LT EN RU
Naujienos
2019 kovo 28 Lietuvos vežėjams – lietuvių paslaugos Vokietijoje

Lietuvos vežėjai, dirbantys Vokietijoje ar bent važiuojantys per ją, turi galimybę apsilankyti lietuviškame krovininių automobilių aptarnavimo servise ir reikalingus darbus atlikti už lietuvišką kainą.

Plačiau
2019 kovo 28 Svarbu – rekomendacijos vežėjams dėl eilių Migracijos valdybose (tik nariams)

Atsižvelgdama į tai, kad po įvestos privalomos išankstinės registracijos per registracijos sistemą www.epolicija.lt Vilniaus migracijos valdyboje kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi susidarė didelės laukiančių interesantų eilės, asociacija „Linava“ organizavo susitikimą su Migracijos departamento ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos atstovais, siekiant šią problemą spręsti. Migracijos departamento atstovai apgailestavo, kad dėl sparčiai didėjančių užsieniečių srautų, pasenusios įrangos, riboto darbuotojų skaičiaus ir pasiruošimo artėjančiai migracijos reformai nėra spėjama aptarnauti visų interesantų, o priėmimas „gyvos eilės“ principu sukelia dar didesnę sumaištį ir sumažina darbo efektyvumą, todėl jo buvo atsisakyta. Tačiau tikimasi, kad įgyvendinus suplanuotą migracijos sistemos reformą ir pradėjus dokumentų priėmimą elektroniniu būdu, po 2019 m. liepos 1 d. situacija pagerės.

Įvertinus šiuo metu susidariusią situaciją, teikiame keletą vežėjams naudingų rekomendacijų:

•                    Didelė problema yra asmenų atvykimas į priėmimą su netinkamai paruoštais arba išvis neužpildytais dokumentais, dėl ko asmeniui tenka registruotis kitam vizitui iš naujo ir atvykti pakartotinai. Rekomenduojame darbdaviams iš anksto atidžiai susipažinti su teikiamų dokumentų reikalavimais bei peržiūrėti užsieniečio pildomus dokumentus, kad dokumentai būtų priimami iš pirmo karto. Primename, kad reikalavimus pateikiamiems dokumentams dėl leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu galima pasižiūrėti čia: https://www.migracija.lt/index.php?-2067087551 – rinktis „Ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą (UTPĮ 44 str. 1 d. 3 p. (3 atvejis))“.

•                    Patariame nuolat stebėti registracijos sistemoje www.epolicija.lt atsirandančias laisvas ankstesnes registracijos datas dėl kitų asmenų atšauktų registracijų. Taip pat primename, kad dėl tam tikrų svarbių priežasčių užsieniečiui (arba darbdaviui) nesant galimybei nustatytu laiku atvykti į priėmimą, būtina savo registraciją atšaukti.

•                    Primename, kad dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo asmuo turi kreiptis ne vėliau nei likus 4 mėnesiams (bendra tvarka) iki jo nacionalinės vizos galiojimo pabaigos, tačiau rekomenduojame registruotis ir teikti prašymą kuo įmanoma ankščiau. Praleidus nustatytą terminą gali susidaryti situacija, kad užsieniečiui pasibaigs jo turimos nacionalinės vizos galiojimas, o leidimas laikinai gyventi dar nebus įformintas. Nepasirūpinus iki 5 mėnesių galiojančia nacionaline viza, gauta Vizų išdavimo tvarkos aprašo 70.11. p. pagrindu (pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę),  užsienietis privalės išvykti iš šalies. Pažymėtina, kad atskiriems atvejams numatytas sprendimo priėmimas dėl leidimo laikinai gyventi skubos tvarka per 2 mėnesius, tačiau rekomenduojame naudotis šia galimybe tik išimtiniais atvejais, nes nustatyti terminai gali būti pratęsti, jeigu Migracijos departamentas sustabdo prašymo nagrinėjimą prireikus surinkti papildomos informacijos. Aktualią informaciją apie vidutinę sprendimų dėl leidimų laikinai gyventi priėmimo trukmę galima pasižiūrėti čia: https://www.migracija.lt/index.php?772482516.

