LT EN RU
Naujienos
2019 birželio 14 Lietuvos transporto atašė Kazachstane ir „Linava“ – apie vežėjų problemas

„Linavos“ atstovai su Lietuvos transporto atašė Kazachstane Gytautu Jundzila aptarė didžiulį šio regiono potencialą ir vežėjams kylančias problemas, taip pat sulaukė kvietimo į šių metų rudenį Kazachstane vyksiančius renginius, kuriuose bus aptariamos transporto ir logistikos galimybės.

2019 m. birželio 13 d. asociacijoje „Linava“ lankėsi Transporto atašė Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Kazachstane G. Jundzila ir Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Laima Labutienė. Su asociacijos „Linava“ generaliniu sekretoriumi Mečislavu Atroškevičiumi, prezidiumo nariu bei Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininku Olegu Tarasovu ir Transporto reikalų departamento Transporto politikos skyriaus vadovu Aleksandr Tolstoj svečiai aptarė krovinių vežimo Kazachstane, Uzbekistane ir Tadžikistane aktualijas. Kaip žinoma, Lietuva Tadžikistane neturi ambasados, todėl ambasada Kazachstane atstovauja Lietuvos piliečių interesus ir šioje šalyje. Susitikime buvo pažymėta, kad nepaisant didelio potencialo, kurį turi šios vežimo kryptys, yra ir problemų, kurias reikia spręsti.

Susitikime buvo aptartos kelių transporto srities dvišalių tarptautinių sutarčių, sudarytų su Kazachstanu ir kitomis šalimis, nuostatos, kurios iš esmės neleidžia vežti krovinių laikinaisiais (tranzitiniais) numerių ženklais žymėtiems automobiliams. Tai ypač aktualu vežėjams, kurie įsigyja transporto priemones Lietuvoje (arba kitose ES valstybėse) ir siekdami efektyviai išnaudoti transporto priemonę, ją gabendami į busimos registracijos šalį, jau norėtų vežti krovinį. Tuo tarpu dvišalėse sutartyse įtvirtinti reikalavimai, kad transporto priemonės, kuriomis atliekami krovinių vežimai, privalo turėti savo šalies nacionalinius registravimo ir skiriamuosius ženklus, taip pat tokios transporto priemonės vairuotojas privalo turėti transporto priemonės nacionalinius registravimo dokumentus. Pažymėtina, kad šis klausimas buvo aptartas praėjusių metų rugsėjį Vilniuje vykusiame Lietuvos – Kazachstano Mišrios komisijos tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdyje ir Kazachstano vežėjai turėjo būti apie tai papildomai informuoti.

Susitikime kalbėta apie tai, kad kai kurios dabar galiojančios tvarkos sudaro skirtingas konkurencines sąlygas Lietuvos ir Kazachstano vežėjams. Konkurenciją iškraipo nevienodas vežimų rūšies traktavimas, vežimas didžiagabaritėmis transporto priemonėmis, leidimų kvotos ir kt.

Susisiekimo ministerija pakvietė asociacijos „Linava“ atstovus dalyvauti ir kilusius probleminius klausimus aptarti 2019 m. rugsėjo 18-20 d. Almatoje (Kazachstanas) planuojamuose renginiuose – Transporto logistikos galimybių, tarp jų ir  Europos – Azijos kryptimi, seminare, Transporto darbo grupės posėdyje, Mišrios komisijos tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdyje.

Susitikime buvo konstatuota, jog norint pritraukti krovinių srautus iš Tadžikistano, kurie į Lietuvą gali atkeliauti per Klaipėdos uostą, būtina plėtoti bendradarbiavimą tarp vežėjų asociacijų ir institucijų. Viena iš problemų, su kuria susiduria Tadžikistano vežėjai, – Šengeno vizų išdavimas vairuotojams. Situaciją apsunkina tai, kad Tadžikistane nėra įsteigtos Lietuvos ambasados, todėl vežėjai privalo kreiptis į artimiausią Lietuvos ambasadą Kazachstane.

Transporto atašė Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Kazachstane pasiūlė asociacijai „Linava“ kreiptis į Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją, siekiant palengvinti vizų išdavimą Tadžikistano vairuotojams, pvz., numatyti konsulinių išvažiuojamųjų sesijų galimybę.

Transporto atašė padėkojo asociacijai „Linava“ ir vežėjams už pagalbą organizuojant parodos „Neregėta Lietuva“ eksponatų transportavimą 2019 metų pradžioje. G.Jundzila tikisi ir tolesnio glaudaus abipusio bendradarbiavimo.

Plačiau
2019 birželio 14 Elektroninės TIR sistemos įdiegimas atidėtas

Ketvirtadienį atidėtas TIR konvencijos papildymo priėmimas, tai reiškia, kad elektroninės TIR sistemos įdiegimas kol kas atidedamas.

Birželio 12-14 d. Lietuvos atstovai Muitinės departamento muitinės procedūrų skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Kavaliauskas ir asociacijos „Linava“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys dalyvavo Jungtinių Tautų Ekonominės Komisijos Europai (JT EKE) Darbo grupės muitinės klausimams, susijusiems su transportu (WP.30) 152-oje sesijoje ir TIR Administracinio komiteto (AC.2) 70-oje sesijoje. Jos dalyviai  nagrinėjo klausimus dėl TIR sistemos kompiuterizavimo t. y. TIR konvencijos 11 priedo priėmimo.

