LT EN RU
Naujienos
2020 vasario 20 Panevėžio regiono susirinkimas neįvyko – nesusirinko kvorumas

Vasario 20 d. Panevėžio regione vežėjų susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko kvorumas.

Pagal asociacijos įstatus ir regiono vežėjų skaičių, kvorumas yra 28 vežėjai, vasario 20 d. į susirinkimą atvyko 9 vežėjai.

Šiame regione bus organizuojamas pakartotinis susirinkimas.

Plačiau
2020 vasario 19 “Linava” turi pirmą naujos kadencijos prezidiumo narį

Vasario 19 d. vykusiame Šiaulių regiono vežėjų susirinkime balsų dauguma į prezidiumo narius buvo išrinktas Donatas Damašas, atstovaujantis UAB „Vigidas transport“.

Šiaulių regiono vežėjų susirinkime 38 iš 44 vežėjų balsavo už tai, kad nauju prezidiumo nariu taptų D. Damašas. 1 vežėjas balsavo prieš, 5 vežėjai balsavime nedalyvavo. Šiaulių regione iš viso yra 65 „Linavos“ nariai.

Šiaulių regiono susirinkime į Revizijos komisijos narius iškeltas Jonas Urbonas (UAB „Juslina“).

Rinkiminiai „Linavos“ regionų susirinkimai organizuojami baigiantis dabartinių prezidiumo narių dvejų metų kadencijai. Nauji prezidiumo nariai darbą pradės tuomet, kai bus išrinktas paskutinis prezidiumo narys. Pavasarį vyksiančiame rinkiminiame kongrese „Linavos“ nariai iš regioniniuose susirinkimuose iškeltų kandidatų išrinks naują Revizijos komisiją.

Šie prezidiumo nario rinkimai įvyko pagal naują tvarką, patvirtintą prezidiumo. Ši tvarka tobulinama siekiant didesnio skaidrumo „Linavos“ vadovybėje. Prezidiumas taip pat patvirtino Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisijos nuostatus bei patvirtino pačios komisijos sudėtį. Komisijai pavesta patikrinti, ar iškelti kandidatai pateikė reikalingus dokumentus, liudijančius, jog šie atitinka keliamus reikalavimus. Naujai išrinktas prezidiumo narys komisijai pateikė visus reikalingus dokumentus.

Plačiau
2020 vasario 18 „Linavos“ regionuose baigėsi kandidatų kėlimas į prezidiumo narius

Baigėsi laikas, kai buvo galima iškelti kandidatūrą į prezidiumo narius ir pateikti reikalingus dokumentus.

Pagal Regioninių susirinkimo šaukimo ir darbo tvarkos 58 punktą, asociacijos nariai gali pasiūlyti kandidatą į prezidiumo narius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo regioninio susirinkimo dienos. Keleivinio regiono susirinkimas vyks vasario 28 dieną, todėl kandidatų į prezidiumo narius kėlimas baigėsi.

„Linavos“ Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisija jau patvirtino, kad kandidatams į prezidiumą keliamus reikalavimus atitinka Kauno regiono vežėjas, UAB „Barsukas“ atstovas Stasys Bartkus, Kauno regiono vežėjas „ALTA transportas“ atstovas Raimondas Vėlavičius, Alytaus regiono vežėjas, UAB „Aiginta“ atstovas Valius Smaidžiūnas, Alytaus regiono vežėjas UAB „MP Trans“ atstovas Justinas Anskaitis, Alytaus regiono vežėjas L.Muzikevičiaus indvidualios įmonės atstovas Lorentijus Muzikevičius, Panevėžio regiono vežėjas, UAB „Aritra“ atstovas Aras Anciukevičius bei Keleivininkų regiono vežėjas, UAB „Busturas“ atstovas Vaidas Seirackas.

Komisija toliau nagrinės gautas anketas ir artimiausiu metu paskelbs kandidatus, kurie atitinka keliamus reikalavimus.

Vasario 11 d. jau buvo patvirtinti du kandidatai į prezidiumo narius. Jais tapo Klaipėdos regiono vežėjas Gintautas Šiaškus, bendrovės „Klaipėdos transekspedicija“ direktorius bei Šiaulių regiono vežėjas Donatas Damašas, bendrovės „Vigidas transport“ direktorius.

Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisija buvo sukurta „Linavos“ prezidiumo sprendimu, taip pat buvo patvirtinti komisijos nuostatai, nes sausio 15 d. prezidiumas posėdyje patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurioje numatyti nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius bei naujos anketų formos. Su šiuo dokumentu galima susipažinti čia:

 

Plačiau
2020 vasario 18 Klaipėdoje regioninis susirinkimas neįvyko

Nesusirinkus kvorumui, Klaipėdoje neįvyko „Linavos“ regiono susirinkimas.

Pagal „Linavos“ įstatus ir dabartinį narių skaičių, kvorumui Klaipėdoje reikalinga 40 vežėjų, į susirinkimą atvyko 24. Klaipėdoje bus organizuotas pakartotinis regiono susirinkimas.

