LT EN RU
Naujienos
2019 kovo 20 “Linavoje” imtasi papildomų saugumo priemonių

Prieš kovo 20 d. posėdį asociacijos „Linava“ patalpose, siekiant išvengti trukdymo prezidiumo posėdžio darbui, imtasi papildomų saugumo priemonių.

Po regioninio susirinkimo Kaune, kur pakartotiniame regiono susirinkime pažeidžiant „Linavos“ įstatus buvo bandoma sutrikdyti asociacijos veiklą, buvo priimtas sprendimas į asociacijos patalpas neįleisti pašalinių asmenų.

Kaip žinoma, prezidiumo posėdyje dalyvauja prezidiumo nariai, patariamojo balso teise – asociacijos sekretoriai, stebėtojų teisėmis – Revizijų komisijos nariai. Prezidiumo nariai apie į prezidiumo posėdį kviečiamus svečius asociacijos generalinį sekretorių privalo informuoti dieną prieš posėdį.

Plačiau
2019 kovo 19 Aptarti veiksmai dėl Mobilumo paketo

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis kovo 18 d. susitiko su Europos Parlamento nare Laima Andrikiene.

Susitikime su EP nare buvo suderinti  veiksmai, kurių imtasi siekiant palankių sprendimų šios savaitės įvykiuose  Europos Parlamente.

Kaip žinoma,  kovo 21 dieną  EP pirmininkų sueiga, svarstydama artimiausios plenarinės sesijos darbotvarkę, turėtų priimti sprendimą dėl svarstomo Mobilumo paketo ateities. Kovo 7 d. sueiga sprendimą nukėlė vėlesniam laikui.

 

Plačiau
2019 kovo 18 Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos posėdyje – apie e-vinjetes

2019 m. kovo 15 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomi asociacijos „Linava“ pasiūlyti klausimai dėl e-vinjetės platinimo interneto puslapyje (www.keliumokestis.lt) tobulinimo ir mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones nepanaudotos dalies grąžinimo.

Plačiau
2019 kovo 18 SVARBU! Atnaujinta informacija apie pakeitimus dėl Patvirtintų įmonių sąrašo ir nacionalinių vizų išdavimo

SVARBU! Juridiniai asmenys, įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą iki 2019 m. vasario 28 d., privalo iki 2019 m. gegužės 1 d. raštu nurodyti Migracijos departamentui ne trumpiau kaip 2 metus vykdomos ekonominės veiklos rūšį (rūšis), kurią (kurias) patvirtina valstybės įmonei Registrų centrui pateikti pastarųjų 2 metų finansinės atskaitomybės dokumentai ir kuri (kurios) bus nurodyta (nurodytos) Migracijos departamento interneto svetainėje skelbiamame Patvirtintų įmonių sąraše. Migracijos departamentas, nustatęs, kad juridinio asmens nurodytos (nurodytų) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) nepatvirtina valstybės įmonei Registrų centrui pateikti pastarųjų 2 metų finansinės atskaitomybės dokumentai arba kad juridiniai asmenys nenurodė ne trumpiau kaip 2 metus vykdomos ekonominės veiklos rūšies (rūšių) arba kad juridiniai asmenys vykdo laikinojo įdarbinimo veiklą, šiuos juridinius asmenis išbrauks iš Patvirtintų įmonių sąrašo. Pranešimą apie juridinio asmens vykdomos veiklos formą rasite čia (prisegtas dokumentas). Užpildytą formą išsiųskite Migracijos departamentui paštu registruotu laišku arba bendruoju elektroniniu paštu, jei užpildyta forma pasirašyta sertifikuotu elektroniniu parašu.

Plačiau
2019 kovo 15 Išmanieji tachografai – jau nuo 2019 m. birželio 15 d.

Asociacija „Linava“ primena, kad pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimus, nuo 2019 m. birželio 15 d. ES valstybėse naujose, pirmą kartą registruojamose keleivinėse ir krovininėse motorinėse kelių transporto priemonėse, kurioms taikomas Reglamentas 561/20063, turi būti įrengti ir naudojami Reglamento 2016/7992 reikalavimus atitinkantys išmanieji tachografai (antrosios kartos skaitmeniniai tachografai).

Plačiau
2019 kovo 14 Kauno regione tęsiasi bandymai trikdyti „Linavos“ veiklą

Kauno regiono vežėjų pakartotiniame susirinkime pažeidžiant „Linavos“ įstatus dar kartą bandoma sutrikdyti asociacijos veiklą.

Plačiau
2019 kovo 13 Papildyti muitinės įstaigų, galinčių atlikti TIR procedūras, sąrašai

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) informuoja, kad  2018 m. gruodžio 2 d. Indijos Respublikos kompetentingos tarnybos, vadovaujantis Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) 45 straipsnio aiškinamąja pastaba, papildė muitinės įstaigų, kuriose  atliekamos TIR operacijos, sąrašą.

