LT EN RU
Naujienos
2019 rugsėjo 16 „Linava“ pasirašė sutartį su profesinėmis sąjungomis

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pirmadienį pasirašė tarptautinio krovininio kelių transporto šakos kolektyvinę sutartį su profesinių sąjungų atstovais. Tai yra vienas iš pirmųjų tokių susitarimų su profesinėmis sąjungomis Lietuvoje.

Sutartį pasirašė „Linavos“ generalinio sekretoriaus pareigas einantis sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis, Baltijos transporto profesinių sąjungų konfederacijos „Solidarumas“ vadovas Gintaras Čiužas ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ vadovas Egidijus Pribušauskas.

„Linava“ šiandienos susitarimą vertina kaip žingsnį į priekį socialinio dialogo kelyje, kuriuo einant neturi būti ignoruojami nei vienos šalies interesai. Žengę pirmą žingsnį neketiname sustoti, tačiau esame įsitikinę, kad tolimesnis bendradarbiavimas turi vykti įsiklausant į abiejų šalių argumentus ir randant bendrus sprendimus. Šiandien pasirašytas susitarimas yra įrodymas, kad kalbantis galima susitarti ir tai tik pradžia“, – sakė „Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis.

Pasirašyta kolektyvinė sutartis nustato mobiliųjų tarptautinio krovininio kelių transporto darbuotojų (vairuotojų), dirbančių įmonėse, dalyvaujančiose tarptautinio krovininio kelių transporto veikloje darbo, socialines ir ekonomines sąlygas ir garantijas. Derantis dėl šios sutarties bei ją sudarant buvo vadovaujamasi lygiavertiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principais.

Pasirašytoje sutartyje aptarti vairuotojų draudimo, darbo ir poilsio laiko, kitų garantijų klausimai. Taip pat numatoma, kaip yra sudaromos dvišalės tarybos ir komisijos.

Plačiau
2019 rugsėjo 11 Duomenų apie užsienietį pranešimo tvarka

Migracijos departamentas informuoja, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) pakeitimai, pagal kuriuos keičiasi duomenų apie užsienietį pranešimo Migracijos departamentui tvarka.

Migracijos departamentas atkreipė dėmesį, kad tais atvejais, kuomet užsienietis turi nacionalinę vizą, numatyta pareiga ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą (jo teritorinį skyrių)

- darbdaviui – apie darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų;

Atvejais, kuomet užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, numatyta pareiga ne vėliau kaip per 7 dienas pranešti Migracijos departamentui (jo teritoriniam skyriui)

- užsieniečiui, jeigu:

1) jis pakeičia asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus;

2) pasikeičia jo šeiminė padėtis;

3) jis pakeičia gyvenamąją vietą;

- darbdaviui – apie darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų,

- priimančiajai įmonei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje, – apie sąlygų, kurios pagal Įstatymo 442 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis taikomos užsieniečio perkėlimui įmonės viduje, pasikeitimą;

Įvertinus tai, kad vien pagal užsieniečio vardą ir pavardę nėra galimybės identifikuoti užsienietį, rekomenduojame pranešime Migracijos departamentui ar jo skyriui apie neatvykusius, neįdarbintus ar atleistus užsieniečius nurodyti užsieniečio vardą, pavardę, gimimo datą arba Lietuvoje suteiktą asmens kodą (kai jis suteiktas).

Taip pat, siekdami paspartinti nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi naikinimo procedūras, rekomenduojame:

– teikti atskirus pranešimus dėl užsieniečių, turinčių nacionalines vizas, ir dėl užsieniečių, turinčių leidimus laikinai gyventi Lietuvoje;

– pranešimus teikti ne dėl kiekvieno užsieniečio atskirai, o vienu pranešimu pranešti apie keletą užsieniečių;

Rekomenduojamą juridinio asmens pranešimo apie neatvykusius, neįdarbintus ar atleistus užsieniečius, turinčius nacionalines vizas ar leidimus laikinai gyventi, formą galima rasti čia.

Kartu primename, kad pagal Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 19 punktą pranešimas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Plačiau
2019 rugsėjo 11 Uzbekistane ir Kazachstane aptarinės transporto klausimus

Ruošiantis Lietuvos delegacijos vizitams Uzbekistane ir Kazachstane, susisiekimo viceministras Vladislavas Kondratovičius su „Linavos“ atstovais aptarė vizitų abiejose šalyse programas ir svarbiausias vežėjams kylančias problemas.

Lietuvos delegacija rugsėjo 16-17 dienomis lankysis Uzbekistane, o rugsėjo 18-20 dienomis tęs vizitą Kazachstane. Lietuvos delegacijoje be susisiekimo viceministro V.Kondratovičiaus dirbs diplomatinių atstovybių bei ministerijų atstovai, „Lietuvos geležinkelių“, Klaipėdos jūrų uosto vadovai. Į Lietuvos delegaciją įtraukti „Linavos“ prezidiumo narys Oleg Tarasov bei generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius. Kazachstane prie delegacijos darbo prisijungs ir „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas.

