LT EN RU
Naujienos
2019 liepos 05 Deramasi dėl TIR-EPD sistemos trikdžių

Susiklosčius nepalankiai situacijai – Baltarusijos muitinei sustabdžius TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymą ir teikimą, 2019 m. liepos 1 d. asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius kreipėsi į IRU dėl TIR-EPD sistemos veikimo atstatymo.

IRU, atsakydama į asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus laišką, informavo, kad vyksta aktyvus bendradarbiavimas su Baltarusijos muitine įgyvendinant naujus Eurazijos ekonominės sąjungos reikalavimus dėl išankstinių deklaracijų pateikimo. Visi darbai susiję su TIR-EPD sistemos atstatymu  turėtų būti užbaigti liepos mėnesį.

Taip pat  IRU informavo, kad vežėjai gali teikti išankstines TIR-EPD deklaracijas per šiuo Rusijos pasienio kontrolės postus:

Narva Ivangorod

EPD Narva / Narva maantee piiripunkt (EE5600EE) – tp MAPP Ivangorod (10218030)

Koidula Kunichna Gora

EPD Põlvamaa / Koidula maantee piiripunkt (EE4800EE)- tp MAPP Kunichina Gora (10209040)

Luhamaa Shumilkino

EPD Võrumaa / Luhamaa piiripunkt (EE4700EE)- tp MAPP Shumilkino (10209060)

Grebnevo Ubylinka

EPD Kārsavas nov. / GREBŅEVAS MKP (LV000721)- tp MAPP Ubylinka (10209050)

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad UAB „Velesas“ teikia visas muitines tarpininko paslaugas, ir taip pat gali padėti vežėjams teikti EPI Baltarusijos muitinei. Jų kontaktai:  UAB VELESAS J.Dobkevičiaus g.8, Vilnius epi@velesas.lt  +37060061959

 

 

 

Informacija apie padėtį Baltarusijos Respublikos muitinėje  bus atnaujinama.

 

 

 

Plačiau
2019 liepos 05 „Linavoje“ – degalinių tinklų ir institucijų atstovų pasitarimas dėl „Via Balticos“ rekonstrukcijos

2019 m. liepos 4 d. Lietuvos Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ organizavo suinteresuotų degalines valdančių subjektų ir institucijų pasitarimą dėl „Via Balticos“ magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo. Susitikime buvo aptarta projekto eiga ir diskutuota aktualiais klausimais.

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pradėdamas moderuojamą susitikimą pasidalijo asociacijos pozicija šiuo klausimu. Pasak jo, „Via Baltica“ yra visai valstybei itin svarbi transporto arterija, kurios rekonstrukcija palies ne tik pasienyje įsikūrusius verslo subjektus, ir turėtų būti vertinama iš ilgalaikės perspektyvos. „Vežėjams reikia gero, saugaus, plataus ir greito kelio. Žinoma, reikia ir kuro, kurį galėtume įsipilti patogiai, dar Lietuvoje ir tokiu būdu savo šalyje palikti akcizo mokesčius. Todėl spręsdami šį klausimą turime rasti bendrus sprendimus, kurie būtų apgalvoti iš ilgalaikės perspektyvos ir įvairių: saugumo, viešo intereso ir net valstybės prestižo pozicijų. Matyt visos pusės turės padaryti nuolaidų, kad pasiektume rezultatą ir padarytume tą pilietiškai“, – sakė R. Austinskas.

Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovai trumpai pristatė projekto eigą, atsakė į degalinių tinklus valdančių įmonių ir Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos klausimus, padiskutavo dėl konkrečių pasiūlymų.

Artimu metu Kelių direkcijos atstovai planuoja rengti dar vieną visų suinteresuotų pusių susitikimą, kur pristatys projektuotojų korekcijas, daromas atsižvelgiant į naftos prekybos įmonių pasiūlymus dėl nuvažiavimų nuo „Via Balticos“ į degalines projektavimo. Kelių direkcijos atstovų teigimu, rekonstruojamos magistralės projektuotojams kelta užduotis rasti geriausius sprendinius, kurie ne tik atitiktų norminius reikalavimus ir leistų išlaikyti norimą leistiną greitį kelyje bei užtikrintų saugumą,  bet atsižvelgtų ir į pakelėje veikiančių verslo subjektų interesus.

Šiuo metu planuojant kelio atkarpos rekonstrukciją yra rengiamas specialusis teritorijų planavimo dokumentas. Planuojama, kad valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo rangos darbai bus baigti iki 2023 m. pabaigos.

 

Plačiau
2019 liepos 05 Pasirašytas memorandumas dėl CMR skaitmeninimo

Atsakingos ministerijos ir joms pavaldžios institucijos su asociacijomis „Linava“ ir „Infobalt“ pasirašė memorandumą dėl tarpvalstybinio krovinių vežimo automobilių keliais elektroninio važtaraščio (CMR) skaitmeninimo.

Memorandume susitariančios šalys sutaria bendradarbiauti vystant tarpvalstybinio krovinių vežimo automobilių keliais elektroninio važtaraščio/„Cross-border eCMR“ (toliau  e-važtaraštis) pilotinį projektą tarp Baltijos – Šiaurės Europos  šalių. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų bei Susisiekimo ministerijos, Muitinės departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos informacinių technologijų ir ryšių asociacija „Infobalt“ ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Iš viešojo ir  privataus sektorių atstovų sutarta sukurti neformalią darbo grupę, skirtą e-CMR pilotinio projekto koncepcijos vystymui. Bus siekiama įvertinti sąsajų tarp privataus ir viešojo sektoriaus informacinių sistemų pajėgumus ir kliūtis techniniu bei teisiniu aspektais siekiant panaudoti Lietuvoje jau įdiegtas ir veikiančias elektronines sistemas, pvz., Mokesčių administravimo sistemos elektroninių važtaraščių posistemę (i.VAZ), taip pat tvarią Europos Sąjungos kuriamą ir finansuojamą infrastruktūrą, t.y.,  Europos infrastruktūros tinklų priemonės struktūrinius blokus (CEF Building Blocks).

Pasirašytame memorandume sutarta pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, užtikrinančių e-važtaraščių pripažinimą, taip pat sudaryti sąlygas verslui ir valstybės institucijoms naudoti tarpvalstybinio e-važtaraščio duomenis. Taip pat numatoma ieškoti partnerių e-važtaraščio pilotiniam projektui kitose Baltijos-Šiaurės Europos šalyse. Pilotinio projekto vystymą apibrėš atskiras susitarimas, kuriame bus įtvirtinti šalių įsipareigojimai ir veiklos, finansavimo ir kt. klausimai.

