LT EN RU
Naujienos
2019 balandžio 17 Seimo nariams pristatyta vežėjų pozicija dėl situacijos pervežimų rinkoje

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete „Linavos“ atstovai pristatė vežėjų poziciją dėl dabartinių diskusijų apie vairuotojų socialines garantijas.

Plačiau
2019 balandžio 17 Pirmas pervežimas iš Europos į Kiniją pagal TIR sistemą užtruko 12 dienų

Pirmasis pervežimas iš Europos į Kiniją su TIR knygele sėkmingai atliktas per 12 dienų. 7400 kilometrų atstumas nusidriekė iš Vokietijos į Kinijos Korgas miestą, vieną stambiausių Kinijos transporto centrų.

Plačiau
2019 balandžio 15 Linava dalyvauja tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransRussia“

Balandžio 15 d. Maskvoje prasidėjo transporto ir logistikos paroda „TransRussia“, kurioje Lietuvos vežėjų automobiliais asociaciją „Linava“ atstovauja ir asociacijos galimybes parodos dalyviams pristato prezidiumo narys Oleg Tarasov, generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, prezidiumo patarėjas Vidmantas Adomaitis ir Transporto reikalų skyriaus Krovininio transporto specialistė Irena Januškevič.

Tuos asociacijos „Linava“ narius, kurie pageidauja savo duomenis pateikti parodos dalyviams, prašome užpildyti anketą, kurios nuorodą pridedame žemiau. Šios anketos duomenys bus pateikiami parodos dalyviams ir bus prieinami el. erdvėje ne tik parodos metu, bet ir pasibaigus parodai.

Prašome suvesti savo duomenis čia: http://www.linava.lt/anketa/ . Pateikti duomenys automatiškai atnaujinami per valandą.

Plačiau
2019 balandžio 12 Tariamasi dėl garantijų už gabenamas prekes Rusijoje

„Linavos“ sekretorius paslaugoms ir inovacijoms Zenonas Buivydas Maskvoje lankosi Rusijos  vežėjų automobiliais asociacijoje „Asmap“, kur su atsakingais pareigūnais nagrinėja bendradarbiavimo galimybes – ieškoma sprendimų kaip Lietuvos vežėjams važiuojant į Rusiją taikyti „Asmap“ siūlomas  garantijas už TIR knygelių turėtojo gabenamas prekes, kai jos gabenamos per pasienio postus, kuriuose nėra taikomos TIR operacijos.

Kaip žinoma, dar 2013 m. Rusijos Federalinė muitinės tarnyba pradėjo taikyti papildomas garantijas gabenant IRU prekes su TIR knygele, t.y. Rusijos muitinės teritorijoje atsisakė taikyti TIR operacijas. Dėl to iš pradžių IRU priėmė sprendimą kompensuoti už TIR knygeles, kurias išdavė asociacija „Linava“ ir kurių Rusijos Federacijos muitinės įstaigos nepriėmė įforminimui, tačiau vėliau kompensacijos buvo atšauktos. Rusijos Federalinė muitinės tarnyba yra priėmusi sprendimą dėl muitinės įstaigų, kuriose taikomos TIR operacijos ir paskelbė tarptautinių pasienio kontrolės punktų, per kuriuos galima gabenti prekes su TIR knygele, sąrašą. Muitinės postų, per kuriuos  galima gabenti prekes su TIR knygele, sąraše nenurodytas Latvijos – Rusijos pasienio muitinės kontrolė postas Terechovo – Burački. Dėl to Lietuvos vežėjai negali gabenti prekių su TIR knygele įvažiuojant į Rusiją per Latvijos pasienio postą Terechovo – Burački.

Z.Buivydas, viešėdamas Maskvoje, susitiko su „Asmap“ TIR ir muitinės sistemos departamento vadovu Michailu Savinu ir jo pavaduotoja Natalija Rybkina. Asociacija „Linava“ ir Rusijos vežėjų asociacija „Asmap“ nagrinėja galimą bendradarbiavimą – svarstomos galimybės gabenant prekes per muitinės postą Terechovo – Burački taikyti Rusijos asociacijos siūlomas garantijas už TIR knygelių turėtojo gabenamas prekes. Taip pat nagrinėjamos ir kitos Rusijos asociacijos siūlomas garantijų taikymo galimybes, jeigu prekėms įforminus tranzito procedūrą atsirastų skola muitinei.

Susitikimuose taip pat svarstomi klausimai dėl bendradarbiavimo  rengiant elektronines tranzito deklaracijas, TIR EPD išankstines deklaracijas ir elektroninių (tekstinių) duomenų teikimo Rusijos muitinei. „Linavos“ atstovai taip pat buvo susitikę su „Asmap“ serviso vadovu, kur aptarė galimą bendradarbiavimą.