Susirinkusiems vežėjams pristatytas Klaipėdos regione iškeltas kandidatas į prezidiumo narius Gintautas Šiaškus, bendrovės „Klaipėdos transekspedicija“ direktorius. Jo kandidatūrą patvirtino „Linavos“ Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisija.

„Linavos“ regiono susirinkimai organizuojami prieš kongresą, kurio metu dvejų metų kadencijai renkamas naujas „Linavos“ prezidiumas. Dabartinių prezidiumo narių kadencija baigiasi šį pavasarį.

Plačiau
2020 vasario 18 Liberalizavus stojimą į „Linavą“ stebimi teigiami pokyčiai

Liberalizavus narystės ir kandidatavimo į narius „Linavoje“ mokesčius, stebimi pirmi tokių sprendimų rezultatai – per pastarąsias kelias savaites patenkinti kelių įmonių prašymai tapti kandidatais į „Linavos“ narius arba tikraisiais nariais.

Vasario 12 d. dieną „Linavos“ prezidiumas patenkino trijų įmonių prašymus tapti kandidatais į asociacijos narius, o sausį jau buvo patenkintas vienas kandidato prašymas tapti tikruoju „Linavos“ nariu.

Kaip žinoma, gruodžio 4 d. „Linavos“ kongresas priėmė nutarimą dėl stojamųjų įnašų stojant į asociaciją „Linava“. Tuo nutarimu buvo nustatyta, kad stojant kandidatu į asociacijos narius yra taikomas 870 eurų mokestis ir jiems nėra apribojimų tapti TIR sistemos nariu.

Kongreso sprendimu taip pat buvo sumažintas mokestis iš kandidatų stojant į tikruosius „Linavos“ narius. Šis mokestis šiuo metu siekia tik 200 eurų.

Tikimasi, kad tokie sprendimai supaprastins stojimą į nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją „Linava“ ir padidins narystės patrauklumą.

 

Plačiau
2020 vasario 14 „Linavos“ generalinio sekretoriaus Mečislavo Atroškevičiaus kreipimasis į asociacijos narius

„Linavos“ prezidiumui priėmus sprendimą dėl „Linavos“ draudimo bendrovės steigimo stabdymo, pasigirdo įvairių abejonių dėl bendrovės kūrimui skirtų lėšų panaudojimo. Todėl kreipiuosi į vežėjus, norėdamas išsklaidyti abejones ir paneigti visus sklandančius gandus.

Visų pirma, noriu apgailestauti, kad „Linavos“ vežėjams kartu su investuotojais nepavyko įgyvendinti draudimo bendrovės projekto. Steigiant draudimo bendrovę iškilo įvairių aplinkybių, kurios neprisidėjo prie sėkmės ir šiandien esame tokioje situacijoje, kai reikia pripažinti – tęsiant projektą didėtų sąnaudos, o sėkmė būtų labai abejotina.

Todėl pastarosiomis dienomis buvo pasirinktas išmintingas sprendimas padėti tašką draudimo bendrovės istorijoje. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje ir turime judėti toliau, atlikti visas būtinas procedūras, kurios užtikrins sklandų ir skaidrų lėšų grąžinimą vežėjams.

Noriu pabrėžti, „Linavos“ prezidiumas vasario 12 d. posėdyje pagal susiklosčiusias aplinkybes priėmė visus sprendimus, kad būtų sukurta reikalinga teisinė bazė lėšų grąžinimui. Todėl dabar jau turime sukurtą teisinę aplinką būtiniems darbams atlikti.

Taip pat prezidiumo posėdyje buvo paskirta nauja draudimo bendrovės valdyba. Į ją paskirti Zenonas Buivydas, Andrius Dubinas ir aš, Mečislavas Atroškevičius. Valdyba mane išrinko pirmininku, todėl „Linava“ turės galimybę tiksliai žinoti situaciją ir ją kontroliuoti. Šiuo metu vyksta reikalingos teisinės procedūros, tikimės artimiausiu metu pervesti lėšas iš draudimo bendrovės į „Linavos“ sąskaitas.

Kaip žinoma, prezidiumas jau yra patvirtinęs AON įmokų grąžinimo tvarką. Prezidiume taip pat buvo patvirtintas asociacijos „Linava“ narių, kurie nuo 1996 – 2000 metais mokėjo draudimo įmokas už TIR knygeles, sąrašas. Kilus klausimų dėl narystės perdavimo ir kitų klausimų, sąrašą pavesta patikslinti ir tai jau padaryta praėjusiame prezidiumo posėdyje.

Atlikti visas reikalingas procedūras pinigų grąžinimui – ne vienas dienos darbas, teks nuosekliai atlikti visas privalomas buhalterines procedūras, tačiau visi vežėjų pinigai bus grąžinti.

„Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius

Plačiau
2020 vasario 13 „Linava“ stabdo draudimo bendrovės steigimą

Vasario 12 d. vykusiame „Linavos“ prezidiumo posėdyje po ilgų diskusijų priimti sprendimai dėl draudimo bendrovės steigimo stabdymo.