Tarptautinė krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) galioja nuo 1956 m. Šią konvenciją ratifikavo 55 Europos, Azijos ir Afrikos šalys. CMR konvencija apibrėžia krovinio siuntėjo, transporto įmonės ir krovinio gavėjo teises bei pareigas.

Standartizuoto CMR važtaraščio privalumas yra tai, kad kiekvienas vairuotojas žino, kokiame langelyje krovinio siuntėjas ir gavėjas turi įrašyti duomenis apie krovinio gabenimo statusą, važtaraštyje taip pat fiksuojama kroviniui padaryta žala. Trumpai tariant, galime pasakyti, kad CMR važtaraštis – tai labai patogus ir efektyvus dokumentas visai logistikos grandinei.

Prasidėjus dokumentų skaitmeninimui, 2004 m. JT darbo grupė pradėjo kurti skaitmeninės CMR važtaraščio versijos projektus. 2008 m. vasario mėn. į CMR konvenciją buvo įtrauktas protokolas, kuriame reikalaujama, kad CMR būtų valdomas elektroniniu būdu, t. y. naudojant e-CMR. Šis protokolas įsigaliojo 2011 m. birželio 5 d. ir iki šiol prie jo prisijungė 17 šalių.

e-CMR oficialiai pradėjo veikti  2017 m. sausio mėn., kuomet tarp Ispanijos ir Prancūzijos startavo pilotinis projektas naudojant elektroninį važtaraštį.

IRU labai aktyviai pasisako dėl perėjimo prie elektroninio CMR formato.

Nuo 2018 metų vidurio Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „LINAVA“ darbuotojai dalyvauja tarpvalstybiniame projekto  „NORDIC – BALTIC e-CMR“ rengime. Šio projekto iniciatorė yra asociacija „Infobalt“, projekto darbo grupės posėdžiuose dirba valstybinio ir privataus verslo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Danijos ir Norvegijos. 2018 – 2019 metais vyko šie darbo grupės posėdžiai – seminarai: Taline (2018 m. 10. 24 – 25), Vilniuje (2018.12.13), Rygoje (2019.02.13), suinteresuotų šalių susitikimai Vilniuje ir Kaune (2019. 03 – 04 mėn.).

Projekto tikslas – skaitmeninių važtaraščių (e-CMR), kuriuos pripažįsta atsakingos institucijos ir kuriais naudojasi skirtingos valstybės, įgyvendinimas logistikos sektoriuje.

Seminarų metu buvo nagrinėjama ir kuriama e- paslaugų projekto strategija ir dizainas, turinys, tikslai, metodai, buvo nustatomi projekto proceso dalyviai, jiems priskiriamos motyvacijos ir veiklos, buvo svarstoma apie skaitmeninio proceso dalyvių sinergiją, aptariamos kliūtys ir rizikos įgyvendinant šį projektą, aptariami technologijų standartai.

Projekte dalyvauja skirtingų šalių atstovai, todėl visada siekiama įvertinti skirtumus tarp šalių, atsižvelgiama į valstybinių institucijų ir privačių organizacijų veiklas.

Š. m. kovo mėn. asociacijoje „LINAVA“ lankėsi Estijos nacionalinės vežėjų asociacijos atstovai, kurie pasidalijo patirtimi diegiant skaitmeninimo procesus ir pristatė jau veikiantį pilotinį e-CMR projektą tarp Estijos ir Suomijos.

Viename iš seminarų dalyvavo skaitmeninimo paslaugų teikėjai, kurie jau sukūrė e-CMR platformas ir sėkmingai jas naudoja pilotiniuose projektuose tarp atskirų šalių  – tai Belgijos įmonė „PIONIRA“ ir Olandijos įmonė „TRANSFOLLOW“.

Kodėl e – CMR?

-        administravimo kaštų taupymas ( greitas ir paprastas duomenų įvedimas, perdavimas, saugojimas)

-        duomenų skaidrumas ir tikslumas, krovinio pristatymo kontrolė ir monitoringas

-        galimybė pateikti ir apsikeisti duomenimis realiu laiku

-        galimybė skaidriai keistis tarpvalstybiniu mastu sąveikaujančių transporto dokumentų mainų procesu

 

Dabartinis tarpvalstybinio e- CMR projekto statusas:

  • apsvarstytas techninis sprendimas, reikalingas skaitmeniniam e-CMR įvedimui
  • aprašytas nacionalinis reglamentas, reikalingas tam, kad viešosios institucijos priimtų e-CMR.
  • liepos 4d. bus pasirašytas memorandumas dėl elektroninio važtaraščio

Suformuluoti reikalavimai e-CMR modeliui:

-        Duomenys priklauso tik duomenų savininkams!

-        Duomenų mainai turi vykti per gerai suplanuotas paslaugų teikėjo platformas.

-        Duomenų savininkas turi būti atsakingas už duomenų prieinamumą ir nuoseklumą.

-        Naudotojo teisės turi būti nustatytos pagal įstatymą.

-        Paslaugos turi būti grindžiamos bendrais reikalavimais, įskaitant duomenų laukus, vartotojų teises, saugumą ir prieinamumo taisykles (24/7).

-        Paslaugos privalo turėti prieigą prie viešųjų registrų (informacija ir ataskaitos).

-        Duomenų mainai turi vykti per atvirus registrus „machine to machine“.

-        Už duomenų apsaugą turi būti atsakingas paslaugų teikėjas.

-        Bet kuri e-CMR platforma turi būti pritaikyta būsimoms technologijoms (elektroniniam sąskaitų faktūrų išrašymui ir kt.).

-        Techninė infrastruktūra turi būti tvari ir pakartotinai naudojama.

Plačiau
2019 liepos 02 Svarbu – dėl TIR-EPD paslaugų Baltarusijoje

Dėl Baltarusijos muitinės sprendimų, keičiant išankstinės deklaracijų pateikimo sąlygas, nuo 2019 m. liepos 1 d. TIR-EPD paslauga yra laikinai nepasiekiama.

Susiklosčius tokiai nepalankiai situacijai, dėl išankstinių deklaracijų pildymo ir teikimo, kai į  Baltarusijos Respublikos muitų teritoriją  įvežamos prekės su TIR knygele, galima kreiptis į asociacijos Linava partnerius:

UAB „Tranzito paslaugų centras“ (Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas)
Tel. +370 699 20853; +370 655 71985.

