LT EN RU
Naujienos
2020 rugsėjo 23 Teismas: asociacijos „LINAVA“ priimti sprendimai dėl Kauno regiono vežėjų susirinkimų yra teisėti

UAB „Soltransa“, UAB „EGLIANA TRANSPORT“, UAB „Miklux“ ir UAB „Tyrana“ bandymai pakeisti asociacijos „LINAVA“ sprendimus dėl Kauno regiono susirinkimų ir Kauno regiono vežėjų išrinktus prezidiumo narius nesėkmingi.

Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė UAB „Soltransa“, UAB „EGLIANA TRANSPORT“, UAB „Miklux“ ir UAB „Tyrana“ ieškinio reikalavimus, kurių tikslas buvo sušaukti Kauno regiono vežėjų susirinkimą dėl prezidiumo narių atšaukimo ir naujų prezidiumo narių išrinkimo.

Pažymėtina, kad šie asociacijos nariai (UAB „Soltransa“, UAB „EGLIANA TRANSPORT“, UAB „Miklux“ ir UAB „Tyrana“) ir su jais susiję asmenys, jau ne pirmą kartą teisminiu keliu siekė pakeisti teisėtai išrinktus ir Kauno regiono vežėjų interesus atstovaujančius prezidiumo narius. Tačiau šių asmenų reikalavimai eilinį kartą buvo atmesti ir ieškinį pareiškę asmenys buvo įpareigoti atlyginti asociacijos „LINAVA“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Minėti asociacijos nariai ir su jais susiję asmenys jau ne kartą ėmėsi veiksmų, kurie turėjo neigiamos įtakos tiek asociacijos valdymo stabilumui, tiek ir asociacijos reputacijai.

Tokiems veiksmas tęsiantis asociacija „LINAVA“ bus priversta ne tik ginti savo reputaciją bei reikalauti atlyginti padarytą žalą, bet ir spręsti klausimus dėl narių, kurie veikia prieš asociacijos ir viso transporto sektoriaus interesus, pašalinimo.

„Kauno regione gausu garbingų ir sąžiningų asociacijos narių. Kiekvieną iš jų gerbiame ir vertiname. Tačiau tenka apgailestauti, kad dėl dalies Kauno regiono narių savanaudiškų tikslų yra kuriama įtampa ir konfliktai tiek tarp pačių Kauno regiono vežėjų, tiek ir santykiuose su asociacija. Be to, dėl tokių veiksmų esame privesti atsitraukti nuo pagrindinių transporto sektoriaus problemų ir dalį energijos skirti šiems ginčams spręsti. Dar daugiau, tai kenkia asociacijos reputacijai ir santykiams su valstybės institucijomis. Tad toks narių elgesys yra netoleruotinas ir nesuprantamas, ypatingai dabar, kai yra būtinas visų narių susitelkimas. Jeigu visi kartu visą energiją nukreiptume transporto sektoriaus problemoms spręsti, galėtume turėti žymiai geresnius rezultatus“, – sako „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

 

 

Plačiau
2020 rugsėjo 22 Kviečiame aktyviai dalyvauti EK apklausoje

Europos Komisijos (DG MOVE) konsultacijų bendrovė „Ricardo“ vykdo apklausą dėl Reglamento Nr. 1071/2009 įvestos nuostatos, įpareigojančios transporto priemonę grįžti į veiklos centrą toje valstybėje narėje ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo išvažiavimo iš jos.

Šios apklausos tikslas – nustatyti ir įvertinti priemonės poveikį klimatui ir aplinkai, perkrovai ir ekonominei bei vidaus rinkai. Tyrime bus nagrinėjamas socialinis poveikis vairuotojams ir verslo veiklai. Tyrimo metu bus organizuojama daugybė konsultacijų su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis, įskaitant ir transporto įmones, siekiant surinkti informaciją apie esamą situaciją transporto rinkoje ir apie privalomos transporto priemonės grąžinimo sąlygos ekonominį poveikį.

Apklausa pateikiama anglų kalba. Lietuvių kalbą galite pasirinkti dešiniame puslapio šone esančiame meniu. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ReturnoftheTruck2020Stakeholders

Apklausų pildymo terminas iki 2020 m. rugsėjo 25 d.

Atkreipkite dėmesį, kad apklausą galite pildyti tik vieną kartą. Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti klausimyną ir užpildyti jį vėliau – kai tame pačiame kompiuteryje ir toje pačioje naršyklėje atsidarote nuorodą į tyrimą, būsite nukreiptas į tą patį klausimyno puslapį iš kurio išėjote, o ankstesni atsakymai bus išsaugoti. Taip pat galima atsispausdinti apklausą PDF formatu.

