LT EN RU
Naujienos
2019 spalio 17 Vežėjai apie biudžeto sudarymo principus: politinė valia ima viršų prieš ekonominius argumentus

Automobilio taršos mokestis, nekilnojamo turto mokesčiai ir kitos iniciatyvos šalies biudžeto planavime užgožia vieną svarbiausių planuojamo biudžetų dedamųjų: komandiruojamų darbuotojų darbo užmokesčio koeficiento didinimą nuo 1,3 iki 1,65. Kol sprendimų priėmėjai ir ekspertai diskutuoja, koks bus poveikis prieš tai minėtų siūlomų mokesčių, šalies vežėjai pradeda žvalgytis valstybių, į kurias galėtų perkelti savo veiklą.

Daugiau nei 6 proc. šalies BVP ir daugiau nei 80 tūkst. darbo vietų bei rizika, priėmus vienašališkus sprendimus, šiuos skaičius eliminuoti iš šalies ekonomikos jau kitais metais,- taip vakar Vyriausybės posėdyje priimtą siūlymą didinti komandiruojamų darbuotojų darbo užmokesčio koeficientą iki 1,65 vertina Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

„Visas šalies transporto sektorius varomas į kampą vienašališkai priimamų sprendimų. Vos išgirdome finansų ministerijos siūlymą didinti koeficientą iki 1,5, kreipėmės į premjerą ir Seimo narius, norėdami diskutuoti, ar didinama finansinė našta nepakenks Lietuvoje registruotiems vežėjams. Vietoje diskusijos sulaukėme dar radikalesnių finansinių įpareigojimų – koeficientą nutarta didinti iki 1,65“ – sako „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas.

„Linavos“ atstovo teigimu, stebina ne tik Vyriausybės nenoras diskutuoti, bet ir tai, kaip pateikiama informacija apie siūlomus pakeitimus – mokestinė našta, primetama transporto sektoriui, gudriai pateikta tarp visų siūlymų, galimai siekiant nukreipti dėmesį, nes šiuo atveju politinė valia greičiausiai ima viršų prieš ekonominį racionalumą.

R.Austinskas pažymi, kad vienos transporto priemonės efektyviam naudojimui užtikrinti tenkančios darbo sąnaudos, priėmus siūlomus pakeitimus, išaugs daugiau nei 200 eurų, o tai, skaičiuojant viso sektoriaus mastu, yra daugiau nei 2018 m. sektoriaus uždirbtas pelnas.

„Linava“ pabrėžia, kad ne vienašališki sprendimai, o dialogas lemia geriausius rezultatus ir ragina eiti socialinio dialogo keliu, kuris užtikrintų ir mokesčių surinkimą, ir sektoriaus darbuotojų socialines garantijas, ir pervežimų verslo likimą Lietuvoje.

Plačiau
2019 spalio 15 Skubomis įvedamos mokesčių reformos gresia vežėjų bankrotais

Lietuvos verslo konfederacija (LVK), Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ ir Lietuvos vežėjų asociacija perspėja, kad paskubomis priimamos mokesčių permainos ne tik neleidžia verslui pasiruošti naujoms sąlygoms, bet grasina masiniais bankrotais arba verslo iškėlimu į užsienį. Naujos su minimalia mėnesine alga (MMA) susijusios mokestinės taisyklės ypatingai skaudžiai palies vieną didžiausių mokesčių mokėtojų – vežėjų sektorių, kuris gali susitraukti perpus.

Kyla abejonių dėl pokyčių konstitucingumo

„Vyriausybė su Socialiniais partneriais yra pasirašiusi Nacionalinį susitarimą, numatantį nedidinti mokestinės naštos verslui, tačiau dabar parengė mokesčius didinančius pasiūlymus ir pastaboms pateikti davė vos 5 darbo dienas. Vien tik kalbant apie vežėjų verslą, praktikoje jos šį verslą gali sumažinti perpus – vieni bankrutuos, kiti iškels verslus į šalis, kur mokesčių sistema palankesnė verslui“, – sako LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Vežėjus itin skaudžiai palies numatoma didinti minimali mėnesio alga (MMA) ir tuo pačiu metu nuo 1,3 iki 1,5 didinamas koeficientas, kuris taikomas apskaičiuojant darbo užmokesčio ribą, nuo kurios darbuotojui gali būti mokama neapmokestinamųjų dienpinigių suma. Verslininkų skaičiavimu, šios permainos sektoriui užkraus mokestinę naštą, lygią dabar gaunamam pelnui.

„Bet kokie mokestiniai pakeitimai turėtų būti priimami tik po išsamių diskusijų su ekspertais bei socialiniais partneriais. Šiuo atveju, suinteresuotoms institucijoms skirtas 5 darbo dienų terminas įvertinti mokestinių įstatymų projektų paketą ir parengti jam pastabas yra akivaizdžiai per trumpas. Svarstant tokios svarbos mokestinių įstatymų pakeitimus būtina užtikrinti jų priėmimo, įsigaliojimo ir taikymo konstitucingumą, t. y. priimant mokesčių įstatymų pakeitimus, kiekvienu atveju turėtų būti labai aiškiai motyvuojama, kodėl jų įsigaliojimas anksčiau kaip po 6 mėnesių yra kritiškai būtinas, nes tai ne tik atsiliepia teisinio reguliavimo stabilumui, investuotojų pasitikėjimui valstybe, bet programuoja ir galimus ginčus dėl tokių pakeitimų konstitucingumo“, – tvirtina V. Sutkus.

