LT EN RU
Naujienos
2012 spalio 26 Patikslinta informacija dėl paraiškų ES paramai dėl vairuotojų privalomųjų mokymų pagal 95 kodą pateikimo

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ planuoja teikti paraišką finansavimui iš Europos Sąjungos gauti pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Jeigu jūsų įmonės vairuotojams iki 2014 rugsėjo mėn. reikia įgyti 95 kodo kvalifikaciją, tai šis projektas yra kaip tik jums, nes pagrindinė jo veikla bus vairuotojų mokymai pagal 95 kodą. Jums siūloma galimybė gauti dalinį finansavimą šiems darbuotojų mokymams. Be to, jeigu jūsų darbuotojus domina kitokio pobūdžio mokymai – juos taip pat galima nurodyti ir dalinai finansuoti.

Plačiau
2012 spalio 24 Kviečiame teikti paraiškas ES paramai vairuotojų privalomiesiems mokymams pagal 95 kodą

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ rengia projektą ES paramai gauti – „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas vežėjų automobiliais įmonėse“ ir kviečia asociacijos narius prisijungti prie projekto bei gauti galimybę iki 70 proc. kompensuoti išlaidas privalomajam savo vairuotojų perkvalifikavimui.

Plačiau
2012 spalio 23 Prancūzija–Italija

Mont Blanc tunelio administracija pranešė IRU, kad dėl techninės priežiūros darbų ribojamas vienos krypties eismas.

Plačiau
2012 spalio 23 TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA IR PRAKTINIS SEMINARAS „SAUGUS KROVINIŲ PAKROVIMAS IR TVIRTINIMAS“ 2012 M. LAPKRIČIO 29-30 D.,VILNIUS

Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU akademija (toliau – IRU akademija) bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ ir draudimo kompanija „Rosgosstrach“ organizuoja tarptautinę konferenciją ir praktinį seminarą apie saugų krovinių pakrovimą ir tvirtinimą.

Plačiau
2012 spalio 23 Prancūzija–Italija

Mont Blanc tunelio administracija pranešė IRU, kad Tarpvyriausybinės vadovybės sprendimu, nuo 2012 m. lapkričio 1 d., transporto priemonėms, kurių bendra maksimali masė didesnė kaip 3.5t ir klasifikuojama kaip EURO 2 ar žemesnės kategorijos, eismas Mont Blanc tuneliu bus draudžiamas.

Plačiau
2012 spalio 23 Austrija

Asociacija AISO (Austrija) pranešė IRU, kad nuo 2012 m. lapkričio 1 d. EEV ir EURO 6 kategorijos transporto priemonės virš 7.5t yra atleidžiamos nuo draudimo vairuoti naktį A12 greitkeliu (iš Zirl į Langkampfen).

Plačiau
2012 spalio 23 Briuselyje aptartos kelių transporto sektoriaus perspektyvos

Praėjusią savaitę Briuselyje viešėję Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Mečislavas Atroškevičius, generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis ir sekretorius transporto politikai Gintautas Ramaslauskas susitiko su Tarptautinės vežėjų sąjungos IRU nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vadovu Michael Nielsen.

Plačiau
2012 spalio 22 Dėl ETMK leidimų 2013 m

Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) praneša, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 (Žin., 2006, Nr. 107-4076), iki 2012 m. lapkričio 23 d. priimamos vežėjų, pageidaujančių 2013 m. gauti ETMK leidimus, paraiškos.

Plačiau
2012 spalio 22 Prancūzija

Ekologinis mokestis visoms krovininėms transporto priemonėms

Plačiau
2012 spalio 16 Belgija

Atnaujinta informacija apie eismo pažeidimus ir sankcijas Belgijoje

Plačiau
2012 spalio 16 Mažos taršos zonos LEZ Europoje

IRU pateikė Mažos taršos zonų LEZ Europoje spalio mėn. biuletenį (žr. priedą anglų k.).