Norime atkreipti dėmesį, kad dalyvauti šioje apklausoje yra labai svarbu, nes tokiu būdu galima pateikti savo poziciją ir EK informuoti apie realią situaciją. Todėl prašome surasti laiko anketos pildymui. Jei kyla klausimų pildant anketą, konsultacijų galite kreiptis tel. 861540230 arba el.paštu tomas.garuolis@linava.lt

Plačiau
2020 rugsėjo 22 Pakartotinis kvietimas – konferencija apie darbuotojų komandiruotes

Kaip jau skelbėme liepos 29 d., MB „Mokymų klubas“ kviečia asociacijos LINAVA narius dalyvauti konferencijoje Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika.

Seminarą veda Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.

Programa
Konferencija skirta Lietuvos verslo įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į:
Vokietiją, Norvegiją, Suomiją, Švediją, Nyderlandus, Belgiją, Jungtinę Karalystę, Lenkiją ir Prancūziją.
Konferencijos pranešimai bus verčiami į lietuvių kalbą.
Konferencijos dienotvarkė:
8.00–9.00 Pasitikimo kava, registracija
9.00–9.30 advokatų profesinės bendrijos ILAW vadovaujantis partneris, advokatas dr. Tomas Bagdanskis (Lietuva)
9.30–10.00 advokatas Hans-Jacob Reinlund Sæther (Norvegija)
10.00–10.45 mokesčių konsultantas Daniel Rheydt ir advokatas Kai F. Sturmfels (Vokietija)
10.45–11.00 Kavos pertrauka
11.00–11.30 advokatas Kalle Pedak (Suomija)
11.30–12.00 advokatas Sander van Riel (Nyderlandai)
12.00–12.30 advokatas Petter Wenehult (Švedija)
12.30–13.30 Pietūs
13.30–14.00 teisininkai Andrew Mazeika ir Alex Christen (Jungtinė Karalystė)
14.00–14.30 advokatas Pawel Krzykowski (Lenkija)
14.30–15.00 advokatė Aline Vanneste (Belgija)
15.00–15.30 Kavos pertrauka
15.30–16.00 advokatas Uwe Augustin (Prancūzija)
16.00–16.20 advokatų profesinės bendrijos ILAW advokatė Rūta Globytė (Lietuva)
16.20–16.40 advokatų profesinės bendrijos ILAW asocijuota partnerė Svetlana Naumčik (Lietuva)
16.40–17.00 advokatų profesinės bendrijos ILAW asocijuota partnerė, advokatė Ingrida Steponavičienė (Lietuva)

Kiekvienos šalies pranešėjas apžvelgs temas, susijusias su savo šalies teisiniu reglamentavimu:
• Naujausi teisės aktų pakeitimai, reguliuojantys komandiruotų darbuotojų darbo santykius, socialines garantijas, apmokestinimą, kitas išmokas.
• Mobilumo paketo ir Brexit keliami klausimai ir komandiravimo problematika.
• Naujausi pakeitimai lokaliniuose teisės aktuose, kurie buvo suderinti su Darbuotojų komandiravimo direktyva.
• Į šalį komandiruotų darbuotojų darbo teisinis reguliavimas bei sąlygos, kurias turi atitikti komandiravimas:
– Reikalavimai minimaliam / maksimaliam darbo užmokesčiui;
– Darbo / poilsio laikas ir reikalavimai atostogoms;
– Kolektyvinės sutarties ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimas: kokie žingsniai komandiruojant darbuotojus yra privalomi (pavyzdžiui, pranešti užsienio šalies institucijoms apie komandiruojamus darbuotojus)?
– Praktiniai patarimai, įžvalgos. Rizikos, kurias būtina patikrinti.
• Trumpalaikis vs. ilgalaikis darbuotojų komandiravimas: kas apibrėžia trumpalaikę ir ilgalaikę komandiruotę? Kokias teisines ir mokestines pasekmes sukelia komandiruotės terminas (personalo dokumentacija, mokestiniai įsipareigojimai ir pan.).
• Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp darbuotojo komandiravimo ir darbuotojo siuntimo dirbti per laikinojo įdarbinimo įmonę?
• Dienpinigių mokėjimo reglamentavimas, apskaičiavimas ir apmokestinimas. Ar dienpinigiai gali būti dalis minimaliojo darbo užmokesčio?
• Gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas, sumokėjimas ir deklaravimas nuo komandiruoto darbuotojo pajamų ir nuo darbuotojo, dirbančio pagal laikinojo įdarbinimo sutartį (darbuotojo nuoma), pajamų. Kada šie mokesčiai mokami atskiroje šalyje? Kas yra atsakingas už mokesčių apskaičiavimą, sumokėjimą ir deklaravimą – pats darbuotojas ar darbdavys? Kada mokesčiai turi būti sumokėti (koks yra apmokestinimo momentas)? Kokie yra skirtingų šalių mokesčių tarifai (ar egzistuoja apmokestinimo proporcingumas)? Kokie yra mokesčių administravimo formalumai: registracija mokesčių mokėtoju, deklaravimas, formų teikimas ir pan.?
• Ar dėl komandiruotų / pagal laikinojo įdarbinimo sutartį dirbančių darbuotojų įmonei gali atsirasti nuolatinės buveinės pareigos užsienio šalyje? Kokie yra pagrindiniai kriterijai nustatyti nuolatinę buveinę užsienio šalyje? Kaip atitinkamoje šalyje reglamentuojama nuolatinės buveinės veikla? Kokios mokestinės pasekmės kyla dėl nuolatinės buveinės pareigų atsiradimo užsienio šalyje? Ar reikia registruotis PVM mokėtoju? Komandiruotės išlaidų atskaitymas, leidžiami atskaitymai atitinkamoje valstybėje.

