LT EN RU
Naujienos
2019 liepos 24 Apklausa vilkikų komerciniam pasiūlymui parengti

„Linavos“ partneriai asociacijos nariams ketina pateikti komercinį pasiūlymą vilkikams įsigyti. Norėdami tiksliau išsiaiškinti asociacijos narių poreikius, partneriai prašo užpildyti žemiau pateiktą anketą.

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1120868221/

Jei surastumėte laiko atsakyti į klausimus, komercinis pasiūlymas geriau atitiktų vežėjų poreikius.

Dėkojame Jums už skirtą laiką!

 

 

 

Plačiau
2019 liepos 23 Turkmenistanas pateikė notą dėl taikomų muitinės procedūrų

Užsienio reikalų ministerija informavo gavusi Turkmenistano ambasados notą dėl taikomų muitinės procedūrų.

Visą notos tekstą galite skaityti paspaudę nuorodą. 

Plačiau
2019 liepos 22 Teismas: G.Riabčiuk reikalavimai registruoti jį „Linavos“ generaliniu sekretoriumi atmesti

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Genadij Riabčiuk ieškinį ir priteisė iš jo „Linavai“ 2359 eurus teismo išlaidų.

G. Riabčukas reikalavo, kad VĮ „Registrų centras“ išregistruotų iš duomenų bazės „Linavos“ generalinį sekretorių Mečislavą Atroškevičių ir įregistruoti G.Riabčiuk. Šis ieškinys buvo pateiktas po to, kai 2018 metų lapkričio 21 d. asociacijos nariams susirinkus į XXXIV kongresą buvo bandoma neteisėtai perimti valdžią asociacijoje „Linava“. Destrukciniai veiksmai buvo atliekami bandant įtraukti į veiklą asmenį, prisistatantį „Linavos“ prezidiumo nariu, neteisėtai renkant generalinį sekretorių, bandant perimti kongreso filmavimo medžiagą ir kt. Vėliau buvo bandoma jėga užimti valdžią, aplinkybes aiškinosi ir policija.

„Registrų centrui“ atsisakius registruoti G.Riabčiuką „Linavos“ generaliniu sekretoriumi, jis kreipėsi į teismą. Teismas, atsižvelgęs į aukščiau išdėstytus argumentus ir nustatytas byloje teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes, nustatė, kad „Registrų centras“ pagrįstai atsisakė Asociacijos registro duomenyse atlikti pakeitimus G.Riabčiuk pateiktų prašymų ir dokumentų bei duomenų pagrindu.

Nenustačius, kad „Registrų centras būtų neteisėtai ar nepagrįstai atsisakęs taisyti klaidas ar pakeisti registro duomenis, nėra teisinio pagrindo „Registrų centrą“ įpareigoti atlikti G.Riabčiuk  pageidaujamus pakeitimus „Linavos“ registro duomenyse. Dėl to pareiškėjo skundo reikalavimai atmestini visa apimtimi kaip nepagrįsti.

 

Plačiau
2019 liepos 18 Dėl išmaniųjų tachografų naudojimo Europos ekonominės erdvės šalyse

IRU informavo, kad po susitikimo su Europos Komisijos tarnybomis buvo patvirtinta, – trys Europos ekonominės erdvės šalys – Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija, taip pat Šveicarija (remiantis ES ir Šveicarijos susitarimu dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais) savo teritorijose priims ES transporto priemones, kuriose įmontuoti išmanieji (smart) tachografai.

Primename, kad transporto priemonių, kuriose įmontuoti išmanieji tachografai, kol kas nepriims AETR šalių teritorijose (Rusijoje, Baltarusijoje ir pan.). Apie pasikeitimus informuosime papildomai.

 

Plačiau
2019 liepos 18 Du prezidentai – apie „Linavos“ ir veteranų klubo bendrus darbus

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas ir veteranų klubas „Automobilininkas“ prezidentas Rimantas Bubnelis susitikę aptarė tolesnes „Linavos“ ir veteranų klubo bendradarbiavimo galimybes. R.Bubnelis padovanojo „Linavos“ prezidentui klubo iniciatyva išleistą knygą „Lietuvos automobilių transportas XX amžiuje“.