•                    Užsieniečiui dėl svarbių priežasčių nespėjant atvykti į priėmimą jam paskirtu laiku arba apskritai dėl tam tikrų priežasčių (pvz., darbo) nesant Lietuvoje, siūlome pasinaudoti galimybe dokumentus leidimui laikinai gyventi darbo pagrindu teikti per įgaliotą atstovą, kuriuo pripažįstamas darbdavio įmonės direktorius arba bet kuris kitas darbuotojas, turintis direktoriaus pasirašytą laisvos formos įgaliojimą. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad jei registracijos sistemoje www.epolicija.lt užsienietį registruoja įgaliotas atstovas, būtina nurodyti ne įgalioto atstovo, o užsieniečio, pageidaujančio pateikti dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi, asmens duomenis (pastabų laukelyje galima nurodyti įgalioto atstovo kontaktinius duomenis).

Taip pat informuojame, kad 2019 m. kovo 27 d. užregistruotas ir skubos tvarka pateiktas derinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo projektas, kuriuo siūloma panaikinti reikalavimą prašymus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo teikti tame migracijos skyriuje, kurio aptarnaujamoje teritorijoje asmuo ketina deklaruoti gyvenamąją vietą. Įsigaliojus projekte siūlomoms nuostatoms, jau nuo 2019 m. balandžio 1 d. prašymai bus priimami visuose miestuose nepriklausomai nuo asmens deklaruotos gyvenamosios vietos.

Plačiau
2019 kovo 28 Lengvatos TIR naudotojams

Tarptautinė vežėjų sąjunga IRU informuoja, kad Moldovos Respublikos teritorijoje pradėjo veikti išankstinio duomenų pateikimo Europos Sąjungos muitinės institucijoms TIR-EPD modulis.

Norime priminti, kad asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimu vežėjams grąžinama po 2,5 Šveicarijos franko už kiekvieną TIR knygelę, kurios išankstinė deklaracija įforminama per TIR-EPD sistemą.

Grąžintis pinigus už naudojimąsi TIR-EPD sistema gali visos įmonės, kurios naudoja TIR-EPD sistemą, nepriklausomai nuo to ar deklaracijas pildo pačios ar patiki šį darbą muitinės tarpininkams. Jei deklaracijas pildo muitinės tarpininkas, reikia užtikrinti, kad bus naudojamas TIR sistemos dalyviui (konkrečiai įmonei) suteiktas TIR EPD prisijungimo kodas. 2,5 Šveicarijos franko už kiekvieną per TIR-EPD deklaruotą knygelę bus kompensuojama pagal informaciją už ketvirčio rezultatus. Tai yra bus grąžinama per dešimt dienų nuo kalendorinio ketvirčio pabaigos. Išrašytas kreditines sąskaitas vežėjai gali rasti prisijungę prie manoTIR paskyros.

Turintys prisijungimą prie TIR-EPD sistemos ir norintys pateikti dokumentus TIR-EPD išankstinei deklaracijai įforminti, turi pateikti įgaliojimą asociacijai „Linava“ savo TIR-EPD paskyroje (detalesnę įgaliojimo suteikimo instrukciją galite rasti paspaudę šią nuorodą).

Jeigu neturite prisijungimo prie TIR-EPD sistemos, bet esate asociacijos “Linava” ir TIR sistemos narys, tuomet jį galite gauti kreipdamiesi į asociacijos “Linava” specialistus elektroniniu paštu tirepd@linava.lt, telefonu +37052740280 arba nusiųsdami užpildytą prisijungimo prašymą (prašymo forma, pildymo instrukciją galite rasti paspaudę šią nuorodą).

Dokumentus išankstiniam pranešimui muitinės procedūroms inicijuoti galima pateikti įvairiais būdais ir skirtingose vietose (dokumentai, kurie reikalingi TIR-EPD (EPI) išankstiniam pranešimui parengti). Dokumentų priėmimo vietas galite matyti šiame žemėlapyje (dokumentų priėmimo vietų adresai). Taip pat jose galima atsiimti išankstinį TIR-EPD deklaracijos kodą skirtą muitinei.

Plačiau
2019 kovo 27 Europos Parlamentas atidėjo balsavimą dėl Mobilumo paketo

Kovo 27 d. Europos Parlamente (EP) buvo nuspręsta grąžinti Mobilumo paketo klausimą svarstyti EP Transporto komitetui, o plenariniame posėdyje vyks tik diskusijos.

EP pirmininko A. Tajani sprendimas grindžiamas tuo, kad balsavimą stipriai apsunkintų daugiau kaip 1600  pateiktų pataisų, dėl ko nėra spėta tinkamai atlikti visas reikalingas procedūras. A. Tajani informavo, kad dėl  Mobilumo paketo tikimasi balsuoti plenarinėje sesijoje kitą savaitę.

