LT EN RU
Renginiai
2020-02-18 Klaipėdos regiono vežėjų susirinkimas

Asociacijos „LINAVA” Klaipėdos regiono                                                           2020-01-30 Nr. S-krovininio transporto nariams ir kandidatams į narius                                                                                                               

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS „LINAVA” 2020 METŲ REGIONINIAME SUSIRINKIME

Maloniai Jus informuojame, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) prezidiumas 2020-01-29 prezidiumo posėdyje pakeitė ir patvirtino šią Asociacijos „Linava“ Klaipėdos krovininio transporto regioninio susirinkimo darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Regiono prezidiumo nario (,ių) ataskaita.

2. Pranešimas dėl regiono kandidatų į prezidiumo narius, jų prisistatymas.

3. Asociacijos „Linava“ prezidento pranešimas.

4. Regiono prezidiumo nario (,-ių) rinkimai.

5. Kandidatų į Revizijos komisijos narius kėlimas.

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Šis darbotvarkės pakeitimas susijęs su tuo, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. su vėlesniais pakeitimais patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurios 58 p. nustato, kad Asociacijos nariai gali pasiūlyti kandidatą (kandidatus) į prezidiumo narius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo rinkiminio regioninio susirinkimo dienos.

Šioje tvarkoje nustatyti  nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius, o naujos kandidatų anketų formos patvirtintos 2020-01-29 prezidiumo posėdyje.

Gerbiami asociacijos „LINAVA“ Klaipėdos regiono krovininio transporto nariai bei kandidatai į narius, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2020 metų asociacijos „LINAVA“ organizuojamame Klaipėdos regiono vežėjų susirinkime, kuris vyks:

2020 m. vasario 18 d., antradienį, viešbutyje „Green Park Hotel Klaipėda“ (Minijos g. 119, Klaipėda).  Regiono susirinkimo darbo pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame regioniniame susirinkime bus renkami prezidiumo narys (-iai), todėl reikalingas kvorumas. Nesusirinkus kvorumui, turėsime organizuoti pakartotinį susirinkimą, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese. Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis, buvo nurodyta „Atmintinėje dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime“, taip pat pateikėme ir įgaliojimo pavyzdį.

Pažymime, kad pagal asociacijos „LINAVA“ įstatų 6.4. punktą, kandidatai į asociacijos „LINAVA“ narius regioniniuose vežėjų susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

ATMINTINĖ dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonei asociacijos „Linava“  regioniniuose susirinkimuose

ĮGALIOJIMO pavyzdys

Daugiau informacijos apie regioninius vežėjų susirinkimus rasite:

http://www.linava.lt/apie-asociacija/reglamentai-ir-tvarkos  ; http://www.linava.lt/regioniniai/ 

Iškilus klausimams kreipkitės Tel. Nr. (8 5) 278 65 01 arba el. p. office@linava.lt

Generalinis sekretorius                                                                                               Mečislavas Atroškevičius

 

Plačiau
2020-02-19 Šiaulių regiono vežėjų susirinkimas

Asociacijos „LINAVA” Šiaulių regionokrovininio transporto nariams ir kandidatams į narius            

 2020-01-30 Nr. S-                                                                                                        

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS „LINAVA” 2020 METŲ REGIONINIAME SUSIRINKIME

Maloniai Jus informuojame, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) prezidiumas 2020-01-29 prezidiumo posėdyje pakeitė ir patvirtino šią Asociacijos „Linava“ Šiaulių krovininio transporto regioninio susirinkimo darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Regiono prezidiumo nario (,ių) ataskaita.

2. Pranešimas dėl regiono kandidatų į prezidiumo narius, jų prisistatymas.

3. Asociacijos „Linava“ prezidento pranešimas.

4. Regiono prezidiumo nario (,-ių) rinkimai.

5. Kandidatų į Revizijos komisijos narius kėlimas.

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Šis darbotvarkės pakeitimas susijęs su tuo, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. su vėlesniais pakeitimais patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurios 58 p. nustato, kad Asociacijos nariai gali pasiūlyti kandidatą (kandidatus) į prezidiumo narius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo rinkiminio regioninio susirinkimo dienos.