Jungtinių Tautų Ekonominės Komisijos Europai TIR sekretoriatui paskelbus apie Darbo grupės WP.30, TIR administracinio komiteto AC.2  pirmininkų ir pavaduotojų, TIRExB narių, GE.1 ir GE.2 pirmininkų konsultacijų ir susitikimų (pirmasis įvyko Maskvoje balandžio 16-17 d., antrasis įvyko gegužės 15-16 d. Ženevoje) su Rusijos Federalinės muitinės tarybos rezultatus egzistavo reali galimybė priimti TIR konvencijos 11 priedą.

Po karštų diskusijų ir daugybės TIR 11 priedo projekto redakcinių pastabų  Olandijos ir Čekijos delegacijų atstovai pranešė, kad šių šalių vyriausybės dar neatliko teisės akto projekto derinimo ir priėmimo procedūrų. Atsižvelgiant į tai, Europos Sąjungos (ES) atstovas  konstatavo, kad ir ES, kaip TIR konvencijos Susitariančioji šalis, negali bendru sutarimu pritarti TIR konvencijos 11 priedo priėmimui.

Administracinio  komiteto AC.2  priminkė Vibeke Raun Bøg (Danija) konstatavo, kad šioje AC administracinio komiteto 70 sesijoje TIR konvencijos 11 priedas nebus priimtas ir 11 priedo priėmimas nukeltas iki kitos sesijos. Planuojama, kad ji įvyks 2019 metų spalio 17 d.

„Apgailestauju, bet dėl biurokratinių suvaržymų yra stabdomas progresas – elektroninės TIR sistemos įdiegimas. Manau, kad tai yra nepagrįsta kai kurių šalių baimė, kad bus pakeista dabar galiojanti archajiška tvarka“, – situaciją komentavo „Linavos“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys.

 

Plačiau
2019 birželio 14 Prezidiumo posėdyje – „Linavos“ veiklos optimizavimo darbai

Birželio 12 d. vykusiame „Linavos“ prezidiumo posėdyje buvo pritarta TIR departamento pertvarkai, patvirtinta rudens kongreso data bei priimta nemažai kitų svarbių sprendimų.

Prezidentas Romas Austinskas posėdžio pradžioje su gimtadieniu pasveikinęs prezidiumo narį Anatolijų Ašmankevičių, vėliau prezidiumo narius informavo, kad birželio 11 d. vykusiame Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumo posėdyje jis buvo išrinktas LPK viceprezidentu, kuris kuruos transporto sritį.

„Man nėra svarbu titulai ir vardai, todėl tapęs viceprezidentu matau daug laukiančių darbų. Šios pareigos reiškia įpareigojimus ir atsakomybę. Matome, kiek problemų yra transporto sektoriuje, bet dirbsime ir sieksime geriausių rezultatų“, – prezidiumo nariams sakė R.Austinskas.

Jis taip pat pristatė darbus, kurie buvo nuveikti nuo praėjusio prezidiumo posėdžio, apie sekretoriato darbus kalbėjo ir „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius.

Prezidiumas nusprendė, kad XXXVI „Linavos“ kongresas bus organizuojamas lapkričio 20 d. „Linavos“ mokymo centre (Jankiškių g. 41, Vilnius), pakartotinis kongresas bus surengtas gruodžio 4 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO (Laisvės pr. 5, Vilnius).

Posėdyje taip pat buvo priimtas sprendimas dėl TIR departamento struktūros pakeitimo, modernizuojant TIR išdavimo sistemą. Atsižvelgiant į naujų technologijų plėtrą, siekiant mažinti  laiko  sąnaudas ir kaštus, buvo nuspręsta atlikti struktūrinius pakeitimus. Apie pasikeitimus vežėjai detaliau bus informuoti atskirai.

Prezidentas Romas Austinskas buvo deleguotas į liepos 1-2 dienomis Minske vyksiantį regioniniam bendradarbiavimui skirtą tarptautinį forumą.

Prezidiumo nariai pritarė prezidento idėjai sukurti „Linavos“ prezidentų Alumni klubą. Organizacinių darbų ketinama imtis artimiausiu metu.

Uždaroje posėdžio dalyje taip pat buvo aptarti „Linavos“ draudimo bendrovės steigimo klausimai, derybos su profesinėmis sąjungomis, finansinė „Linavos“ padėtis.

Plačiau
2019 birželio 12 Naujų EP narių išlydėtuvėse – palinkėjimai glaudžiai bendradarbiauti

Išlydint Lietuvos atstovus naujos kadencijos Europos Parlamente (EP) Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK) ir nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ įteikė manifestus, kuriuose suformuluoti verslininkų lūkesčiai naujiesiems europarlamentarams. Šie manifestai būsimiems EP nariams buvo įteikti susitikimo metu, kuriame dalyvavo ir „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas.