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis sako, jog toks sprendimas nukelti balsavimą kainavo nemažai bendrų EP narių bei įvairių šalių asociacijų pastangų, tačiau atkreipia dėmesį, kad situacija išlieka labai neapibrėžta, todėl ir toliau būtina kartu su Lietuvos atstovais EP dėti visas pastangas, kad Mobilumo paketo svarstymas būtų atidėtas ne ateinančiam plenarinės sesijos posėdžiui, o kitai EP kadencijai.

Kaip žinoma, asociacija „Linava“  ne kartą kreipėsi į EP politinių grupių vadovus, „Mobilumo paketo“ pasiūlymų rengėjus, Lietuvos atstovus EP, taip pat organizavo viešas diskusijas ir susitikimus su parlamentarais Briuselyje. Dėl aktyvių asociacijos „Linava“ veiksmų EP nariai yra gerai informuoti apie Mobilumo paketo ekonomines ir socialines pasekmes ES periferijoje įsisteigusiems Lietuvos vežėjams, neišspręstą trečiųjų šalių vežėjų klausimą, politizuotą sprendimų priėmimo procesą bei prieštaravimą fundamentaliems ES teisės principams.

Asociacija „Linava“ aktyviai bendradarbiauja su Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Estijos, Vengrijos ir kitų šalių vežėjų asociacijomis, siekdama užkirsti kelią nepalankiems siūlymams dėl priverstinio vilkikų gražinimo į įmonės registracijos šalį, diskriminacinio komandiravimo taisyklių taikymo, kabotažo operacijų apribojimo ir draudimo nakvoti vilkikų kabinose.

 

Plačiau
2019 kovo 26 „Linavos“ nariams – atnaujintos „Citadele“ banko sąlygos

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ 2018 m. liepos 31 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su „Citadele“ banku, remiantis kuriuo „Linava“ nariai gali naudotis banko paslaugomis išskirtinėmis sąlygomis. Atnaujintas bendradarbiavimo sąlygas galima rasti čia: 

 

Plačiau
2019 kovo 26 Vežėjus kviečia dalyvauti diskusijoje apie EP rinkimus

Lietuvos vežėjus kovo 29 d. kviečia dalyvauti diskusijoje “Europos Parlamento rinkimai 2019: ko tikisi ir siekia Lietuvos verslas?“. Diskusija vyks Europos namuose (Vilnius, Gedimino pr.16), nuo 10 val.

Plačiau
2019 kovo 26 Mobilumo paketo klausimai įtraukti į EP darbotvarkę

Kovo 25 d. pritrūko vos dviejų balsų, kad į Europos Parlamento (EP) plenarinės sesijos darbotvarkę nebūtų įtrauktas Mobilumo paketo svarstymas. Iš 11 Lietuvos atstovų EP balsavime dalyvavo tik Antanas Guoga, kuris aktyviai dalyvavo diskusijoje.

Plačiau
2019 kovo 26 Teismas padėjo tašką Mindaugo Račkausko byloje prieš Registrų centrą

Kovo 25-tą dieną Lietuvos vyriausiojo administracinio tesimo teisėjų kolegija paskelbę galutinę ir neskundžiamą nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-210-602/2019, kuria atmetė Mindaugo Račkausko atskirąjį skundą ir paliko nepakeistą 2019 m. sausio 23 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį.

Plačiau
2019 kovo 25 Laukiama asociacijos narių pasiūlymų dėl e-vinječių platinimo sistemos www.keliumokestis.lt tobulinimo

Siekdami identifikuoti Lietuvos e-vinječių platinimo sistemos www.keliumokestis.lt veikimo problemas ir tobulinti jos funkcionalumą, kad ji būtų kuo patrauklesnė naudotojams, asociacijos „Linava“ narių (sistemos naudotojų) prašome pateikti savo pastebėjimus dėl minėtos sistemos veikimo ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo poreikio. Apibendrintus pasiūlymus numatoma aptarti su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, administruojančios minėtą sistemą, atstovais.

Pasiūlymus maloniai prašome teikti iki š. m. balandžio 5 d. el. paštu aleksandr.tolstoj@linava.lt.

Plačiau
2019 kovo 25 Klaipėdos apskrities Migracijos skyriuje keičiama dokumentų pateikimo tvarka užsienio valstybių piliečiams

Migracijos departamentas informavo, kad nuo šių metų balandžio 1 dienos Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriuje keičiama dokumentų pateikimo tvarka užsienio valstybių piliečiams.