Šioje tvarkoje nustatyti  nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius, o naujos kandidatų anketų formos patvirtintos 2020-01-29 prezidiumo posėdyje.

Gerbiami asociacijos „LINAVA“ Šiaulių regiono krovininio transporto nariai bei kandidatai į narius, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2020 metų asociacijos „LINAVA“ organizuojamame Šiaulių regiono vežėjų susirinkime, kuris vyks:

2020 m. vasario 19 d., trečiadienį, užeigoje-motelyje „Smakų Smakas“ (Plento g. 13, Toliočiai, Šialių raj.).  Regiono susirinkimo darbo pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame regioniniame susirinkime bus renkami prezidiumo narys (-iai), todėl reikalingas kvorumas. Nesusirinkus kvorumui, turėsime organizuoti pakartotinį susirinkimą, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese. Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis, nurodyta priede „Atmintinė dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime“, taip pat pateikiame ir įgaliojimo pavyzdį.

Pažymime, kad pagal asociacijos „LINAVA“ įstatų 6.4. punktą, kandidatai į asociacijos „LINAVA“ narius regioniniuose vežėjų susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

ATMINTINĖ dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonei asociacijos „Linava“  regioniniuose susirinkimuose

ĮGALIOJIMO pavyzdys

Daugiau informacijos apie regioninius vežėjų susirinkimus rasite: http://www.linava.lt/apie-asociacija/reglamentai-ir-tvarkos/ir  http://www.linava.lt/regioniniai/  

Iškilus klausimams kreipkitės Tel. Nr. (8 5)  278 65 01  arba el. p. office@linava.lt

Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius

Plačiau
2020-02-20 Panevėžio regiono vežėjų susirinkimas

Asociacijos „LINAVA” Panevėžio regiono                                                           2020-01-30 Nr. S-

krovininio transporto nariams ir kandidatams į narius                                                                                                               

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS „LINAVA” 2020 METŲ REGIONINIAME SUSIRINKIME

Maloniai Jus informuojame, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) prezidiumas 2020-01-29 prezidiumo posėdyje pakeitė ir patvirtino šią Asociacijos „Linava“ Panevėžio krovininio transporto regioninio susirinkimo darbotvarkę:

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Regiono prezidiumo nario (,ių) ataskaita.

2. Pranešimas dėl regiono kandidatų į prezidiumo narius, jų prisistatymas.

3. Asociacijos „Linava“ prezidento pranešimas.

4. Regiono prezidiumo nario (,-ių) rinkimai.

5. Kandidatų į Revizijos komisijos narius kėlimas.

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Šis darbotvarkės pakeitimas susijęs su tuo, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. su vėlesniais pakeitimais patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurios 58 p. nustato, kad Asociacijos nariai gali pasiūlyti kandidatą (kandidatus) į prezidiumo narius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo rinkiminio regioninio susirinkimo dienos.

Šioje tvarkoje nustatyti  nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius, o naujos kandidatų anketų formos patvirtintos 2020-01-29 prezidiumo posėdyje.

Gerbiami asociacijos „LINAVA“ Panevėžio regiono krovininio transporto nariai bei kandidatai į narius, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2020 metų asociacijos „LINAVA“ organizuojamame Panevėžio regiono vežėjų susirinkime, kuris vyks:

2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienį, restorane-viešbutyje „Nykščio namai“ (Liudiškių  g. 18, Anykščiuose).  Regiono susirinkimo darbo pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame regioniniame susirinkime bus renkami prezidiumo narys (-iai), todėl reikalingas kvorumas. Nesusirinkus kvorumui, turėsime organizuoti pakartotinį susirinkimą, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese. Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis, buvo nurodyta „Atmintinėje dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime“, taip pat pateikėme ir įgaliojimo pavyzdį.