LVK vadovas atkreipia dėmesį, jog pastabas dėl per didelės skubos keičiant teisės aktus yra išsakiusios ir kitos institucijos. Pavyzdžiui 2018 m. kovo 16 d. Valstybės kontrolės parengtoje ataskaitoje „Teisėkūros procesas“ konstatuojama, jog „Teisės aktų gausa ir įstatymų priėmimas, svarstant skubos ir ypatingos skubos tvarka, nesudaro tinkamų sąlygų išsamiai įvertinti Seimui pateiktų įstatymų projektų”.

Pelną „suvalgys“ nauji mokesčiai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ specialistai paskaičiavo, jog numatomi priimti mokestinės sistemos pakeitimai kelių transporto vežėjų sektorių praktiškai pavers nerentabiliu. „Numatomos permainos gali tapti rimta problema valstybiniu mastu, nes gali susvyruoti sektorius, kuriame „Sodra“ duomenimis yra daugiausiai darbuotojų ir kurio mokestinis įnašas į valstybės biudžetą yra labai solidus. Šie pokyčiai, specialistų skaičiavimu, vežėjams užkrauna beveik tokią pat naštą, koks yra sektoriaus pelnas, tad akivaizdu, kad nemaža dalis įmonių taps nerentabiliomis“, – sako „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius.

Šiuo metu Vyriausybė planuoja nuo 2020 metų padidinti MMA nuo 555 iki 607 eurų, o galiojantį 1,3 koeficientą, kuris taikomas apskaičiuojant darbo užmokesčio ribą, nuo kurios darbuotojui gali būti mokama neapmokestinamųjų dienpinigių suma, didinti iki 1,5.

Transporto sektoriaus specialistai skaičiuoja, kad dėl to vienai transporto priemonei tenkančios sąnaudos išaugs 288,53 euro per mėnesį. Šiuo metu Lietuvoje įregistruota apie 48 tūkst. tarptautinius pervežimus atliekančių sunkvežimių, tad per metus šiam sektoriui papildomos išlaidos sudarys apytiksliai 166 mln. eurų.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017 metais pelnas prieš apmokestinimą iš krovininio kelių transporto ir perkraustymo veiklos siekė 170,5 mln. eurų (duomenų apie 2018 m. rezultatus Lietuvos  statistikos departamentas dar nepateikė). Įvertinus šiuos skaičius, galima teigti kad didelė dalis krovininio kelių transporto sektoriaus įmonių taps nepelningomis, bus priverstos reorganizuotis, nustos generuoti pajamas ir įmokas į Lietuvos biudžetą.

„Tarptautinius pervežimus atliekančių įmonių grynasis pelningumas svyruoja apie 3 proc. Lyginant su kitomis ekonominės veiklos rūšimis, 2017 m. krovininio transporto pelningumo vidurkis buvo 40 proc. mažesnis ir pats mažiausias iš visų transporto ir saugojimo sektoriaus įmonių, nemaža dalis įmonių tiesiog neatlaikys naujos mokestinės naštos“, – tvirtina „Linava“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis.

Vežėjus piktina ir tai, kad priimant mokestinius pakeitimus, skaudžiai paliesiančius itin jautrų transporto sektorių, kuriame konkurencija itin didelė, visiškai neatsižvelgiama į bendrą rinkos situaciją. Smūgis padidintais mokesčiais smogiamas tuomet, kai svarstomas Europos Sąjungos „Mobilumo paketas“, kur priėmus Lietuvai nepalankius sprendimus transporto paslaugų eksporto kritimas gali siekti 45 proc., bus prarasta apie 30 tūkst. darbo vietų. Taip pat verslas didesnes išlaidas patirs dėl planuojamo branginti dyzelino.

„Mūsų verslo sektoriaus laukia iškart trys dideli iššūkiai – „Mobilumo paketas“, padidėjusios išlaidos darbuotojų užmokesčiui ir brangesni degalai. Tai kelia rimtą pavojų, kad Lietuvos transporto ir saugojimo sektorius ne tik susidurs su reikšmingai išaugsiančiomis veiklos sąnaudomis, bet ir didžia dalimi praras turimą potencialą, sąlygodamas Lietuvos bendrosios pridėtinės vertės, valstybės biudžeto ir eksporto praradimus, taip pat neigiamai paveiks kitus sektorius ir šalies investicinę aplinką, o Lietuvos transporto įmonės dėl nepalankių ir pablogėjusių verslo sąlygų šalies viduje būtų priverstos įsteigti dukterines įmones arba visiškai perkelti savo veiklą į Centrinės bei Vakarų Europos valstybes arba į trečiąsias šalis“, – sako Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius.