 

Plačiau
2019 balandžio 12 Padidintas „Linavos“ draudimo bendrovės įstatinis kapitalas

Balandžio 11 dieną UAB „Linavos rizikų valdymas“ ir asociacija „Linava“ pasirašė „Akcijų pasirašymo sutartį“ dėl papildomos akcijų emisijos, kurių vertė 1,3 milijono eurų. Nauja akcijų emisijos kaina buvo dalinai apmokėta 1,198  mln.  vertės nekilnojamu turtu (Basanavičiaus g.45 pastatu) ir piniginiu 102 tūkst. eurų įnašu.

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius sakė, kad taip buvo užbaigtas procesas dėl Lietuvos Banko reikalavimo kuriamos „Linavos“ draudimo bendrovės  nuosavo kapitalo padidinimo.

Sandoris buvo patvirtintas notaro, o tai reiškia, kad visos procedūros dėl kapitalo padidinimo atliktos pagal galiojančius įstatymus ir asociacijos įstatų reikalavimus. Per 10 darbo dienų Akcijų pasirašymo sutartis bus užregistruota Registrų centre ir pateikta Lietuvos Bankui.

 

Plačiau
2019 balandžio 11 Prezidiume – artėjantys „Linavos“ prezidento rinkimai bei naujienos iš Tadžikistano

Balandžio 10 d. vykusiame prezidiume buvo aptarti artėjančio rinkiminio „Linavos“ kongreso klausimai, išklausyta informacija, ką „Linavos“ atstovai nuveikė Tadžikistane bei priimti kiti reikalingi sprendimai.

Plačiau
2019 balandžio 10 Asociacijos nariai gali naudotis faktoringo paslauga išskirtinėmis sąlygomis

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su nebankinio finansavimo lyderiu Baltijos regione UAB „SME Finance“. Remiantis šiuo susitarimu „Linava“ nariai gali naudotis faktoringo paslauga išskirtinėmis sąlygomis.

Plačiau
2019 balandžio 08 Artėjant Europos Parlamento rinkimams – pasvarstymai apie transporto sektorių

Balandžio 4 d. Europos Parlamentui (EP) priėmus Mobilumo paketą, netyla diskusijos apie tai, kokį poveikį Lietuvos transporto sektoriui padarys šis didžiąsias Europos Sąjungos (ES) šalis atstovaujančių Europos Parlamento narių balsais priimtas sprendimas. Vežėjams ypač svarbus EP sprendimas, priimtas rinkimų išvakarėse, todėl vežėjai turėtų deramai įvertinti situaciją, apsispręsdami dėl balsavimo EP rinkimuose. Todėl pateikiame keletą komentarų, kurie gali padėti priimti sprendimą, kaip balsuoti per artėjančius EP rinkimus.

Plačiau
2019 balandžio 05 (atnaujinta balsavimo rezultatais) Europos Parlamentas priėmė Mobilumo paketą

Europos Parlamentas priėmė Mobilumo paketą, kuriame numatomos Lietuvos vežėjams ypač nepalankios nuostatos dėl priverstinio vilkiko gražinimo į įmonės įsisteigimo šalį kas keturias savaites, reguliaraus kassavaitinio poilsio transporto priemonėje draudimo, komandiravimo taisyklių taikymo tarptautinio transporto operacijoms (išskyrus tranzitą ir dvišalį transportą).

Tolesniame derybų etape Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija derėsis dėl Mobilumo paketo trišalėse derybose (vadinamuosiuose trialoguose).

Preliminarūs balsavimo dėl Mobilumo paketo rezultatai:

Priimtos tokios nuostatos dėl patekimo į rinką taisyklių:

 • Vilkikas kartą per 4 sav. pasikrauna arba išsikrauna įmonės įsisteigimo šalyje;
 • Kabotažo taisyklė: 3 dienos be operacijų skaičiaus apribojimo;
 • 60 val. atvėsimo laikotarpis po 3 dienų kabotažo laikotarpio priimančioje šalyje
 • Vežėjas, po kabotažo laikotarpio atlikimo vienoje šalyje, vykdyti kabotažą toje pačioje priimančioje šalyje gali tik po to, kai iš įsisteigimo šalies vykdoma nauja tarptautinio transporto operacija į tą pačią priimančią šalį;
 • Roma I reglamento taikymas kelių transportui, siekiant eliminuoti „pašto dėžutes“.