R.Bubnelis „Linavos“ prezidentui trumpai pristatė veteranų klubo „Automobilininkas“ veiklą. R.Bubnelis šių metų kovą antrai kadencijai buvo išrinktas veteranų klubo prezidentu. Anot jo, klubo nariai numato daug dėmesio skirti klubo tradicijų išlaikymui, taip pat ketina parengti specialų leidinį, kuriame buvo užfiksuota klubo narių veikla transporto sektoriuje. Tai bus jau trečias klubo „Automobilininkas“ pastangomis išleidžiamas leidinys.

R.Bubnelis dėkojo „Linavai“ už palaikymą ir sakė, jog „Linava“ yra vienas iš svarbiausių veterano klubo partnerių.

2019 m. kovą  veteranų klubui „Automobilininkas“ sukako 16 metų. Jis vienija 217 automobilių verslo veteranų. Klubo nariais gali tapti ne mažiau kaip 25-erius metus patirties sukaupę, aukštąjį išsilavinimą turintys automobilių versle dirbantys asmenys, gavę 20 klubo narių rekomendaciją.

 

 

Plačiau
2019 liepos 17 TIR procedūra – nepateikiant prekių

Seimas liepos 16 d. galutinai pritarė Finansų ministerijos siūlymui sukurti teisines prielaidas asmenims įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, kuris leistų pačiam supaprastintu būdu įforminti prekėms TIR procedūrą, nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei. Šis pakeitimas įsigalios nuo šių metų lapkričio 1 d.

Priimtos įstatymo pataisos suteikia galimybę gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, leidžiantį TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei, o tai leis paspartinti pervežimus ir sumažinti kaštus vežėjams, optimizuoti logistikos procesus. Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai, tuo tarpu besikeičianti situacija rinkoje, stiprėjanti konkurencija diktuoja visiškai kitas sąlygas. TIR įgaliotojo atstovo statusas leis logistikos procesus organizuoti kur kas efektyviau, pagreitintų krovinių vežimą.

Pasak Finansų ministerijos, priimtos įstatymo pataisos sudarys galimybes Lietuvos vežėjams ir ekspeditoriams geriau planuoti ir organizuoti logistikos procesus, mažinti krovinių gabenimo trukmę bei kaštus, o tai turės teigiamą poveikį jų veiklos konkurencingumui. Be to, sudarius galimybes muitinės leidimus turintiems TIR įgaliotiesiems siuntėjams patiems įforminti prekėms TIR procedūrą, bus sudarytos galimybės racionaliau naudoti muitinės žmogiškuosius išteklius. Muitinės darbuotojai vietoj darbo muitinės tikrinimo vietose galės daugiau dėmesio skirti pasienio kontrolės punktams.

Muitinės įstatymo pataisos – nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, verslo struktūrų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo rezultatas. Iki Vyriausybės ir galutinio Seimo pritarimo „Linava“ kartu su Muitinės departamentu nuveikė nemažą darbą – kartu rengė, derino teisės normas su atsakingomis institucijomis bei verslo struktūromis. Dėl šio įstatymo pataisų „Linava“ bendradarbiavo su Vyriausybės kancleriu, buvo atliktas būsimos administracinės naštos verslui (išlaidomis, įforminant TIR knygeles), palyginimas su esama situacija.

Seimo priimta įstatymo pataisa nustato, kad pareiškėjai, pageidaujantys įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, turės atitikti tokius pačius reikalavimus, kokie taikomi pareiškėjams, pageidaujantiems įgyti įgaliotojo siuntėjo statusą, kuriuo naudojantis galima supaprastintu būdu įforminti prekėms Sąjungos tranzito procedūrą.

Priėmus įstatymo pataisas laukia darbas su poįstatyminiais aktais – Muitinės departamento generalinis direktorius iki spalio 15 d. dar turės patvirtinti leidimą naudotis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu suteikimo, šių supaprastinimų taikymo ir muitinės priežiūros tvarką. Taip pat vyks poįstatyminių teisės aktų, kurie nustatys įstatymo pataisų  nuostatas, rengimo ir derinimo su suinteresuotomis verslo struktūromis procesai.

Nepaisant to, „Linava“ ragina visus, pageidaujančius įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, jau pradėti pasiruošimo darbus ir pateikti Lietuvos muitinei prašymus dėl Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo (AEO) (nuoroda  https://www.lrmuitine.lt/web/guest/725). AEO statuso suteikimas palengvins ir sutrumpins TIR įgaliotojo siuntėjo statuso suteikimo laikotarpį.