Seminaro darbotvarkė
8:00 Dalyvių registracija
9:00 Konferencijos pradžia
10:30 – 11:00 Kavos ir arbatos pertraukėlė
12:30 – 13:30 Pietūs
15:00 – 15:30 Kavos ir arbatos pertraukėlė
17:00 Konferencijos pabaiga

Papildoma informacija
Seminaro kaina: 190 Eur + PVM (su pietumis)
Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės, antram ir kitiems dalyviams konferencijos kaina 160 Eur + PVM
Linavos nariams taikoma 10 proc. nuolaida. Po registracijos, valandos bėgyje atsiųsime Jums sąskaitą su nuolaida.

Seminaro trukmė: 8 akad. val.

Seminaras vyks:
Rugsėjo 24 d. Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai
Rugsėjo 24 d. Viešbutis „Vilnius Grand Resort“, Ežeraičių km, Ežeraičių g. 2, Vilniuje

Kilus neaiškumams kreiptis į Dovilę Kostenkienę, tel.: 85 2394560

Registruotis

 

Plačiau
2020 rugsėjo 21 Krovinių vežėjų apklausa dėl situacijos su galimais Baltarusijos ribojimais

Kviečiame suinteresuotus asociacijos „Linava“ narius, vežančius krovinius Baltarusijos kryptimi, iki 2020 m. rugsėjo 30 d. sudalyvauti apklausoje dėl situacijos su galimais Baltarusijos ribojimais kitų šalių vežėjams, atsakant į keletą klausimų pridedamoje anketoje: https://forms.gle/CP4JBMd5jX4x5RR6A

Laukiame vežėjų informacijos dėl visų neįprastų (diskriminacinių) įvykių, susijusių su galimais Baltarusijos ribojimais kitų šalių vežėjams, pradedant nuo 2020 m. rugsėjo 14 d.

Maloniai prašome anketą užpildyti dėl kiekvieno įvykio (vežimo) atskirai.

Apibendrinti apklausos duomenys bus naudojami minėtai situacijai išanalizuoti ir susistemintai informacijai ir galimiems siūlymams atsakingoms valstybės institucijoms parengti. Pageidautina kad užpildytumėt visus anketos laukus.

Esant tikslesnių duomenų poreikiui, su anketas užpildžiusiais vežėjais gali būti individualiai susisiekta anketose nurodytais kontaktais (esant vežėjo sutikimui).

 

Plačiau
2020 rugsėjo 17 Konkursas „Metų gaminys 2020″

Lietuvos pramonininkų konfederacija kviečia įmones dalyvauti nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos metų gaminys 2020″. 

Nominacijos „Lietuvos metų gaminys 2020” apdovanojimo gali siekti visos Lietuvoje registruotos įmonės ir teikti tik Lietuvoje pagamintus gaminius, esančius rinkoje (kaip ir statybos objektus – eksploatacijoje) ne mažiau kaip pusę metų.

Dalyvių paraiškų registravimas ir priėmimas bei aprašomosios medžiagos pateikimas vyksta iki 2020 m. spalio 5 d. imtinai. 

Paraiškos registruojamos tik užpildžius ir atsiuntus paštu, el. p. organizacinis@lpk.lt .

PARAIŠKOS FORMA

NUOSTATAI

VERTINIMO REGLAMENTAS

 

Plačiau
2020 rugsėjo 16 Lietuvos transporto sektoriuje sparčiai mažėja darbuotojų ir įmonių skaičius

Nuo metų pradžios Lietuvoje sumažėjo 3,7 tūkst. sunkvežimių vairuotojų, taip pat veikia 79-iomis transporto ir logistikos įmonėmis mažiau, nei prieš pusę metų. Tai rodo „Sodros“ ir „Creditreform Lietuva“ duomenys.