Atsisakyti draudimo bendrovės steigimo buvo nuspręsta įvertinus susiklosčiusią situaciją. Steigimo proceso metu susiklostė įvairios aplinkybės, kurios trukdė sklandžiai įsilieti į Lietuvos draudimo rinką naujam dalyviui. Kita vertus, laikui bėgant investuotojai prarado didelį susidomėjimą, nes dėl Lietuvos valdžios sprendimų vežėjams veikla Lietuvoje darosi vis mažiau patraukli. Nuo šių metų pradžios įvestos mokestinės naujovės gerokai pablogino vežėjų situaciją, o Europos Sąjungoje svarstomas Mobilumo paketas dar labiau apsunkins periferinių valstybių (tokių kaip Lietuva, Bulgarija ir kt.) situaciją. Nemažai transporto bendrovių planuoja pasitraukimą į kitas šalis, todėl draudimo bendrovės steigimas Lietuvoje neteko aktualumo. Kaimyninėse šalyse draudimo kaštai yra gerokai mažesni, neretai tai būna viena iš priežasčių registruoti verslą kitose šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją UAB „Linavos rizikų valdymas“ vadovas Saulius Peleckas įpareigotas atsiimti prašymą išduoti draudimo licenciją bei pateikti „Linavai“ organizacinio fondo ir banko sąskaitos likučių ataskaitą.

Prezidiumo posėdyje taip pat aptartos ir numatytos kitos reikalingos procedūros, kurios turės būti atliktos tam, kad steigimo procesas būtų nutrauktas. Buvo priimtas sprendimas atšaukti iš „Linavos rizikų valdymas“ valdybos Saulių Pelecką, Darių Kamuntavičių ir Marjan Svirko. Vietoje šių asmenų į valdybą paskirti Mečislavas Atroškevičius, Zenonas Buivydas ir Andrius Dubinas. Jiems pavesta atidžiai stebėti draudimo bendrovės uždarymo procedūras bei užtikrinti lėšų grąžinimą bendrovės steigėjams.

Diskusijose buvo konstatuota, jog vien dėl vykusių procesų pastaruosius pora metų vežėjams rinkoje buvo susiklosčiusios palankesnės sąlygos, nei iki tol. Draudimo bendrovės, žinodamos apie „Linavos“ ketinimus, vežėjams žymiai sumažino draudimo kainas, nes konkurencija šioje rinkoje yra labai didelė.

Be draudimo bendrovės klausimų „Linavos“ prezidiumas taip pat priėmė kai kuriuos sprendimus, reikalingus asociacijos veiklai organizuoti. Buvo aptartas klausimas dėl leidimų vežėjams. Pastaruoju metu girdima nusiskundimų dėl leidimų išdavimo ir naudojimo tvarkos spragų, kurios neleidžia Lietuvos vežėjams efektyviai išnaudoti gautus kitų šalių leidimus, taip pat sudaro nevienodas konkurencijos sąlygas su kitų šalių vežėjais. Prezidiumo posėdyje buvo nutarta šiuos klausimus detaliai aptarti Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA) vyksiančiame posėdyje, kuriame dalyvaus nemažai „Linavos“ atstovų.

Plačiau
2020 vasario 11 „Linavos“ regionuose keliami kandidatai į prezidiumo narius

Vasario 11 d. jau buvo patvirtinti du kandidatai į prezidiumo narius. Tai kandidatai Klaipėdos ir Šiaulių regionuose.

„Linavos“ Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisija patvirtino, kad kandidatams į prezidiumą keliamus reikalavimus atitinka Klaipėdos regiono vežėjas Gintautas Šiaškus, bendrovės „Klaipėdos transekspedicija“ direktorius bei Šiaulių regiono vežėjas Donatas Damašas, bendrovės „Vigidas transport“ direktorius.

Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisija savo darbą tęsia toliau, yra tikrinamos kitų dokumentus pateikusių kandidatų atitikimas keliamiems reikalavimams. Iš viso komisijai yra pateikti 7 kandidatų dokumentai, jie atstovauja visus „Linavos“ regionus, laukiama ir kitų kandidatų paraiškų. Regionų kandidatų patikrinimo aktai bus paskelbti „Linavos“ interneto puslapyje ir atitinkamo regioninio susirinkimo metu.

Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisija buvo sukurta „Linavos“ prezidiumo sprendimu, taip pat buvo patvirtinti komisijos nuostatai, nes sausio 15 d. prezidiumas posėdyje patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurioje numatyti nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius bei naujos anketų formos. Su šiuo dokumentu galima susipažinti čia:

Kandidatų kėlimo į prezidiumo narius procesas dar tęsiasi. Kandidatų kėlimo laikas baigiasi likus 10 dienų iki regioninio susirinkimo datos, tad kiekviename regione ta data yra skirtinga.

Informaciją apie kandidatams į Prezidiumo ar Revizijos komisijos narius reikalingus dokumentus galima rasti čia: http://www.linava.lt/apie-asociacija/reglamentai-ir-tvarkos/

 

Plačiau
2020 vasario 06 Priimtas ilgai lauktas sprendimas dėl eTIR projekto įgyvendinimo

Vasario 5 d. Jungtinių Tautų Ekonominės Komisijos Europai (JT EKE) TIR Administracinio komiteto (AC.2) 72-oje sesijoje buvo oficialiai patvirtintas TIR konvencijos 11 priedas „eTIR procedūra“. Tai labai svarbus ir ilgai lauktas sprendimas žengiant eTIR projekto įgyvendinimo keliu.