 

 

Plačiau
2019 liepos 16 Vieną dieną neveiks muitinės elektroninės sistemos

Muitinės departamentas informavo, kad liepos 20 d. nuo 9:00 val. iki 18:30 val. dėl planinių techninės įrangos atnaujinimo darbų neveiks Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (toliau – MDAS), Nacionalinė tranzito kontrolės sistema (toliau – NTKS) ir Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema (toliau – IDAIS).

Daugiau aktualios informacijos apie tai vežėjai gali surasti Muitinės interneto svetainėje 

 

Plačiau
2019 liepos 16 Dėl baudų už normalaus kassavaitinio poilsio atlikimą transporto priemonėje

Europos Komisija (toliau – EK) yra paskelbusi oficialią poziciją dėl neteisėtų ES šalių narių veiksmų baudžiant vežėjus už normalaus kassavaitinio poilsio kabinoje atlikimą. EK vertinimu, šalys narės baudas gali taikyti tik tais atvejais, kai vairuotojas atlieka normalų kassavaitinį poilsį patikros metu. Baudų taikymas atgaline tvarka, t.y. kai vairuotojas nepateikia įrodymų (pvz.: viešbučio kvito ar pan.) apie ankščiau atliktą normalų poilsį kabinoje, yra neteisėtas.

Kadangi Prancūzija ir kitos ES narės nepaisydamos EK išaiškinimo ir toliau taiko baudas, Tarptautinė transporto sąjunga (IRU) kreipėsi į EK, prašydama spręsti susidrausią situaciją. EK yra pasirengusi tai padaryti, tačiau paprašė IRU narių pateikti dokumentus dėl neteisėtų Prancūzijos ir kitų ES narių kontroliuojančių institucijų veiksmų.

EK prašo, kad vežėjai pateiktų šiuos dokumentus:

-       Baudų kopijos;
-       Tachografo duomenų kopijos su nurodyta patikros data ir buvusiu normaliu kassavaitiniu poilsiu, už kurį vairuotojas buvo nubaustas;
-       Trumpa patikros aplinkybių santrauka pasirašyta vairuotojo. Kuo daugiau detalių, tuo geriau, bet ypač svarbu nurodyti:

  1. Ar vairuotojas buvo sulaikytas normalaus kassavaitinio poilsio atlikimo metu, ar patikra vyko praėjus kelioms valandoms/dienoms po buvusio normalaus kassavaitinio poilsio atlikimo;
  2. Ar vairuotojas prisipažino, kad atliko normalų kassavaitinį poilsį transporto priemonės kabinoje (gal buvo priverstas, nesupažindintas su savo teisėmis).

-       Vairuotojo pasirašyta deklaracija dėl sutikimo atskleisti jo tapatybę EK kreipiantis į Prancūzijos ar kitų ES narių atsakingas institucijas. Jei vairuotojas nesutinka su tapatybės atskleidimu, dokumentai bus teikiami anonimiškai.

Gerbiami vežėjai, kviečiame jus pasinaudoti galimybe apskųsti neteisėtus Prancūzijos ar kitų ES šalių kontroliuojančių pareigūnų (Belgijos, Vokietijos  ar kt.) veiksmus.

Visą informaciją prašome siųsti el. paštu: info@linava.lt

 

Plačiau
2019 liepos 15 Vyksta Migracijos elektroninės paslaugų portalo EPIS sistemos modernizavimo darbai (tik nariams)

Migracijos departamentas informuoja, kad nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama ir atsiprašo už laikinus nepatogumus. Po pertvarkos daugės elektroninių paslaugų – modernizavus informacinės sistemos EPIS paslaugų portalą https://epis.vrm.lt/epis/, fiziniai ir juridiniai asmenys galės el. būdu teikti tarpininkavimo raštus nacionalinei vizai gauti, leidimui laikinai gyventi išduoti ar pakeisti, darbdaviui ar darbo funkcijai pakeisti.

Kadangi  vežėjams kyla klausimų dėl naudojimosi  naujinama Migracijos elektroninės paslaugų portalo EPIS sistema, kol neparuošta vartotojo instrukcija, pateikiame atsakymus į vežėjams dažniausiai kylančius klausimus:

  • Naujojoje versijoje nereikia nurodyti informacijos apie šalies ambasadą.
  • Nereikia pridėti tarpininkavimo rašto.
  • Kol nėra sudaryta galimybė nurodyti pilną profesijos pavadinimą, galite nurodyti trumpinį: Tarpt. krov. vežimo transp. pr. vairuotojas.
  • Tarpininkavimo raštų numerius iš karto po jų sėkmingo pateikimo galite rasti Tarpinkavimo rašto modulyje kairiajame meniu pasirinkus „Pateiktų tarpininkavimo raštų (kvietimų) sąrašas“. Baigus modernizavimo darbus, tarpininkavimo rašto numeris pasirodys tame pačiame lange.