„Sodros“ duomenimis, 2020 m. sausio mėnesį Lietuvoje dirbo 77,8 tūkst. sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai.  Liepos 1 dieną šių darbuotojų „Sodra“ fiksavo 74,1 tūkst.. Per pusę metų fiksuojamas 3,7 tūkst. darbuotojų sumažėjimas šiame sektoriuje.

„Šie skaičiai rodo, kad transporto verslas ieško palankesnių sprendimų, pertvarko savo įmones taip, kad lėšos būtų paskirstomos efektyviau. Deja, šiandien skaičiai byloja ne Lietuvos valstybės naudai“, – sako asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas.

Transporto sektoriuje mažėja ne tik darbuotojų skaičius. „Creditreform Lietuva“ duomenimis, kovo mėnesį transporto ir logistikos sektoriuje buvo 4577 įmonės, šis skaičius mažėjo kiekvieną mėnesį rugsėjo mėnesį siekė 4498 įmones. Tai reiškia, kad per pusę metų sektoriuje sumažėjo 79-iomis bendrovėmis. Labiausiai sumažėjo pačių mažiausių bendrovių (1-9) darbuotojai – per pusmetį tokių Lietuvoje sumažėjo 66.

„Įmonių skaičiaus mažėjimas parodo, kad pačios jautriausios darbo užmokesčio sistemos pakeitimams, pandemijos pasekmėms ir vairuotojų atlyginimų koeficiento įvedimui yra mažos įmonės, kurioms papildomos išlaidos reiškia ne pelno sumažėjimą, o bankrotą“, – tvirtina R.Austinskas.

Vežėjų asociacija pasikeitimus transporto ir logistikos rinkoje sieja su didelių įmonių pasirengimu įgyvendinti Mobilumo paketo reikalavimus, geografiškai diversifikuojant veiklą, t.y. steigiant įmonės kitose valstybėse. Taip pat situaciją rinkoje labai stipriai veikia Covid-19 pandemija bei nuo metų pradžios įvestas vairuotojų atlyginimų koeficientas 1,65.

 

 

 

Plačiau
2020 rugsėjo 16 Ministerijoje – dėmesys vežėjų problemoms

Rugsėjo 15 d. vykusiame susitikime su Vidaus reikalų viceministru Tautvydu Tamulevičiumi ir Migracijos departamento direktore Evelina Gudzinskaite „Linavos“ atstovai sutarė ieškoti sprendimų dėl darbdavio keitimo problemų vairuotojams iš trečiųjų šalių ir gamintojo nustatytos didžiausios leistinos transporto priemonės junginio bendrosios masės įrašymo į vilkiko registracijos liudijimą.

Susitikime, kuriame „Linavą“ atstovavo prezidentas Romas Austinskas, viceprezidentas Vytas Bučinskas, prezidiumo narys Artūras Telmentas, sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis bei Transporto politikos skyriaus vadovas Aleksandr Tolstoj, buvo aptarti keli vežėjams aktualiausi klausimai.

Pokalbyje ieškota sprendimų dėl įsigaliojančio Mobilumo paketo poveikio sektoriui, didėjančio vairuotojų trūkumo, dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo, aptartas klausimas dėl darbdavio keitimo procedūros vairuotojams iš trečiųjų šalių. Susitikime taip pat kalbėta dėl sąlygų įmonėms, norinčioms būti įtrauktomis į Patvirtintų įmonių sąrašą. Nemažai dėmesio skirta užsieniečių dokumentų išdavimo tvarkai ekstremalios situacijos laiku. Be to, susitikime aptartas labai vežėjams aktualus klausimas dėl gamintojo nustatytos maksimalios leistinos transporto priemonės junginio bendrosios masė įrašymo į vilkiko registracijos liudijimą.

Susitikimo metu valstybės institucijų atstovai išklausė vežėjų pateiktą informaciją apie problemas, su kuriomis susiduria verslas šiuo sudėtingu metu. Vežėjams buvo pažadėta imtis konkrečių veiksmų – spręsti klausimus dėl sklandaus darbdavio keitimo, kai vairuotojas turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Vežėjams, vežantiems krovinius daugiau kaip 40 t masės transporto priemonių junginiais Prancūzijoje, aktualus klausimas dėl transporto priemonių junginio maksimalios leidžiamos masės (44 – 45 tūkst. kg) įrašymo į vilkiko registracijos liudijimą. Susitikime buvo aptartas Vidaus reikalų ministerijos įsitraukimas sprendžiant vežėjų problemas.