Plačiau
2020 vasario 04 Ženevoje – apie TIR kompiuterizavimą

„Linavos“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys dalyvauja Jungtinių Tautų (JT) EEK Kelių transporto komiteto Darbo grupės muitinės klausimams, susijusiems su transportu (WP.30) 154 sesijoje ir TIR administracinio komiteto (AC.2) 72 sesijoj, kuriose svarstomi TIR konvencijos pakeitimų ir įgyvendinimo klausimai.

Numatoma svarstyti keletą svarbių klausimų. Vienas iš jų – TIR konvencijos kompiuterizavimas,  TIR procedūros kompiuterizavimą skatinimas, e-TIR pilotinių projektų įgyvendinimas. Taip pat numatoma svarstyti pasiūlymą dėl TIR konvencijos 18 straipsnio pakeitimo, nustatant, kad  išvykimo ir paskirties muitinių kartu paėmus negali būti daugiau kaip aštuonios (dabar negali būti daugiau kaip keturios). Darbotvarkėje taip pat numatytas klausimas dėl TIR konvencijos taikymo Baltarusijos Respublikoje, klausimai dėl TIR EPD apmokestinimo Baltarusijoje.

Sesijų metu taip pat bus svarstomas TIR knygelių išdavimo apimčių mažėjimas, TIR knygelių kaina, TIR vykdomosios tarybos sprendimų ir pasiūlymų įgyvendinimas, Europos ekonominės komisijos ir IRU susitarimas dėl TIR knygelių platinimo 2020–2022 metais, Jungtinių Tautų ITDB duomenų bazės veikimo principai.

WP.30 ir AC.2 sesijose Lietuvos muitinę atstovauja  Muitinės departamento  Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Kavaliauskas.

Kaip žinoma, iš viso yra 76 TIR konvencijos susitariančiosios šalys ir TIR operacijos. TIR operacijos gali būti atliekamos ir įforminamos 62 šalyse.

Plačiau
2020 vasario 03 Atnaujinta informacija: susitarta dėl Mobilumo paketo

Derybos tarp Europos Sąjungos institucijų (trilogas) dėl Mobilumo paketo pasibaigė 2019 m. gruodžio 12 d. – priimti sprendimai, nepalankūs Lietuvos vežėjams.

Pateikiame keletą svarbiausių akcentų, dėl kurių buvo susitarta

1. Vilkiko grąžinimas:

 • Kartą per 8 savaites grąžinimas į vieną iš veiklos centrų įmonės įsisteigimo šalyje. Veiklos centras – įmonės veiklos vieta įsisteigimo šalyje su  atitinkama technine įranga ir infrastruktūra, įskaitant parkavimo vietas. Argumentacija: a) reguliarus vilkiko grąžinimas reikalinga priemonė kovojant su pašto dėžutėmis, sisteminiu kabotažu ir klajojančiais vairuotojais b) užtikrinti tinkamą transporto priemonių techninę priežiūrą.

2. Antros kartos išmaniųjų tachografų (smart) pakeitimas:

 • Nuo 2024 m. visuose vilkikuose, kuriuose įrengti analoginiai ir skaitmeniniai tachografai.
 • Nuo 2025 m. vilkikuose su pirmos karto išmaniaisiais (smart) tachografais
 • Nuo 2026 m. antro kartos išmanieji (smart) tachografai privalomi ir lengvose komercinėse TP (nuo 2,5 t iki 3,5 t), kadangi joms bus taikomas darbo ir poilsio reglamentas 561/2006

3. Kabotažas:

 • Kaip ir dabartinis rėžimas: 3 operacijos per 7 dienas
 • Atvėsimo laikotarpis 4 dienos.
 • Kabotažo taisyklės taikomos kombinuotam transportui, kai kombinuoto transporto atkarpa vykdoma toje pačioje ES šalyje narėje. Tačiau priimančioji šalis kombinuoto transporto  atveju gali numatyti ilgesnį laikotarpį nei 7 dienos ir trumpesnį nei 4 dienų atvėsimo laikotarpį.

4. Darbo ir poilsio taisyklės:

 • 45 val. ir ilgesnio poilsio negalima atlikti kabinoje;
 • Vairuotojas kartą per 4 savaites atlieka reguliarų kassavaitinį poilsį grįžęs į įmonės veiklos centrą įsisteigimo šalyje, į vairuotojo gyvenamąja vietą arba kitą vairuotojo pasirinktą vietą.
 • Per 4 savaites galima atlikti  2 sutrumpintus kassavaitinius poilsius, jeigu:

-       Iš eilės einantys 2 sutrumpinti kassavaitiniai poilsiai atliekami ne įsisteigimo šalyje

-       Kompensacija už 2 iš eilės atliktus sutrumpintus poilsius pridedama prie sekančio reguliaraus kassavaitinio poilsio

-       Vairuotojas kartą per 3 savaites grįžta į vieną iš darbdavio veiklos centrų arba į savo gyvenamąją  vietą.