Kilus kitiems klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu info@linava.lt arba atnaujintu Migracijos Departamento el. paštu info@migracija.gov.lt

 

Plačiau
2019 liepos 12 Suburtas „Linavos“ prezidentų alumni klubas

XXXV „Linavos“ kongrese dabartinio „Linavos“ prezidento Romo Austinsko iškelta idėja sukurti „Linavos“ prezidentų alumni klubą skinasi kelią į gyvenimą – buvę „Linavos“ prezidentai pritarė idėjai ir žada ne tik tapti steigėjais, bet ir aktyviai dalyvauti klubo veikloje.

Liepos 12 d. „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas į susitikimą sukvietė buvusius „Linavos“ prezidentus Stasį Dailydką, Vladimirą Kitovą, Rimvydą Gradauską, Algimantą Kondrusevičių ir Erlandą Mikėną. Visi prezidentai palaikė idėją, kad tokio klubo veikla gali sėkmingai prisidėti prie bendrų „Linavos“ tikslų įgyvendinimo, nes sukaupta patirtis ir geras transporto sektoriaus klausimų išmanymas gali praversti atstovaujant vežėjų interesus tiek valstybės institucijose, tiek verslo struktūrose.

Susitikimo dalyviai kalbėjo apie tai, kad klubo susitikimai turėtų tapti nuolatiniais, taip būtų galima tampriau dalyvauti diskusijose dėl transporto sektoriaus raidos, taip pat aktualijų, susijusių s pervežimų verslu, aptarime.

Buvusių prezidentų susitikime sutarta pradėti rengti dokumentus, reikalingus klubo steigimui, taip pat sutarta, kad visi susitikimo dalyviai taps klubo steigėjais.

Pirmasis steigiamo klubo susitikimas sutapo su prezidento Gitano Nausėdos inauguracija – „Linavos“ prezidentai juokavo, kad tai padės lengvai prisiminti alumni klubo gimimo datą.

 

Plačiau
2019 liepos 12 Informacija apie vilkikų kartelio bylos eigą

Asociacija „Linava“ kartu su partneriais įgyvendina projektą, pagal kurį padeda nuo kartelinio susitarimo nukentėjusiems vežėjams atgauti sunkvežimių gamintojams permokėtas vežėjų lėšas už 1997-2011 m. pirktus naujus sunkvežimius DAF, Iveco, MAN, Mercedes (Daimler), Renault/ Volvo ir Scania.

Norime informuoti, kad Vilkikų kartelio byloje dėl permokų už 1997-2011 metais įsigytus vilkikus Beniliukso advokatų kontora AKD Lawyers (https://www.akd.nl/en) rengia ieškinį ir atstovaus bendradarbiavimo ir atstovavimo sutartis pasirašiusioms įmonėms Nyderlandų teisme. Šaukimas į teismą teismui bus paduotas artimiausiu metu. Ieškinio pateikime dalyvauja tik tos įmonės, kurios yra pasirašiusios bendradarbiavimo ir atstovimo sutartis. Šios įmonės dar turi teisę projekto eigoje pateikti trūkstamus dokumentus.

Naujos įmonės prisijungti prie rengiamo ieškinio nebegali, tačiau jeigu tokių įmonių būtų pakankamai, Nyderlandų teisininkai svarstytų apie papildomo ieškinio rengimą. Apie šią galimybę pranešime artimiausiu metu.

Plačiau
2019 liepos 11 Finansavimas be jokių nesąmonių. Specialiai LINAVA nariams!


Būti LINAVA nariu – apsimoka!
Specialus oficialaus finansavimo partnerio, SME Finance, pasiūlymas Jums:

Išskirtinai LINAVA nariams pirmą mėnesį faktoringas kainuos tik 0,6% !
Aukite nevaržomai ir be jokių nesąmonių.

Plačiau
2019 liepos 11 Muitinės departamente – apie eiles pasienyje bei gerus pokyčius

Asociacijos „Linava“ atstovai susitiko su Muitinės departamento vadovais ir aptarė aktualiausias vežėjams kylančias problemas bei galimus jų sprendimo būdus. Dėmesys buvo atkreiptas į situaciją pasienyje, galimybes mažinti eiles, situaciją dėl TIR-EPD Baltarusijoje.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos muitinės vadovas Jonas Miškinis bei Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vedėja Neringa Motiejūnaitė, asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas, generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys.