Skelbiame Indijos Respublikos išvykimo muitinės įstaigų, tarpinių muitinės ir paskirties muitinės įstaigų, kurias ji patvirtina TIR operacijoms vykdyti, sąrašą (pridedama TIR/GE6490/SDG).

Taip pat pranešame, kad nuo 2019 m. kovo 25 d. bus praplėstas ir Kinijos Liaudies Respublikos muitinės įstaigų, kuriose bus galima vykdyti TIR operacijas, sąrašas (pridedama TIR/GE6492/SDG).

Skelbiame Kinijos Liaudies Respublikos išvykimo muitinės įstaigų, tarpinių muitinės ir paskirties muitinės įstaigų, kurias ji patvirtina TIR operacijoms vykdyti, sąrašą (pridedama TIR/GE5905/JGE).

 

 

Plačiau
2019 kovo 13 Klaipėdos regiono vežėjai iškėlė tris kandidatus į prezidentus

Klaipėdos regiono vežėjų susirinkime kandidatais į „Linavos“ prezidentus iškelti trys vežėjai – Romas Austinskas, Erlandas Mikėnas ir Oleg Tarasov.

Tai įvyko kovo 13 d. vykusiame pakartotiniame susirinkime, kuriame dalyvavo 21 regiono narys. Susirinkusieji taip pat šklausė prezidento Erlando Mikėno, prezidiumo nario Artūro Telmento bei generalinio sekretoriaus Mečislavo Atroškevičiaus veiklos ataskaitų, taip pat  – informaciją apie steigiamą „Linavos“ draudimo bendrovę.

Plačiau
2019 kovo 12 Su IRU atstovu aptarta vežėjų ateitis elektroninėje erdvėje

Asociacijoje „Linava“ lankėsi Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) Pasaulinių inovacijų vadovas Zeljko Jeftic, kuris susitiko ir atliekamus darbus aptarė su „Linavos“ atstovais.

Plačiau
2019 kovo 08 Sveikiname su Kovo 11-ąja

Sveikiname visus su Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Tai yra mūsų kartos šventė, nes visi gerai prisimename Kovo 11-osios įvykius, dalis iš mūsų prisidėjo prie to, kad šiandien būtume laisva ir savarankiška valstybė. Ir mums tai be galo svarbu, nes esame tie, kurie vieni iš pirmųjų pasinaudojome Nepriklausomybės suteiktomis galimybėmis.

Tad didžiuokimės ir švęskime!

Jūsų “Linava”

Plačiau
2019 kovo 08 Alytaus regiono vežėjai į prezidentus kelia du kandidatus

Į „Linavos“ prezidentus Alytaus regiono vežėjai susirinkime iškėlė du kandidatus – Romą Austinskas bei Erlandą Mikėną.

Alytaus regiono pakartotiniame susirinkime kovo 8 d. dalyvavo 17 iš 64 narių. Susirinkusieji išklausė dabartinio „Linavos“ prezidento E.Mikėno ataskaitą, jam buvo iškelta nemažai aštrių klausimų, ne į visus kilusius klausimus E.Mikėnas turėjo atsakymus. Savo ataskaitas regiono susirinkimui taip pat pateikė prezidiumo narys Bronislavas Geležiūnas bei generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius. Alytaus regiono vežėjai išklausė informaciją kitais svarbiais klausimais – draudimo bendrovės steigimą, įstatų pakeitimus ir kt.

Plačiau
2019 kovo 08 Sveikiname su Kovo 8-ąja!

Asociacijos generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius visos „Linavos“ vyrų vardu sveikina moteris gražios pavasario šventės proga!

Plačiau
2019 kovo 07 Mobilumo paketo svarstymas EP dar kartą nukeltas vėlesniam laikui

Europos Parlamento (EP) pirmininkų sueiga kovo 7 d. neapsisprendė dėl svarstomo Mobilumo paketo ateities. Sprendimo priėmimas buvo nukeltas kovo 21 dienai, jau po EP plenarinės sesijos.

Briuselyje šiuo metu dirbantis „Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis pozityviai vertina susiklosčiusią situaciją, pažymėdamas, kad laikas yra ES periferinių valstybių sąjungininkas. Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad vis dėlto dar yra galimybė, jog grupė europarlamentarų gali pamėginti tiesiog pateikti Mobilumo paketo klausimą plenarinėje sesijoje pirmadienį, kovo 11 d.

Kaip žinia, jau kurį laiką dėl didžiulio susiskaldymo EP nepavyksta pasiekti sprendimo dėl tolesnės „Mobilumo paketo“ derybų eigos. Asociacija „Linava“  ne kartą kreipėsi į Europos Parlamento  (EP) politinių grupių vadovus, taip pat „Mobilumo paketo“ pasiūlymų rengėjus, atkreipdama dėmesį į paketo ekonomines ir socialines pasekmes ES periferijoje įsisteigusiems Lietuvos vežėjams, neišspręstą trečiųjų šalių vežėjų klausimą, politizuotą sprendimų priėmimo procesą bei prieštaravimą fundamentaliems ES teisės principams.