Vienas reikšmingiausių verslo sektorių

LVK ir „Linavos“ teigimu, apribota Lietuvos vežėjų veikla atsilieps šalies ekonomikai ir finansų sistemai.

Bendrasis (tiesioginis ir netiesioginis) transporto ir saugojimo sektoriaus poveikis valstybės finansams surenkamų mokesčių srityje, specialistų skaičiavimais vidutiniškai svyruoja nuo 7,92 proc. iki 16,42 proc. Bendrasis transporto ir saugojimo sektoriaus poveikis bendrajai pridėtinei vertei, įvertinus poveikį susijusiems sektoriams, gali sudaryti net iki 25 proc.

Lietuvos banko duomenimis, vien tik krovininis kelių transportas sukuria beveik trečdalį viso šalies paslaugų eksporto – 2014–2018 m. krovininio kelių transporto sukuriama dalis svyravo tarp 27–28 proc. nuo viso paslaugų eksporto ir turėjo didžiausios įtakos šalies paslaugų eksporto augimui.

Taip pat reikia pažymėti, kad krovininis kelių transportas moka daugiausiai įmokų į Valstybinį socialinio draudimo fondą „Sodra“ biudžetą. Pvz., 2019 m. gegužę „Sodra“ duomenimis, didžiausia dalis darbuotojų, kurie yra apdrausti visomis socialinio draudimo rūšimis, buvo sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai – iš viso 79,5 tūkst. Sunkvežimių vairuotojų skaičius Lietuvoje yra beveik 1/3 didesnis nei antroje vietoje esančių parduotuvių pardavėjų ir net 2-4 kartus didesnis lyginant su kitomis pirmojo dešimtuko profesijomis.

„Todėl prieš priimant sektoriui reikšmingus sprendimus turėtų būti išsamiai įvertintas galimas valstybės biudžeto pajamų sumažėjimas dėl paslaugų eksporto kritimo. Galima daryti prielaidą, kad šios naujos mokestinės iniciatyvos reikšmingai pablogins situaciją“, – reziumavo LVK vadovas V. Sutkus.

Plačiau
2019 spalio 14 „Linava“ kreipėsi į Seimo narius dėl politinės atsakomybės destabilizuojant transporto sektorių

Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pirmadienį kreipėsi į Seimo narius, prašydama  prieš priimant sprendimus dėl vairuotojų atlyginimų koeficiento kompleksiškai įvertinti, kokį poveikį visai šalies ekonomikai ir krovininio kelių transporto sektoriui gali turėti toks valstybės sprendimas.

Pastaruoju metu viešai pasigirdo iniciatyvų minimalų mėnesinį darbo užmokestį (MMA) krovininio kelių transporto tolimųjų reisų vairuotojams. Šiuo metu atlyginimo koeficientas yra 1,3, jį raginama didinti iki 1,5 ar net 1,8.

„Tenka apgailestauti, kad neatsakingas kai kurių valstybės tarnautojų ir politikų elgesys kiršina ir skaldo krovininio kelių transporto sektoriaus bendruomenę, tuo pačiu kelia potencialią grėsmę destabilizuoti sektoriaus veiklą,“ – rašoma „Linavos“ rašte, adresuotame Seimo pirmininkui ir Seimo nariams.

Asociacija atkreipia dėmesį į Seimo nario Tomo Tomilino elgesį, kuris viešai nurodinėja „Linavai“, su kuriomis konkrečiomis profesinėmis sąjungomis asociacija privalo derėtis ir kokie turi būti derybų rezultatai, taip galimai pažeidžia Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“, kurioje įtvirtinta asociacijų laisvė. Tuo tarpu T.Tomilinas nurodo asociacijai derėtis konkrečiai su Lietuvos transporto forumu.

„Tokia pono T.Tomilino iniciatyva yra keista ir įtartina, kadangi minėta organizacija jau yra savanoriškai pasitraukusi iš derybų su darbdaviais, kas akivaizdžiai parodė jos nenorą ieškoti sprendimų darbuotojų naudai. Vien ultimatyvios deklaracijos ir nenoras gilintis į realią vairuotojų situaciją yra labiau panašu į politinių tikslų įgyvendinimą, o ne susirūpinimą dėl darbuotojų gerovės“, – rašoma „Linavos“ generalinio sekretoriaus Mečislavo Atroškevičiaus pasirašytame rašte.

„Linava“ yra labai susirūpinusi dėl tokios situacijos, nes neatsakingas ir galimai neteisėtas politikų kišimasis į darbuotojų ir darbdavio santykius, tuo pačiu suvaržant jų teises laisvai derėtis dėl geriausio abipusiai naudingo rezultato, jau turi tiesioginių neigiamų pasekmių visam Lietuvos krovininio kelių transporto sektoriui. Neatsakingas valstybės pareigūnų požiūris ir elgesys potencialiai gali destabilizuoti ne tik Lietuvos krovininio kelių transporto sektorių, bet ir kitas susijusias pramonės ir paslaugų šakas, o sprendimai dėl komandiruotpinigių ir MMA dydžio neturėtų būti priimami atsietai nuo Mobilumo paketo nuostatų poveikio Lietuvos ekonomikai.