Naujasis asociacijos „Linava“ prezidentas susitikime pristatė savo viziją dėl asociacijos veiklos gerinimo, pabrėždamas, kad bendradarbiavimo ir pozityvios lyderystės praktika su Muitinės departamentu bus tęsiama.

Buvo akcentuota, kad įtikinamas verslo ir muitinės bendradarbiavimo pavyzdys yra Muitinės įstatymo papildymas straipsniu dėl TIR įgaliotojo siuntėjo statuso, kuris šiuo metu jau svarstomas Seime. Susitikime buvo diskutuota dėl bendradarbiavimo elektroninėmis priemonėmis deklaruojant standartinėse stacionariai įrengtose transporto priemonės kuro talpyklose įvežamą kurą, kalbėta apie muitinės pareigūnų skaičiaus didinimo Lietuvos muitinėje galimybes. Muitinės departamento atstovai informavo, kad galima pasidžiaugti šiuo metu pasiektu rezultatu, tačiau vis dar lieka apie 250 neužimtų etatų. Todėl susitikime kalbėta apie bendradarbiavimą visuomenei pristatant muitininko profesiją.

Aptariant pralaidumo pasienio postuose problemas, nemažai dėmesio skirta pokyčiams. J. Miškinis informavo apie Muitinės departamento ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybos bandomuosius projektus, kurie turėtų padidinti pasienio kontrolės punktų pralaidumą. Kalbėta dėl galimybės Tverečiaus pasienio kontrolės punkto teisinį statusą pakeisti į tarptautinį ir ten nukreipti tuščių krovininių transporto priemonių srautą.

Susitikime buvo  pasikeista informacija, kaip veikia Baltarusijos Respublikoje išankstinių deklaracijų perdavimo sistema, konstatuota, kad ji  neigiamai paveikė verslo ir muitinės duomenų mainų sistemą, apsunkino prekių judėjimą, todėl nutarta ir toliau bendradarbiauti, siekiant ginti mūsų šalies vežėjų interesus tarptautinėje plotmėje.

Nuotrauka – Muitinės departamento

 

Plačiau
2019 liepos 11 TIR-EPD trikdžiai: IRU derėsis su Baltarusijos muitine

Baltarusijos muitinei sustabdžius TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymą ir teikimą, liepos 15 d. IRU delegacija Minske susitinka su Baltarusijos muitinės atstovais. Susitikime bus bandoma surasti kilusių problemų sprendimą.

Kaip žinoma, TIR-EPD paslauga pildant išankstines deklaracijas į Baltarusiją neveikia nuo liepos 1 d. Tą pačią dieną „Linava“ kreipėsi į IRU dėl TIR-EPD sistemos veikimo atstatymo. IRU aktyviai bendradarbiauja su Baltarusijos muitine įgyvendinant naujus Eurazijos ekonominės sąjungos reikalavimus dėl išankstinių deklaracijų pateikimo.

IRU taip pat informavo, kad nuo liepos 2 d. TIR-EPD paslauga tapo prieinama vykstantiems į Sakartvelą (Gruziją).

Kitose šalyse TIR-EPD paslauga prieinama, sistema veikia be trikdžių. Kaip žinoma, TIR-EPD paslauga galima naudotis vežant prekes į Afganistaną, Austriją, Azerbaidžaną, Baltarusiją (laikinai neveikia), Belgiją, Bosniją ir Hercogoviną, Bulgariją, Kiniją, Kroatiją, Čekiją, Estiją, Suomiją, Prancūziją, Sakartvelą, Vokietiją, Graikiją, Vengriją, Indiją, Iraną, Italiją, Kazachstaną, Kirgiziją, Latviją, Makedoniją, Moldovą, Nyderlandus, Pakistaną, Lenkiją, Rumuniją, Rusiją, Serbiją, Slovakiją, Tadžikistaną, Turkiją, Ukrainą, Jungtinius Arabų Emyratus ir Uzbekistaną.