Priimtos nuostatos dėl komandiravimo taisyklių taikymo:

 • Komandiravimo reikalavimai taikomi tarptautiniam transportui, išskyrus dvišalį transportą ir tranzitą;
 • Komandiravimo reikalavimai taikomi kombinuotam transportui, išskyrus, kai atkarpa, gabenama kelių transportu, eina per dvi ar daugiau šalių;
 • Komandiravimo taisyklės netaikomos 1 pasikrovimui ir/ar išsikrovimui, kai vykdoma dvišalio transporto operacija, jei pasikrovimas ir išsikrovimas neatliekami toje pačioje šalyje;
 • Komandiravimo taisyklės netaikomos 2 pasikrovimams ir/ar išsikrovimams, kai dvišalio transporto operacija vykdoma į įsisteigimo šalį. Pasikrovimas ir išsikrovimas negali būti vykdomas vienoje šalyje;
 • ES šalys narės turi įgyvendinti tokias pačias nuostatas dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis. ES narės, taip turi dėti pastangas, kad tokios pačios nuostatos būtų įgyvendintos ir daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis;
 • Siekiant užtikrinti komandiravimo taisyklių įgyvendinimą trečiosiose šalyse, ES šalys narės turi siekti atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimo AETR kontekste;
 • Priimančioji šalis turi viešai pateikti informaciją apie vairuotojo darbo apmokėjimą. Jeigu tokia informacija nėra pateikiama, vežėjas negali būti baudžiamas.

Priimtos taisyklės dėl vairuotojų darbo ir poilsio reglamentavimo:

 • Draudimas atlikti reguliarų kassavaitinį poilsį transporto priemonės kabinoje;
 • Sutrumpinto kassavaitinio poilsio kompensacija pridedama prie ilgesnio nei 45 val. poilsio;
 • Vežėjas organizuoja darbą taip, kad vairuotojas kas 4 savaitės galėtų grįžti į namus arba kitą pasirinktą vietą atlikti ilgesnį nei 45 val. poilsį. Jeigu vairuotojas nusprendžia į namus negrįžti ir poilsį atlikti pasirinktoje vietoje, apie tai raštu informuoja savo transporto įmonę ne vėliau nei prieš 2 savaites. Vairuotojui nusprendus tokį poilsį atlikti namuose, transporto įmonė pasirūpina vairuotojo grįžimu;
 • Vairuotojo namai – vairuotojo deklaruota gyvenamoji vieta;
 • Antros kartos Smart tachografų įvedimas;
 • Ne vėliau nei po 3 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti pirmos ir antros kartos skaitmeniniai tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 3821/185 Priede IB, taikyto nuo 2011 m. spalio 11 d.);
 • Ne vėliau nei po 4 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti 3 kartos skaitmeniniai tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 3821/185 Priede IB, taikyto nuo 2012 m. spalio 1 d);
 • Ne vėliau nei po 5 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti pirmos kartos smart tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 2016/779 Priede IC).

NB: antros kartos tachografų įvedinimas visose transporto priemonėse nuo 2024 m.

 • Transporto priemonių, kuriose neįrengti antros kartos smart tachografai, vairuotojai turi įvesti priimančios valstybės duomenis kiekvieną kartą kirtę sieną pirmoje laisvoje sustojimo vietoje.

Nors Mobilumo paketo patvirtinimas Europos Parlamente yra rimtas smūgis Lietuvos vežėjams, „Linava“ dėkoja visiems Lietuvos atstovams EP, įsiklausiusiems į „Linavos“ pateiktą informaciją dėl Mobilumo paketo poveikio Lietuvos vežėjams ir dirbusiems kartu su „Linava“, siekiant užkirsti kelią sąžiningos konkurencijos iškraipymui. Visi 10 plenariniame posėdyje dalyvavusių Lietuvos europarlamentarų (nedalyvavo tik Valdemar Tomaševski) balsavo vieningai prieš Lietuvos vežėjams nenaudingus taisyklių dėl kabotažo, vilkikų grąžinimo į įmonės registracijos šalį ir komandiravimo pakeitimus. Taip pat dauguma Lietuvos parlamentarų (8 iš 10 dalyvavusių posėdyje) atsižvelgė į „Linavos“  rekomendaciją ir nepalaikė nenaudingų pasiūlymų dėl poilsio ir darbo laiko taisyklių.

 

 

Plačiau
2019 balandžio 05 Mokymai partnertnerių iš Rusijos patikimumo įvertinimui ir kelionės leidimų pildymui

Balandžio 9 d. nuo 10 val. Linavos mokymo centre (Jankiškių g. 41, III aukštas) vyks seminaras skirtas vežėjams ir ekspeditoriams, dirbantiems partneriais iš Rusijos, kurio metu bus nagrinėjamos šios temos:

 • Partnerio iš Rusijos finansinio patikimumo patikrinimas, peržiūrint jų buhalterines ir mokestines ataskaitas.
 • Kaip patikrinti, ar sandorio šalis neturi įsiskolinimų ir laiku moka mokesčius?
 • Kaip patikrinti, ar sandorio šalis neturi teisinių ginčų ar bylų?
 • Kaip patikrinti, ar sandorio šaliai nepradėta bankroto procedūra?
 • Dažniausiai pasitaikančios apgaulės schemos, vykdant tarptautinius pervežimus (teismų praktika).
Lektorius: advokatas A.Žigulinas.

Laikas: nuo 10 val. iki 13 val.

Dalyvio mokestis: 55 Eur.