Susitikimuose Uzbekistane numatoma apsvarstyti tampresnio dvišalio bendradarbiavimo klausimus, krovinių vežimą į Baltijos jūros regioną ir Europos šalis. Su Kazachstano atstovais ketinama pasikeisti informacija apie krovininio transporto pervežimus, taip pat detaliau aptarti bendradarbiavimo gabenant krovinius automobilių transportu galimybes. Vizito metu bus sprendžiami klausimai dėl kelionių leidimų kvotų 2020 metams bei dėl papildomų kvotų 2019 metais.

Uzbekistanas ir Kazachstanas Lietuvos vežėjus domina dėl įvairių aspektų – tai yra naujos rinkos, tranzito galimybės ir kt. . Centrinės Azijos verslininkams bendradarbiavimas su Lietuvos vežėjais aktualus, nes per Lietuvos jūrų uostą tęsiasi kelias į Skandinavijos šalis, kurios domina Uzbekistano verslininkus. Kazachstanas Lietuvai įdomus tiek kaip didelė rinka, tiek kaip tranzito į Kiniją šalis.

 

Plačiau
2019 rugsėjo 06 Ieškoma būdų, kaip sudrausminti pažeidėjus iš kitų šalių

Rugsėjo 5 d. „Linavos“ atstovai lankėsi Muitinės departamente, kur buvo aptartas krovinių gabenimas neįregistruotomis ar didžiagabaritėmis transporto priemonėmis.

Susitikime su Muitinės departamento vadovu Jonu Miškiniu, kuriame dalyvavo „Linavos“ prezidiumo narys Oleg Tarasov, TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys, Transporto politikos skyriaus vadovas Aleksandr Tolstoj bei Krovininio transporto skyriaus vadovas Valdas Kazlauskas, buvo aptarta situacija, kurią „Linava“ analizavo Krovininės tarybos posėdyje (plačiau galima paskaityti čia: http://www.linava.lt/naujiena/lietuvos-vezejai-gina-rinka-nuo-pazeideju-is-kitu-saliu/).

Kartu su Muitinės specialistais buvo svarstoma, kaip spręsti problemas, kylančias tranzitiniams (neįregistruotiems) krovininiams automobiliams pirmu reisu atliekant krovinių vežimą.

 

Plačiau
2019 rugsėjo 05 Keleivinio transporto atstovai aptarė naujų taisyklių įgyvendinimą su Konkurencijos taryba

Rugsėjo 3 d. Lietuvos konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas su keleivinio transporto sektoriaus atstovais aptarė naujai ruošiamų dėl leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių įgyvendinimą.

Susitikime, kuriame dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomasis direktorius Ričardas Sartatavičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius bei direktorė Roma Žakaitienė bei vežėjų atstovai, buvo kalbama, kada turėtų įsigalioti nauja taisyklėse numatyta tvarka. Kadangi taisyklėse numatomi rimti pakeitimai, liberalizuosiantys tolimojo reguliaraus susisiekimo keleivių vežimo rinką, dabar dirbantys vežėjai, savivaldybės ir Lietuvos transporto saugos administracija turi tinkamai pasiruošti numatomiems pakeitimams, todėl siūloma neskubėti įgyvendinti naujas tvarkas.

„Viliamės, kad Konkurencijos tarybos išvados nesudarys galimybių nutraukti galiojančių sutarčių tolimojo keleivinio transporto maršrutams. Jei sprendimas bus palankus dabar veikiantiems vežėjams, prie naujos tvarkos pereisime nuo 2023 metų ir dirbsime pagal dabar su Susisiekimo ministerija derinamas taisykles ir tvarkas“, – įspūdžiais iš susitikimo dalijosi „Linavos“ viceprezidentas, Keleivinio transporto tarybos pirmininkas Rimantas Martinavičius. Jis sakė, jog susitikimo metu vežėjai turėjo galimybę išsakyti savo nuogąstavimus dėl galimų grėsmių, todėl tikisi, kad jų nuomonė bus išgirsta.

Konkurencijos tarnyba kol kas nėra įvertinusi ruošiamų taisyklių pagal konkurencinių sąlygų tolygumą, kol kas vyksta naujų normų analizė.

Kaip žinoma, Susisiekimo ministerija ruošia taisykles dėl leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo. Ministerijos atstovai numatomas taisykles derina su vežėjais, „Linava“ jau du kartus pateikė savo pastabas. Pirmą kartą ministerijai buvo pateiktos 23 pastabos ir pasiūlymai, antrą kartą – 10. Į didžiąją dalį pasiūlymų yra geranoriškai atsižvelgiama.

Plačiau
2019 rugsėjo 04 „Linavos“ prezidentas – tarptautinėje konferencijoje

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas dalyvauja Odesoje vykstančioje XIX-tojoje Tarptautinėje kelių transporto konferencijoje „Kelių transportas – problemos, jų sprendimo būdai ir plėtros perspektyvos“.

Rugsėjo 3-6 dienomis Ukrainoje vykstančioje konferencijoje aptariami transporto sektoriui aktualūs klausimai – Europos ir Azijos transporto santykių plėtros tendencijos, tarptautinės prekybos eksporto ir importo etalonai, transportavimo iš Kinijos į Europą organizavimo patirtis.