Vienas iš tokių lūkesčių, išdėstytų LPK manifeste  – Lietuvoje išrinkti EP nariai turėtų dirbti ir transporto ir turizmo klausimais. Kaip žinoma, pasibaigusios kadencijos EP Lietuva neturėjo savo atstovo EP Transporto komitete.

„Linava“ savo manifeste atkreipė dėmesį į Lietuvos vairuotojus ir vežėjus diskriminuojančius Mobilumo paketo pasiūlymus, kurie negali būti vertinami kitaip, kaip kai kurių ES valstybių  verslo interesų gynimas ir periferinių valstybių diskriminavimas.

„Linavos“ rašte EP nariams iš Lietuvos rašoma, kad „Mobilumo paketo“ pasiūlymai apribotų ES transporto rinkos veikimą reikšmingai sumažindami Lietuvos vežėjų konkurencingumą ir priversdami dalį įmonių trauktis iš Lietuvos siekiant stabilizuoti padidėjusias sąnaudas. ES periferijoje įsisteigę Lietuvos vežėjai būtų priversti įsteigti dukterines įmones arba visiškai perkelti savo veiklą į centrines/vakarų Europos valstybes (pvz. Lenkiją, Vokietiją). Verslo perkėlimas leistų sumažinti išaugsiančias sąnaudas dėl planuojamų kabotažo suvaržymų, reikalavimo grąžinti vilkiką, komandiravimo bei darbo ir poilsio taisyklių taikymo.

„Prašome dėti visas pastangas siekiant apginti Lietuvos ekonominius ir verslo interesus EP, aktyviai įsitraukiant į parlamento pozicijos dėl „Mobilumo paketo“ rengimą ir visokeriopą artėjančių trišalių derybų – vadinamųjų trialogų, – priežiūrą ir kontrolę. Šiam tikslui pasiekti jūsų galima narystė EP Transporto ir turizmo komitete turėtų nepamainomos vertės, suteikiant naujų galimybių tinkamai atstovauti Lietuvos transporto sektorių – turintį didžiausios reikšmės šalies ekonomikai (12,1 proc. BPV), lyginant su kitomis ES valstybėmis narėmis,“- rašoma „Linavos“ rašte manifeste EP nariams iš Lietuvos.

LPK manifeste EP nariams minimos aktualiausios temos – pramonės politikos strategijos poreikis, būtinybė ES vidaus rinkoje užtikrinanti laisvą prekių, paslaugų, kapitalo, žmonių ir duomenų judėjimą, naujų rinkų atvėrimas Europos įmonėms, ES institucijų sprendimai, stiprinantys Europos įmonių konkurencingumą globalioje ekonomikoje, skatintų inovacijas ir verslo bei visuomenės skaitmeninimą.

Kaip žinoma, gegužės 26 d. įvyko EP rinkimai, kuriuose dalyvavo pusė visų ES rinkėjų (Lietuvoje – 53,5 proc. Lietuvos rinkėjų).

 

Plačiau
2019 birželio 12 Iš Miuncheno parodos – potencialių verslo partnerių kontaktai

„Linavos“ komanda iš pasaulinio lygio Miunchene vykusios transporto parodos parsivežė potencialių verslo partnerių kontaktų.

Kaip žinoma, birželio 4-7 d. Miunchene vyko didžiausia pasaulyje transporto ir logistikos paroda. Kas du metus vyksiančioje parodoje iš viso dalyvavo 2 374 verslo ir viešojo sektoriaus subjektai (10 proc. daugiau nei 2017-aisias) iš 63 šalių.

Parodą aplankė net 64 000 lankytojų (5 proc. daugiau nei 2017 m.) iš 125 šalių. Parodos metu vyko įvairūs renginiai skirti JAV ir Kinijos prekybiniam karui, Naujajam šilko keliui, vairuotojų trūkumo ir kitiems klausimams.

Asociacijai parodoje atstovavo prezidiumo narys Bronislavas Geležiūnas ir sekretoriato darbuotojai Liudas Smolskas ir Nijolė Badikonienė. Parodoje dalyvavusi asociacijos „Linavos“ komanda pristatė Lietuvos krovinio kelių transporto galimybes ir potencialą asociacijos „Linavos“ stendo parodoje svečiams, taip pat ieškojo galimų partnerių lankydamasi kitų parodos dalyvių stenduose. Stendą aplankė Lenkijos vežėjų asociacijos ZMPD atstovai.

Prezidiumo narys B.Geležiūnas sako, jog dalyvavimas tokio lygio parodose yra svarbus ne tik verslo bendrovėms, bet ir asociacijoms, nes jose yra galimybė užmegzti ryšius, sužinoti pačią aktualiausią informaciją.

„Parodoje vyko daug susitikimų, užmezgėme nemažai vertingų pažinčių. Turėjome galimybę dalyvauti įvairiose diskusijose pačiais karščiausiais klausimais. Neabejoju, kad tokios parodos yra naudingos“, – sako B.Geležiūnas.

Asociacijos „Linava“ stende savo paslaugas taip pat siūlė šie asociacijos nariai: UAB „Transporto vystymo grupė“, UAB „Klaipėdos Transekspedicija“, Lietuvos – Vokietijos UAB „Veka Auto“, UAB „Anykščių ratas“, UAB „Geras Meistras“.