„Reikšmingai didinamas MMA koeficientas – tai dovana su Lietuva konkuruojančioms šalims“, – rašo „Linava“ parlamentarams.

Kaip žinoma, „Linava“ šių metų rugsėjį buvo pasirašė tarptautinio krovininio kelių transporto šakos kolektyvinę sutartį su daugiausiai vairuotojų savo gretose vienijančia profesine sąjunga – Baltijos profesine sąjunga („Solidarumas“). „Linava“ yra pasirengusi ir toliau tartis tiek su vairuotojų atstovais, tiek su valstybės institucijomis, nes tik suradus bendrą sprendimą ir tarpusavio supratimą galima pasiekti gerų rezultatų.

Plačiau
2019 spalio 11 XXXVI „Linavos“ kongresas

Gerbiami Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ nariai,

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – Asociacija „Linava“) XXXVI kongrese, kuris įvyks 2019 m. lapkričio 20 d. VšĮ „Linavos“ mokymo centras patalpose (3 aukšte), adresu Jankiškių g. 41, Vilnius.

Registracija į kongresą – nuo 10.00 val. iki 11.00 val.
Pradžia – 11 val.

KONGRESO DARBOTVARKĖ:

1. Pranešimas apie Asociacijos „Linava“ veiklą.
2. Dėl Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo.
3. Dėl Asociacijos „Linava“ narystės mokesčių dydžių ir mokėjimo tvarkos.
4. UAB „Linavos rizikų valdymas“ veiklos atsakaita.
5. Asociacijos „Linava“ Revizijos komisijos pranešimas.
6. Asociacijos „Linava“ 2020 metų biudžeto tvirtinimas.
7. Asociacijos „Linava“ narių pasisakymai ir pasiūlymai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu: office@linava.lt

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Priedai:
1) kvietimas;
2) atmintinė dokumentų, įrodančių teisę atstovauti įmonę Asociacijos „LINAVA“ XXXVI kongrese;
3) įgaliojimo pavyzdys.

Plačiau
2019 spalio 10 „Linava“ kreipėsi į Ministrą Pirmininką: norime būti įtraukti į sprendimų priėmimo procesą

Siūlomi nauji mokesčiai neaplenkė ir šalies logistikos sektoriaus. Finansų ministerijos siūlymas šiuo metu galiojantį 1,3 koeficientą, taikomą transporto sektoriuje dirbančiųjų vairuotojų darbo užmokesčių ribos apskaičiavimui, didinti iki 1,5 koeficiento sukėlė nerimą ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“.

Asociacijos prezidento Romo Austinsko pasirašytame kreipimesi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį teigiama, kad  „Linava“ nebuvo įtraukta į dialogą su Vyriausybe, o laikas susipažinti su siūlomais pakeitimas – per trumpas.

Rašte taip pat dėstoma, kad toks Finansų ministerijos siūlymas yra nepagrįstas ir smarkiai didinantis finansinę naštą visam kelių transporto sektoriui, kuris yra vienas didžiausių šalies darbdavių ir mokesčių mokėtojų. Šiuo metu sektorius įdarbina apie 80 tūkst. darbuotojų ir kasmet valstybės Bendrąjį vidaus produktą papildo daugiau nei 6 procentais.

Dokumente, adresuotame premjerui, „Linava“ prezidentas dėsto, kad asociacija eina socialinio dialogo keliu su profesinėmis sąjungomis, kas leidžia rasti geriausius sprendimus, priimtinus abejoms pusėms – tiek darbdavių, tiek  ir darbuotojų: „Pasirinkę dialogo kelią mes jau radome sprendimus, kurie gerina vairuotojų darbo sąlygas ir išplečia garantijas“, – rašome kreipimesi į premjerą.

„Linavos“ prezidentas priminė, kad šių metų rugsėjo mėnesį buvo pasirašytas susitarimas su profesinėmis sąjungomis, kurį asociacija vertina kaip žingsnį į priekį socialinio dialogo kelyje: „Tuo tarpu Finansų ministerijos siūlymą vertiname kaip nepriimtiną vien dėl to, kad jis yra vienašališkas ir nederintas“, – oficialiame rašte tvirtina R. Austinskas.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija teigia, kad transporto sektorius valstybei yra itin svarbus, tad „Linava“ atstovai neturėtų likti nuošalyje sprendimų priėmimo procese.

„Maloniai prašome Jūsų skirti laiką aptarti susidariusiai situacijai“, – prašoma rašte.

Susitikime su Ministru Pirmininku „Linava“ tikisi išsakyti savo nuomonę bei prašyti atsižvelgti į visų suinteresuotų pusių interesus, užtikrinant, kad transporto sektorius nepatirtų finansinio šoko, kas galėtų sąlygoti net veiklos perkėlimą iš Lietuvos į kaimynines šalis.