REGISTRUOTIS

Balandžio 9 d. nuo 14 val. Linavos mokymo centre vyks seminaras „Rusijos specialiųjų ir vienkartinių kelionės leidimų pildymo taisyklės nuo 2019 metų“. Seminaras skirtas transporto įmonių vadovams bei vadybininkams. Jo metu bus nagrinėjamos šios temos:

 • Rusijos vienkartinių leidimų pildymo taisyklės.
 • Rusijos specialiųjų (vykdyti tarptautinį pervežimą į / iš trečiųjų šalių) vienkartinių leidimų pildymo taisyklės.
 • Rusijos transporto ministerijos 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 302 nauja 2018 m. birželio 29 d. redakcija (Nr. 252), kuriuo pakeistos rusiškų vienkartinių ir specialiųjų (vykdyti tarptautinį pervežimą į / iš trečiųjų šalių) kelionės leidimų blankų formos.
 • Tipinių klaidų pildant leidimus analizė. Teismų praktikos apžvalga.

Lektorius: advokatas A.Žigulinas.

Laikas: nuo 14 val. iki 16 val.
Dalyvio mokestis: 45 Eur.

 

REGISTRUOTIS

Plačiau
2019 balandžio 04 Naujausia informacija apie Mobilumo paketo svarstymą

Vakar (balandžio 3 d.) vyko balsavimas dėl Mobilumo paketo išėmimo iš šios savaitės EP plenarinės sesijos darbotvarkės. Paketo išimti nepavyko – iniciatyvą palaikė 219, prieš balsavo – 267 EP nariai.

Šiandien (balandžio 4d.) balsavimas numatytas 12 val. Lietuvos laiku. Atkreipiame dėmesį, kad prieš balsavimą dėl Mobilumo paketo pataisų Europos konservatorių ir reformistų partija (ECR) dar vieną kartą teiks balsavimui paketo nukėlimo klausimą.

EP plenarinės sesijos transliaciją galite stebėti paspaudę ant šios nuorodos: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

 

Plačiau
2019 balandžio 03 Tadžikistane pristatytos Lietuvos vežėjų galimybės

„Linavos“ delegacija nuo balandžio 1 d. Tadžikistano tarptautinių pervežimų vežėjų asociacijos (sutrumpintai – ABBAT) kvietimu vieši Tadžikistane, kur pristato Lietuvos transporto rinkos galimybes bei sprendžia Lietuvos vežėjams šioje šalyje kylančias problemas.

Plačiau
2019 balandžio 03 Siūloma supaprastinti užsieniečių įdarbinimą

Siekiant supaprastinti imigracijos procedūras, siūloma aiškiau reglamentuoti užsieniečio, atvykusio į Lietuvą dirbti, teisę keisti darbdavį ir nustatyti, kad sprendimą dėl leidimo keisti darbdavį Migracijos departamentas priimtų per trumpesnį – 1 mėnesio terminą.

Plačiau
2019 balandžio 02 Apie Mobilumo paketą trumpai

Kas sudaro Mobilumo paketą I?

Derybos ES institucijos vyksta dėl trijų mobilumo paketų. Lietuvai aktualiausias Mobilumo paketas I  – teisė aktų rinkinys, skirtas peržiūrėti kelių transporto socialines taisykles. Europos Komisija 2017 m. gegužės 31 d. paskelbė 8 Mobilumo paketo I pasiūlymus, iš kurių esminiai dėl:

-        Komandiravimo taisyklių (priimančiosios šalies atlyginimo ir kasmetinių atostogų normų) taikymo;

-        Darbo ir poilsio laiko reguliavimo, įskaitant kassavaitinio poilsio draudimą vilkiko kabinoje;

-        Patekimo į ES rinką taisyklių (apribojimai kabotažui, vairuotojo ir vilkiko grąžinimas).

Derybų eiga: Tarybos ir Europos Parlamento pozicijos

Taryba

2018 m. gruodžio 3 d. ES Transporto taryba priėmė bendrąjį požiūrį dėl Mobilumo paketo I, nepaisant 9 šalių, įskaitant ir Lietuvą, balsavimo „prieš“. Tarybos bendrasis požiūris numato Lietuvos vežėjams nepalankius sprendimus, įskaitant:

-        prievolę atlikti ilgesnį nei 45 val. poilsį viešbutyje reikalavimas neįgyvendinamas dėl nakvynės vietų stygiaus;

-        komandiravimo taisyklių taikymą kabotažo (vidiniai vežimai) ir cross-trade (kai A šalies vežėjas pakrauna krovinį B šalyje ir iškrauna C šalyje, pvz. kai Lietuvos vežėjas krovinį pakrauna Vokietijoje ir iškrauna Prancūzijoje);

-        grįžimą į namus kartą per 4 savaites;

-        5 dienų atvėsimo laikotarpį kabotažui (vežėjas, atlikęs paskutinę kabotažo operaciją priimančiojoje šalyje, privalės iš jos išvažiuoti ir galės sugrįžti tik po 5 dienų)

Europos Parlamentas (EP)