Pažymime, kad pagal asociacijos „LINAVA“ įstatų 6.4. punktą, kandidatai į asociacijos „LINAVA“ narius regioniniuose vežėjų susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

ATMINTINĖ dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonei asociacijos „Linava“  regioniniuose susirinkimuose

ĮGALIOJIMO pavyzdys

Daugiau informacijos apie regioninius vežėjų susirinkimus rasite: www.linava.lt/apie asociaciją/reglamentai ir tvarkos; http://www.linava.lt/regioniniai/ . Iškilus klausimams kreipkitės Tel. Nr. (8 5) 278 65 01 arba el. p. office@linava.lt

Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius

Plačiau
2020-02-25 Alytaus regiono vežėjų susirinkimas

Asociacijos „LINAVA” Alytaus regiono                                                           2020-01-30 Nr. S-

krovininio transporto nariams ir kandidatams į narius                                                                                                               

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS „LINAVA” 2020 METŲ REGIONINIAME SUSIRINKIME

Maloniai Jus informuojame, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) prezidiumas 2020-01-29 prezidiumo posėdyje pakeitė ir patvirtino šią Asociacijos „Linava“ Alytaus krovininio transporto regioninio susirinkimo darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Regiono prezidiumo nario (,ių) ataskaita.

2. Pranešimas dėl regiono kandidatų į prezidiumo narius, jų prisistatymas.

3. Asociacijos „Linava“ prezidento pranešimas.

4. Regiono prezidiumo nario (,-ių) rinkimai.

5. Kandidatų į Revizijos komisijos narius kėlimas.

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Šis darbotvarkės pakeitimas susijęs su tuo, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. su vėlesniais pakeitimais patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurios 58 p. nustato, kad Asociacijos nariai gali pasiūlyti kandidatą (kandidatus) į prezidiumo narius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo rinkiminio regioninio susirinkimo dienos.

Šioje tvarkoje nustatyti  nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius, o naujos kandidatų anketų formos patvirtintos 2020-01-29 prezidiumo posėdyje.

Gerbiami asociacijos „LINAVA“ Alytaus regiono krovininio transporto nariai bei kandidatai į narius, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2020 metų asociacijos „LINAVA“ organizuojamame Alytaus regiono vežėjų susirinkime, kuris vyks:

2020 m. vasario 25 d., antradienį, VŠĮ Mokymo centras „Dainava“ patalpose (Maironio g. 22, Druskininkai).  Regiono susirinkimo darbo pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame regioniniame susirinkime bus renkami prezidiumo narys (-iai), todėl reikalingas kvorumas. Nesusirinkus kvorumui, turėsime organizuoti pakartotinį susirinkimą, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese. Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis, buvo nurodyta „Atmintinėje dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime“, taip pat pateikėme ir įgaliojimo pavyzdį.

Pažymime, kad pagal asociacijos „LINAVA“ įstatų 6.4. punktą, kandidatai į asociacijos „LINAVA“ narius regioniniuose vežėjų susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

ATMINTINĖ dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonei asociacijos „Linava“  regioniniuose susirinkimuose

ĮGALIOJIMO pavyzdys

Daugiau informacijos apie regioninius vežėjų susirinkimus rasitehttp://www.linava.lt/regioniniai/http://www.linava.lt/apie-asociacija/reglamentai-ir-tvarkos/ 

 Iškilus klausimams kreipkitės Tel. Nr. (8 5) 278 65 01 arba el. p. office@linava.lt

Generalinis sekretorius                                                                                               Mečislavas Atroškevičius

Plačiau
2020-02-26 Kauno regiono vežėjų susirinkimas

Asociacijos „LINAVA” Kauno regiono                                                           2020-01-30 Nr. S-

krovininio transporto nariams ir kandidatams į narius                                                                                                               

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS „LINAVA” 2020 METŲ REGIONINIAME SUSIRINKIME  

Maloniai Jus informuojame, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) prezidiumas 2020-01-29 prezidiumo posėdyje pakeitė ir patvirtino šią Asociacijos „Linava“ Kauno krovininio transporto regioninio susirinkimo darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Regiono prezidiumo nario (,ių) ataskaita.