 

Plačiau
2019 spalio 09 Seimo nariams – apie transporto sektoriaus problemas

Spalio 9 d. Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas ir sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis Seimo nariams pristatė Mobilumo paketo poveikį transporto ir logistikos sritims.

„Europos Sąjungoje esame periferinė valstybė, todėl Lietuvos transporto sektoriui Mobilumo paketas gali labai skaudžiai atsiliepti“, – sakė R.Austinskas. Anot jo, verslas ieškos kylančių problemų sprendimo.

T.Garuolis Seimo nariams pristatė duomenis, kad Lietuvoje krovininio transporto santykinai yra labai daug, daug daugiau negu pvz., kaimyninėje Lenkijoje, taip pat didelis transporto sektoriuje dirbančių apdraustųjų – 80 tūkst. „Linavos“ sekretorius transporto politikai parlamentarams trumpai apžvelgė dabartinę situaciją ES.

„Mobilumo paketas yra kova dėl rinkos“, – sakė T.Garuolis. Anot jo, įgyvendinus Mobilumo paketo nuostatas, transporto sektorius Lietuvoje gali sumažėti apie 45 proc.  Jau dabar įmonės automobilius registruoja kaimyninėje Lenkijoje. Pristatydamas pačius svarbiausius Mobilumo paketo aspektus, jis taip pat atkreipė dėmesį, kad yra kilę abejonių dėl Mobilumo paketo atitikties Europos Sąjungos teisei.

Kadangi transporto sektoriaus laukia iššūkiai, politinis palaikymas yra labai svarbus, todėl „Linavos“ atstovai kalbėjo apie atskiro Seimo Ekonomikos komiteto Transporto pakomitečio įkūrimą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sakė, jog klausimas dėl pakomitečio bus svarstomas su Seimo valdyba.

Visas Ekonomikos komiteto posėdžio vaizdo įrašas yra skelbiamas ČIA, „Linavos“ klausimas svarstytas nuo 1 val. 30 min.

Prezentacija: Kelių transporto sektorius Lietuvos ekonomikoje

Plačiau
2019 spalio 09 „Linavos“ ir IRU atstovai diskutuoja apie TIR sistemos atnaujinimą

Spalio 8-10 dienomis Lietuvoje vieši IRU delegacija, kuri kartu su „Linava“ gilinasi ir diskutuoja apie TIR sistemos pokyčius.

Lietuvoje vieši IRU TIR departamento vadovė Tatiana Rey – Bellet, vyresnysis vadovas plėtrai William Petty, Verslo strategijos ir analizės vadybininkas Baptiste Bouchet, „Viatrans“ pezidentas ir vykdantysis vadovas Boris Blanche, Kinijos, NVS ir ES regionų vadybininkas Vakhtang Zarandia bei TIR draudimo vadovas Daniel Sculati.

Vienas iš svarbių aptartų klausimų – TIR sistemos liberalizavimas. Liberalizuojant TIR sistemą numatoma TIR knygeles Lietuvoje parduoti ne tik „Linavos“ nariams. Šie klausimai detaliai aptarinėti įvairiuose posėdžiuose

Dar vienas svarbus IRU delegacijai svarbus klausimas – TIR įgaliotojo siuntėjo statuso įgyvendinimas Lietuvoje. Kaip žinoma, Seimo priimtos Muitinės įstatymo pataisos suteikia galimybę gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, leidžiantį TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei, o tai leis paspartinti pervežimus ir sumažinti kaštus vežėjams bei optimizuoti logistikos procesus. Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai. Poįstatyminiai aktai turėtų būti paruošti ir patvirtinti iki šių metų spalio 15 d., o pradėtų veikti nuo lapkričio 1 d., įsigaliojus Muitinės įstatymo pataisoms.

Susitikimuose taip pat buvo aptariamos galimybės pakeisti TIR sistemos kainodarą, tačiau sprendimai atidėti vėlesniam laikui.

Plačiau
2019 spalio 09 Vežėjus kviečia į Vilniaus arbitražo dieną 2019

2019 m. spalio 17 d. Vilniuje vyks kasmetinė arbitražo konferencija  – „VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2019“, kur bus aptariamos arbitražo aktualijos.

Vilniaus komercinio arbitražo teismas (VKAT) kviečia įmonių vidaus teisininkus, teisės specialistus bei besidominčius arbitražo Lietuvoje ir užsienyje tendencijomis ir aktualijomis į kasmetinę konferenciją VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2019, kurioje šiemet bus pristatoma tema „Arbitrų nešališkumas, nepriklausomumas ir profesionalumas. Arbitražo institucijų palyginimas“.

Konferencijoje bus aptariami arbitro (ne)šališkumo psichologiniai veiksniai, nepriklausomumo ir nešališkumo arbitraže principų turinys, į ką atkreipti dėmesį arbitro skyrimo metu,  diskutuojama apie arbitrų profesionalumą, taip pat bus palygintos skirtingos arbitražo institucijos (VKAT, ICC, VIAC, LCIA, Šveicarijos).