Europos parlamento nariai atsakingi už Mobilumo paketo I rengimą ne tik išlaikė Tarybos bendrajame požiūryje numatytus apribojimus, tačiau kai kuriuos iš jų sugriežtino bei atliko reikšmingų pakeitimų, kurie yra ypač nenaudingi ES periferijoje esančiai Lietuvai:

-        Numatomas privalomas vilkiko gražinimas į įmonės įsisteigimo šalį kas 4 savaite + pasikrovimas/išsikrovimas toje šalyje;

-         Kabotažui skiriamas laikas sumažinamas iki 3 dienų neribojant operacijų skaičiaus (Taryba paliko dabartinį reguliavimą – 3 operacijos per 7 dienas);

-        60 val. atvėsimo laikotarpis kabotažui

2018 m. liepos mėn. Mobilumo paketas buvo atmestas Europos Parlamento plenarinėje sesijoje ir grąžintas svarstymams į Transporto komitetą. 2019 m. sausio 10 d. 2 iš 3 paketo pasiūlymų atmesti ir komitete. Kadangi paketas visuomet traktuotas kaip nedalomas teisės aktų rinkinys, balsavimas transporto komitete reiškė jo atmetimą. Tačiau, net ir po nesėkmingo balsavimo plenarinėje sesijoje, o vėliau dar kartą atmetus Transporto komitete, ES šalių (Prancūzija, Belgija, Vokietija, Skandinavijos šalys, Čekija, ir kt), kurioms paketas yra naudingas, parlamentarai deda visas pastangas, kad būtų balsuojama dar šioje EP kadencijoje. Jų pastangomis paketas buvo įtrauktas į š. m. kovo 25-28 d. plenarinę sesiją, tačiau dėl didžiulio kiekio pataisų buvo gražintas į TRAN komitetą. Planuojama, kad dėl paketo galėtų būti balsuojama kitos savaitės plenarinėje sesijoje arba jau paskutinėje šios EP kadencijos plenarinėje sesijoje balandžio 15-18 d..

Derybų procesas parlamente tapo politizuotas, paketo šalininkams siekiant „prastumti“ balsavimą plenarinėje bet kokia kaina, neatsižvelgiant į neigiamą socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį poveikį.

Mobilumo paketo neigiamos pasekmės

-        Vien tik privalomas vilkiko grąžinimas kas 4 savaites sužlugdytų Lietuvos kelių transporto sektorių. Tai visiškai neproporcingas ir diskriminacinis pasiūlymas, kadangi ES periferijoje įsisteigę Lietuvos vežėjai ir vairuotojai būtų priversti skirti nepalyginamai didesnius finansiniu ir laiko resursus reikalavimo įgyvendinimui, nei arčiau ES centro įsikūrę įmonės. Kelionė į Lietuvą iš Vakarų ir Pietų Europos gali užtrukti apie savaitę (įskaitant eismo apribojimus, kassavaitinio poilsio atlikimą, šventines dienas ir pan.), kai pvz. čekas iš Vokietijos gali grįžti per kelias valandas;

-        Tarptautinės transporto sąjungos duomenimis privalomas vilkikų grąžinimas padidins sunkiasvorio transporto kilometražą iki 75 proc., CO2 emisijas – iki 100 tūkst. tonų per metus.

-        Didžiausią dalį Lietuvos kelių transporto apyvartos sudaro cross-trade operacijos, todėl komandiravimo taisyklių taikymas šio tipo transportui būtų labai nenaudingas mūsų šalies vežėjams. Nemažiau svarbu, kad vairuotojams, atliekantiems cross-trade, cabotažo ir dvišalio transporto operacijas, būtų taikomi nevienodi standartai;

-        Griežtesni apribojimai kabotažui (atvėsimo laikotarpis, kabotažo termino ribojimas, komandiravimo taikymas nuo pirmos dienos) yra „senųjų“ ES narių stumiamos protekcionistinės priemonės, kuriomis siekiama apriboti „naujųjų“ narių patekimą į ES rinką. Šie apribojimai neturi nieko bendra  su paketo tikslais – t.y. geresnėmis vairuotojų darbo sąlygomis ir socialine gerove. Numatomi apribojimai ženkliai sumažintų Lietuvos vežėjų kabotažo operacijų apimtis;

-        ES šalyse narėse visiškai nėra tinkamų aikštelių atlikti kassavaitiniam poilsiui, todėl draudimas atlikti poilsį vilkiko kabinoje yra neįgyvendinimas. 2019 m. kovą Europos Komisiją pristatė tyrimą, kuris parodė, kad ES trūksta apie 400 tūkst. tinkamų parkavimo vietų. Vairuotojai dirbantys arčiau centro ES įsisteigusiose transporto įmonės gali dažniau grįžti į namus ir atlikti kassavaitinį poilsį, todėl tinkamos infrastruktūros trūkumas šių šalių vežėjams nėra toks aktualus;

-        Dėl aukščiau išvardytų priežasčių, paketas sukurtų nevienodas darbo sąlygas vežėjams ir vairuotojams įsisteigusiems arčiau ES centro ir ES pakraščiuose. Lietuvos vežėjai norėdami išsilaikyti konkurencinėje kovoje bus priversti keltis arčiau ES centro. Padidės emigracijos srautai iš Lietuvos, sustos socialinė konvergencija;

-        Mobilumo paketas nereglamentuoja reikalavimų taikymo trečiųjų šalių vežėjams, todėl Lietuvos transporto įmonės praras konkurencingumą ne tik ES bet ir trečiųjų šalių vežėjų atžvilgiu.