„Linavos“ narius kviečiame pasinaudoti asociacijos komandos parodoje surinkta kontaktine informacija ir susiekti su galimais verslo partneriais.

http://www.linava.lt/category/bendradarbiavimo-ir-kroviniu-pasiulymai/bendradarbiavimo-pasiulymai/

 

Plačiau
2019 birželio 06 Transporto ir logistikos parodoje Miunchene – „Linavos“ komanda

Birželio 4 – 7 dienomis Miunchene transporto ir logistikos parodoje „Transport Logistic 2019“ „Linavos“ stende pristatoma asociacijos veikla bei Lietuvos vežėjų teikiamos paslaugos bei galimybės.

Viena didžiausių Europos logistikos parodų į Miuncheną sukvietė 2 162 dalyvių iš 62 šalių ir regionų, dešimtimis tūkstančių skaičiuojamas lankytojų srautas. Paroda gali pasigirti ne tik dideliu plotu (daugiau nei 115 tūkst. kvadratinių metrų), bet ir solidžia konferencijų programa su 200 ekspertų iš įvairių šalių.

„Linavos“ nariai, pageidaujantys, kad jų kontaktai būtų pateikiami parodos lankytojams, gali pildyti anketą internete  http://www.linava.lt/duomenys/. Šie duomenys parodos svečiams ir suinteresuotiems asmenims bus prieinami ne tik parodos metu, bet ir neribotą laiką pasibaigus parodai.  Pildant anketą prašome atkreipti dėmesį – būtina pažymėti varnelę paskutinėje anketos grafoje.

 

Plačiau
2019 birželio 04 Latvijos-Rusijos pasienyje modernizuojamas pasienio postas

Nuo birželio Latvijos – Rusijos pasienio poste Terechovo (Burački) įvesti eismo apribojimai. Tai daroma dėl pasienio punkto modernizavimo, kuris truks 16 mėnesių ir numatomas baigti 2020 rugsėjo mėn.

Pasienio posto infrastruktūros modernizavimo darbai planuojami keliais etapais, siekiant patogiau organizuoti eismą pasienio kontrolės poste jau dabar įrengti atitinkami laikini kelio ženklai.

Rekonstrukcijos metu nuo šių birželio iki lapkričio mėnesio bus uždarytos trys transporto eismo juostas kiekviena kryptimi – trys transporto eismo juostos į Latviją ir trys transporto juostos, išvažiuojančios iš Latvijos.

Pirmame projekto etape planuojama plėtoti pagrindinę muitinės kontrolei ir sienų kontrolei būtiną infrastruktūrą. Siekiant padidinti posto pralaidumą, planuojama atstatyti kontrolinius paviljonus ir išplėsti pastoges virš eismo juostų, taip pat išplėsti negabaritinių transporto priemonių juostą. Taip pat planuojama statyti naują krovinių kontrolės pastatą, rekonstruoti išorinius inžinerinius tinklus, pakeisti asfalto dangą ir kitą infrastruktūrą.

Nuo šių metų gruodžio iki kitų metų balandžio planuojama, jog bus uždarytos dvi eismo juostos abiem kryptimis, o nuo 2020 m. gegužės iki rugsėjo trys eismo juostos Latvijoje ir dvi – išvykstantiems iš Latvijos.

Planuojant maršrutą per šį pasienio kontrolės punktą reikėtų atsižvelgti į numatomą modernizaciją.

Primename, kad Rusijos pasienio postas Burački nėra įtrauktas į Rusijos Federacijos pasienio postų, per kuriuos leidžiama gabenti prekes naudojant TIR knygeles, sąrašą.

Visas muitinės postų, per kuriuos galima gabenti prekes su TIR knygelėmis, sąrašas.

Plačiau
2019 gegužės 30 TIR sistema saugo vežėjus

Lietuvoje ir kitose valstybėse veikianti TIR sistema leidžia užtikrinti krovinių vežimą be bereikalingų rūpesčių. Tai savo kailiu patyrė lietuvišką bendrovė „Baltic transline transport“, pakliuvusi į keblią situaciją.

Praėjusių metų pavasarį šios bendrovės automobilis, važiuojantis su kroviniu į Rusiją, Baltarusijoje pakliuvo į incidentą, kurio metu buvo sunaikintas vežtas krovinys ir apgadinta automobilio priekaba. Įvykio metu nebuvo atlikti visi veiksmai, kurių turėtų imtis TIR sistemai priklausančios transporto priemonės savininkas.

UAB „Baltic transline transport“ nuo 1996 m. yra TIR sistemos narys, bendrovė yra pasirašiusi Transporto įmonės įsipareigojimo deklaraciją dėl priėmimo į TIR muitinės sistemą, įmonei buvo išduota TIR knygelė. „Linavos“ TIR departamentas informavo, kad nuo 1996 m. įmonė tvarkingai atlieka TIR operacijas ir laikosi visų prisiimtų įsipareigojimų, Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) nustatytų TIR sistemos taisyklių bei Muitinės Konvencijos dėl tarptautinio krovinių transporto su TIR knygelėmis nuostatų.