Dalyviai remdamiesi savo patirtimi ir žiniomis diskutuos įvairiais arbitrų profesionalumą apibūdinančiais ir nulemiančiais klausimais. Stengsimės perteikti įvairių arbitražo proceso dalyvių – arbitrų, advokatų, ekspertų – požiūrį. Bus skiriama laiko ir klausimams bei diskusijai su auditorija.

Data:   2019 m. spalio 17 d.

Laikas: 9:30–17:00

Vieta:   Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20, Vilnius

Kalba:  lietuvių

Konferencijos dalyvio registracijos mokestis*: 150 EUR + PVM

Vakarienės mokestis :     60 EUR + PVM

* Trečiam ir kiekvienam paskesniam dalyviui iš tos pačios įmonės / organizacijos suteikiama 15 % nuolaida konferencijos dalyvio registracijos mokesčiui (registruojant dalyvius tą pačią dieną)! Nuolaida vakarienės mokesčiui netaikoma.

Paskutinė registracijos diena – 2019 m. spalio 10 d. Vietų skaičius ribotas.

Registruotis galima paspaudus nuorodą:

Visą konferencijos programą galima rasti čia:

 

Plačiau
2019 spalio 08 Nemokamas seminaras apie vairavimo kabotažą ir krovinių gabenimą kombinuotiu transportu Norvegijoje

Darbuotojams, darbuotojų atstovams, socialiniams partneriams ir valdžios institucijoms Lietuvos transporto sektoriuje Norvegijos darbo inspekcija lapkričio 21 d. organizuoja seminarą apie vairavimo kabotažą ir krovinių gabenimą kombinuotu transportu Norvegijoje.

Kada:                                           Lapkričio  21d.  9.00 – 15.00 val.
Kur:                                              ARTIS Centrum Hotels, Totorių G. 23 LT-01120, Vilnius
Kaina:                                          Seminaras nemokamas, įskaičiuojant priešpiečius.
Kalba:                                          Seminaras vyks anglų ir norvegų kalbomis ir bus vertimas į lietuvių kalbą

Norėdami dalyvauti seminare prašome registruotis el. paštu gsf@arbeidstilsynet.no.

Seminare sužinosite:

  • Taisyklės vykdant kabotažą arba gabenant krovinius kombinuotu transportu Norvegijoje
  • Kiti Norvegijos aktualūs reglamentai ir svarbūs momentai kuriuos reikia žinoti siunčiant darbuotojus į Norvegiją (grandinės, keliai ir kitos būdingos Norvegijos kelių transporto ir vairavimo Norvegijos sąlygomis taisyklės)
  • Valdžios institucijų reakcijos jei yra pažeidimai
  • Automobilio naudojimo Norvegijoje išlaidos
  • Iššūkiai, su kuriais mūsų žiniomis susiduria vairuotojai Norvegijos keliuose
  • Trišalė programa transporto sektoriui, Totorių G. 23 LT-01120, Vilniuje  organizuoja seminarą vežėjams.“

 

Plačiau
2019 spalio 03 Susisiekimo ministras išklausė „Linavos“ vadovus

Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius ir viceministras Vladislavas Kondratovičius spalio 3 d. susitiko su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovais – prezidentu Romu Austinsku, generaliniu sekretoriumi Mečislavu Atroškevičiumi ir sekretoriumi transporto politikai Tomu Garuoliu. Ministerijos vadovybei buvo pristatyta situacija kelių transporto sektoriuje.

Plačiau
2019 rugsėjo 30 Medininkų PKP padidėjo eilės išvykstant iš Lietuvos

2019 m. rugsėjo mėn. antroje pusėje dėl ženkliai padidėjusio automobilių srauto pastebimas krovininių transporto priemonių, vykstančių į Baltarusijos Respubliką, eilių padidėjimas Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP). Lietuvos muitinės informacinių sistemų neprieinamumo ar kitokių sutrikimų šiuo laikotarpiu užfiksuota nebuvo. Kaip informavo Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 2019 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. palaukimo aikštelėje, esančioje prie Medininkų PKP, laukė apie 320 krovininių automobilių.

Plačiau
2019 rugsėjo 27 Papildomi Rusijos Federacijos leidimai jau Lietuvoje!

Rusijos Federacijos transporto ministerija 2019 m. papildomai skyrė Lietuvos vežėjams 7500 bendrųjų kelionės leidimų, suteikiančių teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, ir 2000 kelionės leidimų vežti krovinius į (iš) trečiąsias šalis.

Plačiau
2019 rugsėjo 27 Su vidaus reikalų viceministru aptartos trūkstamų profesijų kvotų ir migracijos aktualijos

2019 m. rugsėjo 24 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo narys O. Tarasov, sekretorius transporto politikai T. Garuolis ir Transporto politikos sk. vadovas A. Tolstoj Vidaus reikalų ministerijoje susitiko su vidaus reikalų viceministru T. Tamulevičiumi, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės patarėja D. Petrauskiene ir Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kancleriu J. Vidicku.

