ar jos struktūriniam padaliniui;

5) jis pateikia prašymą būti priimtas į kitos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas kaip priimtam studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą.

Tokia pareiga užsieniečiui yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą apie užsienietį privalo ir:

1) darbdavys – apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų, arba apie leidimą laikinai gyventi turinčio užsieniečio, priimto dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, darbo užmokesčio dydžio sumažėjimą, jeigu darbo užmokesčio dydis tampa mažesnis, negu nustatytas minėto įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte;

2) švietimo įstaiga ar priimantysis subjektas – apie užsieniečio, turinčio nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, mokymosi, studijų, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo ar savanoriškos veiklos nutraukimą ar apie užsieniečio neatvykimą, jeigu nuo švietimo įstaigos arba priimančiojo subjekto nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų.

Plačiau
2020 kovo 24 Vairuotojams galioja ankstesnė tvarka dėl izoliacijos

Po kovo 23 d. vakare valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos priimto sprendimo, kad visi iš užsienio grįžę asmenys ir neturintys koronaviruso simptomų privalomai 14 dienų bus izoliuojami savivaldybių patalpose, vairuotojams ir vežėjams kilo neaiškumų, kaip reikia elgtis.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštojoje linijoje kovo 24 d. patvirtino, kad vairuotojams ir toliau galioja 2020 m. kovo 19 d. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Sprendimas Nr. V-452, kuriuo vairuotojams, grįžusiems iš užsienio yra rekomenduojama 14 d. ar esant būtinybei vykti į reisą trumpesnė saviizoliacija. Darbdaviai privalo užtikrinti izoliavimosi patalpas įgyvendinimui, jei vairuotojai, ekipažų ir įgulų nariai neturi galimybių patys jomis pasirūpinti.

Visas kovo 19 d. sprendimas yra čia:

„Linavos“ rekomendacijos yra čia: 

 

 

 

Plačiau
2020 kovo 24 VSAT pateikė išaiškinimą dėl dokumentų, reikalingų kertant valstybės sieną

Valstybinė sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pateikė išaiškinimą dėl dokumentų, reikalingų kertant valstybės sieną. Atkreipiame dėmesį, jog šie paaiškinimai galioja tik tol, kol galioja Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d.  nutarimo ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 232 redakcija (toliau LRV nutarimas). Keičiantis minėto nutarimo nuostatoms, gali kisti ir jo taikymas minėtų subjektų atžvilgiu.

Dėl Lietuvos transporto įmonėse dirbančių asmenų

Į Lietuvos Respublikos teritoriją nekliudomai gali atvykti užsieniečiai – ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse t. y. į Lietuvos Respublikos teritoriją nekliudomai gali atvykti visi užsieniečiai, nepriklausomai ar jie turi laikiną leidimą gyventi, ar jie turi nacionalinę D vizą, jeigu jie yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse. Priklausomybę galėtų patvirtinti darbo sutarties su Lietuvos įmone kopija ir vairuotojo liudijimas.

Išvykdami iš Lietuvos Respublikos į mobiliąją darbo vietą be galiojančių kelionės dokumentų (leidimas gyventi arba D viza) pateikiama Lietuvos įmonės kontrakto (sutarties) su įmone, esančia užsienio valstybėje, į kurią vykstama kopija arba įsakymo dėl ilgalaikės komandiruotės kopija, kuriame turi būti nurodytos ekipažo ar įgulos narių vardai ir pavardės. Visi vykstantys turi turėti ir, pareikalavus pateikti vairuotojo liudijimą (užsieniečiai). Analogiškos nuostatos taikomos ir Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 3.1.4 punktu dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ir vyksta į užsienio valstybę. Lietuvos piliečiai vietoje vairuotojo liudijimo pateikia darbo pažymėjimą (specialus pažymėjimas, patvirtinantis priklausomybę įmonei).

Dėl kitų valstybių įmonėse dirbančių asmenų

Užsieniečiai – ekipažų ir įgulų nariai, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis t. y.  į Lietuvos Respublikos teritoriją nekliudomai gali atvykti ir išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos visi užsieniečiai, kurie yra ekipažų ar įgulų nariai ir vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis. Dokumentai, patvirtinantys asmenų priklausomybę ekipažui ar įgulai galėtų būti darbo sutarties kopija, vairuotojų liudijimai arba darbo pažymėjimai. Esant kitokiam teisiniam reguliavimui užsienio valstybėje, jų priklausomybė gali būti patvirtinama kitais dokumentais.

