LT EN RU
Naujienos
2012 lapkričio 09 Asociacijos “Linava” nariams ir kandidatams į asociacijos narius

Žemiau išvardintos įmonės tvarko dokumentus dėl narystės asociacijoje palikimo po įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo:

Plačiau
2012 lapkričio 09 Ispanija

ASTIC (Ispanija) pranešė IRU, kad lapkričio 14 d. Ispanijoje bus visuotinis streikas. Todėl sutrikimų galima tikėtis uostuose, pramoniniuose rajonuose ir pakrovimo punktuose.

Plačiau
2012 lapkričio 08 2012 m. lapkričio 14 d. asociacijos “LINAVA” Kauno skyrius nedirbs

Lietuvos skirstomųjų tinklų operatorius AB “LESTO” informavo, kad elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas ir 2012 m. lapkričio 14 d. nuo 8:00 iki 16:30 elektra nebus tiekiama Kauno m. Taikos pr. 135D. Todėl tą dieną nedirbs asociacijos “LINAVA” Kauno skyrius.

Plačiau
2012 lapkričio 07 Prezidiumo posėdyje priimti svarbūs asociacijai nutarimai

Lapkričio 6 d. vykusiame Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje patvirtintas naujas generalinis sekretorius, pristatyta trijų ketvirčių finansinė ataskaita, aptartos TIR knygelių kainų mažinimo galimybės ir svarstyti nauji įsipareigojimai asociacijos nariams atskleidžiant komercinės paslapties turinčią ar Lietuvos įstatymų nustatytą konfidencialią informaciją.

Plačiau
2012 lapkričio 05 Krovininio transporto tarybos posėdyje aptartos aktualios problemos

Spalio 26 d. išplėstiniame Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Krovininio transporto tarybos posėdyje vežėjai sulaukė didelio būrio svečių iš Lietuvos Muitinės departamento ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, kurie aptarė aktualias transporto įmonėms problemas.

Plačiau
2012 lapkričio 02 Prancūzija–Italija

Mont Blanc tunelio administracija pranešė IRU, kad lapkričio mėn., dėl techninės priežiūros darbų tunelyje ribojamas vienos krypties eismas.

Plačiau
2012 lapkričio 02 Tachografo kortelių galiojimo laiko pratęsimas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad atsižvelgusi į vežėjų ir vairuotojų pageidavimus numatyti ilgesnį prašymo atnaujinti tachografo kortelę (pratęsiant jos galiojimo laiką) pateikimo laikotarpį, atliko Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių pakeitimus.

Plačiau
2012 lapkričio 02 Mažos taršos zonos (LEZ) Europoje

IRU pateikė Mažos taršos zonų (LEZ) Europoje lapkričio mėn. biuletenį (žr. priedą anglų k.).

Plačiau
2012 spalio 31 Susitikimas su komercinių bankų atstovais

Informuojame, kad š.m. lapkričio 13 d. yra numatytas asociacijos „Linava“ vadovybės susitikimas su Lietuvos bankų asociacijos bei komercinių bankų atstovais.

Plačiau
2012 spalio 29 Naujausi didžiagabaritinio ir (ar) sunkiasvorio transporto vykdymo reikalavimai Lenkijoje

LR ambasada Lenkijos Respublikoje informavo, kad nuo 2012 m. spalio 19 d. įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 18 d. įstatymas, keičiantis Lenkijos kelių transporto įstatymą (toliau – įstatymas): nuo šiol transporto priemonės (jų junginiai), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius privalo turėti didžiagabaritinio ir (ar) sunkiasvorio vežimo leidimą.

