LT EN RU
Naujienos
2012 gegužės 18 IRU generalinio sektretoriaus Martin Marmy kreipimasis

Tarptautinė kelių transporto sąjunga IRU informavo Nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją „Linava“, jog  kreipėsi raštu į  Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisiją ir Susisiekimo ministeriją su raštu, paaiškinančiu kaip IRU vertina bendradarbiavimą su asociacija „Linava“ ir jos darbą administruojant TIR sistemą. Šis kreipimasis atsiųstas po IRU prašymu bendrovės „PricewaterhouseCoopers“ atlikto asociacijos audito.

Plačiau
2012 gegužės 18 Išankstinio deklaravimo įvedimas Muitų sąjungoje

Muitų sąjungos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 8992 nuo 2012 m. birželio 17 d. visoje Muitų sąjungos teritorijoje (Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje ir Kazachstano Respublikoje) įvedamas privalomas išankstinis informavimas apie įvežamas prekes. Išankstinė informacija privalo būti pateikta į įvažiavimo muitinės, esančios Muitų sąjungos šalies teritorijoje, informacinę sistemą ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki transporto priemonės atvykimo.

Plačiau
2012 gegužės 16 Susitikimas su asociacijos ASMAP vadovybe

Gegužės 15 d., antradienį Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovai: prezidentas Algimantas Kondrusevičius, generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis, viceprezidentas Mečislovas Atroškevičius, Ryšių su Užsienio šalimis komiteto pirmininkas, prezidiumo narys Dainius Abramavičius bei svečių kvietimu dalyvavęs vežėjas Ilja Ostrovskij susitiko su Rusijos tarptautinių vežėjų asociacijos ASMAP vadovais – generaliniu sekretoriumi Andrejumi Kurušinu, jo pavaduotoju Piotru Pavliuku bei ASMAP prezidento patarėju leidimų klausimais Anatolijumi Pinsonu.

Plačiau
2012 gegužės 16 Ispanija, Austrija

Eismo apribojimai. Ispanija, Austrija

Atnaujinti eismo apribojimai krovininiam transportui Ispanijoje ir Austrijoje 2012 metams.

Plačiau
2012 gegužės 14 Informacija apie Europos Sąjungos kelių transporto sektoriaus socialinio dialogo komiteto posėdį

2012 m. gegužės 2 d. Briuselyje vyko kelių transporto sektoriaus socialinio dialogo komiteto prie Europos Komisijos generalinio direktorato Užimtumui, socialiniams reikalams ir įtraukčiai (DG EMPLOYMENT), darbo grupės posėdis.

Plačiau
2012 gegužės 14 Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo kreipimasis į asociacijos narius

Šią savaitę asociacijos „Linava“ sekretoriate gauta kelių asociacijos narių balandžio 19 d. kreipimosi į LR Seimo Antikorupcijos komisiją kopija, kurioje tariamai cituojami audito kompanijos „Ernst &Young“ ataskaitos teiginiai ir imperatyviai teigiama, kad „asociacijos finansinė padėtis nėra stabili ir toliau blogėja“.

Plačiau
2012 gegužės 08 Dėl VKTI keliamų reikalavimų vežėjų buveinei ir veiklos vykdymo vietai

2011 m. gruodžio mėn. įsigaliojus naujoms Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėms, pagrįstą Lietuvos vežėjų nepasitenkinimą sukėlė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie LR Susisiekimo ministerijos (VKTI) pareigūnų reikalavimai, kad juridinio asmens (vežėjo) juridinių asmenų registre užregistruotos buveinės adresas sutaptų su įmonės veiklos vykdymo vieta. Kitaip sakant, VKTI pareigūnai ėmėsi spręsti, kur turi būti juridinio asmens buveinė.

Plačiau
2012 gegužės 07 Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašo

Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 6 straipsnio 1 dalimi ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, 33 punktu, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos  viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154 patvirtintas Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašas.

Plačiau
2012 gegužės 04 Sudaryta darbo grupė tarptautinių vežimų problemoms spręsti

Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio pavedimu gegužės 4 d. iš ministerijos ir transportą kontroliuojančiųjų institucijų pareigūnų bei asociacijos “Linava” vadovybės sudaryta darbo grupė, kuri teiks pasiūlymus susisiekimo ministrui kaip spręsti tarptautinių vežimų problemas, kylančias Rusijoje ir kitose šalyse. Taip bus užtikrintas operatyvus reagavimas į besikeičiančią padėtį tarptautinės rinkose ar šios rūšies vežimų reglamentavime.