Norintieji pateikti prašymus išduoti, pakeisti leidimą laikinai ar leidimą nuolat gyventi, aptarnaujami tik pagal išankstinę registraciją. Iš anksto užsiregistruoti galima naudojantis policijos elektroninių paslaugų sistema ePolicija.lt.

Informacija teikiama telefonu 8-700-60000.

Plačiau
2019 kovo 25 Laukiama asociacijos narių pasiūlymų komisijos posėdžiui

Asociacijos narių prašome pateikti pasiūlymus, kokie klausimai turėtų galėtų būti nagrinėjami susitikime su Turkijos pareigūnais. Šie klausimai bus keliami 2019 m. balandžio 29-30 d. Vilniuje vyksiančiame Lietuvos ir Turkijos bendros komisijos kelių transporto klausimais posėdyje.

Plačiau
2019 kovo 22 Veteranų klubas „Automobilininkas“ išsirinko prezidentą

Kovo 22 d. „Linavos“ patalpose vyko visuotinis ataskaitinis veteranų klubo „Automobilininkas“ susirinkimas. Jame antrai dviejų metų kadencijai prezidentu išrinktas Rimantas Bubnelis.

Plačiau
2019 kovo 22 Socialinio dialogo beieškant

Kovo 19-ąją asociacijoje “Linava” vyko asociacijos atstovų ir profesinių sąjungų atstovų susitikimas, kuriame bendromis jėgomis bandoma išspręsti transporto sektoriui svarbius klausimus.

Plačiau
2019 kovo 22 LMC – ekspedicijos vadybininko kursai

„Linavos“ mokymo centre (LMC) kovo 28 d. kovo 28 d. 08:30 – 17:00 vyks ekspedicijos vadybininko kursai. Mokymo programa skirta transporto ekspedicijos vadybininkams – tiek pradedantiesiems, tiek ir turintiems patirtį.

Plačiau
2019 kovo 22 Kovo 27 d. – sprendimas dėl Mobilumo paketo

Europos Parlemento (EP) pirmininkų sueiga kovo 21 d. nusprendė balsuoti dėl „Mobilumo paketo“ EP plenariniame posėdyje, kuris įvyks kovo 27 d.

Plačiau
2019 kovo 22 Migracijos departamento interneto svetainėje skelbiama informacija apie priimtus sprendimus

Migracijos departamentas, įvertinęs klientų poreikius, skelbia informaciją apie sprendimų dėl prašymų išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimą ir apie priimtus sprendimus dėl nacionalinės vizos išdavimo.

Plačiau
2019 kovo 21 Tikrins Kauno regiono susirinkimo protokolą

Kovo 20 d. 15 val. 10 min. į „Linavos“ sekretoriatą buvo pristatytas Kauno regiono pakartotinio susirinkimo, vykusio kovo 14 d. Kaune, protokolas. Pagal Regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką, susirinkimo protokolą ir visus jo priedus susirinkimo sekretoriato vadovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po susirinkimo pasirašytinai perduoda asociacijos sekretoriui.

Plačiau
2019 kovo 21 Po ilgos pertraukos – įvykdyta „Linavos“ prezidiumo darbotvarkė

Kovo 20 d. vykusiame “Linavos” prezidiumo posėdyje buvo apsvarstyti visi darbotvarkėje numatyti klausimai. „Linavoje“ jau ilgą laiką nebuvo tokio atvejo, kai klausimai nebuvo nukelti kitiems posėdžiams.

Plačiau
2019 kovo 20 Kauno Migracijos skyriuje keičiasi asmenų aptarnavimo tvarka

Migracijos departamentas informavo, kad nuo 2019 metų balandžio 1 dienos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus Užsieniečių reikalų poskyryje keičiasi asmenų aptarnavimo tvarka. Prašymus išduoti ir pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje bei šiuos leidimus įforminti ar pateikti prašymą dėl vizos išdavimo bus galima pateikti tik pagal išankstinę registraciją. Išankstinė registracija paslaugoms gauti vykdoma naudojantis Policijos elektroninių paslaugų informacine sistema ePolicija.lt.

Plačiau
2019 kovo 20 Vežėjams palankūs pakeitimai įgyvendinant migracijos reformą

Kovo  14 d. „Linavos“ atstovai dalyvavo susitikime su Migracijos departamento ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos atstovais, kurio metu aptarta artėjanti migracijos reforma ir kiti vežėjams aktualūs klausimai.

Plačiau
KLAUSK