LT EN RU
Naujienos
2012 lapkričio 21 Hamburgo laisvojo uosto statuso pasikeitimas

BGL (Vokietija) pranešė IRU, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. Hamburgo uostas nebebus laisvasis. Daug pasikeitimų prasidės nuo 2012 m. gruodžio 1 d.
Gaudami arba pristatydami prekes iš/į uostą vairuotojai turės laikytis naujų procedūrų.

Plačiau
2012 lapkričio 21 Dėl Krovininio transporto tarybos išplėstinio posėdžio

Gerbiami asociacijos “Linava” nariai ir kandidatai į asociacijos narius,

Kviečiame Jus į asociacijos “LINAVA” Krovininio transporto tarybos išplėstinį posėdį, kuris įvyks2012 m. lapkričio 28 d. 10.00 val.

Plačiau
2012 lapkričio 16 PRATĘSTAS DOKUMENTŲ PRIĖMIMO TERMINAS VAIRUOTOJŲ MOKYMŲ PROJEKTUI. KRIZĖS METU PATYRUSIOS NUOSTOLIŲ ĮMONĖS TAIP PAT GALI DALYVAUTI PROJEKTE

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ planuoja teikti paraišką finansavimui iš Europos Sąjungos gauti vežėjų mokymams pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Informacija apie rengiamą projektą buvo išplatinta asociacijos nariams ir dokumentai buvo priimami iki spalio 31 d. Kadangi rengiamas projektas sulaukė didelio vežėjų susidomėjimo, buvo priimtas sprendimas pratęsti dokumentų priėmimą iki šių metų lapkričio 30 d.

Plačiau
2012 lapkričio 15 LINAVA

2012 m. spalio 9 d. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA” paskelbė pakartotinį konkursą dėl vežėjo įmonės parinkimo TIR knygelių gabenimui vykdyti.

Plačiau
2012 lapkričio 12 Susitikimas su Susisiekimo viceministru R. Vaštaku

Š. m. lapkričio 9 d. asociacijos “Linava” prezidentas A. Kondrusevičius ir sekretorius transporto politikai G. Ramaslauskas susitiko su Susisiekimo viceministru R. Vaštaku.

Plačiau
2012 lapkričio 12 LINAVA

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus iškiliam automobilių transporto darbuotojui ir vienam iš asociacijos LINAVA įkūrėjų Pranui Kraučiūnui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Plačiau
2012 lapkričio 09 Asociacijos “Linava” nariams ir kandidatams į asociacijos narius

Žemiau išvardintos įmonės tvarko dokumentus dėl narystės asociacijoje palikimo po įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo:

Plačiau
2012 lapkričio 08 2012 m. lapkričio 14 d. asociacijos “LINAVA” Kauno skyrius nedirbs

Lietuvos skirstomųjų tinklų operatorius AB “LESTO” informavo, kad elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas ir 2012 m. lapkričio 14 d. nuo 8:00 iki 16:30 elektra nebus tiekiama Kauno m. Taikos pr. 135D. Todėl tą dieną nedirbs asociacijos “LINAVA” Kauno skyrius.

Plačiau
2012 lapkričio 07 Prezidiumo posėdyje priimti svarbūs asociacijai nutarimai

Lapkričio 6 d. vykusiame Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje patvirtintas naujas generalinis sekretorius, pristatyta trijų ketvirčių finansinė ataskaita, aptartos TIR knygelių kainų mažinimo galimybės ir svarstyti nauji įsipareigojimai asociacijos nariams atskleidžiant komercinės paslapties turinčią ar Lietuvos įstatymų nustatytą konfidencialią informaciją.

Plačiau
2012 spalio 31 Susitikimas su komercinių bankų atstovais

Informuojame, kad š.m. lapkričio 13 d. yra numatytas asociacijos „Linava“ vadovybės susitikimas su Lietuvos bankų asociacijos bei komercinių bankų atstovais.

Plačiau
2012 spalio 29 BALTARUSIJOS KONSULATAS

BALTARUSIJOS KONSULATAS pranešė, kad kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną, tarp jų ir š.m. spalio mėn. 31 d. nedirbs.