Taip pat buvo kalbama, jog Mobilumo paketo nuostatų įsigaliojimas neabejotinai neigiamai paveiks Lietuvos vežėjus. Naujai įsigaliojusi nuostata dėl vairuotojų periodinio grįžimo galimai pareikalaus papildomai apie trečdaliu daugiau vairuotojų. Asociacijos „Linava“ nuomone, šiuo metu svarstomas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo projekto sprendiniai gali apsunkinti užsieniečių įsidarbinimą, todėl būtina ieškoti subalansuotų sprendimų atsižvelgiant į kelių transporto sektoriaus specifiką.

Kaip žinoma, Lietuva ruošiasi teikti ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo Teismui dėl atskirų Mobilumo paketo nuostatų panaikinimo. Be to, šiuo metu vis dar labai daug neaiškumų dėl Mobilumo paketo nuostatų interpretavimo ir įgyvendinimo. Sektoriui sunku ir dėl daugybės naujų ir keičiamų taisyklių (nacionalinių), taip pat susijusių su migracijos klausimais.

 

 

Plačiau
2020 rugsėjo 14 „Linava“ derasi su profesinėmis sąjungomis

„Linavos“ atstovai jau kelintą kartą susitiko su profesinių sąjungų atstovais. Susitikimo metu buvo aptariami du pagrindiniai klausimai – Mobilumo paketo poveikis Lietuvos transporto sektoriui bei profesinių sąjungų ir „Linavos“ susitarimo pratęsimo.

Susitikime nemažai dėmesio buvo skirta analizuoti situacijai, kuri susiformavo po Mobilumo paketo įsigaliojimo. Kaip žinoma, naujos tvarkos paveikė ne tik vežėjus, bet ir jų darbuotojus, kuriems keičiasi darbo sąlygos. Ši situacija susitikimų metu analizuojama ir siekiama surasti bendrų sprendimų kylančioms problemoms išspręsti.

Susitikimuose taip pat aptariamas „Linavos“ ir profesinių sąjungų susitarimo pratęsimas. „Linavos“ derybų grupei vadovauja „Linavos“ Prezidiumo narys iš Klaipėdos regiono, Socialinių klausimų komiteto pirmininkas Artūras Telmentas. Kaip žinoma, praėjusių metų rugsėjį buvo pasirašytas vienas iš pirmųjų susitarimų su profesinėmis sąjungomis tarp Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, Baltijos transporto profesinių sąjungų konfederacijos „Solidarumas“  ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“. Šis susitarimas vertinamas kaip žingsnis į priekį socialinio dialogo kelyje, kuriuo einant neturi būti ignoruojami nei vienos šalies interesai.

Plačiau
2020 rugsėjo 10 Nėra informacijos dėl Lietuvos vežėjų blokavimo Baltarusijoje

Rugsėjo 10 d. „Linava“ neturėjo jokios oficialiai patvirtintos informacijos, kad Lietuvos vežėjai būtų neįleidžiami įvažiuoti į Baltarusiją. Apie tai informacijos neturėjo nei valstybės institucijos, nei vežėjų asociacijos kaimyninėse šalyse. Taip pat nėra informacijos apie teisės aktus, kurie apribotų

Pasigirdus gandams, neva Lietuvos vežėjų automobiliai stabdomi Baltarusijos pasienyje, „Linava“ visais įmanomais būdais ieškojo informacijos apie galimus ribojimus. Nei vienas oficialus informacijos kanalas tokios informacijos nepatvirtino.

Oficialios informacijos neturi nei vežėjų asociacijos Baltarusijoje, Rusijoje ar Kazachstane, nei įvairios institucijos Baltarusijoje, Latvijoje ir kt.

„Linava“ ir toliau atidžiai seka situaciją ir su vežėjais pasidalins gauta vertinga informacija.

Plačiau
2020 rugsėjo 09 „Linavos“ prezidiumas pakeitė generalinį sekretorių

Rugsėjo 9 d. „Linavos“ prezidiumo posėdyje nusprendė atleisti iš pareigų generalinį sekretorių Mečislavą Atroškevičių. Į šias pareigas, kol bus surengtas konkursas generalinio sekretoriaus pareigoms užimti, paskirtas Zenonas Buivydas.

Plačiau
2020 rugsėjo 07 Migracijos paslaugos Vilniuje bus teikiamos nauju adresu

Migracijos departamento Vilniaus skyrius, šiuo metu klientus aptarnaujantis sostinės Naugarduko g. 100, netrukus kelsis į naujas patalpas Vytenio g. 18, kuriose šiuo metu jau vyksta baigiamieji klientų aptarnavimo salės įrengimo darbai.

Naujos patalpos kuriamos siekiant kuo palankesnių sąlygų klientams ir geresnių darbo sąlygų Migracijos departamento darbuotojams. Nauju adresu įsikūręs Vilniaus skyrius klientus pasitiks erdvesnėmis, įvairaus amžiaus grupėms ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikytomis patalpomis, nauja, daug modernesne ir klientui patogesne asmens biometrinių duomenų surinkimo įranga.