Plačiau
2012 spalio 26 Įvyko asociacijos narių susitikimas su “Evrazoto” vadovu, teisininku Aleksandr Žigulin

Spalio 22-23 d. Klaipėdoje ir Vilniuje įvyko asociacijos narių susitikimas su “Evrazoto” vadovu, teisininku Aleksandr Žigulin, su kuriuo Linava yra sudariusi sutartį. Susitikimo metu “Evrazoto” vadovas paaiškino kaip (remiantis Lietuvos ir Rusijos bendros kelių transporto komisijos posėdžio protokolu) turi būti pildomas CMR važtaraštis, kad nekiltų problemų dėl Rusijos kontroliuojančių tarnybų pareigūnų veiksmų nustatant vežimo rūšį (dvišalis ar trečių šalių).

Plačiau
2012 spalio 26 Patikslinta informacija dėl paraiškų ES paramai dėl vairuotojų privalomųjų mokymų pagal 95 kodą pateikimo

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ planuoja teikti paraišką finansavimui iš Europos Sąjungos gauti pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Jeigu jūsų įmonės vairuotojams iki 2014 rugsėjo mėn. reikia įgyti 95 kodo kvalifikaciją, tai šis projektas yra kaip tik jums, nes pagrindinė jo veikla bus vairuotojų mokymai pagal 95 kodą. Jums siūloma galimybė gauti dalinį finansavimą šiems darbuotojų mokymams. Be to, jeigu jūsų darbuotojus domina kitokio pobūdžio mokymai – juos taip pat galima nurodyti ir dalinai finansuoti.

Plačiau
2012 spalio 24 Kviečiame teikti paraiškas ES paramai vairuotojų privalomiesiems mokymams pagal 95 kodą

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ rengia projektą ES paramai gauti – „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas vežėjų automobiliais įmonėse“ ir kviečia asociacijos narius prisijungti prie projekto bei gauti galimybę iki 70 proc. kompensuoti išlaidas privalomajam savo vairuotojų perkvalifikavimui.

Plačiau
2012 spalio 23 Prancūzija–Italija

Mont Blanc tunelio administracija pranešė IRU, kad dėl techninės priežiūros darbų ribojamas vienos krypties eismas.

Plačiau
2012 spalio 23 TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA IR PRAKTINIS SEMINARAS „SAUGUS KROVINIŲ PAKROVIMAS IR TVIRTINIMAS“ 2012 M. LAPKRIČIO 29-30 D.,VILNIUS

Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU akademija (toliau – IRU akademija) bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ ir draudimo kompanija „Rosgosstrach“ organizuoja tarptautinę konferenciją ir praktinį seminarą apie saugų krovinių pakrovimą ir tvirtinimą.

Plačiau
2012 spalio 23 Prancūzija–Italija

Mont Blanc tunelio administracija pranešė IRU, kad Tarpvyriausybinės vadovybės sprendimu, nuo 2012 m. lapkričio 1 d., transporto priemonėms, kurių bendra maksimali masė didesnė kaip 3.5t ir klasifikuojama kaip EURO 2 ar žemesnės kategorijos, eismas Mont Blanc tuneliu bus draudžiamas.

Plačiau
2012 spalio 23 Austrija

Asociacija AISO (Austrija) pranešė IRU, kad nuo 2012 m. lapkričio 1 d. EEV ir EURO 6 kategorijos transporto priemonės virš 7.5t yra atleidžiamos nuo draudimo vairuoti naktį A12 greitkeliu (iš Zirl į Langkampfen).

Plačiau
2012 spalio 23 Briuselyje aptartos kelių transporto sektoriaus perspektyvos

Praėjusią savaitę Briuselyje viešėję Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Mečislavas Atroškevičius, generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis ir sekretorius transporto politikai Gintautas Ramaslauskas susitiko su Tarptautinės vežėjų sąjungos IRU nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vadovu Michael Nielsen.

Plačiau
2012 spalio 22 Dėl ETMK leidimų 2013 m

Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) praneša, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 (Žin., 2006, Nr. 107-4076), iki 2012 m. lapkričio 23 d. priimamos vežėjų, pageidaujančių 2013 m. gauti ETMK leidimus, paraiškos.

Plačiau
2012 spalio 22 Prancūzija

Ekologinis mokestis visoms krovininėms transporto priemonėms

Plačiau
KLAUSK