 

UAB „Frega“  (Panerių g. 51, LT-03202 Vilnius)
Tel.  +370 652 44918

 

UAB „Durga“ (Santaikos g. 26d, LT-62123 Alytus)
Tel. +370 685 15770; +370 699 65199

 

Asociacija LINAVA partneriai suteiks Jums visokeriopą pagalbą vykdant išankstinės deklaracijos pateikimo prievolę.

 

Plačiau
2019 liepos 01 Minske – apie bendradarbiavimą su Baltarusijos vežėjais ir verslo struktūromis

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas ir prezidiumo narys, Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininkas Oleg Tarasov liepos 1-2 dienomis lankosi Minske, kur pasirašys bendradarbiavimo susitarimą su  Baltarusijos tarptautinių vežėjų automobiliais asociacija „BAMAP“ vadovais bei dalyvaus tarptautiniame regioninio bendradarbiavimo forume „Otkrytyj park „Velikij kamen“ – primer globalnych vozmoznostej“.

„Linavos“ atstovai susitikime su „BAMAP“ atstovais ketina aptarti aktualius klausimus -  numatoma pasikeisti informacija apie  Lietuvos-Baltarusijos sienos kirtimo problemas, kylančias dėl pradėtų sienos perėjimo posto rekonstrukcijos darbų. Asociacijų vadovai numato kalbėti apie Tverečiaus valstybinių sienų kirtimo kelio posto atidarymą nepakrautoms transporto priemonėms. Taip pat bus aptariamos kitos priemonės, kurių imtasi, kad sutrumpėtų krovininių automobilių stovėjimo eilėse laikas.

Susitikime taip pat numatoma nagrinėti klausimus dėl Baltarusijos prisijungimo prie Muitinės konvencijos protokolo dėl e-CMR, taip pat e-TIR projekto tarp Lietuvos ir Baltarusijos realizavimo. Lietuvos ir Baltarusijos asociacijų vadovai pasikeis informacija apie Lietuvos – Baltarusijos ekonomikos forumą, kuris vyks 2019 spalį Klaipėdoje. Asociacijų vadovai pasirašys bendradarbiavimo susitarimą tarp abiejų asociacijų.

„Otkrytyj park „Velikij kamen“ – primer globalnych vozmoznostej“ forumas organizuojamas siekiant sustiprinti tarptautinio investavimo ryšius. Forume dalyvaus vyriausybių, finansinių institucijų, investicinių fondų, bankų atstovai, verslo asociacijų vadovai. Forumo dalyviai galės susipažinti su Baltarusijos investavimo aplinka, aptarti kylančius klausimus, pasikeisti idėjomis.

„Linavos“ atstovai tarptautiniame regioninio bendradarbiavimo forume „Otkrytyj park „Velikij kamen“ – primer globalnych vozmoznostej“ bus ne vieninteliai Lietuvos atstovai – jame numato dalyvauti ir Lietuvos Susisiekimo ministras Romas Masiulis, „Lietuvos geležinkelių“, Valstybinio jūrų uosto atstovai.

„Linavos“ prezidento pareigose dirbu jau antrą mėnesį, tai mano pirmasis darbo vizitas pas kaimynus į Baltarusiją. Manau, kad ši kryptis Lietuvos vežėjams labai svarbi, tikiu, kad Lietuvos vežėjai laikui bėgant į Rytus veš vis daugiau krovinių, o valstybines sienas galėsim kirsti tokiu pat greičiu, kaip Europos valstybių“, – sakė „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas.

 

Plačiau
2019 liepos 01 Tverečiaus pasienio postui prašoma suteikti tarptautinį statusą

„Linava“ kreipėsi į Muitinės departamentą, prašydama paspartinti derybas dėl Tverečiaus pasienio kontrolės punkto teisinio statuso pakeitimo į tarptautinį, tokiu būdu sudarant galimybes lengvesniam  tuščių krovininių transporto priemonių judėjimui.

Prašymą paspartinti derybas dėl Tverečiaus posto „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius Muitinės departamentui parengė, nes nuo liepos 1 d. prasidės pasienio kontrolės punkto Kamennyj Log rekonstrukcija, nuo spalio 1 d. numatoma ir Medininkų punkto rekonstrukcija. Šiame  pasienio punkte situacija jau ir dabar sudėtinga (susidaro 420-450 automobilių eilė pasienyje), o atsiradus papildomam transporto priemonių srautui, situacija gali dar pablogėti.

Be to, birželį Latvijos – Rusijos pasienyje dėl pasienio punkto Terechovo (Burački) modernizavimo buvo įvesti eismo apribojimai. Terechovo posto modernizavimo darbai truks 16 mėnesių, juos numatoma baigti 2020 rugsėjo mėn. Rekonstrukcijos metu nuo šių birželio iki lapkričio mėnesio bus uždarytos trys transporto eismo juostas kiekviena kryptimi.

Vežėjai, iki šiol gabenę prekes per Latvijos-Rusijos pasienio postus, ieškos greitesnių pervežimo kelių ir dėl to gali pervežimui pasirinkti Medininkų – Kamenyj Log pasienio punktą.

Atsižvelgiant į tai, kad veiksminga išorinių ES sienų kontrolė ir priežiūra yra vienas iš svarbiausių klausimų, užtikrinantis sklandų prekių ir krovinių tranzitą, Muitinės departamento „Linava“ prašo paspartinti derybas dėl Tverečiaus pasienio kontrolės punkto teisinio statuso pakeitimo į tarptautinį ir taip palengvinant krovininių transporto priemonių judėjimą. Taip tikimasi išvengti vykdomų rekonstrukcijos darbų pasekmių verslui.

Lietuvos ir Baltarusijos pareigūnų darbo grupė glaudžiai bendradarbiauja, todėl tikimasi, kad klausimas dėl Tverečiaus posto bus svarstomas dar vasarą.

Plačiau
2019 liepos 01 Svarbu – pasikeitimai TIR-EPD naudotojams Baltarusijoje

Baltarusijos asociacija BAMAP informavo, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi prievolės pateikti išankstinę informaciją apie išvežamas prekes į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją sąlygos.

Keičiasi išankstinės informacijos apie prekes, kurios ketinama įvežti (importuoti) į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją visų transporto rūšimis, pateikimo struktūra ir formatas.

Pagal asociacijos BAMAP pateiktą informaciją, nuo 2019 m. liepos 1 d. 00 val. 00 min. TIR-EPD paslauga, teikiant  išankstinę informaciją Baltarusijos muitinei, bus laikinai nepasiekiama.