Plačiau
2019 liepos 09 „Trelo“ – vilkikų ir puspriekabių servisai Vakarų Europoje

Vilkikų ir puspriekabių servisus Vakarų Europoje valdanti bendrovė „cargoGO TTS“ nuo 2019 07 01 d. veikia nauju „Trelo“ pavadinimu ir prekės ženklu. Pavadinimą ir prekės ženklą nuspręsta keisti vykstant įmonės plėtrai, siekiant auginti stiprų ir lyderių pozicijas tarp sunkvežimių remonto paslaugų teikiančių bendrovių užimantį prekės ženklą. Šis sprendimas priimtas siekiant įgyti identitetą ir nebesisieti su pervežimo bendrove, įmonė veiklos keisti neplanuoja.

„cargoGO TTS“ veiklą pradėjo kaip atskiras padalinys vienoje grupės įmonių, teikiančių tarptautinių pervežimų paslaugas Vakarų Europoje „Go Group“. 2010 m. pradėta sunkvežimių ir puspriekabių remonto paslaugų teikimo veikla Belgijoje. Iš pradžių paslaugos buvo teikiamos tik grupės įmonei. Per tris pirmuosius veikimo metus buvo pastebėta, kad remonto paslaugos yra reikalingos ir kitiems Lietuvos vežėjams. Todėl nuspręsta įkurti atskirą įmonę ir paslaugos pradėtos teikti ne tik grupės įmonei, bet ir kitiems Lietuvos vežėjams.

2013 m. įkurta nauja „cargoGO TTS“ įmonė atidarė pirmąjį remonto paslaugų centrą Genke, Belgijoje. Pirmojo remonto centro patalpos siekė 1,2 tūkst. kvadratinių metrų. Vien dirbtuvių plotas buvo 1,2 tūkst. kvadratinių metrų, kuriose vienu metu buvo galima aptarnauti net iki 8 transporto priemonių. Po vienu stogu buvo įrengta ir atskiros patalpos administracijai, vairuotojams poilsio zona, sandėlis ir stovėjimo aikštelė. Jau tada buvo matomas šios specializuotos rinkos pelningumas ir priežastis tvirtintis joje. Vėliau, 2016 m., prie įmonės prisijungė dabartinis direktorius Donatas Mockus ir pradėjo plėtrą: atidaryti dar du remonto paslaugų teikimo centrai Antverpene, Belgijoje ir Vokietijoje. 2018m. Vokietijoje esantis remonto centras buvo perkeltas į lokaliai patogesnę vietą – Lahr/Schwarzwald, Vokietijoje.

Visus šiuos metus įmonė dirbo su „cargoGO TTS“ prekės ženklu, kuris neatspindi tikrosios įmonės veiklos. „Kadangi veikla buvo pradėta nuo atskiro skyriaus logistikos įmonėje, atsiskyrimas įvyko organiškai veiklai pradėjus generuoti pelną. Aš prisijungiau prie įmonės kai ji skaičiavo pirmuosius veikimo metus. Iššūkių buvo daug: atidaryti du naujus remonto centrus skirtingose šalyse, įsitvirtinti rinkoje, bendrauti su kitais vežėjais, plėsti klientų ratą. Turint pavadinime tarptautinį žodį „cargo“, kuris neatspindi tikrosios įmonės veiklos, vis susidurdavome su identiteto praradimu einant į naujas rinkas, todėl nusprendėme, kad naująjį remonto paslaugų centrą artimojoje ateityje atidarysime jau nauju pavadinimo „Trelo“, – sako įmonės direktorius D.Mockus.

Anot „Trelo“ direktoriaus D. Mockaus veikla pavadinimui pasikeitus – nekis. Artimiausiu metu planuojamas naujo remonto centro atidarymas Pietų Prancūzijoje, šiuo metu įmonėje dirba 70 darbuotojų, o remiantis „Creditinfo“ skelbiamais Registrų centro duomenimis 2018 m. įmonė sugeneravo 7,12 mln. Eur apyvartą ir 374 tūkst. Eur pelno prieš apmokestinimą.

Plačiau
2019 liepos 08 TIR knygelės – internetu

Primename, kad nuo šių metų liepos 15 d. TIR platinimo skyriai veiks tik Vilniuje ir Klaipėdoje, tad visus vežėjus kviečiame prisijunti prie asociacijos „Linava“ svetainės, kurioje TIR knygeles bus galima užsakyti ir grąžinti internetu.

Pirmą kartą užsakant TIR knygeles internetu Jums reikės:

Užsakytas bei grąžintinas TIR knygeles be jokio papildomo mokesčio Jums pristatys DPD kurjerių tarnyba. Naujas TIR knygeles per kurjerių tarnybą galima užsakyti I-IV iki 15.00 val. V- iki 14.00 val.