Plačiau
2019 rugsėjo 26 Kviečiame į susitikimą su Migracijos departamento specialistais (patikslinta)

Šių metų spalio 3 d. 13 val. kviečiame darbdavius, darbdavių atstovus į susitikimą su Migracijos departamento specialistais Migracijos departamente, Vilniuje, L. Sapiegos g. 1.

Susitikimo metu bus pristatyta Lietuvos migracijos informacinė sistema (MIGRIS), aptarti aktualūs užsieniečių, atvykstančių dirbti į Lietuvos Respubliką, nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi gavimo klausimai.

Prašome registruotis el. paštu komunikacija@migracija.gov.lt.

 

Spalio 3 d. Migracijos departamento specialistų ir darbdavių atstovų susitikimo programa
13.00–13.20 Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) pristatymas, prašymo pildymas ir pateikimas Pranešėjai – MIGRIS projekto koordinatoriai Inga Blažienė ir Juozas Jezukevičius
13.20–13.40 Leidimo laikinai gyventi išdavimo aktualijos Pranešėjos – Imigracijos skyriaus vedėja Jolita Gestautaitė ir patarėja Vilma Vaitkevičiūtė
13.40–14.00 Vizų išdavimo aktualijos Pranešėjos – Imigracijos skyriaus vedėja Jolita Gestautaitė ir patarėja Vilma Vaitkevičiūtė

Plačiau
2019 rugsėjo 23 Iš Kazachstano – žinios apie leidimus kitiems metams

Kazachstane lankantis Lietuvos delegacijai buvo susiderėta dėl abiejų šalių leidimų kvotų 2020 metais.

Susiderėta, kad kitais metais Lietuvos vežėjai turės 4500 dvišalių ir 1000 trišalių leidimų. Tai yra per pusę mažiau, nei šiais metais. Analogiškai leidimų skaičius sumažintas ir Kazachstano vežėjams.

Lietuvos delegacijos sudėtyje dirbęs ir derybose dėl leidimų kvotų dalyvavęs „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius sako, kad tokia situacija bus naudinga Lietuvos vežėjams, nes dabar Kazachstano vežėjai išnaudoja daugiau leidimų ir taiko mažesnes paslaugų kainas.

„Kazachstano transporto inspekcijos duomenimis, rugsėjo 11 dieną  Lietuvos vežėjai buvo panaudoję 789 trišalių ir 1936 dvišalių leidimų, o tuo tarpu Kazachstano vežėjai buvo panaudoję apie 7700 dvišalių leidimų. Dėl to suderėtų trišalių leidimų Lietuvos vežėjams užtektų beveik metus, o trišalių – beveik pusantrų metų. O Kazachstano vežėjams dar iki metų vidurio greičiausiai baigsis gautos kvotos ir jie prašys papildomų“, – situaciją komentavo „Linavos“ generalinis sekretorius.

Sprendimai dėl leidimų kvotų priimti Lietuvos delegacijos vizito Kazachstane metu.

 

 

Plačiau
2019 rugsėjo 23 Baltarusijos transporto forume – apie transporto šakų bendradarbiavimą

Rugsėjo 30 d. Minske vyks Lietuvos – Baltarusijos transporto forumas, kuris padarys pradžią spalio 1-3 dienomis vyksiančiai Baltarusijos transporto savaitei.

Tradiciniame Lietuvos – Baltarusijos forume ketinama aptarti kelių transporto įmonių bendradarbiavimą su geležinkeliais, taip pat Klaipėdos uosto potencialą. Forume numato dalyvauti Baltarusijos transporto ir komunikacijos viceministras, Lietuvos ministerijos atstovai, sveikinimo žodį tars Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus bei Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje, forumą moderuos „Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius.

Vežėjus, kurie ketina apsilankyti Baltarusijos transporto savaitėje, kviečiame išvakarėse aplankyti Lietuvos – Baltarusijos forumą. Apie savo ketinimus prašome informuoti el.paštu office@linava.lt iki rugsėjo 25 d. 17 val., nes vietų skaičius dalyviams ribotas.  

Tokie forumai vyksta ne pirmus metus. Jis į vieną vietą suburia keliasdešimt dalyvių iš Lietuvos ir Baltarusijos – transporto ir logistikos, informacinių technologijų, naftos ir kalio sektoriaus verslo, abiejų šalių Transporto ir komunikacijų ministerijų,  Muitinės institucijų atstovų. Tradicinį forumą organizuoja Lietuvos verslo konfederacija kartu su Lietuvos Susisiekimo ministerija bei Lietuvos ambasada Baltarusijos Respublikoje.

Plačiau
2019 rugsėjo 20 Mobilumo paketas žlugdys ES transporto sektorių

Europos Parlamentas iš naujo nesvarstys Mobilumo paketo, o tai reiškia, kad toliau einama link transporto paslaugų Europos Sąjungoje (ES) teikimo ribojimų įvedimo.