Informacija bus patikslinta.

Plačiau
2019 birželio 27 Internetu perkant TIR knygeles – nemokamas pristatymas

Vežėjai, TIR knygeles užsisakantys internetu, už jas nuo liepos 15 d. mokės 1 euru mažiau, negu mokėdavo pirkdami TIR platinimo skyriuose, o už kurjerių tarnybos pristatymą nemokės nieko.

Tokios sąlygos nustatytos modernizuojant TIR sistemą ir taupant vežėjų laiką. TIR platinimo skyriai nuo liepos 15 d. veiks tik Vilniuje ir Klaipėdoje.

Norint TIR knygelę užsisakyti internetu, reikia atlikti keletą veiksmų:

  • Pateikti asociacijos „Linava“ TIR departamentui keturkampio įmonės antspaudo (identiško tam, kuriuo antspauduojamos TIR knygelės) dublikatą. Juo bus antspauduojamos užsakytos TIR knygelės;

Vežėjai iki liepos 15 d. turi atsiųsti keturkampį įmonės atspaudo dublikatą  registruotu laišku adresu TIR departamentui, Jankiškių g. 41, LT-02300, Vilnius arba prisijungus prie „manoTIR“ paskyros išsikviesti kurjerių tarnybą, kuri nemokamai pristatys Jūsų įmonės antspaudą į asociaciją „Linava“.

Kilus klausimų prašome kreiptis nurodytais telefonais:

+370 52786519
+370 52740280

Plačiau
2019 birželio 26 Seimo Biudžeto komitetas pritarė įstatymo pataisai dėl TIR įgaliotojo atstovo

Muitinės įstatyme bus numatytas TIR įgaliotojo siuntėjo statusas, leidžiantis TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei. Tokioms įstatymo pataisoms birželio 26 d. pritarė Seimo Biudžeto komitetas. Jei įstatymo pataisos Seime bus sklandžiai priimtos, jos turėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio 1 d.

TIR įgaliotojo atstovo statusas reikalingas norint optimizuoti logistikos procesus.  Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai, tuo tarpu šiuolaikinio gyvenimo poreikiai diktuoja visiškai kitas sąlygas. TIR įgaliotojo atstovo statusas leistų logistikos procesus organizuoti kur kas efektyviau, pagreitintų krovinių vežimą.

Šis teisės akto projektas yra nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, verslo struktūrų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo rezultatas.

Vyriausybė jau yra pritarusi minėtam Muitinės įstatymo papildymui. Iki Vyriausybės patvirtinimo „Linava“ kartu su Muitinės departamentu nuveikė nemažą darbą – kartu parengė, derino teisės normas su atsakingomis institucijomis bei verslo struktūromis. Dėl šio įstatymo pataisų „Linava“ bendradarbiavo su Vyriausybės kancleriu, buvo atliktas būsimos administracinės naštos verslui (išlaidomis, įforminant TIR knygeles), palyginimas su esama situacija.

Kol įsigalios įstatymo pataisa, asmenys, gabenantys krovinius vadovaudamiesi Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis nuostatomis, neturi galimybės patys supaprastintu būdu įforminti prekėms TIR procedūros. Jie privalo pristatyti prekes ir TIR knygelę į muitinės postą ar kitą muitinės nustatytą vietą.

Toks reikalavimas kliudo optimaliai planuoti ir organizuoti logistikos procesus, didina krovinių gabenimo trukmę bei kaštus ir sukelia neigiamą poveikį Lietuvos vežėjų ir ekspeditorių veiklos konkurencingumui. Šios problemos pastaruoju metu tapo dar aktualesnės dėl vykdomo muitinės postų stambinimo ir muitinio tikrinimo vietų, kuriose muitinės pareigūnai dirba verslininkų patalpose, skaičiaus mažinimo.

Lenkijos ir Latvijos teisės aktuose šiuo metu jau numatyta galimybė turėti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą pradedant TIR procedūras.

 

 

Plačiau
2019 birželio 26 Derybos dėl vairuotojų socialinių garantijų tęsiasi

Birželio 25 d. vykusioje Trišalėje taryboje klausimas dėl koeficiento didinimo nebuvo svarstytas – klausimas atidėtas, nes derybos su profesinėmis sąjungomis tęsiasi.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomasis direktorius, Trišalės tarybos pirmininkas Ričardas Sartatavičius sakė, jog buvo atsižvelgta į tai, kad taryba turi išklausyti, kokie rezultatai pasiekti „Linavos“ ir profesinių sąjungų derybose ir tik tada Trišalėje taryboje priimti sprendimą.

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis sakė, kad praėjusią savaitę buvo priimtas tarpinis derybinis susitarimas dėl kolektyvinės šakinės sutarties. Anot T.Garuolio, derybos vyksta sklandžiai, yra aiškus planas ir aiškios problemos sritys. Trišalės tarybos posėdyje taip pat dalyvavo „Linavos“ Socialinių klausimų komiteto pirmininkas Artūras Telmentas.

Kaip žinoma, dalis profesinių sąjungų atstovų, priklausančių Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumui, paliko derybas, tačiau dalis profesinių sąjungų liko toliau derėtis su „Linava“, todėl derybos vyksta toliau. Derybas su „Linava“ tęsia ir tarpinį derybinį susitarimą pasirašė Baltijos transporto profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Gintaras Čiužas, Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Vitalius Jarmontovičius bei Pietų Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Arūnas Lekavičius.  Derybose šalys susitarė dėl didesnių nei nustatyta minimalių dienpinigių ir minimalaus atlyginimo didinimo vairuotojams.

Kitas derybų posėdis numatytas liepos 4 d., toliau kalbama dėl socialinių garantijų vairuotojams – papildomų atostogų dienos, pensijų kaupimo ir kt.

Plačiau
2019 birželio 20 Kas režisuoja spektaklį „Derybos dėl vairuotojų algų“?

Birželio 19 d. nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ gavo Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo raštą, kad „vykdydami birželio 14 d. forumo susirinkimo metu priimtą sprendimą, kad nesusiderėjus koeficiento 1,5 ir dienpinigių ne mažiau 60 proc.“ jie pasitraukia iš kolektyvinių derybų su „Linava“ bei atšaukia savo deleguotus asmenis.

Tačiau derybos dėl to nepasibaigė – jas su „Linava“ tęsia ir tarpinį derybinį susitarimą birželio 18 d. pasirašė Baltijos transporto profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Gintaras Čiužas, Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Vitalijus Jarmontovičius bei Pietų Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovas Arūnas Lekavičius.