Vilniaus skyrius klientus į naujas patalpas pakvies rudeniui įpusėjus, todėl tikėtina, kad klientai, prašymus naujiems dokumentams teikę Naugarduko gatvėje, atsiimti juos vyks jau į Vytenio gatvę.

Migracijos departamentas prašo klientus sekti nuolatos atnaujinamą informaciją įstaigos svetainėse www.migracija.lrv.lt bei https://www.migracija.lt/ ir dėl asmens dokumentų kreiptis nurodytu Vilniaus skyriaus adresu.

 

Plačiau
2020 rugsėjo 07 Dėl planinių darbų Lietuvos – Rusijos pasienyje laikinai uždaromi postai

Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos atstovybė Kaliningrado srityje informavo Muitinės departamentą apie laikiną Rusijos Federacijos pasienio punktų uždarymą  Lietuvos pasienyje rugsėjo mėnesį dėl juose atliekamų planinio techninio aptarnavimo darbų.

Dėl atliekamų planinio techninio aptarnavimo darbų  nuo 8 iki 12 valandos Lietuvos laiku  Rusijos pasienio postai su Lietuva planuojami uždaryti šiomis dienomis:

Kelio postas Kybartai – Černyševskoje  -  rugsėjo 15 d.;

Kelio postas Ramoniškės – Pogranyčnyj – rugsėjo 17 d. ;

Kelio postas Panemunė – Sovetskas – rugsėjo 18 d.;

Kelio postas Nida – Morskoje – rugsėjo 24 d.

Geležinkelio postas Kybartai – Nesterovas – rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos: https://www.lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos

 

Plačiau
2020 rugsėjo 07 Leidimo laikinai gyventi atsiėmimas – užsieniečiui nedalyvaujant

Nuo š. m. rugsėjo 7 d. užsieniečiui išrašytą leidimą laikinai gyventi gali atsiimti užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar mokslo ir studijų institucija nepriklausomai nuo to, ar užsienietis yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Užsienietis, per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pildydamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, šiame prašyme galės nurodyti, kad išrašytą leidimą laikinai gyventi atsiimtų užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys.

Kol nėra įdiegtos MIGRIS funkcinės galimybės nurodyti šios informacijos, užsienietis, atvykęs į Migracijos departamentą, kartu su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galės pateikti laisvos formos prašymą įteikti išrašytą leidimą laikinai gyventi darbdaviui, priimančiajai įmonei, pas kurį atvykstama.

Pažymime, kad leidimus laikinai gyventi galės atsiimti ne tik juridinio asmens vadovas, bet ir kitas juridinio asmens darbuotojas, pateikęs juridinio asmens išduotą įgaliojimą arba turintis įgaliojimą, sudarytą informacinių technologijų priemonėmis, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, atsiimant leidimą laikinai gyventi reikės pateikti užsieniečio (vyresnio nei 18 metų) pasirašytą gyvenamosios vietos deklaraciją ir dokumentus, kurie turi būti pateikti kartu su šia deklaracija.

Atkreipiame dėmesį, kad atsiimant leidimą laikinai gyventi, reikalinga išankstinė registracija per MIGRIS adresu www.migracija.lt, išankstinio vizito dėl pagaminto dokumento atsiėmimo laikas rezervuojamas tame Migracijos departamento teritoriniame skyriuje, kuriame buvo priimtas užsieniečio prašymas dėl leidimo išdavimo ar keitimo.

Plačiau
2020 rugsėjo 04 LIDL pasiūlymas teikti transporto paslaugas

Įmonės pristatymas

Tarptautinis prekybos tinklas „Lidl“ plėtrą Baltijos šalyse pradėjo dar 2002 metais, o susidarius palankioms ekonominėms sąlygoms 2011 m. plėtra Lietuvoje įgavo naują pagreitį. 2016 metais atvėrėme pirmųjų parduotuvių duris, o šiuo metu mūsų klientai gali apsipirkti 49 parduotuvėse, įsikūrusiose 20 Lietuvos miestų. „Lidl“ siūlo apie 1 600 įvairių kasdienių prekių, tarp jų – Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir daugelio kitų šalių gamintojų maisto produktai. Parduotuvėse rasite ir platų vaisių bei daržovių pasirinkimą ir nuolat atnaujinamą ne maisto prekių asortimentą.

Šiuo metu ieškome transporto įmonių prekių tiekimui iš centrinio sandėlio, esančio Kauno rajone, Ramučiuose, į mūsų parduotuves. Mes vertiname ilgalaikius ir tvarius verslo santykius. Mums nesvarbu, ar Jūs tarptautinė, ar vietinė transporto kompanija – mes dirbame su partneriais, kurie pasižymi aukštu patikimumo lygiu, kokybe bei noru augti kartu su mumis.