Atsižvelgiant į tai, kad nei TIR knygelių turėtojas, nei jo atsakingi asmenys nepadarė jokio nusižengimo, aktyviai bendradarbiauja, teikia visą turimą informaciją dėl incidento aplinkybių nustatymo ir teismo sprendimų priėmimo, bei ėmėsi visų apsaugos priemonių ir buvo pakankamai atidus pagal įvykio aplinkybes, „Linava“ IRU prašė tarpininkauti dėl Draudikų atsisakymo taikyti regreso teisės „Baltic transline transport“ atžvilgiu.

Po „Linavos“ kreipimosi IRU tarpininkavo dėl atsisakymo taikyti regreso teisę, todėl įmonė turėjo galimybę išvengti finansinių nuostolių ir toliau gabenti prekes pagal TIR procedūrą.

„Viliamės, kad tokie pavyzdžiai dar labiau sutvirtins vežėjų pasitikėjimą TIR sistema“, – sako „Linavos“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys.

Anot TIR departamento vadovo, tai, kad asociacija „Linava“ gali tinkamai įvykdyti TIR konvencijos reikalavimus, rodo, kad asociacija „Linava“ ne vien naudojasi IRU suteikta teise platinti TIR knygeles, bet ir nuosekliai ir atsakingai laikosi visų Vyriausybės ir Muitinės departamento nustatytų reikalavimų ir užtikrina realų TIR sistemos veikimą.

Šis incidentas yra vienintelis pažeidimas tarp 58 tūkst. pernai „Linavos“ išplatintų TIR knygelių. Tai rodo, kad TIR sistema yra saugi ir užtikrinanti vežėjų interesų apsaugą.

 

 

Plačiau
2019 gegužės 28 TIR departamento Kauno skyriaus darbas gegužę ir birželį

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 30 ir 31 d., birželio 3-7 dienomis keisis asociacijos „Linava“ TIR departamento Kauno skyriaus darbo laikas. Vežėjai gali išvengti vykimo į TIR skyrius užsakydami TIR knygeles internetu. Internetu užsakomoms TIR knygelės yra pigesnės, o kurjerių tarnyba jas pristato ir paima nemokamai.

Atsižvelgiant į tai, kad būtų užtikrintos nepertraukiamos TIR knygelių išdavimo bei grąžinimo procedūros TIR garantinės sistemos dalyviams 2019 m. gegužės 30 – 31 d.   ir birželio 3-7 d.  numatomas toks TIR skyriaus Kauno padalinio darbo laikas:

2019 m. gegužės 30 ir 31 d., birželio 3, 4 ir 6 d. Kauno TIR knygelių išdavimo padalinys dirbs nuo 10:00 iki 16:00 val. TIR knygeles išdavinės TIR skyriaus specialistas Justinas Anskaitis, tel.: 8 614 64097.

2019 m. birželio 5 d. ir birželio 7 d. Kauno TIR knygelių išdavimo padalinys nedirbs.

Taip pat primename, kad vežėjams grąžinama po 2,5 Šveicarijos franko už kiekvieną TIR knygelę, kurios išankstinė deklaracija buvo įforminta per TIR-EPD sistemą. Pasinaudoti šia galimybe gali visos įmonės, kurios naudoja TIR-EPD sistemą, nepriklausomai nuo to ar deklaracijas pildo pačios ar patiki šį darbą muitinės tarpininkams. Visais atvejais vežėjams grąžinama po 2,5 CHF už kiekvieną per TIR-EPD sistemą užpildytą TIR knygelę, nepriklausomai nuo to kas ją deklaravo.

Daugiau informacijos tel.: 8 5274 02 80.

 

Plačiau
2019 gegužės 24 Su estais ir suomiais – apie transporto šakos ateitį

“Linavos” sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis Taline dalyvavo trišaliame susitikime su Estijos ir Suomijos vežėjų asociacijos nariais.

Susitikime su kolegomis iš Estijos ir Suomijos buvo kalbėta apie Mobilumo paketo sprendinius ir jų galimą poveikį transporto rinkai, taip pat nemažai dėmesio skirta transporto sektoriaus skaitmenizavimui, kuris vertinamas kaip būtinybė plėtojant verslą.

Bendraujant su asociacijų atstovais buvo aptarta ir konkurencine aplinka tiek Europos Sąjungos viduje, tiek už Europos Sąjungos ribų.

 

Plačiau
2019 gegužės 23 „Linavos“ prezidiumo darbe – permainos

Pirmasis prezidiumo posėdis vadovaujant naujai išrinktam asociacijos „Linava“ prezidentui Romui Austinskui buvo darbingas – priimta nemažai neatidėliotinų sprendimų.

Pasikeitus prezidentui, prezidiumo nariai svarstė asociacijos atstovavimo įvairiose institucijose klausimus. Buvo sutarta, kad Lietuvos pramoninkų konfederacijoje „Linavą“ atstovaus prezidentas Romas Austinskas, Lietuvos verslo konfederacijoje – generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, o Trišalėje taryboje – sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis.