Forumo atstovai iš derybų pasitraukė „su trenksmu“. Iki savaitgalio jau buvo suderintos pozicijos ir gautas pritarimas pasiūlymams dėl vairuotojų draudimo ir kitų sąlygų, bet po savaitgalio situacija pasikeitė – antradienį  labai operatyviai buvo surengta spaudos konferencija, viešumoje savo poziciją apie derybas su „Linava“ reiškė net tie asmenys, kurie iš esmės derybose nedalyvavo, pavyzdžiui, Inga Ruginienė ar Audrius Cuzanauskas.

Tokia įvykių eiga vežėjų atstovams sukėlė nemažai klausimų. Visų pirma, – kodėl profsąjungų atstovai, gavę nurodymą pasitraukti iš derybų šeštadienį, apie tai neprasitarė pirmadienį ir antradienį dar daugiau kaip 4 val. derėjosi su „Linava“, o iš derybų pasitraukė tik atėjus spaudos konferencijos laikui?

„Keli profsąjungiečiai iš derybų išėjo 14 val. 15 min., o jau už 15 min. viešai buvo paskelbta informacija, kad po pusvalandžio vyks spaudos konferencija. Kas galėtų paneigti, kad tokie ėjimai buvo surežisuoti iš anksto, visai neketinant iš esmės derėtis dėl vairuotojų darbo sąlygų, vien bandant pasiekti savo politinių ar populistinių tikslų“, – sako derybose nuo pat pradžios dalyvaujantis „Linavos“ prezidiumo narys, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Artūras Telmentas. Dar vienas klausimas, kuris kilo – kodėl jau minėtoje spaudos konferencijoje poziciją ir derybų eigą pristatinėjo ir komentavo asmenys, patys nedalyvavę derybose?

„Ar tai nereiškia, kad siekiant tam tikrų tikslų kai kurie derybų dalyviai nėra parankūs?“, – svarsto „Linavos“ atstovas.

Derybininkams taip pat kilo klausimų, kas vairuotojų interesus atstovauja derybose dėl socialinių garantijų.

„Ar tikrai tolimųjų reisų vairuotojus tinkamai gali atstovauti tie, kurie savo profesinėje sąjungoje iš 8 tūkst. narių turi 5 ar 6 tūkst. jūreivių, o visi kiti – keleivinio transporto vairuotojai? Dabar nutiko taip, kad apie tolimųjų reisų vairuotojus, kurie komandiruojami dirbti į užsienį ir dėl kurių darbo sąlygų šiandien deramasi, kalba profsąjungų lyderiai, kurie tarp savo narių tų vairuotojų pripažino turintys … 12“, – įspūdžiais iš derybų dalijasi A.Telmentas. Jis tvirtina, kad dabar derybose pasiliko tie profesinių sąjungų atstovai, kurie realiai atstovauja tolimųjų reisų vairuotojus ir tokių narių turi ne vieną ir ne du šimtus. Pavyzdžiui, Baltijos transporto profesinė sąjunga “Solidarumas” atstovauja 8-9 šimtus tolimųjų reisų vairuotojų.

Kaip žinoma, birželio 18 d. vyko trečias profesinių sąjungų ir „Linavos“ susitikimas. Buvo kalbama apie daugybę įvairių aspektų, ieškoma abiem šalims naudingų sprendimų, tačiau derybų detalių atskleisti neleidžia susitarimas tarp derybų dalyvių.

Antradienį derybose dalyvavęs „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius teigia, jog susidarė įspūdis, kad keletas profsąjungų atstovų neieškojo geriausio sprendimo vairuotojams, o tiesiog bandė kurstyti nepasitenkinimą ir imitavo derybas.

„Ar derybomis galima vadinti situaciją, kai yra aklai laikomasi kažkokio skaičiaus ar principo, visiškai neatsižvelgiant į realybę ir konkrečią naudą vairuotojams ar jų šeimoms? Kadangi iš derybų pasitraukusiems netiko jokie kitokie siūlyti variantai, kyla minčių, kad derybose nebuvo ieškoma problemų sprendimo, o tiesiog bandoma padaryti tam tikrą spektaklį“, – sako M.Atroškevičius, pridurdamas, kad kiekvienas blaiviai mąstantis žmogus pats gali įvertinti tokios situacijos absurdiškumą ir atsakyti į visus tokioje situacijoje kylančius klausimus.

„Linavos“ atstovai išreiškė viltį, kad dabar derybos su profesinėmis sąjungomis vyks konstruktyviai, ieškant pačių geriausių sprendimų ir nebesiveliant į politiką.

 

Plačiau
2019 birželio 18 TIR knygelės – internetu ir pigiau

Modernizuojant TIR sistemą ir taupant vežėjų laiką, nuo šių metų liepos 15 d. keičiasi TIR knygelių išdavimo tvarka. Nuo šiol visus vežėjus kviečiame prisijungti prie asociacijos „Linava“ svetainės, kurioje TIR knygeles galima užsakyti  ar grąžinti internetu. Nuo liepos 15 d. TIR platinimo skyriai veiks tik Vilniuje ir Klaipėdoje.

Vežėjai gali iš anksto internetu užsakyti norimą naujų TIR knygelių kiekį, taip pat gali užsakyti panaudotų TIR knygelių grąžinimą. Užsakytas knygeles be jokio papildomo mokesčio pristato DPD kurjerių tarnyba, iš anksto užsakius taip pat šiai tarnybai grąžinamos ir panaudotos TIR knygelės.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimu visoms įmonėms, kurios užsakinėja TIR knygeles internetu, bet kurio tipo (6 ar 14 lapų) TIR knygelės kaina yra 1 euru mažesnė, nei mokama TIR departamento skyriuose.

Norint TIR knygelę užsisakyti internetu, reikia atlikti keletą veiksmų:

  • Asociacijos „Linava“ interneto svetainėje prisijungti prie „manoTIR“ sistemos –

http://manotir.linava.lt/uzsakymai/index.php?route=account/login . Prisijungimo vardas – Jūsų el. pašto adresas;

  • Pateikti asociacijos „Linava“ TIR departamentui keturkampio įmonės antspaudo (identiško tam, kuriuo antspauduojamos TIR knygelės) dublikatą. Juo bus antspauduojamos užsakytos TIR knygelės;

Naujas TIR knygeles per kurjerių tarnybą galima užsakyti I-IV iki 15.00 val., V – iki 14.00 val.