Analogiškos nuostatos taikomos ir Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 3.1.4 punktu yra ekipažų ar įgulų nariai ir vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir vyksta į užsienio valstybę. Lietuvos piliečiai vietoje vairuotojo liudijimo pateikia darbo pažymėjimą (specialus pažymėjimas, patvirtinantis priklausomybę įmonei).

Pažymėtina, jog vykdyti tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis t. y.  į Lietuvos Respublikos teritoriją nekliudomai gali atvykti ir išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos visi užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie vykdo tarptautinę komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą automobiliais iki 3.5 tonų  Lietuvoje arba kitą dokumentą, patvirtinantį tokią veiklą užsienio valstybėje iš kurios jis atvyko. Tokiu būdu asmenys turi pateikti individualios veiklos pažymą, kurioje atsispindėtų  leidimas vykdyti tarptautinį komercinį vežimą ar kitą dokumentą, pagal užsienio valstybės teisinį reglamentavimą, patvirtinantį vertimąsi tarptautiniu komerciniu vežimu. Be minėtų dokumentų turi pateikti vežamo krovinio važtaraštį. Lietuvoje individualios veiklos pažymoje tokia veikla pažymima ERVK 49.41 tarptautinis krovinių vežimas, ERVK 49.39 tarptautinis keleivių vežimas ir ERVK 96.03 – laidotuvių ir su jomis susijusi paslaugų veikla – tokiu atveju vežėjas gali vežti žmonių  palaikus, karstus ir kitus atributus, susijusius su laidotuvėmis.

 

 

Plačiau
2020 kovo 24 „Linava“ skyrė lėšų medicininei įrangai ir kviečia tai daryti visus galinčius

Pastarojo meto įvykiai rodo, jog šiandien ypatingai reikalingas susitelkimas ir atsakomybė. Todėl raginame visus tausoti savo ir aplinkinių sveikatą.

Tuos, kurie gali, kviečiame prie bendro problemų sprendimo prisidėti įvairiais būdais. Džiugu, kad atsirado privačios iniciatyvos, siekiančios užtikrinti kuo geresnę medicinos darbuotojų apsaugą bei reikalingos medicininės įrangos įsigijimą, taip pat kuo saugesnį karantino laiką senjorams.

Asociacija „Linava“ jau prisijungė ir 3000 eurų prisidėjo prie Lietuvos pramoninkų konfederacijos iniciatyvos renkant lėšas medicininei įrangai.

Taip pat gavome ir iniciatyvos „Laikykitės, medikai“ iniciatorių prašymą pasidalinti su vežėjais jų informacija, siunčiame jų prašymą (tekstą ir kontaktus galite rasti čia) – galbūt kažkas turės galimybę prisidėti prie gerų darbų.

Dėkojame visiems vežėjams, kurie savo regionuose jau prisidėjo prie paramos medikams užtikrinant saugesnes darbo sąlygas, pagal savo galimybes atlieka kitus šiandien ypač reikalingus darbus.

Būkime vieningi ir susitelkę.

 

Plačiau
2020 kovo 23 Užsieniečių teisinė padėtis karantino metu

Migracijos departamentas informuoja, kad užsieniečiams, kurių teisėto buvimo Lietuvoje laikotarpis baigėsi paskelbto karantino metu ir kurie ne dėl savo kaltės negalėjo laiku išvykti, nebus priimami sprendimai dėl grąžinimo ir nebus taikoma administracinė atsakomybė už neteisėtą buvimą.

Minėtieji užsieniečiai, taip pat tie, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl grąžinimo, bet laikotarpis savanoriškai išvykti baigėsi karantino metu, gali likti Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau privalės išvykti pasibaigus karantinui per nustatytą toleravimo laikotarpį (apie tai bus pranešta papildomai).

Migracijos departamentas, siekdamas užtikrinti sklandų užsieniečių išvykimą pasibaigus karantinui, kviečia asmenis, kurių teisėto buvimo laikotarpis baigėsi ar baigsis ir kurie ne dėl savo kaltės negalėjo ar negali laiku išvykti iš Lietuvos, apie tai informuoti elektroniniu paštu info@migracija.gov.lt. Su elektroniniu laišku prašome atsiųsti užpildytą lentelę „Informacija, pateikiama kartu su pranešimu apie tai, kad dėl karantino užsienietis negalėjo (negali) laiku išvykti“. Lentelės pastabų skiltyje prašome nurodyti, kokių veiksmų užsienietis ėmėsi, siekdamas grįžti į savo gyvenamosios vietos valstybę.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje esantys ir grįžti į savo gyvenamosios vietos valstybę norintys užsieniečiai gali tai padaryti suderintais su savo valstybės kompetentingomis institucijomis būdais. Dėl to jiems reikėtų kreiptis į savo šalies kompetentingas institucijas, pirmiausia – Lietuvoje esančias tų valstybių ambasadas ar konsulines įstaigas.