Atsižvelgdamas į tai, kad prezidiumo nariai į posėdžius atvyksta iš įvairių regionų, o prezidiumo sprendimų kartais prireikia skubiai, R.Austinskas pasiūlė kai kuriuos klausimus balsuoti elektroniniu būdu, nešaukiant prezidiumo posėdžio. Tokiam pasiūlymui buvo pritarta.

Tęsiant temą apie moderniųjų technologijų integravimą į asociacijos darbą, prezidiumo nariai pritarė, kad būtų pratęsti „Linavos“ portalo internete kūrimo darbai. Tokio portalo sukūrimas ne tik leis atnaujinti „Linavos“ interneto svetainės išvaizdą ir funkcionalumą, bet ir leis portale atlikti nemažai funkcijų, leidžiančių patogiau ir efektyviau dirbti vežėjams. Į asociacijos portalą numatoma integruoti skaitmeninio parašo (e-parašo) sistemą, manoTIR ir AskTIRweb sistemas, dokumentų apsikeitimą per savitarnos portalą, „Platon“ sistemą, elektroninę plombą, garantiją Rusijoje, eCMR, „Linavos“ vilkikų stebėjimą, elektroninio balsavimo sistemą ir kt.

Prezidiumo nariai taip pat pritarė pasiūlymui sekretoriui paslaugų plėtrai ir inovacijoms Zenonui Buivydui visuomeniniu patarėju paskirti Karolį Ceizarį, kuris neatlygintinai dirbs su vežėjais ir paslaugų tiekėjais.

Prezidiumo posėdyje buvo patvirtintas artimiausių prezidiumo posėdžių grafikas – juos sutarta organizuoti birželio 12, liepos 3 ir liepos 31 dienomis. Prezidiumo nariai taip pat apsvarstė nemažai organizacinių klausimų.

Pasibaigus prezidiumo posėdžiui prezidentas Romas Austinskas pasidžiaugė, kad prezidiumo nariai dirbo darniai ir konstruktyviai, labai daug reikalingų sprendimų buvo priimta vienbalsiai ar balsų dauguma. Prezidentas juokavo, kad konstruktyviau prezidiumo darbas greičiausiai vyko dėl to,  kad nuo šiol prezidiumo nariai sėdi prie apskrito stalo.

 

Plačiau
2019 gegužės 21 Kviečiame dalyvauti Lietuvos muitinės apklausoje

Muitinės departamentas kviečia asociacijos „Linava“ narius atsakyti į apklausos klausimus internete https://www.apklausk.lt/s/5cbeb8c92882e .

Apklausos tikslas – sužinoti verslo atstovų nuomonę apie korupcijos lygį ir pagrindines korupcijos rizikas Lietuvos muitinėje bei gautus rezultatus palyginti su tokios pačios apklausos, atliktos prieš 2 metus, rezultatais. Apklausa yra anoniminė.

Atsakyti į apklausos klausimus galima iki gegužės 24 dienos.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Plačiau
2019 gegužės 21 Nuo liepos 1 d. – pasikeitimai dėl leidimų laikinai gyventi

Migracijos departamentas informavo, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) ir kiti privalomi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, prisijungus prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) portalo www.migracija.lt.

Pateikti prašymą ir rezervuoti vizito į migracijos padalinį laiką asmens biometriniams duomenims pateikti galės pats užsienietis, jo įgaliotas atstovas, darbdavys, aukštoji mokykla, kt. Jei užsienietis prašymą išduoti leidimą gyventi teiks pirmą kartą, jis privalės susikurti savo paskyrą, naudodamas elektroninio pašto adresą ir kitus privalomus duomenis. Užsieniečiui atvykus į migracijos padalinį, darbuotojas patvirtins jo paskyrą (į nurodytą el. pašto adresą asmuo gaus slaptažodį, kurį turės pasikeisti). Jei užsienietis jau turi jo teisę gyventi patvirtinančius dokumentus ir Lietuvoje suteiktą asmens kodą, elektroninėmis paslaugomis galės naudotis taip, kaip ir kiti Lietuvos Respublikos piliečiai – naudodamasis el. parašu, el. bankininkyste ir kitomis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) suteikiamomis galimybėmis. Jei prašymą už užsienietį teiks fizinis ar juridinis Lietuvos Respublikos asmuo, jis naudosis įprastomis autentifikavimo elektroninėje erdvėje atpažinties priemonėmis – el. parašu, el. bankininkyste ir kt.

Prašymą dėl leidimo gyventi išdavimo ar keitimo asmuo galės pateikti pasirinktame migracijos padalinyje, neatsižvelgiant į asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Atvykęs į migracijos padalinį rezervuotu laiku (per 2 mėn. nuo el. prašymo pateikimo dienos), asmuo privalės pateikti kartu su prašymu el. būdu teiktų dokumentų originalus ir fiksuoti savo biometrinius duomenis. Informaciją apie migracijos tarnybos išnagrinėtą prašymą ir priimtą sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo asmuo ras savo paskyroje ir jam tereikės atvykti atsiimti jau pagamintą dokumentą.