Prekių paskirstymas

Mūsų tiekiamos prekės pateikiamos ant pilnai sukomplektuotų euro palečių. Temperatūrai jautrios prekės (atvėsintos ir šaldytos prekės) yra vežamos tiek izoliuotuose konteineriuose, kurių dydis tolygus euro paletei, tiek ant atvirų euro palečių.

Prekių pakrovimas į transporto priemonę bei jų iškrovimas yra vairuotojo darbas, tiek centriniame sandėlyje, tiek parduotuvėse, o krovos darbams vairuotojams suteikiami elektriniai krautuvai. Parduotuvėse vairuotojai taip pat surenka antrines žaliavas bei prekių grąžinimus, kuriuos po prekių pristatymo perveža atgal į centrinį sandėlį. Logistikos centras Kaune yra tiek pradinis, tiek paskutinis taškas kiekvienam prekių pristatymo turui. Prekių pristatymo turų planavimą bei paskirstymą organizuoja transporto skyrius logistikos centre. Mūsų tikslas – pastovus bei maksimalus transporto priemonių išnaudojimas.

Techniniai reikalavimai

Transporto priemonėse turi būti įrengta šaldymo įranga, kuri gali užtikrinti skirtingos temperatūros režimus.

• Priekabos – šaldytuvai turi būti trijų ašių, pritaikyti maisto produktų transportavimui;
• Mažiausiai 33 EP, 22t pakrovimo talpa;
• ATP – FRC (Reinforced insulation, C Temperaturklasse) – sustiprintos izoliacijos šaldytuvas;
• Slankiojanti sienelė, užtikrinanti skirtingų temperatūros režimų atskyrimą;
• Aukštis – apytiksliai 2.40m.

Atsiskaitymo sistema

Transporto paslaugų kaina apskaičiuojama:
• Fiksuotas mokestis už transporto vienetą ir pamainą;
• Kaina už kilometrą;

Vienos pamainos transporto paslaugų kainą apskaičiuojame:

Pirmos pamainos fiksuotas mokestis už pamainą + (kaina už kilometrą padauginta iš nuvažiuotų kilometrų per pirmą pamainą);

Dviejų pamainų transporto paslaugų kainą apskaičiuojame:
Pirmos pamainos fiksuotas mokestis + antros pamainos fiksuotas mokestis + (kaina už kilometrą padauginta iš nuvažiuotų kilometrų 1-ąją ir 2-ąją pamainą).

Remiantis šia apskaitos sistema (įvesti į žemiau esančią lentelę), prašome pateikti pasiūlymą iki š. m. rugsėjo mėn. 30 dienos.
Pasiūlymai, kurie neatitiks šio formato, deja, nebus svarstomi.

Su pagarba,
Andrius Narmontas
UAB „Lidl Lietuva“ Logistikos departamento vadovas

Prašome įvesti pasiūlymą į žemiau esančią lentelę ir siųsti el. paštu: lina.janciute@lidl.lt

Atsisiųsti EXCEL lentelę

Plačiau
2020 rugsėjo 02 Nuspręsta, jog bus kreiptasi į ESTT dėl Mobilumo paketo

Rugsėjo 2 d. Vyriausybė bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos kreipimuisi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) ir kitų procesinių veiksmų atlikimui dėl Reglamento (ES) 2020/1054, Reglamento (ES) 2020/1055 ir Direktyvos (ES) 2020/1057 (ES „Mobilumo paketas“) dalinio panaikinimo.

Pagal Lietuvos poziciją, kuriai pritarta minėtame LRV pasitarime, ESTT būtų inicijuojamas teisminis procesas dėl atskirų ES „Mobilumo paketo“ nuostatų panaikinimo – dėl privalomo transporto priemonės grąžinimo į įsisteigimo valstybę, kabotažo ribojimų, vairuotojų komandiravimo ir poilsio taisyklių įsigaliojimo, kai nėra užtikrinta atitinkama infrastruktūra – kadangi jos neatitinka Lietuvos Respublikos politinių ir ekonominių interesų bei turės neigiamos įtakos Lietuvos verslui.

Palankaus ESTT sprendimo atveju ginčijamos ES „Mobilumo paketo“ nuostatos būtų panaikintos nuo ES teisės aktų įsigaliojimo momento, o taip pat Lietuva įgytų naują derybinę poziciją dėl šių ES teisės aktų peržiūros.