Šie sprendimai įsigalios atlikus reikalingas procedūras. Preliminarus likusių (nuo 2020 m. vasario mėn.) procedūrų tvarkaraštis:

 

                       ES „Mobilumo paketo“ teisėkūros procedūrų planuojamas tvarkaraštis

 

Procedūra

Preliminarus tvarkaraštis

Teksto vertimas ir teisinis-lingvistinis patvirtinimas 2020 m. vasario mėn.
ES Tarybos 1-mo skaitymo pozicijos priėmimas 2020 m. vasario mėn. pabaiga / kovo mėn. pradžia
ES Tarybos 1-mo skaitymo pozicijos pristatymas EP (Europos Parlamento) plenariniame posėdyje ir persiuntimas TRAN (EP Transporto ir turizmo komitetui) 2020 m. kovo mėn. (tikslinama). Po pristatymo pradedamas 3 mėn. terminas EP 2-am skaitymui (su galimybe pratęsti 1 mėn.)
TRAN rekomendacijų projekto svarstymo pradžia + termino pataisoms pradžia (ribotas pataisų leistinumas) 2020 m. kovo 16 / 17 d. (tikslinama)
TRAN balsavimas dėl rekomendacijų projekto 2020 m. balandžio 21 d. (tikslinama)
EP plenarinis balsavimas (2-as skaitymas) 2020 m. gegužės mėn. (tikslinama)
Pasirašymas Tikslinama
Paskelbimo data ES Oficialiajame Leidinyje Tikslinama
Įsigaliojimo data Tikslinama

 

Daugumai priimamų ES „Mobilumo paketo“ nuostatų numatytas 18 mėn. įgyvendinimo terminas:

                   Tam tikrų aktualių ES „Mobilumo paketo“ nuostatų planuojamas įsigaliojimas

(pagal 2019 m. gruodžio 16 d. kompromisinio pasiūlymo situaciją)

Nuostata

Teisės aktas ir nuostatų taikymo pradžia

Įpareigojimas vežėjui organizuoti transporto priemonių parko darbą taip, kad jos galėtų grįžti į vežėjo valdymo centrą įsisteigimo valstybėje narėje mažiausiai 8 sav. laikotarpyje po išvykimo Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.) + 18 mėn.
Kabotažo taisyklių patikslinimas – 4 d. „atvėsimo“ laikotarpis po kabotažo operacijų Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.) + 18 mėn.
Išimties dėl licencijavimo krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė neviršija 3,5 tonų, pakeitimas nustatant išimtį krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė neviršija 2,5 tonų Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo  (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.) + 21 mėn.
Atnaujintos komandiravimo nuostatos kelių transportui Nuo atitinkamos Direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo valstybių narių nacionalinėje teisėje – ne vėliau kaip iki atitinkamos Direktyvos įsigaliojimo (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 1 d.) + 18 mėn.
Patikslintas draudimas atlikti reguliarų kassavaitinio poilsio laikotarpį arba bet kokį kassavaitinio poilsio laikotarpį ilgesnį nei 45 val. kaip kompensacija už prieš tai sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį transporto priemonėje Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo  (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.)
Įpareigojimas darbdaviui padengti bet kokias apgyvendinimo išlaidas vairuotojui atliekant poilsį ne transporto priemonėje Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo  (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.)
Įpareigojimas darbdaviui organizuoti darbą taip, kad vairuotojas galėtų grįžti kas 4 savaitės iki atitinkamo kassavaitinio poilsio pradžios į vežėjo valdymo centrą įsisteigimo valstybėje narėje arba į vairuotojo gyvenamąją vietą Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo  (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.)
Patikrinimų keliuose sugriežtinimas iki einamosios + 56 dienų (duomenų pateikimas patikrinimus atliekantiems pareigūnams) Nuo 2024 m. gruodžio 31 d.

 

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis sako, jog toks sprendimas reiškia, kad Lietuvos transporto sektorius patirs didžiulius praradimus, kurie labiausiai paveiks smulkias įmones. Prognozuojama, kad be darbo liks beveik 35 tūkst. sektoriuje dirbančių asmenų.

Priėmus Mobilumo paketą ir sektoriaus MMA komandiruojamiems darbuotojams didinimą didės krovinių vežimo automobiliais sektoriaus koncentracija, vadinasi mažės konkurencijos lygis.

Dėl įmonių bankrotų tapusiems bedarbiais transporto sektoriaus darbuotojams bedarbių išmokoms iš valstybės pareikalaus apie 111 mln. eurų vienkartinių išlaidų, prognozuojama, kad bus prarasta 102 mln. eurų valstybės biudžeto pajamų, iš kurių dėl negautų Sodros įmokų – 65 mln. eurų ir negauto GPM – 37 mln. eurų.

„Tikėtina, kad šalies ekonomikai, krovinių vežimo automobiliais sektoriaus patiriami iššūkiai galėtų lemti mažiausiai 1,6 proc. BVP praradimus“, – situaciją vertina T. Garuolis.