Konferencijos darbotvarkėje taip pat numatyta aptarti transporto iniciatyvų įgyvendinimą, intermodalinio transporto rinkos plėtrą Juodosios jūros regione, perspektyvas pereinant prie tarptautinės prekybos ir transporto skaitmeninimo, taip pat TIR procedūrų pranašumą organizuojant pervežimus pagal subrangos sutartis bei skaitmeninės TIR procedūros pilotinius projektus.

Plačiau
2019 rugsėjo 04 Vežėjai vienija jėgas kovai dėl Mobilumo paketo

Trys didžiausios Lietuvos vežėjų asociacijos pasirašė bendrą laišką Lietuvos atstovams Europos Parlamente, kuriame išdėsto numatomą Mobilumo paketo žalą Lietuvos transporto sektoriui, o kartu ir bendrai Lietuvos ekonomikai.

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius Tomas Jurgelevičius ir Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius pasirašė bendrą laišką šių metų pavasarį išrinktiems Lietuvos atstovams Europos Parlamente. Jame išdėstyti argumentai prieš Mobilumo paketą bei jo numatomus padarinius. Laiške vežėjų atstovai pabrėžė, kad Mobilumo paketas nėra susijęs su socialinėmis garantijomis darbuotojams, šis teisės aktas iš esmės susijęs su didžiųjų Europos valstybių protekcionistine veikla.

„Mobilumo paketo I“ pasiūlymai apribos ES transporto rinkos veikimą reikšmingai sumažindami Lietuvos vežėjų konkurencingumą ir priversdami dalį įmonių trauktis iš Lietuvos, siekiant stabilizuoti padidėjusias sąnaudas dėl planuojamų reikalavimų grąžinti vilkiką, kabotažo apribojimų, taip pat komandiravimo bei darbo ir poilsio taisyklių taikymo“, – rašo Lietuvos vežėjų atstovai savo laiške Europos Parlamento nariams.

Vežėjai teigia, kad neužkirtus kelio nepalankiems Mobilumo paketo sprendimams, Lietuvos transporto ir saugojimo sektorius susidurs su reikšmingai padidėjusiomis veiklos sąnaudomis, todėl praras turimą potencialą, nulemdamas Lietuvos BVP, valstybės surenkamų mokesčių, biudžeto ir eksporto praradimus.

„Viliamės, kad Lietuvos europarlamentarai deramai įvertins transporto sektoriaus svarbą ir tinkamai atstovaus Lietuvos interesus Europos parlamente“, – sakė „Linavos“ generalinis sekretorius M.Atroškevičius. Anot jo, siekiant palankaus rezultato reikalingas sutelktas tiek pačių vežėjų, tiek valstybės institucijų, tiek atstovų Europos Parlamente darbas.

Plačiau
2019 rugpjūčio 28 Dėl leidimų laikinai gyventi – vežėjų pasipiktinimas

Vežėjams nerimą kelia leidimų laikinai gyventi išdavimo pakeitimai – vežėjai piktinasi, kad dabartiniai sistemos pakeitimai neleidžia laiku sutvarkyti leidimų laikinai gyventi iš kitų šalių atvykusiems vairuotojams. Ši problema buvo nagrinėta asociacijos „Linava“ Krovininės tarybos posėdyje.

Migracijos departamento Imigracijos skyriaus patarėja Vilma Vaitkevičiūtė rugpjūčio 22 d. vykusiame „Linavos“ Krovininės tarybos posėdyje pristatė dabartinę situaciją ir pasakojo apie pasikeitimus, kurie jau įgyvendinti ir dar bus įgyvendinti artimiausiu metu. Nuo šių metų liepos 1 d. vykdant migracijos reformą pakeisti kai kurie migracijos procesai dėl nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo. Nuo liepos 1 d. turėjo pradėti veikti ir migracijos informacinė sistema „MIGRIS“, kuri turėtų palengvinti procedūras, tačiau jos veikimo pradžia nukelta iki spalio 14 d.

V.Vaitkevičiūtė aiškino, kad vežėjų problemos dėl laiko rezervacijos Migracijos departamentui yra žinomos, o eilės susidaro dėl tarpininkų veiklos (rezervuojama daug laikų susitikimams). Kaip žinoma, šiuo metu neliko galimybės darbdavio atstovui pateikti dokumentus vietoj užsieniečio, kadangi nuo 2019 m. liepos 1 d. pasikeitė leidimo laikinai gyventi išdavimo procedūra – nagrinėjimo ir pačio dokumento išdavimo procedūros buvo apjungtos į vieną procedūrą, o tam, kad dokumentas būtų išduodamas, reikalingi užsieniečio biometriniai duomenys, dėl to užsieniečio atvykimas bent vieną kartą į migracijos skyrių yra būtinas.

Krovininės tarybos nariai sutarė, kad vežėjams tokie pakeitimai yra didžiulė problema. Krovininės tarybos narys Oleg Tarasov tvirtino, kad nauja tvarka trukdo vežėjams įgyvendinti savo įsipareigojimus, nes jie negali pasamdyti vairuotojų.