Plačiau
2020 kovo 23 VMI nukentėjusius nuo COVID-19 atleis nuo delspinigių

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė verslininkų, tiesiogiai nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą. Į jį įtrauktiems verslininkams nuo kovo 16 d. iki šalyje galios ekstremalioji padėtis, bus taikomas atleidimas nuo delspinigių, iš jų nebus išieškomi mokesčiai, o pateikę prašymą, jie galės supaprastinta tvarka sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. Šiems mokesčių mokėtojams bus taikomos ir analogiškos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Ar mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į sąrašą, galima pasitikrinti čia. Jei nuoroda neveikia, bandykite ieškoti čia.  Paieškoje reikia nurodyti pavadinimą arba įmonės kodą. Paiešką galima vykdyti ir pagal grupes, pasirenkant požymį „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19″.

Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami supaprastintos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo. Minėtą formą galima pateikti per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai), atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt. Supaprastinta prašymo forma (parsisiųsti). Kreiptis dėl kelių pagalbos priemonių galima vienu prašymu, atskirų prašymų teikti nereikia.

Plačiau
2020 kovo 23 TIR-EPD Baltarusijoje – nemokamai

Nuo kovo 23 d. naudojimasis TIR-EPD sistema Baltarusijoje nemokamas. Tokia galimybė atsirado IRU ir „Linavai“ suradus bendrą sprendimą dėl sistemos veikimo.

Nemokamą TIR-EPD sistemą testuoti buvo galima nuo kovo 20 d., ji veikia sklandžiai, kliuvinių nebuvo nustatyta. Jei pastebėsite veikimo trikdžių, prašome informuoti el.paštu tir@linava.lt arba telefonu 8-612 66913.

Norime atkreipti dėmesį, kad TIR-EPD sistema nemokamai veikia knygelėms, išduotoms nuo kovo 16 d. Kiekvienos TIR knygelės duomenis nemokamai galima pateikti tik vieną kartą, todėl prašome deklaraciją pildyti atidžiai, stengiantis neįvelti klaidų.

Įsigaliojus nemokamam naudojimuisi TIR-EPD sistema, vežėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad įsigaliojus naujai tvarkai, už TIR knygeles nebebus grąžinama po 2,5 Šveicarijos franko (CHF) už kiekvieną per TIR-EPD užpildytą knygelę.

Tie, kurie iki šiol nesinaudojo TIR-EPD sistema, visą informaciją gali rasti „Linavos“ svetainėje adresu: http://www.linava.lt/paslaugos/isankstinis-deklaravimas/

 

Plačiau
2020 kovo 23 ATNAUJINTA Vairuotojams – privaloma izoliacija iki išvykimo iš Lietuvos arba 14 dienų

Vadovaujantis paskutiniais Vyriausybės nutarimo pakeitimais, priimtais 2020 m. balandžio 1 d., vairuotojams izoliacija yra privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų. Su visu nutarimo tekstu galite susipažinti čia:

Vadovaujantis minėtu nutarimu, vairuotojai į reisą išvykti gali ir nepasibaigus nustatytam 14 dienų terminui. Taip pat pagal šį Vyriausybės nutarimą sugriežtintas keleivių atvykimas į Lietuvą, todėl gali kilti nesklandumų dėl keleiviniu transportu į darbą atvykstančių vairuotojų.

Primename kitas vežėjų (transporto priemonių valdytojų) susijusias pareigas. Svarbu žinoti:

- būtina užtikrinti tinkamą transporto priemonių valymą ir dezinfekciją, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, kurias galima rasti čia:

- būtina aprūpinti vairuotojus asmens apsaugos, rankų higienos ir dezinfekavimo priemonėmis.

 Asociacijos „Linava“ rekomendacijos vežėjams:

Raginame vežėjus informuoti vairuotojus apie saviizoliacijos būtinumą ir supažindinti su atitinkamais reikalavimais, pasirašant pasižadėjimą laikytis saviizoliacijos taisyklių.

Čia pateikiame asociacijos „Linava“ parengtus atnaujintus rekomendacinius Transporto darbuotojo pasižadėjimo laikytis savizoliacijos taisyklių pavyzdžius lietuvių kalba  ir rusų kalba.