Plačiau
2012 gegužės 04 Rekomendacijos vežėjams dėl problemų Rusijos Federacijoje

Rusijos teisinių paslaugų firma “Eurazijos transporto operatorių susivienijimas”, asociacijos “LINAVA” prašymu, paruošė rekomendacijas vežėjams, vykdantiems krovinių gabenimus į RF.

Plačiau
2012 gegužės 03 Asociacijos “Linava” nariams ir kandidatams į asociacijos narius

Žemiau išvardintos  įmonės tvarko dokumentus dėl narystės asociacijoje palikimo po įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo:

Plačiau
2012 gegužės 03 “TransRussija 2012”

Priede pateikiame duomenis įmonių, kurios lankėsi  parodos “TransRussija 2012” metu asociacijos “LINAVA” stende.

Plačiau
2012 gegužės 03 SVARBI INFORMACIJA VEŽĖJAMS DĖL PROBLEMŲ RUSIJOS FEDERACIJOJE

Primename, kad Asociacija “LINAVA”, siekdama operatyviai spręsti vežėjų problemas Rusijos Federacijoje, yra pasirašiusi sutartį su Rusijos teisinių paslaugų firma “Eurazijos transporto operatorių susivienijimas”.  Sutartyje yra numatyta, jog teisinė pagalba teikiama asociacijos nariams, jei būtų sulaikytos transporto priemonės pasienio postuose ar kelyje.

Plačiau
2012 gegužės 02 „Linava“: mokesčiai degalams pagal išmetamą CO kiekį juos brangins kasmet

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Premjerą Andrių Kubilių, prašydama atkreipti Vyriausybės dėmesį į galimą žalą transporto sektoriui ir šalies ekonomikai, dėl Europos Komisijos pasiūlymų peržiūrėti energetikos produktų apmokestinimą.

Plačiau
2012 gegužės 02 Sumažinti kelių naudotojo mokesčiai M2 ir N1 kategorijų transporto priemonių savininkams

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 448 sumažinti transporto priemonių savininkų ar valdytojų kelių naudotojo mokesčio dydžiai taikomi  keleiviniams autobusams (M2 kategorija) ir lengviausiems krovininiams automobiliams (N1 kategorija).

Plačiau
2012 balandžio 30 IRU generalinėje asamblėjoje vežėjai reikalavo mažinti barjerus transporto verslui

Balandžio 25 d., Ženevoje vykusioje Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU asamblėjoje kartu su 73 šalių vežėjų asociacijų atstovais, transporto verslui svarbius klausimus sprendė ir asociacijos „Linava“ vadovai – prezidentas Algimantas Kondrusevičius bei generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis.

Plačiau
2012 balandžio 25 Portugalija

Kelių mokesčių nuolaidos

Plačiau
2012 balandžio 23 Tęsiamos derybos su VKTI dėl sąlygų vežėjų reputacijai įvertinti

Pirmadienį, balandžio 23 d. vykusiame susitikime su Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnais – inspekcijos viršininko pavaduotoju Romanu Vilčinsku ir Teisės skyriaus viršininku Dainiumi Lipsevičiumi, asociacijos „Linava“ Krovinio transporto tarybos pirmininkas Mečislavas Atroškevičius, sekretorius transporto politikai ir informacijai Gintautas Ramaslauskas, advokatas dr. Justinas Usonis tęsė derybas dėl pažeidimų sąrašo, kuriuo remiantis bus vertinama įmonių vadovų ir atsakingų darbuotojų reputacija.

Plačiau
2012 balandžio 23 Susitikime su susisiekimo ministerijos pareigūnais derintos pozicijos dėl Rusijos

Pirmadienį, balandžio 23 d., Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininkas Dainius Abramavičius susitiko su Susisiekimo viceministru Arūnu Štaru ir Vyriausiuoju ministerijos patarėju Rolandu Bražinsku aptarti bendros pozicijos derybose su Rusijos transporto ministerija dėl trečiųjų šalių leidimų kontrolės ypatumų.

Plačiau
2012 balandžio 20 Susitikimas su Baltarusijos kelių transporto inspekcijos vadovais

Penktadienį, balandžio 20 d. Baltarusijos-Lietuvos pasienyje Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovas Vidmantas Žukauskas, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir sekretorius Transporto politikai Gintautas Ramaslauskas susitiko su Baltarusijos kelių transporto inspekcijos vadovu Aleksandru Ivankovu bei atsakingais inspekcijos pareigūnais.

Plačiau
KLAUSK