„Nauja tvarka žlugdo mūsų verslą. Jei situacija nepasikeis, mes liksime be vairuotojų. Leidimai laikinai gyventi užsieniečiams aktualūs tiek vežėjams, tiek statybų sektoriui, tačiau mes ne statybininkai, mūsų žmonės nesėdi vietoje, todėl sunku užtikrinti, kad žmogus bus Lietuvoje tada, kai yra laisvas tarpas tarp kitų priėmimų“, – kalbėjo O.Tarasov.

Krovininės tarybos nariai sutiko, kad tokia situacija, kai vežėjai apsidrausdami bando rezervuoti visus įmanomus laikus, dar labiau didina eiles, tačiau, anot jų, kitos išeities su dabar galiojančia visų ir leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo sistema nėra – rezervuojami visi įmanomi laikai, iš jų rezultatyviai išnaudojama labai nedaug. O. Tarasov kėlė klausimą, kaip išnaudojamas tas laikas, kai asmuo, rezervavęs laiką, neatvyksta. Buvo konstatuota, kad gyvos eilės dėl vizų ir leidimų laikinai gyventi šiuo metu nėra, todėl panašu, kad darbuotojai tiesiog sėdi nustatytą laiką.

„Siūlau sugrąžinti gyvą eilę – tada galėtume efektyviai išnaudoti valstybės tarnautojų darbo laiką. Atsilaisvinusį laiką galėtume išnaudoti kitiems asmenims aptarnauti, priešingu atveju valstybės tarnautojams atlyginimas mokamas už tai, kad jie nedirba“, – kalbėjo Krovininės tarybos narys.

Tarp kylančių problemų buvo kalbama ir apie tai, kad užsieniečiai ne visada žino, kokie dokumentai ir veiksmai yra būtini atvykstant į Migracijos departamentą, ne visiems užsieniečiams lengva gyvenamosios vietos deklaraciją užpildyti lietuvių kalba, kaip to reikalaujama. Procedūra keičiant darbdavį taip pat pasikeitė – priimant sprendimą iš karto išrašomas ir pats dokumentas.

Migracijos departamento atstovė pristatė dar vieną naujieną – nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konsulinės įstaigos nebepriims dokumentų dėl laikino leidimo gyventi, juos bus galima pateikti tik Lietuvoje.

„Liksime be vairuotojų“, – kalbėjo Krovininės tarybos nariai, išgirdę naujienas.

Krovininė taryba priėmė nutarimą Migracijos departamentui pasiūlyti grąžinti papildomą interesantų aptarnavimą migracijos skyriuose „gyvos eilės“ principu, taip pat grąžinti interesantų aptarnavimą informacijos „langelyje“, įskaitant ir gyvenamos vietos deklaravimą nei įvesti budinčio darbuotojo darbo vietą aptarnauti dėl pateisinamų priežasčių pavėlavusiems interesantams. Taip pat Migracijos departamentui siūloma sukurti galimybę interesantų pateikiamus dokumentus patikrinti iš anksto.

Vežėjai taip pat pasiūlė Migracijos departamentui įvertinti darbuotojų darbo krūvį ir užtikrinti griežtą registracijos vizitui tvarkos laikymąsi (tiksliai identifikuoti asmens tapatybę siekiant panaikinti daugiau nei vienos rezervacijos galimybę vienam asmeniui).

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius Krovininės tarybos narius informavo, kad „Linava“ jau kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, prašydama naujos ministerijos vadovybės skirti laiko aptarti vežėjams skaudžiausius migracijos klausimus, o taip pat naujai priimtą įstatymą Dėl užsieniečių teisinės padėties.

Plačiau
2019 rugpjūčio 27 Lietuvos vežėjai gina rinką nuo pažeidėjų iš kitų šalių

„Linavos“ Krovininėje taryboje buvo analizuojamas klausimas dėl problemų, kylančių tranzitiniams (neįregistruotiems) krovininiams automobiliams pirmu reisu atliekant krovinių vežimą.

Krovininės tarybos posėdį sukvietęs „Linavos“ viceprezidentas, Krovininės tarybos pirmininkas Marjan Svirko trumpai pristatė susiformavusią situaciją ir pakvietė apie kylančias problemas papasakoti Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) atstovus. Kaip žinoma, griežtesnė tranzitiniais automobiliais atliekamų krovinių vežimų kontrolė Lietuvoje prasidėjo šių metų balandį. Dvišalės tarptautinės kelių transporto srities sutartys, sudarytos su Kazachstanu ir Uzbekistanu, nustato, kad transporto priemonės, kuriomis atliekami krovinių vežimai (ypatingai motorinės transporto priemonės), privalo turėti savo šalies nacionalinius registravimo ir skiriamuosius ženklus, t. y. privalo būti nustatyta tvarka įregistruotos tose šalyse. Su Armėnija, Tadžikistanu ir Kirgizija tokios sutartys nesudarytos, tačiau kelionės leidimais apsikeičiama susirašinėjimo būdu – šiais atvejais patikrinimo metu iš vežėjo reikalaujama kelionės leidimo, atitinkančio važiavimo pobūdį.

Kitų šalių vežėjai nuostatas dėl automobilių registracijos ir kitus reikalavimus ignoruoja ir taip iškraipo sąžiningos konkurencijos principus.