Primename, kad jeigu vairuotojas neturi galimybės saviizoliuotis savarankiškai, reikia kreiptis į savivaldybę prašant pagalbos surasti patalpas saviizoliacijai.

Su Transporto darbuotojo pasižadėjimo laikytis savizoliacijos taisyklių pavyzdyje minimomis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-550 redakcija) galima susipažinti čia:

Kiti aktualūs dokumentai prieinami taip pat asociacijos „Linava“ interneto svetainėje:

Su papildomomis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis namuose izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar grįžusio iš užsienio valstybės, šeimos nariams galima susipažinti čia:

Plačiau
2020 kovo 21 Latvija: anketos įvažiuojant į Latviją

Latvijos susisiekimo ministerija pranešė, jog norint įvažiuoti į Latviją, reikia pasirašyti anketas ir jas pateikti Latvijos pasienio tarnybai.

Anketos, kurias turi užpildyti Latvijos piliečiai ir asmenys, nuolat gyvenantys Latvijoje. Anketos pateikiamos trimis kalbomisLATVISKIРУССКИЙENGLISHAnketos Lietuvos ir Estijos piliečiams ar asmenims, nuolat gyvenantiems Latvijoje ar Estijoje, pildomos dviem kalbomisENGLISHРУССКИЙ
Anketos, kurios turi būti pildomos krovininių automobilių vairuotojų (įskaitant Latvijos teritoriją kertančius tranzitu)

LATVISKIРУССКИЙENGLISH

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/anketas-kuras-j%C4%81paraksta-ierodoties-latvij%C4%81-un-j%C4%81iesniedz-lv-robe%C5%BEsardzei

 

 

Plačiau
2020 kovo 21 Prancūzija: apribojimų pakeitimai nuo 2020.03.20

Nuo kovo 17 dienos, 12:00 valandos, 15-kai dienų buvo imtasi naujų priemonių, kad būtų sumažinti grupiniai susitikimai, kad būtų suvaldytas viruso COVID-19 plitimas. Prancūzijos valdžia įvedė izoliacijos režimą: žmonės gali išeiti iš savo gyvenamosios vietos tik  būtinais atvejais: nusipirkti maisto arba išeiti į darbą (tam yra reikalinga speciali pažyma).  Krovininis transportas yra atleistas nuo šių ribojimų.

Tačiau visiems krovininio transporto vairuotojams reikalinga pažyma dėl judėjimo dėl darbo priežasčių, kurią anglų ir prancūzų kalbomis galima rasti čia.

Abiejų dokumentų Lietuviškas tekstas yra čia.

IRU rekomenduoja siekiant išvengti baudų visiems vairuotojams turėtų šį dokumentą.

Tik Šengeno zonos sienos yra uždarytos 30 dienų (išorinės Europos Sąjungos sienos).

2020 metų kovo 20 dieną, Prancūzijos valdžia paskelbė nurodymus, kurių turi laikytis viešojo transporto, traukinių, taksi ir krovininio transporto vairuotojai.

  • Taisyklės autobusams:

-        Transporto priemonės turi būti dezinfekuojamos kartą per dieną.

-            Priekinės autobusų durys negali būti naudojamos keleivių, nebent vairuotojas yra atskirtas permatoma siena.

-        Socialinės distancijos taisyklių turi būti paisoma

-        Negalima pardavinėti bilietų transporto priemonėse

  • Taisyklės taksi vairuotojams:

-        keleiviai daugiau nebegali sedėti šalia vairuotojo

-        vairuotojas gali atsisakyti klientą, jei jis turi viruso COVID-19 simptomus.

  • Ø Taisyklės krovininio transporto vairuotojams (jos galioja ir pakrovimo ir iškrovimo vietų darbuotojams)>

-        Būtina laikytis saugaus atstumo.

-        Privaloma turėti dezinfekcinio skysčio, jei nėra galimybės turėti vandens.

-        Prekės gali būti atvežtos tik skirtose žemėlapyje pažymėtose vietose.

-              Pristatymo į namus  paslaugos gali būti teikiamos jei prekės pristatomos prie durų. Joks fizinis kontaktas negali su klientu negali būti leidžiamas.

-        Skundai apie prekių pristatymus yra atidedami.