Jei naujos TIR knygelės užsakomos penktadienį iki 14.00 val., TIR knygeles kurjerių tarnyba pristato  pirmadienį. Jei užsakymas suformuotas penktadienį po 14.00 val., TIR knygelės bus pristatytos  antradienį.

Per kurjerių tarnybą gavę TIR knygeles, Jūs privalote jas aktyvuoti, patvirtinti TIR knygelių gavimą „manoTIR“ paskyros nuorodoje „Siuntų gavimo patvirtinimas“.

Panaudotų TIR knygelių grąžinimo į asociaciją “Linava“ užsakymas vykdomas nepriklausomai nuo naujų TIR knygelių užsakymo, t.y. panaudotų TIR knygelių grąžinimą galite užsakyti bet kada, kada susikaupia pakankamas kiekis.

Atkreipiame dėmesį, kad tiek naujų, tiek panaudotų TIR knygelių gabenimas per kurjerinę tarnybą yra NEMOKAMAS!!!

Vežėjai iki liepos 15 d. turi atsiųsti keturkampį įmonės atspaudo dublikatą  registruotu laišku adresu asociacijos „Linava“ TIR departamentui, Jankiškių g. 41, LT-02300, Vilnius arba prisijungus prie „manoTIR“ paskyros išsikviesti kurjerių tarnybą, kuri nemokamai pristatys Jūsų įmonės antspaudą į asociaciją „Linava“.

Kilus klausimų maloniai prašome kreiptis +370 52786519 ir +370 52740280.

 

Plačiau
2019 birželio 18 Du trečdaliai „Linavos“ narių – smulkios įmonės

Vykstant socialiniam dialogui tarp valstybės institucijų, profesinių sąjungų ir nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, neretai kyla klausimų dėl realios situacijos pervežimų rinkoje.

Derybose su profesinėmis sąjungomis dalyvaujanti „Linava“ yra viena iš kelių Lietuvoje veikiančių vežėjų asociacijų. Ši asociacija 2019 metų birželio viduryje turėjo 796 tikruosius narius ir kandidatus į narius. Narių skaičius pastaruoju metu sumažėjo, nes iš asociacijos buvo pašalintos nario mokesčio nesumokėjusios bendrovės.

Į „Linavos“ asociaciją susijungusiose bendrovėse iš viso dirba 52681 darbuotojas. Į šį skaičių skaičiuojami tiek bendrovėse dirbantys vairuotojai, tiek administracijos ar kiti darbuotojai.

Apžvelgiant „Linavos“ bendrovių automobilių parką, reikia konstatuoti, kad du trečdaliai įmonių (534 įmonės) turi iki 15 automobilių. Daugiau kaip pusėje asociacijai priklausančių bendrovių dirba iki 20 darbuotojų (tokių bendrovių iš viso 420).

Asociacijai „Linava“ priklausančiose įmonėse 2019 m. darbo užmokestis palyginus su 2018 m. išaugo 6,8 proc.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, bendras transporto sektoriaus pelningumas siekia 3 proc.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ įkurta 1991 m. 1992 m. asociacija buvo priimta į Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) ir tapo tikrąja jos nare.

 

Plačiau
2019 birželio 14 Lietuvos transporto atašė Kazachstane ir „Linava“ – apie vežėjų problemas

„Linavos“ atstovai su Lietuvos transporto atašė Kazachstane Gytautu Jundzila aptarė didžiulį šio regiono potencialą ir vežėjams kylančias problemas, taip pat sulaukė kvietimo į šių metų rudenį Kazachstane vyksiančius renginius, kuriuose bus aptariamos transporto ir logistikos galimybės.

2019 m. birželio 13 d. asociacijoje „Linava“ lankėsi Transporto atašė Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Kazachstane G. Jundzila ir Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Laima Labutienė. Su asociacijos „Linava“ generaliniu sekretoriumi Mečislavu Atroškevičiumi, prezidiumo nariu bei Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininku Olegu Tarasovu ir Transporto reikalų departamento Transporto politikos skyriaus vadovu Aleksandr Tolstoj svečiai aptarė krovinių vežimo Kazachstane, Uzbekistane ir Tadžikistane aktualijas. Kaip žinoma, Lietuva Tadžikistane neturi ambasados, todėl ambasada Kazachstane atstovauja Lietuvos piliečių interesus ir šioje šalyje. Susitikime buvo pažymėta, kad nepaisant didelio potencialo, kurį turi šios vežimo kryptys, yra ir problemų, kurias reikia spręsti.

Susitikime buvo aptartos kelių transporto srities dvišalių tarptautinių sutarčių, sudarytų su Kazachstanu ir kitomis šalimis, nuostatos, kurios iš esmės neleidžia vežti krovinių laikinaisiais (tranzitiniais) numerių ženklais žymėtiems automobiliams. Tai ypač aktualu vežėjams, kurie įsigyja transporto priemones Lietuvoje (arba kitose ES valstybėse) ir siekdami efektyviai išnaudoti transporto priemonę, ją gabendami į busimos registracijos šalį, jau norėtų vežti krovinį. Tuo tarpu dvišalėse sutartyse įtvirtinti reikalavimai, kad transporto priemonės, kuriomis atliekami krovinių vežimai, privalo turėti savo šalies nacionalinius registravimo ir skiriamuosius ženklus, taip pat tokios transporto priemonės vairuotojas privalo turėti transporto priemonės nacionalinius registravimo dokumentus. Pažymėtina, kad šis klausimas buvo aptartas praėjusių metų rugsėjį Vilniuje vykusiame Lietuvos – Kazachstano Mišrios komisijos tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdyje ir Kazachstano vežėjai turėjo būti apie tai papildomai informuoti.

Susitikime kalbėta apie tai, kad kai kurios dabar galiojančios tvarkos sudaro skirtingas konkurencines sąlygas Lietuvos ir Kazachstano vežėjams. Konkurenciją iškraipo nevienodas vežimų rūšies traktavimas, vežimas didžiagabaritėmis transporto priemonėmis, leidimų kvotos ir kt.

Susisiekimo ministerija pakvietė asociacijos „Linava“ atstovus dalyvauti ir kilusius probleminius klausimus aptarti 2019 m. rugsėjo 18-20 d. Almatoje (Kazachstanas) planuojamuose renginiuose – Transporto logistikos galimybių, tarp jų ir  Europos – Azijos kryptimi, seminare, Transporto darbo grupės posėdyje, Mišrios komisijos tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdyje.