LTSA Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento direktorius Stanislovas Lingys Krovininės tarybos posėdžio dalyviams pasakojo, kad patikrinus 55  Kazachstano vežėjų transporto priemones iš jų 10 transporto priemonių (18 proc.) nustatyti pažeidimai. Tikrinant maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis buvo patikrintos 8 Kazachstano vežėjų transporto priemonės, iš jų 4 transporto priemonėms nustatyti pažeidimai.

LTSA atstovai pasakojo, kad kitų šalių vežėjai nesistengia įgyvendinti keliamų reikalavimų, o bando tų reikalavimų vykdymo išvengti – žinodami apie LTSA atliekamus patikrinimus, stengiasi krovinius vežti tada, kai LTSA darbuotojai nedirba. Be to, kai kuriuose krovinių terminaluose LTSA pareigūnai yra neįleidžiami į teritoriją, motyvuojant tuo, kad tai yra privati teritorija. Todėl LTSA negali atlikti patikrinimų ir nustatyti pažeidimus.

„Linavos“ vežėjai posėdyje konstatavo, kad situacija yra nepatenkinama. Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius siūlė ieškoti sprendimų kartu su Muitinės departamentu – gal yra galimybė LTSA darbuotojams dalyvauti patikrinimuose kartu su muitinės pareigūnas. Taip pat buvo pasiūlymas patikrinimuose dalyvauti vežėjams iš „Linavos“.

Vežėjai taip pat dalijosi patirtimi, kaip situacija piktnaudžiauja ir nustatytas tvarkas pažeidinėja kitų šalių vežėjai. Krovininės tarybos narys Viktor Monkevič pasakojo, jog važiuodamas gatvėmis neretai pastebi pažeidėjus ir atkreipia į juos pareigūnų dėmesį. Tais atvejais, kai pareigūnai nebūna susipažinę su užsienio vežėjams keliamais reikalavimais, tenka padėti surasti reikalingą informaciją. Tarybos narys išreiškė padėką rugpjūčio 23 d. Vilniuje V.Greičiūno gatvėje dirbusiems pareigūnams, kurie nustatė ir surašė protokolą tvarką pažeidusiam transporto priemonės vairuotojui.

Krovininės tarybos nariai posėdyje sutarė, kad „Linava“ turi aiškiai informuoti krovinių siuntėjus, muitinės tarpininkus, krovinių terminalus, ekspeditorių asociacijas ir kitus susijusius verslo subjektus, kad krovinių vežimas neįregistruota motorine transporto priemone yra neteisėtas, pridedant tai reglamentuojančias atitinkamų Kelių transporto srities Lietuvos dvišalių tarptautinių sutarčių nuostatas.

Taip pat sutarta, kad bus organizuojamas „Linavos“ ir Muitinės departamento atstovų susitikimas, kuriame bus aptarti klausimai dėl užsienio vežėjų neįregistruotų krovininių automobilių pirmu reisu atliekamų krovinių vežimų.

2019 m. rugsėjo mėn. vyksiančiuose Lietuvos-Uzbekistano ir Lietuvos-Kazachstano Mišrių komisijų tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdžiuose nuspręsta informuoti atitinkamų šalių delegacijas apie Lietuvos poziciją ir esamą situaciją dėl krovinių vežimo neįregistruotomis motorinėmis transporto priemonėmis.

Tarybos posėdžio dalyviai taip pat sutarė, kad reikia kreiptis į Susisiekimo ministeriją, kad reikalingas teisės aktas, reglamentuojantis kelionės leidimų vežti krovinius naudojimo ir pildymo tvarką.

Plačiau
2019 rugpjūčio 27 Primename: nuo rugsėjo keičiasi leidimų laikinai gyventi išdavimas

Primename, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai dėl leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo.

Prašymo pateikimo vieta 

Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje  užsienyje galės pateikti tik užsienietis, jeigu:
 • jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • jis yra lietuvių kilmės asmuo;
 • jis perkeliamas įmonės viduje.

Visais kitais atvejais užsieniečiai prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi turės pateikti Migracijos departamentui prie VRM.

 Dėl užsieniečių, kurie ketina dirbti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri yra įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kuriems taikomas bevizis režimas, ir Baltarusijos piliečiams, kurie bus įdarbinti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, darbdavys Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos darbo rinkos poreikius, priėmimo arba tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) turės pateikti informaciją:

 • apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai; arba
 • apie užsieniečio ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus.

Dėl užsieniečių, kurie ketina dirbti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri nėra įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kurie bus įdarbinti pagal darbo sutartį,  darbdavys Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos darbo rinkos poreikius, priėmimo arba tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) turės pateikti informaciją:

 • apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus.

 

Dėl darbdavio ir darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo

Jeigu užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas darbo pagrindu arba kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, pageidaus pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, tai jis prašymą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją galės pateikti Migracijos departamentui iš karto, kai nuspręs keisti darbdavį ar darbo funkciją (reikalavimas pateikti prašymą likus iki darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos arba darbo funkcijos pakeitimo dienos 3 mėnesiams panaikintas).

 MIGRIS veiks nuo spalio 14 d.