Minėtos ES „Mobilumo paketo“ nuostatos taip pat turės neigiamą įtaką kitų valstybių narių interesams (pvz., Lenkijos, Latvijos, Estijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Kipro, Maltos), todėl tikėtina, kad jos taip pat teiks savarankiškus ieškinius arba įsitrauks į kitų valstybių narių pradėtą teisminį procesą ESTT.

Atstovavimą ESTT užtikrintų Teisingumo ministerija.

 

Plačiau
2020 rugpjūčio 31 Nauji reikalavimai darbo vietoms

Rugpjūčio 31 d. paskelbtas valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių darbo vietų sąlygų. Atnaujintą dokumentą galima rasti čia

„Linava prašo transporto ir logistikos įmones laikytis valstybės rekomendacijų ir taip padėti išvengti COVID-19 susisirgimų įmonėse.

Plačiau
2020 rugpjūčio 28 Europos Komisijos apklausa dėl transporto priemonės grąžinimo

Europos Komisijos (DG MOVE) konsultacijų bendrovė „Ricardo“ vykdo apklausą dėl Reglamento Nr. 1071/2009 įvestos nuostatos, įpareigojančios transporto priemonę grįžti į veiklos centrą toje valstybėje narėje ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo išvažiavimo iš jos.

Šios apklausos tikslas – nustatyti ir įvertinti priemonės poveikį klimatui ir aplinkai, perkrovai ir ekonominei bei vidaus rinkai. Tyrime bus nagrinėjamas socialinis poveikis vairuotojams ir verslo veiklai. Tyrimo metu bus organizuojama daugybė konsultacijų su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis, įskaitant ir transporto įmones, siekiant surinkti informaciją apie esamą situaciją transporto rinkoje ir apie privalomos transporto priemonės grąžinimo sąlygos ekonominį poveikį.

Apklausa pateikiama anglų kalba. Lietuvių kalbą galite pasirinkti dešiniame puslapio šone esančiame meniu. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ReturnoftheTruck2020Stakeholders

Apklausų pildymo terminas iki 2020 m. rugsėjo 25 d.

Atkreipkite dėmesį, kad apklausą galite pildyti tik vieną kartą. Galima išsaugoti neužbaigtą pildyti klausimyną ir užpildyti jį vėliau – kai tame pačiame kompiuteryje ir toje pačioje naršyklėje atsidarote nuorodą į tyrimą, būsite nukreiptas į tą patį klausimyno puslapį iš kurio išėjote, o ankstesni atsakymai bus išsaugoti. Taip pat galima atsispausdinti apklausą PDF formatu.

Plačiau
2020 rugpjūčio 28 Užsieniečiams pagamintų dokumentų ir vizų atsiėmimas – tik pagal išankstinę registraciją

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. užsieniečiams išduodamų ir keičiamų dokumentų (leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje, teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimų ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelių bei išduodamų vizų) atsiėmimo paslaugos bus teikiamos tik pagal išankstinę registraciją.  Gyva eile pagamintų minėtų dokumentų ar vizos atsiimti atvykę asmenys nebus aptarnaujami.

Atkreipiame dėmesį, kad rezervuoti išankstinio vizito dėl pagaminto dokumento ar vizos atsiėmimo laiką turite Migracijos departamento teritoriniame skyriuje, kuriame buvo priimtas prašymas dėl minėtų dokumentų išdavimo ar keitimo arba vizos išdavimo.

Išankstinė registracija vykdoma per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) adresu www.migracija.lt.

Plačiau
2020 rugpjūčio 28 Slovakija: netaikomi eismo apribojimai

Slovakijos transporto ministerija informavo, kad valstybinių švenčių dienomis, t. y. š. m. rugsėjo 1 d. (antradienis) ir rugsėjo 15 d. (antradienis) eismo apribojimai netaikomi.

Sunkiasvorėms transporto priemonėms leidžiama vykti minėtų švenčių dienomis dėl COVID-19, siekiant sumažinti vairuotojų koncentraciją automobilių stovėjimo aikštelėse ir užtikrinti sklandų tranzitą per Slovakijos Respublikos teritoriją.

 

Plačiau
2020 rugpjūčio 25 „Linavos“ prezidentas perrinktas LPK viceprezidentu

Rugpjūčio 25 d. vykusiame Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumo posėdyje ketverių metų kadencijai patvirtinta nauja organizacijos valdyba. „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas dar kartą išrinktas LPK viceprezidentu  ir tęs savo pradėtus darbus.

Taip pat atnaujinti LPK veiklos komitetai, jiems vadovaus 11 viceprezidentų, kuriuos pasiūlė konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Kiekvienas iš viceprezidentų yra atsakingas ir už tam tikrą veiklos komitetą. Romas Austinskas vadovaus Transporto, infrastruktūros ir logistikos komitetui.

LPK nuotrauka

Plačiau
KLAUSK