Migracijos departamentas pastebi, kad įprasta policijos elektroninių paslaugų sistema ePolicija aptartoms paslaugoms teikti nustos veikti 2019 m. birželio 28 d., nuo liepos 1 d. prašymams dėl leidimo gyventi bei kitoms elektroninėms paslaugoms (pvz., prašymams dėl nacionalinių vizų, konsultacijoms su specialistais) teikti bus naudojama Lietuvos migracijos informacinė sistema MIGRIS, kuri bus pasiekiama portale www.migracija.lt.

Daugiau informacijos apie nuo liepos 1 d. numatomas teikti elektronines paslaugas galima rasti Migracijos departamento interneto svetainėje www.migracija.lt adresu https://www.migracija.lt/index.php?-695123384

Plačiau
2019 gegužės 20 Lietuvoje prekiaus „Ford“ sunkvežimiais

Lietuvoje nuo šiol galima įsigyti naują sunkiasvorių komercinių automobilių markę – sutartį dėl prekybos sunkvežimiais pasirašė „Ford Trucks“ ir jo autorizuoto atstovo – UAB „Autokurtas“ vadovai.  Sutarties pasirašyme buvo pakviesti dalyvauti ir „Linavos“ atstovai.

Turkijos „Otosan“ gamykloje gaminami sunkvežimiai parduodami besiplečiančiame tinkle, kuris 2020 metais apims 51 pasaulio šalį. Gamintojai nurodo, kad „Ford Trucks“ atstovybės jau yra daugumoje Europos šalių.

Lietuvoje šios markės sunkvežimius aptarnaus keturi „Autokurto“ centrai, esantys Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

 

Plačiau
2019 gegužės 17 Išrinkto prezidento Romo Austinsko kreipimasis į „Linavos“ bendruomenę

Gerbiami vežėjai, „LINAVOS“ nariai,

Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems jums už išreikštą pasitikėjimą. Vertinu kiekvieną už mane atiduotą balsą ir suprantu atsakomybę, kurią šie balsai reiškia.

Iki kongreso ne kartą diskusijose aptarėme svarbiausius laukiančius darbus. Žinau, kokių rezutatų turime pasiekti, kokius darbus turiu nuveikti, tačiau dar kartą noriu pakartoti, kad tam būtinas naujas skaidrumo ir atvirumo standartas. Ne sykį minėjau, kad mano įsitikinimu, „LINAVA“ turi tapti šiuolaikiška, skadriai veikiančia organizacija, kuriančia vertę savo nariams. Tai lieka svarbiausiu mano darbo prioritetu.

Tad dar sykį dėkodamas noriu pakviesti visus susitelkti – tikiu, kad susiskaldymo metas baigėsi, tikiu, kad „LINAVA“ vėl gali būti stipri ir vieninga. Žinau, kad laukia nelengvas, bet įdomus metas, tad padarysiu viską, ką galiu, kad asociacija būtų vėl vertinama narių ir ja pasitikėtų partneriai bei visuomenė.

Nuoširdžiai,

Romas Austinskas

 

 

Plačiau
2019 gegužės 15 “Linava” pasirinko permainų kelią

 

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” kongresas prezidentu dvejų metų kadencijai išrinko UAB „Autopaslauga“ savininką ir vadovą Romą Austinską.

Paskelbus balsavimo rezultatus, R.Austinskas dėkojo už palaikymą ir sakė, jog „Linavos“ laukia sunkus darbas.

„Vertinu vežėjų pasitikėjimą, man labai svarbi Jūsų nuomonė. Dabar reikia pradėti darbą – baigti visus teismus, uždaryti praeities skrynią, nes mūsų laukia dideli darbai. „Linava“ tikrai verčia naują puslapį, kartu turime padaryti labai daug, nes vežėjai šiandien susiduria su didelėmis problemomis“, – kongreso nariams sakė R.Austinskas.

„Linavos“ prezidentas išrinktas antrame balsavimo ture susirungus Romui Austinskui (surinko 115 balsų) ir Erlandui Mikėnui (surinko 109 balsus). Pirmame ture R.Austinskas surinko 118 balsų, E.Mikėnas – 90 kongreso narių balsų.

Į „Linavos“ prezidentus pirmame ture taip pat kandidatavo Oleg Tarasov, surinkęs 34 balsus. Dar du kandidatai Algimantas Kondrusevičius ir Vytautas Milėnas savo kandidatūras atsiėmė.

Kadenciją baigęs prezidentas E.Mikėnas prezidentu buvo dvi kadencijas, prieš tai dvi kadencijas buvo „Linavos“ prezidiumo nariu.

Iš viso XXV pakartotiniame kongrese užsiregistravo 255 vežėjai.

Plačiau
2019 gegužės 15 Kandidatai į EP – apie Lietuvos interesus Europoje

Gegužės 14 d. „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius ir sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotoje kandidatų į Europos Parlamentą sąrašų lyderių diskusijoje.

Susitikime buvo kalbama, jog Lietuvos interesas – stipri Europos Sąjunga, todėl Lietuvos atstovai Europos Parlamente turi siekti šio tikslo. Tarp prioritetų buvo išvardinti ir aptarti ES sienų apsauga, migracijos srautų suvaldymas, ES vieningosios rinkos apsauga, ekonominio stabilumo ir ekonomikos augimo užtikrinimas, piliečių socialinė apsauga ir garantijos, ES saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas.