 

Plačiau
2019 balandžio 02 Kviečia 24-oji specializuota tarptautinė paroda „BAMAP-2019“

Baltarusijos tarptautinių vežėjų automobiliais asociacija „BAMAP“ informavo, kad 2019 m. gegužės 30-31 d. Minske organizuojama 24-oji specializuota tarptautinė paroda „BAMAP-2019“.

Daugiau informacijos apie parodą – asociacijos „BAMAP“ interneto svetainėje: http://bamap.org/information/news/2019_03_19_96256/.

Vežėjus, pageidaujančius dalyvauti minėtoje parodoje, kviečiame iki 2019 m. gegužės 10 d. susisiekti su organizatoriais asociacijos „BAMAP“ pranešime nurodytais kontaktais.

 

Plačiau
2019 balandžio 02 TIR knygelių daugiausiai įsigyta Vilniaus regione

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ per pirmus 3 šių metų mėnesius išplatino 12043 TIR knygeles. Daugiausiai knygelių įsigijo Vilniaus regiono vežėjai – 7062 vnt. Tai sudaro 58,6 proc. visų įsigytų TIR knygelių.

TIR knygelių platinimo rezultatai visuose regionuose:

Vilniaus regionas – 7062 vnt. / 58,6 proc.

Šiaulių regionas – 1842 vnt. / 15,3 proc.

Klaipėdos regionas – 1082 vnt. / 9 proc.

Kauno regionas – 946 vnt. / 7,9 proc.

Panevėžio regionas – 732 vnt. / 6,1 proc.

Alytaus regionas – 379 vnt. / 3,1 proc.

„Linava“ per pirmą šių metų ketvirtį internetu išplatino 7062 knygelių. Tai yra 63 proc. visų išplatintų knygelių skaičiaus.

Aktyviausiai internetu TIR knygeles įsigijo Šiaulių regionas – čia vežėjai internetu įsigyta net 90,7 proc. TIR knygelių.

TIR knygelių įsigijimas internetu:

Šiaulių regionas – 90,7 proc.

Panevėžio regionas – 76,1 proc.

Vilniaus regionas – 61,7 proc.

Kauno regionas – 51 proc.

Klaipėdos regionas – 49 proc.

Alytus – 0 proc.

 

Plačiau
2019 balandžio 01 Mobilumo paketas – politikavimo įrankis

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius komentuoja susidariusią situaciją:

Pastaruoju metu viešumoje daug diskutuojama dėl transporto sektoriui kylančių klausimų. Turiu apgailestauti, kad šios labai reikalingos ir svarbios diskusijos vyksta prieš Europos Parlamento rinkimus, todėl kai kurie veiksmai ar faktai sąmoningai ar dėl nežinojimo yra iškraipomi ar pateikiami taip, kaip kažkam patogiau.

Viena iš kandidačių į Europos Parlamentą apkaltino susisiekimo ministrą Roką Masiulį, neva šis svarstant Mobilumo paketą Europos Parlamente atstovauja ne „Lietuvai“, o „Linavai“. Tiems, kuriems kilo abejonių, noriu pasakyti – „Linava“ yra asociacija, vienijanti daugiau kaip 800 vežėjų. Mūsų asociacijos nariai dažniausiai yra vidutinės ir mažesnės įmonės, kurioms sprendžiant kylančias problemas parankiau vienytis į asociacijas, kai tuo metu stambieji rinkos žaidėjai savo klausimus lengvai išsprendžia patys, be asociacijų paramos. „Linava“ nėra kokia nors nusikalstama grupuotė, tai yra verslininkai, kurie šiandien Lietuvoje moka mokesčius ir kuria vidaus produktą. Tokių pasisakymų autorių, Lietuvai priešpastatantį valstybėje teisėtai pagal įstatymus veikiančią verslo asociaciją, norėčiau paklausti – tai kas tada jų manymu yra Lietuva?

Kitas svarbus eskaluojamas klausimas – neva Mobilumo paketas yra skirtas socialinėms garantijoms įtvirtinti. Tokias kalbas skleidžia žmonės, norintys supriešinti verslininkus su savo darbuotojais, nes iš tikrųjų Mobilumo paketas nėra socialinių garantijų rinkinys. Jame daugiausiai kalbama apie tai, kaip periferinių valstybių verslininkams reikia sudaryti tokias verslo sąlygas, kad užsiimti pervežimais Europoje taptų nuostolinga. Jei pavyks Lietuvos vežėjus išstumti iš konkurencinės kovos, didžiųjų valstybių vežėjai plos katučių – be konkurencijos dirbti visada geriau. Klausimas, ar tuo apsidžiaugs tie patys Lietuvos vairuotojai?