Tad maloniai kviečiame prisijungti prie asociacijos „Linava“ svetainės ir taupant Jūsų laiką TIR knygeles gauti Jūsų nurodytu adresu.

Kilus klausimų maloniai prašome kreiptis +370 52786519 ir +370 52740280.

 

Plačiau
2019 liepos 05 Čekija – eismo apribojimai 2019 m. liepos 5-7 d. (TIK NARIAMS)

Kaip informavo Česmat Bohemia, Čekijos transporto ministerija nusprendė šį savaitgalį koreguoti sunkiasvorio transporto eismo apribojimo laiką. Eismo apribojimo laikas bus toks:

Penktadienis, 2019 m. liepos 5 d. – nuo 13 val. iki 22 val.

Šeštadienis, 2019 m. liepos 6 d. – nuo 13 val. iki 22 val.

Sekmadienis, 2019 m. liepos 7 d. – nuo 13 val. iki 22 val.

Kitais vasaros savaitgaliais eismo apribojimai nesikeičia.

Plačiau
2019 liepos 05 „Linavos“ prezidiume – apie draudimo bendrovę ir Mobilumo paketo padarinius

Liepos 3 d. vykusiame „Linavos“ prezidiume priimtas sprendimas dėl naujų investuotojų į „Linavos“ steigiamą draudimo bendrovę, taip pat aptartos derybos su profesinėmis sąjungomis ir būtini darbai, reikalingi žalingiems Mobilumo paketo padariniams neutralizuoti.

Prezidiumo posėdyje buvo pristatytas klausimas dėl „Linavos“ steigiamos draudimo bendrovės.  Lietuvos bankas buvo rekomendavęs į steigiamą draudimo bendrovę pritraukti papildomus investuotojus. Prieš „Linavos“ prezidiumo posėdį buvo susitikę potencialūs investuotojai į „Linavos“ steigiamą draudimo bendrovę.  Prezidiumo posėdyje buvo sukurta derybinė grupė, sudarytas reikalingų veiksmų planas, derybinė grupė įpareigota derybas su potencialiais investuotojais užbaigti per liepos mėnesį. Posėdyje buvo konstatuota, kad „Linava“ išlieka viena iš draudimo bendrovės akcininkų, siekdama tinkamai atstovauti vežėjų interesus.

Prezidiumo nariams „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pristatė vizito į Minską rezultatus – Minske buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos asociacija „BAMAP“, taip pat aptarti klausimai dėl pasienio postų bei prekių gabenimo. „Linavos“ atstovai išreiškė viltį, kad dabar dedamos pastangos laikui bėgant leis Baltarusijos sieną kirsti taip pat nesudėtingai ir greitai, kaip dabar kertamos Europos valstybių sienos.

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius prezidiumo nariams pristatė situaciją, kuri susiklostė po balandį priimto Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo dėl nesumokėtų mokesčių. Generalinis sekretorius pristatė situaciją – su VMI vykstančias derybas bei situacijos apibendrinimą. Pasibaigus deryboms jų rezultatus numatyta pristatyti prezidiumo nariams atskirai.

Taip pat posėdyje buvo apsvarstytas klausimas dėl Europos Parlamente priimto Mobilumo paketo padarinių pašalinimo. „Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis pristatė situaciją ir „Linavos“ siekį pasiruošti diskusijoms dėl kai kurių Mobilumo pakete numatytų sprendinių pašalinimo kaip diskriminacinių. Tam numatoma ruoštis jau dabar, kad rudeniop prasidėjus aktyvioms diskusijoms Europos Parlamente, „Linava“ galėtų pateikti pagrįstus argumentus kuo priimtinesne forma. Diskutuota ir apie šio klausimo komunikaciją – buvo išsakytos nuomonės, kad būtina komunikaciją pasitelkti siekiant vežėjams palankių sprendimų, taip pat sutarta, kad siekiant bendrų klausimų sprendimo, bus bendradarbiaujama su įvairiomis vežėjų asociacijomis, ne vien su IRU narėmis.

Prezidiumo narys Artūras Telmentas ir sekretorius transporto politikai T.Garuolis prezidiumo nariams taip pat pristatė derybų su profesinėmis sąjungomis dėl vairuotojų socialinių garantijų eigą.

