LT EN RU
Naujienos
2018 lapkričio 21 „Linavos“ kongrese kvorumas nesusirinko, pakartotinis kongresas – gruodžio 12 d.

Lapkričio 21 d. asociacijos „Linava“ nariai rinkosi į XXXIV-ąjį kongresą Vilniuje. Nesusirinkus reikalingam kvorumui, paskelbta, jog pakartotinis kongresas vyks gruodžio 12 d. Vilniuje, viešbutyje „Radisson Blu Hotel Lietuva“.

Kol mandatų komisija skaičiavo, ar kongrese yra susirinkęs kvorumas, į kongresą atvykę asociacijos nariai išklausė draudimo bendrovės Sauliaus Pelecko informaciją apie vykstančius draudimo bendrovės kūrimo darbus.

 

Plačiau
2018 lapkričio 20 „Linavos“ atstovas – didžiausių Baltijos šalių transporto kompanijų konferencijoje

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis lapkričio 20 dieną dalyvavo tarptautinėje 100 didžiausių Baltijos šalių transporto kompanijų vadovų konferencijoje „Road transport EXEX“.

Pagrindinė konferencijos pranešėja Maria Koidu yra Baltijos šalių multimodalinio transporto koordinatorė Europos Komisijoje (EK). Su forumo dalyviais ji pasidalijo aktualiausiomis žiniomis apie naujausius įvykius. Ji papasakojo, kad per kelias artimiausias savaites bus priimti svarbūs Europos Komisijos sprendimai, turėsiantys įtakos kelių transporto sektoriui, pavyzdžiui, kitą savaitę Europos Komisija Europos Parlamentui pateiks svarstyti „Mobilumo paketą“.

EK atstovė konferencijos dalyviams taip pat pateikė informaciją apie tai, kad Austrija pasiūlė kompromisus, kurie galėtų sumažinti Centrinės ir Šiaurės Europos transporto įmonių interesų atskirtį. Daugiausia diskusijų vis dar kelia reikalavimai kiekvieną mėnesį sunkvežimius grąžinti atgal į „namus“ bei su vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko klausimai. Anot EK atstovės, kol šios problemos neišspręstos, ES valstybės savarankiškai nustato savo tranzito transporto taisykles ir taip stipriai apriboja būtent mūsų regione įsikūrusias kelių transporto įmones.

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis diskusijose dalyvavo kartu su Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų ministerijų, Migracijos departamento atstovais.  Diskusijoje buvo kalbėta apie sunkvežimių transporto naudą Lietuvos ekonomikai, diskutuojama apie Lietuvos vežėjus Europos kontekste, valstybės palaikymą didinant Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumas tarptautinėje rinkoje ir kt.

Plačiau
2018 lapkričio 17 „Linava“ nepritaria administracinės naštos didinimui

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ nepritaria administracinės naštos didinimui keleivinio transporto vežėjams.

„Linava“ pateikė komentarą Susisiekimo ministerijos parengtam Vyriausybės nutarimo projektui dėl Transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo. Keičiant dabar galiojantį nutarimą siekiama numatyti, kad savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ir Lietuvos transporto saugos administracija, norėdamos įsitikinti ataskaitų apie su nuolaida parduotus važiavimo keleiviniu transportu bilietus teisingumu, savo nustatyta tvarka iš vežėjų periodiškai reikalauja papildomų ataskaitų ar dokumentų kopijų arba teisės aktų nustatyta tvarka tikrina reikiamus dokumentus vežėjų patalpose.

„Linava“ pateikė Susisiekimo ministerijai savo išvadą, kad reikalavimas teikti periodines ataskaitas  prieštarauja Administracinės naštos mažinimo įstatymui ir  neprisideda prie administracinės naštos mažinimo ir nepasieks nustatytų tikslų, todėl nepritariame projekto nuostatoms.

Plačiau
2018 lapkričio 17 „Linava“ dalyvavo svarstant TIR procedūrų projektus

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis ir TIR skyriaus vadovas Heliodoras Giedrys lapkričio 15 d. dalyvavo svarstant Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą ir TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatų projektus.

Šie dokumentų projektai buvo svarstomi Muitinės departamente vyksiančiame TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimų ir panaikinimų komiteto  posėdyje. TIR komiteto nariai aptarė pateiktus pasiūlymus ir pastabas. Posėdyje buvo konstatuota, kad Lietuvos muitinė liberalizuoja TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimą ir atsisako tam tikrų biurokratinių suvaržymų. Taip nutarta, kad bus konkretizuoti rizikos valdymo ir TIR turėtojo atsakomybės taikymo klausimai.

TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo posėdyje taip pat buvo nagrinėjami vežėjų padaryti pažeidimai ir priimti sprendimai dėl kontrolės priemonių taikymo. Posėdžio dalyviai konstruktyviai bendravo pateikiant naujas užduotis ir pereinant nuo kiekybės prie kokybės.