Palengvinimai

Prancūzijos valdžia, matydama krovininio transporto ir logistikos sutrikimus dėl visuotinės izoliacijos, ėmėsi priemonių, kad palengvinti situaciją krovininiam transportui. Į tai įeina priėjimas kelių transporto ir logistikos darbuotojams prie savo darbo vietos, iškrovimo ir įkrovimo vietas, papildomą apsaugą kelių transportininkams ir logistikos darbuotojams ir išimtines taisykles sandėliavimui, restoranams ir sanitarinėms patalpoms, restoranai ir sanitarinėms paslaugos yra galimos serviso stotyse. Pranešimą apie šią informaciją galima rasti čia. Žemėlapį, kuriame galima rasti restoranus galimas rasti čia .

Taip pat, buvo paskelbtas kovo 20 dienos nutarimas, kuris panaikina savaitgalinius kelionių apribojimus sunkiosioms transporto priemonėms iki 2020 m. balandžio 20 d.. Daugiau informacijos galimas rasti čia.

Plačiau
2020 kovo 20 Informacija vairuotojams, gabenantiems greitai gendančius ir medicininius krovinius

Valstybinė sienos apsaugos tarnyba (VSAT) rekomenduoja vairuotojams, gabenantiems greitai gendantį ar medicininės paskirties krovinį ir patekusiems į spūstį pasienyje, e skambinti skubios pagalbos telefonu 112.

Operatorei perduokite tikslią savo stovėjimo vietą, transporto priemonės modelį ir valstybinį numerį.

Atvykęs policijos ekipažas jus palydės iki pasienio kontrolės punkto, kur Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio tikrinimą atliks be eilės.

Nors transporto eilių šįryt pasienyje su Lenkija bei pasienyje su Latvija nebuvo, jos gali bet kada vėl susiformuoti.

Plačiau
2020 kovo 20 Naudojimasis TIR- EPD sistema Lietuvos vežėjams – nemokamas

Bendromis IRU ir „Linavos“ pastangomis pasiekta, kad nuo kovo 23 d. Lietuvos vežėjai TIR-EPD sistema galės naudotis nemokamai.

Testuoti ją galima jau nuo kovo 20 d., vežėjams rekomenduojama išmėginti, kaip sistema veikia, o apie veikimo trikdžius prašome informuoti el.paštu tir@linava.lt arba telefonu 8-612 66913.

Prašome atkreipti dėmesį, kad kiekvienos TIR knygelės duomenis nemokamai galima pateikti tik vieną kartą, todėl prašome deklaraciją pildyti atidžiai, stengiantis neįvelti klaidų.

Daugiau informacijos apie TIR-EPD sistemos naujoves tikimės pateikti kovo 23 d.

 

Plačiau
2020 kovo 20 Vežėjai ragina sutelkti pajėgas

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ siūlo Vyriausybei įkurti Paramos koordinacinį centrą kovai su koronavirusu arba panašią laikiną struktūrą, kurios pagrindinė paskirtis būtų konsoliduoti valstybės institucijas, verslą ir visuomenę kovai su pandemija.

„Linava“ siūlo valstybei išnaudoti vežėjų sukauptas žinias bei patirtį, sujungti jas su privačiomis ir valstybės institucijomis, nes taip gali būti pasiektas geresnis rezultatas.

Kovo 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijai išsiųstame „Linavos“ pasiūlyme rašoma, jog vertinant koronaviruso (COVID-19) grėsmės problemos mastą, būtina konsoliduoti ir Lietuvos įmonių ir gyventojų kompetencijas ir galimybes, koordinuojant medicinos priemonių paiešką, medicinos žaliavų paiešką, gamybą bei logistiką.

„Suvienijus jėgas būtų galima kur kas efektyviau reikalingomis priemonėmis aprūpinti pirmiausia sveikatos apsaugos sistemą, taip pat koncentruotis į pagalbą Lietuvos gyventojams“, – bendro centro privalumus aiškino „Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis.

Kaip žinoma, visuomenė šiomis dienomis ypač aktyviai vienijasi, siekiant sumažinti pandemijos poveikį – privačia iniciatyva renkamos lėšos bei sveikatos apsaugai reikalingos priemonės, organizuojami savanoriai, kurie padeda jautriausioms visuomenės grupėms. Verslo organizacijos taip pat pagal savo galimybes finansuoja, teikia paslaugas medikams.

„Vienose rankose sutelkus visą informaciją ir koordinuojant veiksmus, būtų galima pasiekti daug geresnių rezultatų, nedubliuoti veiksmų, pigiau įsigyti reikalingas prekes. Vežėjai tikrai gali prisidėti savo žiniomis, patarti ir padėti organizuojant logistikos procesus“, – sako „Linavos“ generalinis seketorius Mečislavas Atroškevičius.

Plačiau
KLAUSK