Plačiau
2019 liepos 05 Deramasi dėl TIR-EPD sistemos trikdžių

Susiklosčius nepalankiai situacijai – Baltarusijos muitinei sustabdžius TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymą ir teikimą, 2019 m. liepos 1 d. asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius kreipėsi į IRU dėl TIR-EPD sistemos veikimo atstatymo.

IRU, atsakydama į asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus laišką, informavo, kad vyksta aktyvus bendradarbiavimas su Baltarusijos muitine įgyvendinant naujus Eurazijos ekonominės sąjungos reikalavimus dėl išankstinių deklaracijų pateikimo. Visi darbai susiję su TIR-EPD sistemos atstatymu  turėtų būti užbaigti liepos mėnesį.

Taip pat  IRU informavo, kad vežėjai gali teikti išankstines TIR-EPD deklaracijas per šiuo Rusijos pasienio kontrolės postus:

Narva Ivangorod

EPD Narva / Narva maantee piiripunkt (EE5600EE) – tp MAPP Ivangorod (10218030)

Koidula Kunichna Gora

EPD Põlvamaa / Koidula maantee piiripunkt (EE4800EE)- tp MAPP Kunichina Gora (10209040)

Luhamaa Shumilkino

EPD Võrumaa / Luhamaa piiripunkt (EE4700EE)- tp MAPP Shumilkino (10209060)

Grebnevo Ubylinka

EPD Kārsavas nov. / GREBŅEVAS MKP (LV000721)- tp MAPP Ubylinka (10209050)

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad UAB „Velesas“ teikia visas muitines tarpininko paslaugas, ir taip pat gali padėti vežėjams teikti EPI Baltarusijos muitinei. Jų kontaktai:  UAB VELESAS J.Dobkevičiaus g.8, Vilnius epi@velesas.lt  +37060061959

 

 

 

Informacija apie padėtį Baltarusijos Respublikos muitinėje  bus atnaujinama.

 

 

 

Plačiau
2019 liepos 05 „Linavoje“ – degalinių tinklų ir institucijų atstovų pasitarimas dėl „Via Balticos“ rekonstrukcijos

2019 m. liepos 4 d. Lietuvos Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ organizavo suinteresuotų degalines valdančių subjektų ir institucijų pasitarimą dėl „Via Balticos“ magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo. Susitikime buvo aptarta projekto eiga ir diskutuota aktualiais klausimais.

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pradėdamas moderuojamą susitikimą pasidalijo asociacijos pozicija šiuo klausimu. Pasak jo, „Via Baltica“ yra visai valstybei itin svarbi transporto arterija, kurios rekonstrukcija palies ne tik pasienyje įsikūrusius verslo subjektus, ir turėtų būti vertinama iš ilgalaikės perspektyvos. „Vežėjams reikia gero, saugaus, plataus ir greito kelio. Žinoma, reikia ir kuro, kurį galėtume įsipilti patogiai, dar Lietuvoje ir tokiu būdu savo šalyje palikti akcizo mokesčius. Todėl spręsdami šį klausimą turime rasti bendrus sprendimus, kurie būtų apgalvoti iš ilgalaikės perspektyvos ir įvairių: saugumo, viešo intereso ir net valstybės prestižo pozicijų. Matyt visos pusės turės padaryti nuolaidų, kad pasiektume rezultatą ir padarytume tą pilietiškai“, – sakė R. Austinskas.

Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovai trumpai pristatė projekto eigą, atsakė į degalinių tinklus valdančių įmonių ir Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos klausimus, padiskutavo dėl konkrečių pasiūlymų.

Artimu metu Kelių direkcijos atstovai planuoja rengti dar vieną visų suinteresuotų pusių susitikimą, kur pristatys projektuotojų korekcijas, daromas atsižvelgiant į naftos prekybos įmonių pasiūlymus dėl nuvažiavimų nuo „Via Balticos“ į degalines projektavimo. Kelių direkcijos atstovų teigimu, rekonstruojamos magistralės projektuotojams kelta užduotis rasti geriausius sprendinius, kurie ne tik atitiktų norminius reikalavimus ir leistų išlaikyti norimą leistiną greitį kelyje bei užtikrintų saugumą,  bet atsižvelgtų ir į pakelėje veikiančių verslo subjektų interesus.

Šiuo metu planuojant kelio atkarpos rekonstrukciją yra rengiamas specialusis teritorijų planavimo dokumentas. Planuojama, kad valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo rangos darbai bus baigti iki 2023 m. pabaigos.

 

Plačiau
KLAUSK