 

Plačiau
2020 vasario 03 Revizijos komisija pateikė paraišką dėl neeilinio kongreso

„Linavos“ Revizijos komisija, pasinaudodama įstatuose numatyta teise, nusprendė sušaukti neeilinį asociacijos kongresą. Tokia paraiška buvo pateikta asociacijos prezidentui, prezidiumui ir generaliniam sekretoriui.

Revizijos komisija rašte nurodo, kad neeilinis kongresas kviečiamas tam, jog būtų atšaukta įstatams prieštaraujanti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarka. Darbotvarkėje siūloma įtraukti du klausimus – minėtos sausio 15 d. prezidiumo priimtos tvarkos atšaukimą bei įstatų pakeitimą.

Revizijos komisijos pateiktųs dokumentus galima rasti čia:  http://www.linava.lt/naujienos/revizijos-komisijos-ataskaitos/

 

Plačiau
2020 vasario 03 Seime – darbo grupė transporto ir turizmo klausimams

„Linavos“ atstovai dirbs Seimo darbo grupėje, skirtoje spręsti aktualiausius, neatidėliotinus tarpinstitucinius transporto (susisiekimo) ir turizmo klausimus, teikti dėl jų pasiūlymus, juos koordinuoti ir atlikti priimtų sprendimų priežiūrą.

Seimo valdybos sudarytoje darbo grupėje „Linavą“ atstovaus prezidentas Romas Austinskas, generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius ir sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis. Į darbo grupę taip pat paskirti Seimo nariai, Ekonomikos ir inovacijų bei Susisiekimo ministerijų bei profsąjungų atstovai. Darbo grupėje iš viso dirbs 18 narių, jiems vadovaus Seimo narys Antanas Baura.

Plačiau
2020 sausio 31 Revizijos komisija pateikė išvadas dėl naujos regioninių susirinkimų organizavimo tvarkos

“Linavos” Revizijos komisija pateikė asociacijos nariams, Kongresui, regioniniams narių susirinkimams, Prezidiumo nariams ir generaliniam sekretoriui adresuotas išvadas ir rekomendacijas dėl 2020 sausio 15 d. prezidiumo nutarimu patvirtinto dokumento „Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarka“.

Revizijos komisijos išvadose teigiama, kad tvarka neteisėtai suvaržo asociacijos narių teises bei laisves, numatytas asociacijos Įstatuose ir Asociacijų įstatyme. Anot Revizijos komisijos išvados, kolegialių organų skyrimo tvarką turi teisę nustatyti tik asociacijos kongresas asociacijos Įstatuose.

Revizijos komisija prie savo išvadų pridėjo vienos advokatų kontoros parengtą komentarą dėl regioninių susirinkimų šaukimo tvarkos.

Abu Revizijos komisijos pateiktus dokumentus galima rasti čia:

 

Plačiau
2020 sausio 31 Paskirta Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisija

Sausio 29 d. vykusiame prezidiumo posėdyje buvo patvirtinti Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisijos veiklos nuostatai bei patvirtinta komisijos sudėtis.

Komisijos nuostatai buvo parengti po to, kai sausio 15 d. prezidiumas posėdyje patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurioje numatyti nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius bei naujos anketų formos. Su šiuo dokumentu galima susipažinti čia:

Komisijos veiklos nuostatus ir su tuo susijusius klausimus prezidiumo posėdyje pristatinėdamas „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas sakė, kad nauja tvarka buvo parengta siekiant skaidrumo asociacijos veikloje ir geresnės tiek prezidiumo, tiek visos asociacijos reputacijos, todėl nuo šiol prezidiumo nariams bus keliami griežtesni reikalavimai.

Prezidiumo nariai pasidalijo įžvalgomis, kad pastaruoju metu verslo bendruomenė geram vardui skiria vis daugiau ir daugiau dėmesio. Tas buvo akivaizdu steigiant „Linavos“ draudimo bendrovę, kai Lietuvos bankas atidžiai vertino „Linavos“ prezidiumo narių reputaciją ir turėjo nemažai klausimų prezidiumo nariams.

Prezidiumo posėdyje buvo nutarta, kad Kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisija sudaroma iš trijų  „Linavos“ sekretoriato darbuotojų – Andriaus Dubino, Zenono Buivydo ir Valdo Kazlausko. Komisijos pirmininku prezidiumas paskyrė Andrių Dubiną.

Sausio 15d. prezidiumui patvirtinus AON įmokų grąžinimo tvarką, sausio 29 d. prezidiume buvo patvirtintas asociacijos „Linava“ narių, kurie nuo 1996 – 2000 metais mokėjo draudimo įmokas už TIR knygeles, sąrašas. Kilus klausimų dėl narystės perdavimo ir kitų klausimų, sąrašą pavesta patikslinti.

Taip pat buvo nutarta teikti valstybės apdovanojimui Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentą Robertą Dargį. Pagal reglamentą į Prezidentą dėl valstybės apdovanojimų gali kreiptis Seimo pirmininkas ir vicepirmininkai, Ministras pirmininkas bei Vyriausybės nariai. LPK ruošiasi teikti Ekonomikos ir inovacijų  ministerijai R.Dargio kandidatūrą ir dėl to buvo klausiama konfederacijos narių nuomonės.