Migracijos departamentas pranešė, kad nauja Lietuvos migracijos informacinė sistema (MIGRIS), kuri turėjo būti prieinama nuo liepos 1 d., dėl užtrukusių platformos kūrimo ir diegimo darbų gyventojams bus prieinama nuo spalio 14 d. Departamentas sieks užtikrinti, kad klientai gautų kokybiškas paslaugas pereinamuoju nuo popierinių iki elektroninių prašymų pateikimo laikotarpiu kuo sklandžiau. Iki spalio 31 d. klientai galės registruotis pas specialistą visais migracijos klausimais per Policijos elektroninių paslaugų sistemą ePolicija portale www.epolicija.lt ir iki šios dienos pasirinktame migracijos skyriuje pateikti popierinius prašymus. Nuo spalio 14 d. klientai elektroninius prašymus galės pateikti MIGRIS ir šioje elektroninėje sistemoje galės užsiregistruoti pas specialistą nuo lapkričio 4 d.  

Klausimus apie MIGRĮ galite užduoti el. paštu  migris@migracija.gov.lt.

Mokomoji Migracijos departamento medžiaga jau ir YouTube kanale

Siekdamas palengvinti užsieniečių įdarbinimo procedūras, Migracijos departamentas parengė ir dalinasi mokomąja medžiaga dėl tarpininkavimo raštų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams pildymo, valstybės rinkliavos už kitą asmenį mokėjimo ir kitų, elektroninių migracijos paslaugų naudotojams aktualių klausimų. Kanalas nuolat pildomas. Nuoroda į kanalą: https://www.youtube.com/channel/UCxocUEx8BCpTG7-dli5zZug

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 26 Teismas atmetė E.Mikėno ieškinį dėl garbės ir orumo

Vilniaus miesto apylinkės teismas rugpjūčio 23 d. atmetė buvusio „Linavos“ prezidento Erlando Mikėno ieškinį „Linavos“ prezidiumo nariams dėl garbės ir orumo pažeidimo.

2018 metų balandžio 25 d. „Linavos“ XXXIII kongreso metu „Linavos“ prezidiumo nariai Vytas Bučinskas, Bronislavas Geležiūnas, Romas Vosylius, Oleg Tarasov, Rimantas Martinavičius ir Artūras Telmentas  paskelbė asociacijos nariams pareiškimą, kuriame reiškė nepasitikėjimą „Linavos“ prezidentu Erlandu Mikėnu.

Pareiškime buvo rašoma, jog „Linavos“ prezidentas nuolat kuria dirbtines kliūtis problemoms spręsti bei trukdo kryptingam ir rezultatyviam darbui vežėjų labui, taip pat prioritetus teikia asmeninimas, o ne vežėjų interesams. Taip pat pareiškime buvo rašoma, jog E.Mikėnas negeba vadovauti komandai, trukdo prezidiumo darbui, nesilaiko darbo reglamento, nevykdo asociacijos įstatuose nurodytų prezidento pareigų, įskaitant pareigos tinkamai organizuoti prezidiumo darbą. Taip pat prezidiumo nariai pažymėjo, jog prezidentas daro didžiulį spaudimą sekretoriato darbuotojams, siekiant priversti vykdyti tik prezidento nurodymus ir paklusti vienintelei „teisingai“ prezidento nuomonei, ignoruojant kolektyvinio valdymo organo – prezidiumo ir vienasmenio valdymo organo generalinio sekretoriaus funkcijas ir įgaliojimus.

Įvairūs pareiškimo teiginiai buvo prašomi pripažinti žeminančiais garbę ir orumą bei priteisti 12 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

Nagrinėjant bylą ieškinį dėl B.Geležiūno veiksmų E.Mikėnas atsiėmė, todėl sprendimas buvo paskelbtas dėl likusių 5 prezidiumo narių veiksmų.

Išnagrinėjęs bylos medžiagą ir išklausęs bylos šalis teismas nusprendė, kad prezidiumo narių pareiškimu nebuvo siekiama sumenkinti E.Mikėną kaip asmenį. Pareiškimu buvo pateikta kritika jo, kaip vieno iš 11 „Linavos“ prezidiumo narių ir prezidiumo vadovo veiksmams. Todėl teismas nustatė, kad nėra jokio pagrindo pripažinti, kad ginčo pareiškime išdėstyti teiginiai neatitinka tikrovės ir žemina E.Mikėno garbę ir orumą.

Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovo teiginiai, kad jis patyrė neturtinę žalą yra nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl ieškinio dalis dėl neturtinės žalos taip pat yra atmesta.

Teismas priteisė iš ieškovo Erlando Mikėno 1750 eurų byloje dalyvavusio advokato išlaidoms apmokėti bei valstybės biudžetui sumokėti 24,11 eurų.

Plačiau
2019 rugpjūčio 23 Galimi sutrikimai pasienyje

Dėl planuojamo Lietuvos muitinės informacinių sistemų neprieinamumo (2019 m. rugpjūčio 24 d. nuo 9.00 val. iki 18.00 val.) galimas krovininio transporto priemonių eilių pasienyje padidėjimas.