Susitikime buvo konstatuota, jog norint pritraukti krovinių srautus iš Tadžikistano, kurie į Lietuvą gali atkeliauti per Klaipėdos uostą, būtina plėtoti bendradarbiavimą tarp vežėjų asociacijų ir institucijų. Viena iš problemų, su kuria susiduria Tadžikistano vežėjai, – Šengeno vizų išdavimas vairuotojams. Situaciją apsunkina tai, kad Tadžikistane nėra įsteigtos Lietuvos ambasados, todėl vežėjai privalo kreiptis į artimiausią Lietuvos ambasadą Kazachstane.

Transporto atašė Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Kazachstane pasiūlė asociacijai „Linava“ kreiptis į Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją, siekiant palengvinti vizų išdavimą Tadžikistano vairuotojams, pvz., numatyti konsulinių išvažiuojamųjų sesijų galimybę.

Transporto atašė padėkojo asociacijai „Linava“ ir vežėjams už pagalbą organizuojant parodos „Neregėta Lietuva“ eksponatų transportavimą 2019 metų pradžioje. G.Jundzila tikisi ir tolesnio glaudaus abipusio bendradarbiavimo.

Plačiau
2019 birželio 12 Iš Miuncheno parodos – potencialių verslo partnerių kontaktai

„Linavos“ komanda iš pasaulinio lygio Miunchene vykusios transporto parodos parsivežė potencialių verslo partnerių kontaktų.

Kaip žinoma, birželio 4-7 d. Miunchene vyko didžiausia pasaulyje transporto ir logistikos paroda. Kas du metus vyksiančioje parodoje iš viso dalyvavo 2 374 verslo ir viešojo sektoriaus subjektai (10 proc. daugiau nei 2017-aisias) iš 63 šalių.

Parodą aplankė net 64 000 lankytojų (5 proc. daugiau nei 2017 m.) iš 125 šalių. Parodos metu vyko įvairūs renginiai skirti JAV ir Kinijos prekybiniam karui, Naujajam šilko keliui, vairuotojų trūkumo ir kitiems klausimams.

Asociacijai parodoje atstovavo prezidiumo narys Bronislavas Geležiūnas ir sekretoriato darbuotojai Liudas Smolskas ir Nijolė Badikonienė. Parodoje dalyvavusi asociacijos „Linavos“ komanda pristatė Lietuvos krovinio kelių transporto galimybes ir potencialą asociacijos „Linavos“ stendo parodoje svečiams, taip pat ieškojo galimų partnerių lankydamasi kitų parodos dalyvių stenduose. Stendą aplankė Lenkijos vežėjų asociacijos ZMPD atstovai.

Prezidiumo narys B.Geležiūnas sako, jog dalyvavimas tokio lygio parodose yra svarbus ne tik verslo bendrovėms, bet ir asociacijoms, nes jose yra galimybė užmegzti ryšius, sužinoti pačią aktualiausią informaciją.

„Parodoje vyko daug susitikimų, užmezgėme nemažai vertingų pažinčių. Turėjome galimybę dalyvauti įvairiose diskusijose pačiais karščiausiais klausimais. Neabejoju, kad tokios parodos yra naudingos“, – sako B.Geležiūnas.

Asociacijos „Linava“ stende savo paslaugas taip pat siūlė šie asociacijos nariai: UAB „Transporto vystymo grupė“, UAB „Klaipėdos Transekspedicija“, Lietuvos – Vokietijos UAB „Veka Auto“, UAB „Anykščių ratas“, UAB „Geras Meistras“.

„Linavos“ narius kviečiame pasinaudoti asociacijos komandos parodoje surinkta kontaktine informacija ir susiekti su galimais verslo partneriais.

http://www.linava.lt/category/bendradarbiavimo-ir-kroviniu-pasiulymai/bendradarbiavimo-pasiulymai/

 

Plačiau
2019 birželio 06 Transporto ir logistikos parodoje Miunchene – „Linavos“ komanda

Birželio 4 – 7 dienomis Miunchene transporto ir logistikos parodoje „Transport Logistic 2019“ „Linavos“ stende pristatoma asociacijos veikla bei Lietuvos vežėjų teikiamos paslaugos bei galimybės.

Viena didžiausių Europos logistikos parodų į Miuncheną sukvietė 2 162 dalyvių iš 62 šalių ir regionų, dešimtimis tūkstančių skaičiuojamas lankytojų srautas. Paroda gali pasigirti ne tik dideliu plotu (daugiau nei 115 tūkst. kvadratinių metrų), bet ir solidžia konferencijų programa su 200 ekspertų iš įvairių šalių.

„Linavos“ nariai, pageidaujantys, kad jų kontaktai būtų pateikiami parodos lankytojams, gali pildyti anketą internete  http://www.linava.lt/duomenys/. Šie duomenys parodos svečiams ir suinteresuotiems asmenims bus prieinami ne tik parodos metu, bet ir neribotą laiką pasibaigus parodai.  Pildant anketą prašome atkreipti dėmesį – būtina pažymėti varnelę paskutinėje anketos grafoje.

 

Plačiau
2019 birželio 04 Latvijos-Rusijos pasienyje modernizuojamas pasienio postas

Nuo birželio Latvijos – Rusijos pasienio poste Terechovo (Burački) įvesti eismo apribojimai. Tai daroma dėl pasienio punkto modernizavimo, kuris truks 16 mėnesių ir numatomas baigti 2020 rugsėjo mėn.

Pasienio posto infrastruktūros modernizavimo darbai planuojami keliais etapais, siekiant patogiau organizuoti eismą pasienio kontrolės poste jau dabar įrengti atitinkami laikini kelio ženklai.

Rekonstrukcijos metu nuo šių birželio iki lapkričio mėnesio bus uždarytos trys transporto eismo juostas kiekviena kryptimi – trys transporto eismo juostos į Latviją ir trys transporto juostos, išvažiuojančios iš Latvijos.

Pirmame projekto etape planuojama plėtoti pagrindinę muitinės kontrolei ir sienų kontrolei būtiną infrastruktūrą. Siekiant padidinti posto pralaidumą, planuojama atstatyti kontrolinius paviljonus ir išplėsti pastoges virš eismo juostų, taip pat išplėsti negabaritinių transporto priemonių juostą. Taip pat planuojama statyti naują krovinių kontrolės pastatą, rekonstruoti išorinius inžinerinius tinklus, pakeisti asfalto dangą ir kitą infrastruktūrą.