Prezidiumas taip pat nutarė, kad prezidiumo posėdžiai bus organizuojami vasario 12, kovo 4 ir balandžio 1 dienomis.

 

Plačiau
2020 sausio 30 Važiuojantiems per Baltarusiją patobulinta TIR-EPD išankstinių deklaracijų apmokėjimo tvarka

IRU informavo, jog patobulino TIR-EPD išankstinių deklaracijų apmokėjimo tvarką vežantiems prekes Baltarusijoje. Šiuo metu Baltarusija yra vienintelė šalis, kurioje ši paslauga vežantiems prekes su TIR knygele yra mokama.

Primename, kad išankstinė informacija apie krovinius Baltarusijai yra teikiama sumokėjus užmokestį. IRU yra sukūrusi galimybę įsigyti elektroninius paslaugų žetonus, kuriais galima atsiskaityti už galimybę teikti išankstinę TIR -EPD deklaraciją Baltarusijoje.

Nuo 2020 m. sausio 29 d., pildant TIR -EPD išankstinę deklaraciją už paslaugas, bus galima atsiskaityti ne tik kreditinėmis kortelėmis, bet ir atliekant bankinį pavedimą. Pridedamuose dokumentuose pateikiame Jums IRU parengtą išsamią elektroninių 5, 10 ir 20 transakcijų vertės žetonų dėl išankstinės deklaracijos perdavimo įsigijimo instrukciją anglų ir rusų kalbomis.

Primename, kad pildant TIR-EPD deklaraciją už kiekvieną TIR knygelę galima susigrąžinti 2,5 Šveicarijos franko.

Jūsų atsiliepimų bei pastebėjimų dėl naujos TIR-EPD sistemos veikimo laukiame el. paštu tir@linava.lt arba telefonais 8 -5 2740274; 85 2740280.

Plačiau
2020 sausio 29 Keleivių vežėjai aptarė svarbiausius klausimus

Sausio 28 d. vyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto Tarybos išplėstinis posėdis, kuriame buvo aptarti Susisiekimo ministerijos paruošti teisės aktų projektai.

Aptariant Susisiekimo ministerijos siūlomus Autobusų stočių veiklos nuostatus buvo išsakyta kritiška nuostata dėl autobusų stočių kategorijų panaikinimo. Vežėjai išsakė nuomonę, jog visoms autobusų stotims negali būti keliami vienodi reikalavimai, nes jos yra skirtingose geografinėse padėtyse, skiriasi stočių dydžiai, keleivių srautai, autobusų maršrutų skaičius. Šiuo metu nuo stoties kategorijos priklauso privalomos tarnybos, darbuotojų skaičius ir kt. Panaikinus kategorijas ir visoms stotims įvedus vienodus reikalavimus, mažosios autobusų stotys jų negalės įvykdyti, todėl bus priverstos užsidaryti, todėl nukentės gyventojai, o taip pat ir keleivių vežėjai.

Diskusijų sukėlė ir ministerijos siūlomos taisyklės dėl leidimų vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais. Vežėjai pastebėjo, kad ministerija taisyklėse nenumatė savivaldybėms galimybės sudaryti vidaus sandorius su keleivių vežėjais, nors Seimas yra priėmęs įstatymus, kurie numato tokią galimybę.

Keleivių vežėjai taip pat išsakė daug pastabų dėl keleivių ir bagažo vežimo taisyklių. Vežėjai mano, jog taisyklėse numatyti atgyvenę reikalavimai, neatsižvelgiant į nuolat tobulėjančias paslaugas bei besikeičiančią situaciją rinkoje. Taip pat buvo išsakyta nemažai pastabų dėl leidimų išdavimo tvarkos tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais.

Išplėstiniame Tarybos posėdyje keleivių vežėjai taip pat buvo informuoti apie šių metų vasario 28 d. vyksiantį „Linavos“ keleivinio transporto narių susirinkimą, kuriame keleivių vežėjai turės išrinkti savo atstovą į asociacijos prezidiumą. Vežėjai buvo informuoti apie tai, kad Asociacijos prezidiumas 2020 m. sausio 15 d. nutarimu patvirtino naują regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, kurioje numatyti nauji reikalavimai asmenims, norintiems kandidatuoti į prezidento pareigas, prezidiumo ir revizijos komisijos narius bei naujos anketų formos. Su šiuo teisės aktu galima susipažinti čia: 

Daugiau informacijos apie organizuojamą vasario 28 d. posėdį galima rasti čia:  

 

Plačiau
2020 sausio 28 Ukrainoje keičiasi registracijos ir dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka

Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje informuoja, kad keičiasi registracijos ir dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka.

Nuo 2020 m. sausio 27 d. visi užsieniečiai, išskyrus vykstančius dirbti į Migracijos departamento Patvirtintų įmonių sąraše esančias įmones, registruotis dėl dokumentų pateikimo nacionalinei vizai “D” gauti gali tik Vizų išdavimo centruose pagal išankstinę registraciją el. paštu: Lithuania_Ukraine@vfsglobal.com . Informaciją apie registracijos tvarką rasite Vizų išdavimo centruose.