Plačiau
2012 spalio 16 Latvija–Baltarusija

Asociacija „Latvijas Auto“  pranešė IRU, kad Latvijos-Baltarusijos pasienio kontrolės punktas Paternieki-Grigorovščina nuo 2012 m. spalio 15 dienos vėl yra atidarytas visoms transporto rūšims.

Plačiau
2012 spalio 15 DĖL SUSITIKIMO SU TEISINIŲ PASLAUGŲ FIRMOS “EVRAZOTO” VADOVU A. ŽIGULIN

Asociacija “LINAVA” kviečia asociacijos narius ir kandidatus dalyvauti susitikime, apvalaus stalo diskusijoje, su “Evrazoto” vadovu, teisininku Aleksandr Žigulin. Susitikimo tema „Tarptautinio krovinių vežimo į/iš Rusijos ir kitų Muitų Sąjungos valstybių problemos, teisinė kylančių ginčų sprendimo tvarka, vežėjų interesų gynimo galimybės ir teisinė praktika“.

Plačiau
2012 spalio 15 Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ skelbia pakartotinį konkursą dėl vežėjo įmonės parinkimo TIR knygelių gabenimui vykdyti

TIR knygelių gabenimas, dėl kurio skelbiamas pakartotinis konkursas, atliekamas pagal išvardintus reikalavimus (pridedama).

Plačiau
2012 spalio 15 Asociacijos „Linava“ vairuotojai išdalins 30 tūkst. atšvaitų

Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Skirmantas Skrinskas ir Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pasirašė susitarimą, kuriuo asociacijai  perduoti 30 tūkst. atšvaitų.

Plačiau
2012 spalio 04 Asociacijos „Linava“ prezidentas padėtį Baltarusijos pasienyje aptarė su Susisiekimo ministru

Spalio 3 d., Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, galimus sprendimus gerinant infrastruktūrą pasienio postuose su Baltarusija aptarė su Susisiekimo ministru Eligijumi Masiuliu. 

Plačiau
2012 spalio 02 Vengrija

Atnaujinta informacija apie eismo pažeidimus ir sankcijas Vengrijoje

Plačiau
2012 rugsėjo 28 Algimanto Kondrusevičiaus, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento kreipimasis

Gerbiami vežėjai,

Žvelgdamas į labai gausų ir tuo pačiu produktyvų vasaros bei rudens darbų sąrašą, noriu dar kartą kreiptis į jus ir tiesiogiai informuoti apie svarbius mūsų asociacijoje priimtus sprendimus.

Plačiau
2012 rugsėjo 28 LINAVA Susitikimas su Danijos vežėjų asociacija ITD

Šį pirmadienį ir antradienį Lietuvoje viešėjo Danijos vežėjų asociacijos ITD delegacija, kurios vadovai lankėsi asociacijoje „Linava“. ITD valdybos pirmininkas Peter Provsgaard,  generalinis asociacijos direktorius Jacob Nielsen ir jo pavaduotojas Poul Bruun susitiko su asociacijos „Linava“ vadovais – prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi bei generaliniu sekretoriumi Vidmantu  Adomaičiu.

Plačiau
2012 rugsėjo 28 Dėl CMR važtaraščių pildymo vežant krovinius į Rusiją ir Kazachstaną iš Lietuvos jūrų uosto ir terminalų

Siekdami, kad Lietuvos vežėjams, gabenantiems krovinius į Rusiją ir Kazachstaną iš Lietuvos jūrų uosto bei muitinės sandėlių ir terminalų, nekiltų problemų dėl minėtų šalių kontroliuojančių tarnybų pareigūnų veiksmų nustatant vežimo rūšį (dvišalis ar trečių šalių), dar kartą atkreipiame dėmesį į CMR važtaraščių užpildymo tvarką, nustatytą Bendrų kelių transporto komisijų posėdžių protokoluose, kuriuos Lietuvos Susisiekimo ministerija pasirašė su Rusijos ir Kazachstano Transporto ministerijomis.

Plačiau
KLAUSK