Plačiau
2012 spalio 29 Naujausi didžiagabaritinio ir (ar) sunkiasvorio transporto vykdymo reikalavimai Lenkijoje

LR ambasada Lenkijos Respublikoje informavo, kad nuo 2012 m. spalio 19 d. įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 18 d. įstatymas, keičiantis Lenkijos kelių transporto įstatymą (toliau – įstatymas): nuo šiol transporto priemonės (jų junginiai), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius privalo turėti didžiagabaritinio ir (ar) sunkiasvorio vežimo leidimą.

Plačiau
2012 spalio 26 Įvyko asociacijos narių susitikimas su “Evrazoto” vadovu, teisininku Aleksandr Žigulin

Spalio 22-23 d. Klaipėdoje ir Vilniuje įvyko asociacijos narių susitikimas su “Evrazoto” vadovu, teisininku Aleksandr Žigulin, su kuriuo Linava yra sudariusi sutartį. Susitikimo metu “Evrazoto” vadovas paaiškino kaip (remiantis Lietuvos ir Rusijos bendros kelių transporto komisijos posėdžio protokolu) turi būti pildomas CMR važtaraštis, kad nekiltų problemų dėl Rusijos kontroliuojančių tarnybų pareigūnų veiksmų nustatant vežimo rūšį (dvišalis ar trečių šalių).

Plačiau
2012 spalio 26 Patikslinta informacija dėl paraiškų ES paramai dėl vairuotojų privalomųjų mokymų pagal 95 kodą pateikimo

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ planuoja teikti paraišką finansavimui iš Europos Sąjungos gauti pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Jeigu jūsų įmonės vairuotojams iki 2014 rugsėjo mėn. reikia įgyti 95 kodo kvalifikaciją, tai šis projektas yra kaip tik jums, nes pagrindinė jo veikla bus vairuotojų mokymai pagal 95 kodą. Jums siūloma galimybė gauti dalinį finansavimą šiems darbuotojų mokymams. Be to, jeigu jūsų darbuotojus domina kitokio pobūdžio mokymai – juos taip pat galima nurodyti ir dalinai finansuoti.

Plačiau
2012 spalio 24 Kviečiame teikti paraiškas ES paramai vairuotojų privalomiesiems mokymams pagal 95 kodą

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ rengia projektą ES paramai gauti – „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas vežėjų automobiliais įmonėse“ ir kviečia asociacijos narius prisijungti prie projekto bei gauti galimybę iki 70 proc. kompensuoti išlaidas privalomajam savo vairuotojų perkvalifikavimui.

Plačiau
2012 spalio 23 Prancūzija–Italija

Mont Blanc tunelio administracija pranešė IRU, kad dėl techninės priežiūros darbų ribojamas vienos krypties eismas.

Plačiau
2012 spalio 23 TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA IR PRAKTINIS SEMINARAS „SAUGUS KROVINIŲ PAKROVIMAS IR TVIRTINIMAS“ 2012 M. LAPKRIČIO 29-30 D.,VILNIUS

Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU akademija (toliau – IRU akademija) bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ ir draudimo kompanija „Rosgosstrach“ organizuoja tarptautinę konferenciją ir praktinį seminarą apie saugų krovinių pakrovimą ir tvirtinimą.

Plačiau
2012 spalio 23 Prancūzija–Italija

Mont Blanc tunelio administracija pranešė IRU, kad Tarpvyriausybinės vadovybės sprendimu, nuo 2012 m. lapkričio 1 d., transporto priemonėms, kurių bendra maksimali masė didesnė kaip 3.5t ir klasifikuojama kaip EURO 2 ar žemesnės kategorijos, eismas Mont Blanc tuneliu bus draudžiamas.

Plačiau
2012 spalio 23 Austrija

Asociacija AISO (Austrija) pranešė IRU, kad nuo 2012 m. lapkričio 1 d. EEV ir EURO 6 kategorijos transporto priemonės virš 7.5t yra atleidžiamos nuo draudimo vairuoti naktį A12 greitkeliu (iš Zirl į Langkampfen).

Plačiau
2012 spalio 22 Dėl ETMK leidimų 2013 m

Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) praneša, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 (Žin., 2006, Nr. 107-4076), iki 2012 m. lapkričio 23 d. priimamos vežėjų, pageidaujančių 2013 m. gauti ETMK leidimus, paraiškos.

Plačiau
KLAUSK