„Linavos“ bei kitų vežėjų organizacijų atstovai kandidatams į EP išsakė savo poziciją dėl Mobilumo paketo bei kitų vežėjams aktualių klausimų. Vežėjai išreiškė viltį, kad bus išgirsti, o Lietuvos atstovai imsis atsakingai atstovauti vienos svarbiausių Lietuvos verslo sričių interesus.

Plačiau vykusią diskusiją pristatė jos iniciatoriai – Lietuvos pramonininkų konfederacija http://www.lpk.lt/diskusijoje-su-verslo-bendruomene-i-europos-parlamenta-kandidatuojanciu-politiniu-partiju-sarasu-lyderiai-ivardijo-savo-prioritetus/.

Plačiau
2019 gegužės 14 Rinkiminis „Linavos“ kongresas – „Vilnius Grand Resort“ viešbutyje

Gegužės 15 d. rinkiminis XXXV „Linavos“ kongresas vyks viešbutyje „Vilnius Grand Resort“ (buvęs „VILLON“, Ežeraičių km, Ežeraičių g. 2, Vilnius).

Kongrese numatoma dvejų metų kadencijai išrinkti asociacijos prezidentą, taip pat pakeisti asociacijos įstatus kongreso darbotvarkę galima rasti čia: http://www.linava.lt/naujiena/pakartotinis-linavos-kongresas/. Paspaudus šią nuorodą asociacijos nariai taip pat gali rasti ir atsisiųsti visą reikalingą informaciją – numatomus įstatų pakeitimus, finansinės veiklos ataskaitas ir kt. informacinę medžiagą.

Primename, kad gegužės 15 d. kongreso dalyvių registracija prasideda 10 val., 11 val. numatoma kongreso darbo pradžia.

Nuorodą, kaip rasti viešbutį pridedame: https://www.google.lt/maps/place/Vilnius+Grand+Resort/@54.8293168,25.1134992,14z/data=!4m7!3m6!1s0x46dd944151be96b1:0xd2b5a0cb36643b5e!5m1!1s2018-10-21!8m2!3d54.828134!4d25.1308125

Asociacijos narius kviečiame aktyviai dalyvauti!

Plačiau
2019 gegužės 14 „Linava“ susitiko su Lietuvos banko atstovais

Gegužės 13 d. „Linavos“ bei UAB „Linavos rizikų valdymas“ atstovai lankėsi Lietuvos banke, kur susitiko su Lietuvos banko Priežiūros tarnybos darbuotojais.

Banko atstovai supažindino „Linavos“ atstovus su situacija baigus nagrinėti paraišką dėl draudimo veiklos licencijos išdavimo.

Pabaigus nagrinėti paraišką Lietuvos banko Priežiūros tarnyba „Linavos“ atstovams kelia du klausimus – dėl finansinio stabilumo ir reputacijos. Iki gegužės 28 d. Lietuvos banko priežiūros tarnyba lauks atsakymų, kaip „Linava“ ketina spręsti šiuos klausimus.

Kaip žinoma, „Linava“ jau yra užbaigusi visus privalomus veiksmus steigiant draudimo bendrovę. Balandį buvo pasirašyta ir notaro patvirtinta UAB „Linavos rizikų valdymas“ ir asociacijos „Linava“ sutartis dėl papildomos 1,3 milijono eurų vertės akcijų emisijos. Draudimo bendrovės steigimo procesus „Linava“ pradėjo 2018 metų rugpjūtį.

Plačiau
2019 gegužės 10 Kitą savaitę – „Linavos“ rinkiminis kongresas

Gegužės 15 d. 11 val. “Linavos” narius kviečiame dalyvauti pakartotiniame XXXV „Linavos“ kongrese. Šį kartą kongresas vyks „Vilnius Grand Resort (buvusiame „VILLON“).

Kongreso darbotvarkėje – „Linavos“ prezidento rinkimai, taip pat įstatų pakeitimai, kiti svarbūs klausimai. Darbotvarkę galima rasti čia: http://www.linava.lt/naujiena/pakartotinis-linavos-kongresas/.

Informaciją apie kandidatus į „Linavos“ prezidentus galima rasti čia: http://rinkimai.linava.lt/.

Medžiagą kitų klausimų svarstymui „Linavos“ nariai gali rasti čia: http://www.linava.lt/pakartotinio-xxxv-kongreso-medziaga-atsisiuntimui/

Primename, kad „Linavos“ kongrese svečio teisėmis gali dalyvauti tik prezidento ar generalinio sekretoriaus raštu pakviesti asmenys, taip pat kiti asmenys, dėl kurių dalyvavimo gautas leidimas iš generalinio sekretoriaus. Kiekvienas iš svečių privalo asmeniškai užsiregistruoti svečių registracijos žurnale. Tokia tvarka yra numatyta Kongreso darbo tvarkoje.

Be balso teisės kongrese turi teisę kandidatai į asociacijos narius, apie tai iš anksto raštu (bet ne vėliau kaip likus dviem dienoms iki kongreso) pranešę asociacijos sekretoriatui.

Plačiau
KLAUSK