 

Plačiau
2018 lapkričio 15 Asociacijos įstatų pakeitimai – veiklos efektyvumui didinti

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ lapkričio 21 dieną vyksiančiame asociacijos kongrese tvirtins asociacijos įstatų pakeitimus, kurie leistų sėkmingiau vystyti asociacijos veiklą bei geriau atstovauti asociacijos narių interesus.

Vienas iš svarbesnių siūlomų įstatų pakeitimų – kvorumo skaičiavimas asociacijos Kongresų metu. Šiuo metu galioja nuostatos, kad sprendimus galima priimti daugiau nei pusės asociacijos narių kvorumu, tačiau gal penkerius metus susiduriama su situacija, kuomet kongresas pirmą kartą sukvietus neįvyksta, nes nesusirenka kvorumas. Įvertinus tai, kad asociacijos nariai yra labai užimti ir siekiant taupyti visų narių laiką bei lėšas, siūloma kvorumą sumažinti iki vieno ketvirtadalio asociacijos narių. Tai leistų padidinti asociacijos veiklos efektyvumą, sutaupytų verslininkų laiko bei lėšų, taip pat sudarytų geresnes galimybes plėsti asociacijos narių skaičių, nesibaiminant dėl valdymo trikdžių.

Dar vienas siūlomas įstatų pakeitimas – nepriekaištingos reputacijos reikalavimas asociacijos vadovams. Tai reikalinga ne tik dėl geros „Linavos“ reputacijos palaikymo, bet ir dėl to, kad tokie reikalavimai keliami steigiant draudimo bendrovę. Draudimo bendrovių steigėjams bei akcininkams yra keliami aukšti reikalavimai, todėl svarbu, kad asociacijos vadovai atitiktų pačius griežčiausius reikalavimus.

Šie įstatų pakeitimai jau buvo svarstyti 2018 rugsėjo 26 d. Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto posėdyje svarstyti asociacijos įstatų pakeitimai, jų pakeitimai taip pat buvo patvirtinti lapkričio 8 d. vykusiame Prezidiumo posėdyje (informacija čia: http://www.linava.lt/naujiena/prezidiumo-posedyje-neeilinis-ivykis-svarstytas-vezeju-prasymas-atsaukti-asociacijos-prezidenta/).

Visus svarstomus įstatų pakeitimus galima rasti čia: http://www.linava.lt/naujiena/istatu-pakeitimo-projektas/

Pastabas ir pasiūlymus iki Kongreso galima siųsti el. paštu andrius.dubinas@linava.lt

 

Plačiau
2018 lapkričio 12 Informacija norintiems gauti asociacijos „Linava“ naujienas

Asociacijos narius, el. paštu norinčius gauti asociacijos siunčiamus naujienlaiškius ir interneto svetainės naujienas, kviečiame užpildyti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą reikalingus sutikimus.

Plačiau
2018 lapkričio 09 Prezidiumo posėdyje – neeilinis įvykis, svarstytas vežėjų prašymas atšaukti asociacijos prezidentą

Lapkričio 7 d. vykusiame posėdyje svarstytas vežėjų prašymas atšaukti asociacijos prezidentą, daug dėmesio skirta asociacijos įstatų pakeitimų aptarimui, svarstyti ir draudimo bendrovės steigimo, kongreso darbotvarkės, kitų metų biudžeto, sekretoriato ataskaitos bei kiti klausimai.

Plačiau
2018 lapkričio 09 Europos vežėjai sulaukė baudų už įvažiavimo į Londono LEZ zoną pažeidimus

Pastaruoju metu Europos šalių vežėjai, vykstantys į Londoną ir nežinantys, kad Londone yra vadinamosios „mažos emisijos zonos“ (angl. Low Emission Zones -LEZ), patiria didelių finansinių nuostolių. Net jei krovininiai automobiliai atitinka Euro IV standartus, vežėjams gali būti pritaikytos baudos, kai kuriais atvejais siekiančios dešimtis tūkstančių svarų, todėl norėdami išvengti baudų, vežėjai turi žinoti, kaip veikia Londono LEZ sistema, ir kokių veiksmų jie gali imtis norėdami užginčyti gautas baudas.

Plačiau
2018 lapkričio 08 Kvietimas į asociacijos „Linava“ XXXIV kongresą

Lapkričio 21 d. vyks asociacijos „Linava“ XXXIV kongresas, kuris organizuojamas Vilniuje.

Kongreso metu bus pristatoma šių metų asociacijos veikla, klausimas dėl Asociacijos „Linava” įstatų pakeitimų, UAB “Linavos rizikų valdymas” veiklos ataskaita. Revizijos komisijos pranešimas.

Plačiau
2018 lapkričio 08 Dėl svėrimų Čekijoje

Lietuvos transporto saugos administracija, siekdama tobulinti Lietuvos pažeidimų fiksavimo sistemos veikimą, prašo asociacijos „Linava“ pagalbos renkant informaciją dėl pastaruoju metu Čekijoje fiksuojamų pažeidimų, susijusių su transporto priemonės didžiausiosios leidžiamos masės arba didžiausiosios leidžiamos ašies apkrovos viršijimu.