Maloniai prašome vežėjų įvertinti šią informaciją planuojant važiavimo maršrutus.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 23 Muitinės konsultavimo ir informavimo tinklo pristatymas muitinės klientams

Muitinės departamentas, įgyvendindamas projektą „Vieningas informavimo ir konsultavimo tinklo sukūrimas muitinės klientams“,  rengia pristatymus besidomintiems Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Norint pagerinti paslaugų teikimą muitinės klientams, sukuriant ir įdiegiant vieningą konsultavimo ir informacijos teikimo modelį muitinės sistemoje „vieno langelio“ principu, Muitinės departamentas organizuoja renginius, kurių metu pristatys projekto rezultatus.

Muitinės departamentas laukia atvykstant:

Rugpjūčio 27 d. 11 val. (registracijos pradžia 10 val.) viešbučio „Radisson Blu Hotel Lietuva“ Konferencijų salė Zeta, Konstitucijos pr. 20, Vilnius. Renginio programa

Rugpjūčio 28 d. 11 val. (registracijos pradžia 10 val.) viešbutis „Santaka“, J. Gruodžio g. 21, Kaunas. Renginio programa.

Rugpjūčio 29 d. 11 val. (registracijos pradžia 10 val.) viešbutis „Green Park Hotel Klaipėda“, Minijos g.119, Klaipėda. Renginio programa

Dėl informacijos, registracijos į renginius ar dėl Jums kylančių klausimų, prašome kreiptis į Virginiją Paulionienę tel. (8 5) 232 7493 arba e. p. virginija.paulioniene@lrmuitine.lt.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 23 Seminaras: Darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimas Lietuvoje

nuo rugsėjo atsiranda naujų pakeitimų, susijusių su trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo procedūromis. Migracijos departamentas, Užimtumo tarnyba ir Valstybinė darbo inspekcija rugpjūčio 26 d., 13.00 val.,  organizuoja seminarą, kuriame pristatys trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo ir teisės aktų laikymosi užtikrinimo procedūras, atsakys į verslui kylančius klausimus.

Seminaras aktualus darbdaviams, įdarbinimo agentūroms, advokatams, teisininkams. Renginį moderuos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis.

Renginys vyks Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC) Konferencijos salėje.

 Programa

13.00–14.00 val. Užsieniečių atvykimas dirbti į Lietuvą | Migracijos departamento Imigracijos skyriaus vedėja Jolita Gestautaitė

14.00–15.00 val. Užimtumo tarnybos procedūros įdarbinant asmenis iš trečiųjų šalių | Užimtumo tarnybos trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorė Honorata Masalskienė

15.00–16.00 val. Užsieniečių darbo kontrolė. Užimtumo įstatymo praktinis taikymas | Valstybinė darbo inspekcijos Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus patarėjas Aras Petrevičius

16.00–17.00 val. Diskusija, dalyvių klausimai

 

Renginys nemokamas, tačiau būtina užsiregistruoti.

Plačiau
2019 rugpjūčio 21 „Linava“ dėl padidintos kontrolės pasienyje kreipėsi į kolegas Baltarusijoje

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius kreipėsi į kolegas Baltarusijoje, prašydamas pagalbos sprendžiant problemas, vežėjams kylančias dėl perteklinių patikrinimų Lietuvos – Baltarusijos pasienyje.

Rugpjūčio 20 d. pasirašytame rašte Baltarusijos tarptautinių vežėjų automobiliais asociacijai „BAMAP“ „Linava“ atkreipia kolegų Baltarusijoje dėmesį į pastaruoju metu pasienyje taikomas  perteklines patikrinimo procedūras. Ypač skaudžiai šie patikrinimai atsiliepia vežėjams, gabenantiems  specialaus temperatūros režimo reikalaujančias prekes. M.Atroškevičiaus rašte  BAMAP prašoma teisinės ir praktinės pagalbos sprendžiant kylančias problemas.

Per pastarąjį  mėnesį „Linavą“ pasiekė daugybė vežėjų nusiskundimų dėl krovinius vežančių automobilių patikrinimo Lietuvos – Baltarusijos pasienio punktuose. Ypač vežėjų susirūpinimą kelia pagrindo neturinčios automobilių, vežančių greitai gendančius produktus, patikros. Dėl jų vežėjai ir prekių užsakovai patiria didelius finansinius nuostolius.

 

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 Kasmetiniai IRU apdovanojimai geriausiems vairuotojams

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) šiemet tradiciškai diplomais ir garbės medaliais apdovanos geriausius kelių transporto vairuotojus, kurie populiarina savo profesiją, yra lojalūs savo įmonėms bei kurių veikla prisideda prie kelių eismo saugumo didinimo ir teigiamo profesinio įvaizdžio formavimo.

Remiantis IRU taisyklėmis, transporto bendrovė privalo būti asociacijos nare, o kandidatams į IRU apdovanojimus keliami tokie reikalavimai:

 •  ne mažesnis nei 20 metų profesinis darbo stažas;
 • nepertraukiamas 5 metų darbo toje pačioje įmonėje stažas;
 • ne mažesnė nei 1 mln. km nuvažiuoto nacionaliniais arba tarptautiniais keliais rida, dirbant profesionaliais vairuotojais;
 • per pastaruosius 20 metų nėra sukėlę rimtų kelių eismo įvykių, kurių metu būtų sužaloti žmonės;
 • nėra rimtai nusižengę kelių eismo, muitinės veiklos taisyklėms bei nėra bausti administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka per paskutinius 5 metus;
 • nebuvo anksčiau apdovanoti IRU garbės medaliu ir diplomu (apdovanotas gali būti tik vieną kartą).