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis sako, jog Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetui nepritarus Mobilumo paketo pakartotiniam svarstymui, galima konstatuoti, kad tokiu sprendimu žlugdomas Europos krovinių vežimo keliais sistemos pajėgumas ir galimybės. Tai turės įtakos Europos Sąjungos konkurencingumui. Lietuvoje gali įsisukti ne tik dirbančiųjų, bet dabar jau ir verslo emigracijos spiralė, taip pat tikėtinas poveikis viešiesiems finansams.

„Akivaizdu, kad įsigaliojus Mobilumo paketui, išaugs pramonės išlaidos transportui, neišvengiamai bus prarasti transporto sektoriaus pajėgumai ir lankstumas“, – sako T.Garuolis. Anot jo, Mobilumo paketas apribos ES ekonomikos galimybės konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Tokiu būdu dauguma parlamentarų siekia sukurti išskirtines sąlygas pramoninių valstybių vežėjams aptarnauti savo valstybių gamintojus ir vartotojus, tačiau lazda turi du galus – tai neišvengiamai paveiks pramonės gigantų produkcijos savikainą.

Kaip žinoma, rugsėjo 19 d. Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas nepritarė, kad daug aistrų keliantis Mobilumo paketas būtų grąžintas Europos Komisijai ir pradėtas svarstyti iš naujo.

Plačiau
2019 rugsėjo 19 Keičiasi mokesčių už kelius sistema Čekijoje, tai paveiks ir Lietuvos vežėjus

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos Čekijoje pradės veikti nauja mokesčių ir rinkliavų už kelius sistema. Tai reiškia, kad iki šiol šioje šalyje veikusio operatoriaus „Kapsch“ mokesčių aparatai nebeveiks. Juos pasikeis naujieji „CzechToll“ ir „SkyToll“ konsorciumo palydoviniu ryšiu grįsti kelių mokesčių aparatai.

Bendrovė „DKV“, teikianti mobilumo paslaugas, nuo rugsėjo mėnesio pradžios savo klientams jau pradėjo teikti paslaugas, leisiančias vežėjams lengviau pereiti nuo vieno kelių mokesčių rinkliavos operatoriaus prie kito.

„Savo klientams siūlome kelių mokesčių aparato keitimo paslaugas tam, kad jie galėtų koncentruoti į savo pagrindinę veiklą“, – teigia Artūras Michejenko, „DKV Euro Service Baltikum“ vadovas ir pasakoja, kad bendrovė klientams siūlo specialiai sukurtą registracijos internetu sistemą.

Registruotis galima čia:

A.Michejenko pastebi, kad Čekijos mokesčių už kelius sistemos pokyčiai neaplenks Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vežėjų ir transportininkų.

„Dalis vežėjų maršrutų iš Baltijos šalių į Vakarų Europą, pavyzdžiui, Italiją ar Austriją, kaip ir priešinga kryptimi, eina per Čekiją. Todėl beveik visi mūsų didieji vežėjai, kaip ir dauguma mažesnių, turi kelių mokesčių mokėjimo aparatus Čekijai, kurie nustos galioti jau šių metų pabaigoje“, – sako „DKV Euro Service Baltikum“ vadovas.

Nuo 2020 m. Čekijoje sunkvežimiams bus apmokestinti visi valstybiniai keliai. Tikėtina, kad po 2020 m. mokesčius teks mokėti ir už kitus kelius.

 

 

Plačiau
2019 rugsėjo 18 „Linava“ nariams – išskirtinės „Citadele“ banko paslaugų sąlygos

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ 2018 m. liepos 31 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „Citadele“ banku, remiantis kuriuo „Linava“ nariai gali naudotis banko paslaugomis išskirtinėmis sąlygomis.

Plačiau
2019 rugsėjo 18 Naujas Citadele pasiūlymas

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ 2018 m. liepos 31 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „Citadele“ banku, remiantis kuriuo „Linava“ nariai gali naudotis banko paslaugomis išskirtinėmis sąlygomis.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. „Citadele“ grupės valdyba priėmė sprendimą pertvarkyti banko veiklą Lietuvoje – AB „Citadele“ banką prijungti prie AS „Citadele banka“ Latvijoje. Įvykdžius jungimąsi, visas AB „Citadele“ banko turtas kartu su teisėmis ir pareigomis buvo perleistas AS „Citadele banka“, o bankas toliau tęsia veiklą Lietuvoje kaip AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas. Šie veiksmai atlikti siekiant sudaryti galimybes greičiau pristatyti naujos kartos skaitmeninės bankininkystės paslaugas klientams ir dar efektyviau juos aptarnauti.

Susipažinkite su AS „Citadele banka“ Lietuvoje veikiančio per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą išskirtinėmis banko paslaugų sąlygomis asociacijos „Linava“ nariams.

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo kontaktinį asmenį, projektų vadovą Arminą Petraitį, tel: +370 610 61163, el. p. arminas.petraitis@citadele.lt arba į asociacijos sekretoriatą telefonu: (5) 278 65 61, 8 (688) 39265.

Detalesnę informaciją (tik asociacijos nariams) rasite čia: 

Plačiau
KLAUSK