Verslas negali būti nuostolingas, todėl sprendimų ieškoma jau dabar. Kai kurios didžiosios transporto bendrovės savo sprendimus jau padarė – smarkiai nesireklamuojant registruojamos atstovybės Europos valstybėse, ten registruojamos transporto priemonės, ten bus mokami ir mokesčiai. Jei tendencijos išliks tokios pačios, gali būti, kad šis sektorius Lietuvoje tiesiog nunyks. Ir tai nėra gąsdinimas, kaip išsireiškia kai kurie diskusijų dalyviai, tai tiesiog yra blaivaus proto padiktuotas veiksmų planas. Gali būti, kad Lietuvoje nebeliks transporto bendrovių, nebebus mokami mokesčiai, nebus įdarbinama dalis vairuotojų. Kaip manote, ar tada nebeliks ir problemų?

Viešumoje buvo išsakyta frazė, kad Lietuvoje rinkti Europos Parlamento nariai atstovauja visos Europos piliečiams, o ne vienai Lietuvos verslo grupei. Todėl kyla klausimas – kas tie visos Europos piliečiai? Kodėl į tą piliečių sąrašą įtraukiami Vokietijos ir Ispanijos verslininkai, o lietuviai, kaip visada, lieka už borto?

Plačiau
2019 kovo 28 Lietuvos vežėjams – lietuvių paslaugos Vokietijoje

Lietuvos vežėjai, dirbantys Vokietijoje ar bent važiuojantys per ją, turi galimybę apsilankyti lietuviškame krovininių automobilių aptarnavimo servise ir reikalingus darbus atlikti už lietuvišką kainą.

Plačiau
2019 kovo 28 Svarbu – rekomendacijos vežėjams dėl eilių Migracijos valdybose (tik nariams)

Atsižvelgdama į tai, kad po įvestos privalomos išankstinės registracijos per registracijos sistemą www.epolicija.lt Vilniaus migracijos valdyboje kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi susidarė didelės laukiančių interesantų eilės, asociacija „Linava“ organizavo susitikimą su Migracijos departamento ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos atstovais, siekiant šią problemą spręsti. Migracijos departamento atstovai apgailestavo, kad dėl sparčiai didėjančių užsieniečių srautų, pasenusios įrangos, riboto darbuotojų skaičiaus ir pasiruošimo artėjančiai migracijos reformai nėra spėjama aptarnauti visų interesantų, o priėmimas „gyvos eilės“ principu sukelia dar didesnę sumaištį ir sumažina darbo efektyvumą, todėl jo buvo atsisakyta. Tačiau tikimasi, kad įgyvendinus suplanuotą migracijos sistemos reformą ir pradėjus dokumentų priėmimą elektroniniu būdu, po 2019 m. liepos 1 d. situacija pagerės.

Įvertinus šiuo metu susidariusią situaciją, teikiame keletą vežėjams naudingų rekomendacijų:

•                    Didelė problema yra asmenų atvykimas į priėmimą su netinkamai paruoštais arba išvis neužpildytais dokumentais, dėl ko asmeniui tenka registruotis kitam vizitui iš naujo ir atvykti pakartotinai. Rekomenduojame darbdaviams iš anksto atidžiai susipažinti su teikiamų dokumentų reikalavimais bei peržiūrėti užsieniečio pildomus dokumentus, kad dokumentai būtų priimami iš pirmo karto. Primename, kad reikalavimus pateikiamiems dokumentams dėl leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu galima pasižiūrėti čia: https://www.migracija.lt/index.php?-2067087551 – rinktis „Ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą (UTPĮ 44 str. 1 d. 3 p. (3 atvejis))“.

•                    Patariame nuolat stebėti registracijos sistemoje www.epolicija.lt atsirandančias laisvas ankstesnes registracijos datas dėl kitų asmenų atšauktų registracijų. Taip pat primename, kad dėl tam tikrų svarbių priežasčių užsieniečiui (arba darbdaviui) nesant galimybei nustatytu laiku atvykti į priėmimą, būtina savo registraciją atšaukti.