Plačiau
2018 lapkričio 07 Politikai ir verslas sutaria: mobilumo paketas – žalingas visoms ES šalims

Lapkričio 6 d. Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija LINAVA kartu su Europos Parlamento nariu Petru Auštrevičiumi organizavo diskusiją pavadinimu: „Mobilumo paketas: už tiltus ar sienas Europoje“ (angl. „Mobility Package: for a Europe of bridges or walls“).

Plačiau
2018 lapkričio 07 Z. Buivydas: „Transportas be „popierių“ – tai milijonai sutaupytų eurų“

Jau mėnuo, kai „Linavoje“ darbuojasi Zenonas Buivydas – Sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms. Z. Buivydo darbotvarkėje du esminiai klausimai – paslaugų vežėjams skaitmenizavimas ir vertės kūrimas asociacijos nariams, sudarant jiems išskirtines sąlygas įsigyti prekes ir paslaugas. Pašnekovo teigimu, tai ypač aktualu smulkiesiems vežėjams, kurie pavieniui neturi daug svertų derėtis su tiekėjais.

Plačiau
2018 lapkričio 07 Lietuvos ambasadorius su „Linavos“ vadovybe aptarė vežėjų rūpesčius Kazachstane

Nuo šiandien, lapkričio 7 d., Lietuvos ambasadoriaus Kazachstane pareigas pradeda eiti Gintautas Vasiulis. Naujai paskirtas ambasadorius dar prieš išvykdamas į užsienio tarnybą, spalio pabaigoje, asmeniškai išreiškė norą susitikti su asociacijos „Linava“ vadovais.

Plačiau
2018 lapkričio 07 Lapkričio 9 d. baigiasi paraiškų gauti ETMK leidimus pateikimo terminas

Lietuvos transporto saugos administracija praneša, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2BE-264, iki 2018 m. lapkričio 9 d. priimamos vežėjų, pageidaujančių 2019 m. gauti ETMK leidimus, paraiškos.

Plačiau
2018 lapkričio 06 Dėl transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo

Teisės aktų projektų sistemoje 2018-11-02 užregistruotas Susisiekimo ministerijos parengtas LR Vyriausybės nutarimo projektas Nr. 18-12702, kuriuo siūloma pakeisti Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašą, patvirtintą LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“.

Plačiau
2018 lapkričio 06 Europos Parlamente vyko diskusija apie Mobilumo paketo poveikį Lietuvai

Šiandien, lapkričio 6 d., Europos Parlamente Briuselyje vyko Europarlamentaro P. Auštrevičiaus ir asociacijos „Linava“ iniciatyva organizuota diskusija „Mobilumo paketas: ar Europoje statysime tiltus ar sienas?“.

Plačiau
2018 lapkričio 06 Rimantas Martinavičius. Miestų viešasis transportas: kaip važiuosime rytoj?

Lietuvos miestus jau daug metų kamuoja tos pačios bėdos – didelės transporto spūstys, oro tarša, triukšmas. Nemažėja nuosavais automobiliais važinėjančių miestiečių. Visa tai verčia reorganizuoti miestų transporto sistemą taip, kad daugiau gyventojų rinktųsi keliones viešuoju transportu. Ir koks tas viešasis transportas turėtų būti? Autobusai, troleibusai, tramvajus ar metro? Ką apie tai mano keleivių vežėjai? Kalbamės su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentu, Keleivinio transporto tarybos pirmininku, UAB „Tauragės autobusų parkas“ direktoriumi Rimantu Martinavičiumi.

Plačiau
2018 lapkričio 06 Šiaulių TIR skyrius padalinys persikelia į naujas patalpas

Primename, kad pasikeitė, kad Šiaulių TIR knygelių išdavimo padalinio adresas. TIR knygelės išduodamos Šiauliuose Ragainės g. 71E, 78110, TIR knygeles išduoda TIR departamento Šiaulių TIR knygelių išdavimo padalinio specialistas Bronius Žukauskas tel. 8 (698) 47317.

Plačiau
2018 lapkričio 06 Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių pakeitimo

Asociacija „Linava“ išnagrinėjo Susisiekimo ministerijos gautą pasiūlymą pakeisti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių 45 punktą, numatant galimybę viešajam transportui nestoti kiekviename įrengtame sustojime, ir 2018-11-05 išsiuntė ministerijai asociacijos poziciją. Asociacijos nuomone, minėtas pasiūlymas šiuo metu yra netikslingas. Asociacijos raštą ministerijai rasite čia.

Plačiau
2018 lapkričio 05 Ar dar ilgai tikėsime E. Mikėno nebūtais kaltinimais? Ar tai jau jubiliejinė, 100-oji jo byla?

Jau rašėme apie E. Mikėno savivaliavimą kuomet neturėdamas prezidiumo įgaliojimų, išvyko į pasaulinį IRU kongresą. E. Mikėnas neturėjo prezidiumo įgaliojimų kelionei į pasaulinį IRU kongresą, bet savavališkai, pažeisdamas asociacijos priimtą komandiruočių tvarką išvyko į pasaulinį IRU kongresą.

Plačiau
KLAUSK