2. Pranešimas dėl regiono kandidatų į prezidiumo narius, jų prisistatymas.

3. Asociacijos „Linava“ prezidento pranešimas.

4. Regiono prezidiumo nario (,-ių) rinkimai.

5. Kandidatų į Revizijos komisijos narius kėlimas.

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Šis darbotvarkės pakeitimas susijęs su tuo, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. su vėlesniais pakeitimais patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurios 58 p. nustato, kad Asociacijos nariai gali pasiūlyti kandidatą (kandidatus) į prezidiumo narius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo rinkiminio regioninio susirinkimo dienos.

Šioje tvarkoje nustatyti  nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius, o naujos kandidatų anketų formos patvirtintos 2020-01-29 prezidiumo posėdyje.

Gerbiami asociacijos „LINAVA“ Kauno regiono krovininio transporto nariai bei kandidatai į narius, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2020 metų asociacijos „LINAVA“ organizuojamame Kauno regiono vežėjų susirinkime, kuris vyks:

2020 m. vasario 26 d., trečiadienį, restoranas-viešbutis VIA Baltica (Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno raj.).  Regiono susirinkimo darbo pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame regioniniame susirinkime bus renkami prezidiumo narys (-iai), todėl reikalingas kvorumas. Nesusirinkus kvorumui, turėsime organizuoti pakartotinį susirinkimą, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese. Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis, buvo nurodyta „Atmintinėje dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime“, taip pat pateikėme ir įgaliojimo pavyzdį.

Pažymime, kad pagal asociacijos „LINAVA“ įstatų 6.4. punktą, kandidatai į asociacijos „LINAVA“ narius regioniniuose vežėjų susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

ATMINTINĖ dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonei asociacijos „Linava“  regioniniuose susirinkimuose

ĮGALIOJIMO pavyzdys

Daugiau informacijos apie regioninius vežėjų susirinkimus rasite: http://www.linava.lt/apie-asociacija/reglamentai-ir-tvarkos/ ; http://www.linava.lt/regioniniai/

Iškilus klausimams kreipkitės Tel. Nr. (8 5) 278 65 01 arba el. p. office@linava.lt

Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius

Plačiau
2020-02-27 Vilniaus regiono vežėjų susirinkimas

Asociacijos „LINAVA” Vilniaus regiono                                                           2020-01-30 Nr. S-

krovininio transporto nariams ir kandidatams į narius                                                                                                               

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS „LINAVA” 2020 METŲ REGIONINIAME SUSIRINKIME

Maloniai Jus informuojame, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) prezidiumas 2020-01-29 prezidiumo posėdyje pakeitė ir patvirtino šią Asociacijos „Linava“ Vilniaus krovininio transporto regioninio susirinkimo darbotvarkę:

 Susirinkimo darbotvarkė:

            1. Regiono prezidiumo nario (,ių) ataskaita.

2. Pranešimas dėl regiono kandidatų į prezidiumo narius, jų prisistatymas.

3. Asociacijos „Linava“ prezidento pranešimas.

4. Regiono prezidiumo nario (,-ių) rinkimai.

5. Kandidatų į Revizijos komisijos narius kėlimas.

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Šis darbotvarkės pakeitimas susijęs su tuo, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. su vėlesniais pakeitimais patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurios 58 p. nustato, kad Asociacijos nariai gali pasiūlyti kandidatą (kandidatus) į prezidiumo narius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo rinkiminio regioninio susirinkimo dienos.

Šioje tvarkoje nustatyti  nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius, o naujos kandidatų anketų formos patvirtintos 2020-01-29 prezidiumo posėdyje.