•                    Primename, kad dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo asmuo turi kreiptis ne vėliau nei likus 4 mėnesiams (bendra tvarka) iki jo nacionalinės vizos galiojimo pabaigos, tačiau rekomenduojame registruotis ir teikti prašymą kuo įmanoma ankščiau. Praleidus nustatytą terminą gali susidaryti situacija, kad užsieniečiui pasibaigs jo turimos nacionalinės vizos galiojimas, o leidimas laikinai gyventi dar nebus įformintas. Nepasirūpinus iki 5 mėnesių galiojančia nacionaline viza, gauta Vizų išdavimo tvarkos aprašo 70.11. p. pagrindu (pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę),  užsienietis privalės išvykti iš šalies. Pažymėtina, kad atskiriems atvejams numatytas sprendimo priėmimas dėl leidimo laikinai gyventi skubos tvarka per 2 mėnesius, tačiau rekomenduojame naudotis šia galimybe tik išimtiniais atvejais, nes nustatyti terminai gali būti pratęsti, jeigu Migracijos departamentas sustabdo prašymo nagrinėjimą prireikus surinkti papildomos informacijos. Aktualią informaciją apie vidutinę sprendimų dėl leidimų laikinai gyventi priėmimo trukmę galima pasižiūrėti čia: https://www.migracija.lt/index.php?772482516.

•                    Užsieniečiui dėl svarbių priežasčių nespėjant atvykti į priėmimą jam paskirtu laiku arba apskritai dėl tam tikrų priežasčių (pvz., darbo) nesant Lietuvoje, siūlome pasinaudoti galimybe dokumentus leidimui laikinai gyventi darbo pagrindu teikti per įgaliotą atstovą, kuriuo pripažįstamas darbdavio įmonės direktorius arba bet kuris kitas darbuotojas, turintis direktoriaus pasirašytą laisvos formos įgaliojimą. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad jei registracijos sistemoje www.epolicija.lt užsienietį registruoja įgaliotas atstovas, būtina nurodyti ne įgalioto atstovo, o užsieniečio, pageidaujančio pateikti dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi, asmens duomenis (pastabų laukelyje galima nurodyti įgalioto atstovo kontaktinius duomenis).

Taip pat informuojame, kad 2019 m. kovo 27 d. užregistruotas ir skubos tvarka pateiktas derinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo projektas, kuriuo siūloma panaikinti reikalavimą prašymus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo teikti tame migracijos skyriuje, kurio aptarnaujamoje teritorijoje asmuo ketina deklaruoti gyvenamąją vietą. Įsigaliojus projekte siūlomoms nuostatoms, jau nuo 2019 m. balandžio 1 d. prašymai bus priimami visuose miestuose nepriklausomai nuo asmens deklaruotos gyvenamosios vietos.

Plačiau
2019 kovo 28 Lengvatos TIR naudotojams

Tarptautinė vežėjų sąjunga IRU informuoja, kad Moldovos Respublikos teritorijoje pradėjo veikti išankstinio duomenų pateikimo Europos Sąjungos muitinės institucijoms TIR-EPD modulis.

Norime priminti, kad asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimu vežėjams grąžinama po 2,5 Šveicarijos franko už kiekvieną TIR knygelę, kurios išankstinė deklaracija įforminama per TIR-EPD sistemą.

Grąžintis pinigus už naudojimąsi TIR-EPD sistema gali visos įmonės, kurios naudoja TIR-EPD sistemą, nepriklausomai nuo to ar deklaracijas pildo pačios ar patiki šį darbą muitinės tarpininkams. Jei deklaracijas pildo muitinės tarpininkas, reikia užtikrinti, kad bus naudojamas TIR sistemos dalyviui (konkrečiai įmonei) suteiktas TIR EPD prisijungimo kodas. 2,5 Šveicarijos franko už kiekvieną per TIR-EPD deklaruotą knygelę bus kompensuojama pagal informaciją už ketvirčio rezultatus. Tai yra bus grąžinama per dešimt dienų nuo kalendorinio ketvirčio pabaigos. Išrašytas kreditines sąskaitas vežėjai gali rasti prisijungę prie manoTIR paskyros.

Turintys prisijungimą prie TIR-EPD sistemos ir norintys pateikti dokumentus TIR-EPD išankstinei deklaracijai įforminti, turi pateikti įgaliojimą asociacijai „Linava“ savo TIR-EPD paskyroje (detalesnę įgaliojimo suteikimo instrukciją galite rasti paspaudę šią nuorodą).

Jeigu neturite prisijungimo prie TIR-EPD sistemos, bet esate asociacijos “Linava” ir TIR sistemos narys, tuomet jį galite gauti kreipdamiesi į asociacijos “Linava” specialistus elektroniniu paštu tirepd@linava.lt, telefonu +37052740280 arba nusiųsdami užpildytą prisijungimo prašymą (prašymo forma, pildymo instrukciją galite rasti paspaudę šią nuorodą).

Dokumentus išankstiniam pranešimui muitinės procedūroms inicijuoti galima pateikti įvairiais būdais ir skirtingose vietose (dokumentai, kurie reikalingi TIR-EPD (EPI) išankstiniam pranešimui parengti). Dokumentų priėmimo vietas galite matyti šiame žemėlapyje (dokumentų priėmimo vietų adresai). Taip pat jose galima atsiimti išankstinį TIR-EPD deklaracijos kodą skirtą muitinei.

Plačiau
KLAUSK