Nuo 2020 m. vasario 10 d. užsieniečiai, kurie vyksta į Lietuvos Respubliką ir kurių tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje, dokumentus dėl vienkartinės ar daugkartinės nacionalinės vizos “D” išdavimo teikia tik Vizų išdavimo centruose.

Kilus klausimų dėl registracijos Vizų centrų registracijos sistemoje, maloniai prašome kreiptis į Vizų centrus – Vizų centrų informacija. Informacija apie registracijos tvarką ir dokumentų pateikimą teikiama tel. nr. (+38) 044 5949657, (+38) 050 4193014 arba el. paštu info@lithuaniavac-ua.com

Plačiau
2020 sausio 28 MIGRIS vartotojai galės koreguoti per MIGRIS jau pateiktus prašymus

Migracijos departamentas praneša pagerinęs Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS) ir ji tapo funkcionalesnė, patogesnė vartotojams.

Migracijos departamentas, įvertinęs teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, klientų poreikius bei MIGRIS galimybes,  sukūrė papildomų paslaugų vartotojui, ir minėta sistema tapo funkcionalesnė – nuo šiol MIGRIS vartotojai galės koreguoti per MIGRIS jau pateiktus prašymus.

Įdiegus papildomas funkcijas, klientai savo MIGRIS paskyroje prie pasirinkto prašymo spustelėję mygtuką „Redaguoti“ galės koreguoti atskirus pateikto prašymo duomenis, tačiau ne vėliau kaip likus 24 val. iki numatyto vizito. Migracijos departamentas atkreipia dėmesį, kad klientų korekcijos bus ribotos, – jie negalės keisti:

 • anksčiau nurodyto prašymo teikusio asmens;
 • prašymo nagrinėjimo tvarkos iš bendros į skubią ir atvirkščiai;
 • asmens duomenų;
 • kontaktinių duomenų;
 • duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą ar jos mokėjimo būdo;
 • prašymo teikimo metu pridėto kelionės dokumento.

Be jau minėtų korekcijų klientai galės keisti vizito į migracijos padalinį laiką, datą ir padalinį.

Migracijos departamentas primena, kad MIGRIS yra skirta teikti elektronines paslaugas gyventi ir dirbti ar kitais pagrindais į Lietuvos Respubliką atvykstantiems užsieniečiams bei Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims ir pasiekiama adresu www.migracija.lt.

Paspaudę nuorodą galite peržiūrėti video instrukciją dėl pateikto prašymo redagavimo: https://www.youtube.com/watch?v=xqB9_Gy6UzE

Plačiau
2020 sausio 28 Naujų vilkikų pardavimai pernai susitraukė daugiau kaip dešimtadaliu

Pirmąkart registruotų naujų vilkikų skaičius pagal N3 klasę 2019 metais, palyginti su 2018 metais, susitraukė 12 proc.

Minėtoje klasėje pirmą kartą registruotų sunkiasvorių transporto priemonių skaičius lyginant su praėjusiais metais sumažėjo nuo 8060 iki 7058.

Didžiausias nuosmukis įvyko metų pabaigoje – per antrąjį pusmetį registruotų naujų vilkikų skaičius susitraukė 39 proc.

Rinkos dalyvių teigimu, toks smarkus naujų vilkikų pardavimų nuosmukis metų pabaigoje šalyje fiksuojamas pirmąkart.

Naujų registruotų vilkikų skaičiaus mažėjimas siejamas su mokestinės naštos padidinimu verslui, užsiimančiam tarptautinių krovinių pervežimais kelių maršrutais.

„Laisvoje rinkoje verslas ieško palankesnių sąlygų, todėl nenuostabu, kad transporto sektorius Lietuvoje pamažu traukiasi. Panaši situacija greičiausiai išliks visus šiuos metus“, – sako „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius.

Pernai spalį Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo nuo 2020 metų sausio 1 dienos nuo 1,3 iki 1,65 padidino koeficientą, taikomą apskaičiuojant minimalų darbo užmokesčio dydį, kurį mokant darbuotojui gali būti mokama didesnė nei 50 proc. darbo užmokesčio dydžio neapmokestinamųjų dienpinigių suma. Tuo pačiu nuo šių metų padidėjo ir pati minimali mėnesinė alga.

Prognozuojama, kad šiais metais Lietuvoje naujų vilkikų pardavimų rinka gali susitraukti maždaug trečdaliu.

Lietuvos transporto saugos administracijos duomenimis, 2018 metų gruodžio 31 dieną licencijuotų vežėjų tarptautiniais kelių maršrutais buvo per 4,8 tūkst., kurie naudojo daugiau kaip 47 tūkst. vilkikų tarptautiniams kroviniams vežti.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre pirmą kartą (naujų) įregistruotų N3* transporto priemonių skaičius

2019 m. mėn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso
Kiekis 658 847 763 853 965 771 383 362 577 496 281 102 7058

 

2018 m. mėn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso
Kiekis 641 702 913 753 749 676 757 586 799 871 452 161 8060

*N3 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 12 t (sunkusis krovininis automobilis). Vilkiko bendrąja mase vadinama paties vilkiko techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ir balniniam sujungimui tenkanti pakrautos puspriekabės masės dalis.

 

Plačiau
KLAUSK