Asociacija „Linava“ aktyviai bendradarbiauja su Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Estijos, Vengrijos ir kitų šalių vežėjų asociacijomis, siekdama užkirsti kelią nepalankiems siūlymams dėl priverstinio vilkikų gražinimo į įmonės registracijos šalį, diskriminacinio komandiravimo taisyklių taikymo, kabotažo operacijų apribojimo ir draudimo nakvoti vilkikų kabinose. T. Garuolis susitikimuose Briuselyje su Rumunijos ir Bulgarijos atstovais Europos Parlamente aptarė besiklostančią situaciją ir galimus bendrus veiksmus.

Plačiau
2019 kovo 07 Nuosekliai vyksta darbai eilių pasienyje mažinimui

Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius kovo 4 d. susitikęs su Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoju, atliekančiu generalinio direktoriaus funkcijas Jonu Miškiniu aptarė, kaip bendromis jėgomis sekasi didinti pasienio postų pralaidumą ir sumažinti transporto eiles.

Plačiau
2019 kovo 07 Seminaras transporto įmonių ekspeditorių, krovinių siuntėjų bei draudimo įmonių darbuotojams „Saugus krovinio išdėstymas ir tvirtinimas“

Balandžio 4 d., nuo 9:00 iki 17:00 val. Linavos mokymo centras kviečia dalyvauti seminare ‘Saugus krovinio išdėstymas ir tvirtinimas“.

Plačiau
2019 kovo 07 „BREXIT: KAIP LIETUVOS TRANSPORTO ĮMONĖMS BŪTI ŽINGSNIU PRIEKYJE?“

Siekdamos, kad Lietuvos transporto sektorius kaip sistemiškai svarbi Lietuvos eksporto grandis, tinkamai pasiruoštų „Brexit“ galimam scenarijui – „be susitarimo“, VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su asociacija „Linava“ kovo mėn. 13 d. kviečia Lietuvos vežėjų ir logistikos sektoriaus įmones į specializuotą renginį.

Renginio tikslas yra suteikti įmonėms praktinių žinių apie teisinius ir procedūrinius muitinės pokyčius, kurie palies Lietuvos transporto sektorių po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir taip padėti Lietuvos transporto ir logistikos įmonėms pasiruošti pokyčiams po „Brexit“.

Renginio svečias Uwe Liebschneris turi 18 metų darbo Vokietijos muitinėje patirtį bei vadovauja „dbh“ muitinės ir užsienio prekybos konsultacijų praktikai. Kaip Tarptautinės Uostų Bendrijos Sistemų Asociacijos (IPCSA) Muitinės komiteto pirmininkas, U. Liebschneris  turi plačią tarptautinę patirtį ir glaudžiai dirba su Europos Komisija muitinės klausimais.

Renginio programą galima rasti čia.

Dalyvavimas renginyje nemokamas. Registracija vyksta iki kovo mėn. 12 d. Registracija į renginį vyksta čia.

 

Plačiau
2019 kovo 06 Vežėjų problemos Kazachstane – į tarpvyriausybinės komisijos posėdį

Kovo 4-5 dienomis Vilniuje vyko 12-asis Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo komisijos posėdis, į kurį „Linavos“ atstovai buvo pakviesti kaip ekspertai.

Plačiau
2019 kovo 06 Informacija apie „Brexit“ – iš Muitinės departamento

Muitinės departamentas informavo „Linavą“, kad dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos proceso pradžios ir atitinkamos Europos Komisijos administruojamos Ekonominės veiklos vykdytojų sistemos (EOS) pertvarkos, planuojama, kad šių metų kovo 29 d. ir 30 d. neveiks Muitinės prievolininkų registras. Tikslus Muitinės prievolininkų registro neveikimo laikas bus praneštas papildomai, paskelbus tikslų EOS neveikimo laiką. Kovo 29- 30 dienomis taip pat bus sustabdytas asmenų registravimas Muitinės prievolininkų registre ir asmenims nebus suteikiami EORI kodai.

Plačiau
2019 kovo 05 Panevėžio regioniniame susirinkime iškelti keturi kandidatai į prezidentus

Kovo 5 d. vykusiame Panevėžio regioniniame susirinkime dalyvavo 16 iš 58 regiono vežėjų. Jie išklausė „Linavos“ prezidento, prezidiumo nario, generalinio sekretoriaus ataskaitas, susipažino su „Linavos“ įstatų pakeitimo projektu.

Kandidatais į prezidentus Panevėžio regiono vežėjai iškėlė Mindaugą Kaplerį, Erlandą Mikėną, Vytautą Milėną bei Marijan Svirko.

Plačiau
2019 kovo 05 IRU Muitinės reikalų komisijos posėdyje – „Linavos“ atstovai

Kovo 5 d. Tarptautinės kelių transporto sąjungos (angl. sutrump. IRU) būstinėje Briuselyje vyksta  IRU Muitinės reikalų komisijos posėdis (CAD), kuriame dalyvauja „Linavos“ prezidiumo narys Bronislavas Geležiūnas ir TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys.  

Plačiau
KLAUSK