Nuo šių metų gruodžio iki kitų metų balandžio planuojama, jog bus uždarytos dvi eismo juostos abiem kryptimis, o nuo 2020 m. gegužės iki rugsėjo trys eismo juostos Latvijoje ir dvi – išvykstantiems iš Latvijos.

Planuojant maršrutą per šį pasienio kontrolės punktą reikėtų atsižvelgti į numatomą modernizaciją.

Primename, kad Rusijos pasienio postas Burački nėra įtrauktas į Rusijos Federacijos pasienio postų, per kuriuos leidžiama gabenti prekes naudojant TIR knygeles, sąrašą.

Visas muitinės postų, per kuriuos galima gabenti prekes su TIR knygelėmis, sąrašas.

Plačiau
2019 gegužės 30 TIR sistema saugo vežėjus

Lietuvoje ir kitose valstybėse veikianti TIR sistema leidžia užtikrinti krovinių vežimą be bereikalingų rūpesčių. Tai savo kailiu patyrė lietuvišką bendrovė „Baltic transline transport“, pakliuvusi į keblią situaciją.

Praėjusių metų pavasarį šios bendrovės automobilis, važiuojantis su kroviniu į Rusiją, Baltarusijoje pakliuvo į incidentą, kurio metu buvo sunaikintas vežtas krovinys ir apgadinta automobilio priekaba. Įvykio metu nebuvo atlikti visi veiksmai, kurių turėtų imtis TIR sistemai priklausančios transporto priemonės savininkas.

UAB „Baltic transline transport“ nuo 1996 m. yra TIR sistemos narys, bendrovė yra pasirašiusi Transporto įmonės įsipareigojimo deklaraciją dėl priėmimo į TIR muitinės sistemą, įmonei buvo išduota TIR knygelė. „Linavos“ TIR departamentas informavo, kad nuo 1996 m. įmonė tvarkingai atlieka TIR operacijas ir laikosi visų prisiimtų įsipareigojimų, Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) nustatytų TIR sistemos taisyklių bei Muitinės Konvencijos dėl tarptautinio krovinių transporto su TIR knygelėmis nuostatų.

Atsižvelgiant į tai, kad nei TIR knygelių turėtojas, nei jo atsakingi asmenys nepadarė jokio nusižengimo, aktyviai bendradarbiauja, teikia visą turimą informaciją dėl incidento aplinkybių nustatymo ir teismo sprendimų priėmimo, bei ėmėsi visų apsaugos priemonių ir buvo pakankamai atidus pagal įvykio aplinkybes, „Linava“ IRU prašė tarpininkauti dėl Draudikų atsisakymo taikyti regreso teisės „Baltic transline transport“ atžvilgiu.

Po „Linavos“ kreipimosi IRU tarpininkavo dėl atsisakymo taikyti regreso teisę, todėl įmonė turėjo galimybę išvengti finansinių nuostolių ir toliau gabenti prekes pagal TIR procedūrą.

„Viliamės, kad tokie pavyzdžiai dar labiau sutvirtins vežėjų pasitikėjimą TIR sistema“, – sako „Linavos“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys.

Anot TIR departamento vadovo, tai, kad asociacija „Linava“ gali tinkamai įvykdyti TIR konvencijos reikalavimus, rodo, kad asociacija „Linava“ ne vien naudojasi IRU suteikta teise platinti TIR knygeles, bet ir nuosekliai ir atsakingai laikosi visų Vyriausybės ir Muitinės departamento nustatytų reikalavimų ir užtikrina realų TIR sistemos veikimą.

Šis incidentas yra vienintelis pažeidimas tarp 58 tūkst. pernai „Linavos“ išplatintų TIR knygelių. Tai rodo, kad TIR sistema yra saugi ir užtikrinanti vežėjų interesų apsaugą.

 

 

Plačiau
2019 gegužės 28 TIR departamento Kauno skyriaus darbas gegužę ir birželį

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 30 ir 31 d., birželio 3-7 dienomis keisis asociacijos „Linava“ TIR departamento Kauno skyriaus darbo laikas. Vežėjai gali išvengti vykimo į TIR skyrius užsakydami TIR knygeles internetu. Internetu užsakomoms TIR knygelės yra pigesnės, o kurjerių tarnyba jas pristato ir paima nemokamai.

Atsižvelgiant į tai, kad būtų užtikrintos nepertraukiamos TIR knygelių išdavimo bei grąžinimo procedūros TIR garantinės sistemos dalyviams 2019 m. gegužės 30 – 31 d.   ir birželio 3-7 d.  numatomas toks TIR skyriaus Kauno padalinio darbo laikas:

2019 m. gegužės 30 ir 31 d., birželio 3, 4 ir 6 d. Kauno TIR knygelių išdavimo padalinys dirbs nuo 10:00 iki 16:00 val. TIR knygeles išdavinės TIR skyriaus specialistas Justinas Anskaitis, tel.: 8 614 64097.

2019 m. birželio 5 d. ir birželio 7 d. Kauno TIR knygelių išdavimo padalinys nedirbs.

Taip pat primename, kad vežėjams grąžinama po 2,5 Šveicarijos franko už kiekvieną TIR knygelę, kurios išankstinė deklaracija buvo įforminta per TIR-EPD sistemą. Pasinaudoti šia galimybe gali visos įmonės, kurios naudoja TIR-EPD sistemą, nepriklausomai nuo to ar deklaracijas pildo pačios ar patiki šį darbą muitinės tarpininkams. Visais atvejais vežėjams grąžinama po 2,5 CHF už kiekvieną per TIR-EPD sistemą užpildytą TIR knygelę, nepriklausomai nuo to kas ją deklaravo.

Daugiau informacijos tel.: 8 5274 02 80.

 

Plačiau
2019 gegužės 24 Su estais ir suomiais – apie transporto šakos ateitį

“Linavos” sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis Taline dalyvavo trišaliame susitikime su Estijos ir Suomijos vežėjų asociacijos nariais.

Susitikime su kolegomis iš Estijos ir Suomijos buvo kalbėta apie Mobilumo paketo sprendinius ir jų galimą poveikį transporto rinkai, taip pat nemažai dėmesio skirta transporto sektoriaus skaitmenizavimui, kuris vertinamas kaip būtinybė plėtojant verslą.

Bendraujant su asociacijų atstovais buvo aptarta ir konkurencine aplinka tiek Europos Sąjungos viduje, tiek už Europos Sąjungos ribų.

 

Plačiau
KLAUSK