Gerbiami asociacijos „LINAVA“ Vilniaus regiono krovininio transporto nariai bei kandidatai į narius, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2020 metų asociacijos „LINAVA“ organizuojamame Vilniaus regiono vežėjų susirinkime, kuris vyks:

2020 m. vasario 27 d., ketvirtadienį, viešbutis „Karolina Park Hotel“ (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius).  Regiono susirinkimo darbo pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame regioniniame susirinkime bus renkami prezidiumo narys (-iai), todėl reikalingas kvorumas. Nesusirinkus kvorumui, turėsime organizuoti pakartotinį susirinkimą, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese. Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis, buvo nurodyta „Atmintinėje dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime“, taip pat pateikėme ir įgaliojimo pavyzdį.

Pažymime, kad pagal asociacijos „LINAVA“ įstatų 6.4. punktą, kandidatai į asociacijos „LINAVA“ narius regioniniuose vežėjų susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

ATMINTINĖ dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonei asociacijos „Linava“  regioniniuose susirinkimuose

ĮGALIOJIMO pavyzdys

Daugiau informacijos apie regioninius vežėjų susirinkimus rasite: http://www.linava.lt/apie-asociacija/reglamentai-ir-tvarkos/ ; http://www.linava.lt/regioniniai/ . Iškilus klausimams kreipkitės Tel. Nr. (8 5) 278 65 01 arba el. p. office@linava.lt

Generalinis sekretorius  Mečislavas Atroškevičius

Plačiau
2020-02-28 Keleivinio transporto narių susirinkimas

Asociacijos „LINAVA” Keleivinio                                                                  2020-01-30 Nr. S-

transporto nariams ir kandidatams į narius                                                                                                               

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS „LINAVA” 2020 METŲ REGIONINIAME SUSIRINKIME

Maloniai Jus informuojame, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) prezidiumas 2020-01-29 prezidiumo posėdyje pakeitė ir patvirtino šią Asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto regioninio susirinkimo darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Regiono prezidiumo nario (,ių) ataskaita.

2. Pranešimas dėl regiono kandidatų į prezidiumo narius, jų prisistatymas.

3. Asociacijos „Linava“ prezidento pranešimas.

4. Regiono prezidiumo nario (,-ių) rinkimai.

5. Kandidatų į Revizijos komisijos narius kėlimas.

6. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Šis darbotvarkės pakeitimas susijęs su tuo, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. su vėlesniais pakeitimais patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurios 58 p. nustato, kad Asociacijos nariai gali pasiūlyti kandidatą (kandidatus) į prezidiumo narius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo rinkiminio regioninio susirinkimo dienos.

Šioje tvarkoje nustatyti  nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius, o naujos kandidatų anketų formos patvirtintos 2020-01-29 prezidiumo posėdyje.

Gerbiami asociacijos „LINAVA“ Keleivinio transporto nariai bei kandidatai į narius, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2020 metų asociacijos „LINAVA“ organizuojamame Keleivinio transporto vežėjų susirinkime, kuris vyks:

2020 m. vasario 28 d., penktadienį, VŠĮ „Linavos“ mokymo centras patalpose (Jankiškių g. 41, Vilnius).  Regiono susirinkimo darbo pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame regioniniame susirinkime bus renkami prezidiumo narys (-iai), todėl reikalingas kvorumas. Nesusirinkus kvorumui, turėsime organizuoti pakartotinį susirinkimą, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese. Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis, buvo nurodyta „Atmintinėje dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti juridinį asmenį regioniniame susirinkime“, taip pat pateikėme ir įgaliojimo pavyzdį.

Pažymime, kad pagal asociacijos „LINAVA“ įstatų 6.4. punktą, kandidatai į asociacijos „LINAVA“ narius regioniniuose vežėjų susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

ATMINTINĖ dėl dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonei asociacijos „Linava“  regioniniuose susirinkimuose

ĮGALIOJIMO pavyzdys

Daugiau informacijos apie regioninius vežėjų susirinkimus rasite: http://www.linava.lt/apie-asociacija/reglamentai-ir-tvarkos/ ; http://www.linava.lt/regioniniai/  Iškilus klausimams kreipkitės Tel. Nr. (8 5) 278 65 01 arba el. p. office@linava.lt

Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius

Plačiau
KLAUSK