Vežėjų, norinčių nominuoti vairuotojus apdovanojimui, prašome užpildyti anketas ir išsiųsti jas iki rugpjūčio 31 d. į IRU (anketą užpildyti galite čia).

Taip pat, siekiant užtikrinti, kad visos anketos pasiektų IRU, prašome atsiųsti anketų kopijas į asociaciją „Linava“ el. paštu: ineta.stravinskaite@linava.lt

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 LTSA vežėjus ragina aktyviai ginti teises Austrijoje

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), išanalizavusi šių metų gegužę vykusį incidentą, vežėjus ragina  aktyviai naudotis teise apskųsti neteisėtus Austrijos pareigūnų sprendimus dėl baudos už krovinio vežimą iš Austrijos į Šveicariją neturint Austrijos trečiųjų šalių leidimo.

LTSA informavo „Linavą“ apie situaciją dėl Lietuvos vežėjo, pakrovusio ir vežusio krovinį iš Austrijos į Šveicariją. Jis buvo nubaustas Austrijos teritorijoje už tai, kad krovinys buvo vežamas neturint Austrijos trečiųjų šalių leidimo. LTSA vertinimu, tokia bauda neturėjo būti skirta.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas nustato, kad Bendrijos licencija, išduota valstybėje narėje pagal šį Reglamentą, yra galiojanti tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje už atlygį. Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis Reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis taip pat taikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai nuo to laiko, kai Bendrija ir atitinkama trečioji šalis sudaro reikiamą susitarimą.

Kaip žinoma, Šveicarija nėra Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybė narė, todėl gali būti laikoma trečiąja šalimi. Tačiau LTSA atkreipė dėmesį, kad Bendrija ir Šveicarija yra sudariusios susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais. Pagal šiame susitarime numatytas sąlygas Lietuvos išduota Bendrijos licencija turi būti pakankama vežant krovinius iš Austrijos į Šveicariją ir atvirkščiai, nereikalaujant trečiųjų šalių leidimo.

LTSA kreipėsi į Austrijos transporto, inovacijų ir technologijų ministeriją, kuri atsakė, kad pritaria LTSA teisiniam vertinimui ir mano, kad Austrijos pareigūnai suklydo skirdami minėtą baudą. Austrijos ministerija siūlo kreiptis į baudą surašiusią instituciją su prašymu panaikinti priimtą sprendimą. Jei apskųsti dėl parėjusių terminų nėra galimybės, Austrijos ministerija siūlo kreiptis į teismą.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 Bus laikinai uždaryti Rusijos Federacijos Kaliningrado srities pasienio praleidimo punktai

Dėl elektros įrangos techninio aptarnavimo darbų laikinai (nuo 9.00 val. iki 13.00 val.) bus uždaryti Rusijos Federacijos Kaliningrado srities pasienio praleidimo punktai šiomis dienomis:

Černyševskoje – 2019-09-09;

Pograničnyj – 2019-09-12;

Sovetsk – 2019-09-13;

Morskoje – 2019-09-18.

Kitu laiku minėtų punktų veikla vyks be pakeitimų.

Maloniai prašome vežėjų įvertinti šią informaciją planuojant važiavimo maršrutus.

 

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 16 „Linavos“ prezidiume – garantijos dėl draudimo bendrovės

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje dalyviai išklausė informaciją, kad Lietuvos bankas yra pozityviai nusiteikęs dėl „Linavos“ draudimo bendrovės, kur šiuo metu asociacija atlieka akcininkų struktūros pakeitimus.

Rugpjūčio 14 dieną vykusiame „Linavos“ prezidiumo posėdyje steigiamos draudimo bendrovės vadovas Saulius Peleckas ir „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pristatė Lietuvos banke vykusio susitikimo rezultatus. Prezidiumo nariams buvo pasakyta, jog Lietuvos banko darbuotojai, reaguodami į draudimo brokerių skleidžiamas kalbas, patvirtino, kad Lietuvos bankas pozityviai vertina atliekamus veiksmus. Šiuo metu vyksta darbai, reikalingi akcininkų struktūrai pakeisti. „Linavos“ atstovai Lietuvos banke išgirdo, jog jokių pretenzijų dėl draudimo bendrovės verslo plano nėra, dabar laukiama, kaip „Linava“ pakeis akcininkų struktūrą.

Posėdyje „Lienavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius pristatė situaciją po teismo nutarties dėl „Linavos“ ginčo su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI). Jis pasakojo, jog VMI, atsižvelgdama į „Linavos“ kreipimąsi ir jame išdėstytus argumentus, priėmė sprendimą per pusę sumažinti paskirtus delspinigius. Prezidiumo posėdyje buvo priimtas sprendimas, kad daugiau jokių veiksmų šiuo klausimu nebus imtasi, mokėtini mokesčiai, baudos ir delspinigiai bus mokami pagal su VMI suderintą grafiką. Prezidiumas „Linavos“ generalinį sekretorių įgaliojo tartis dėl mokestinės paskolos trūkstamai mokesčių sumai padengti.

Prezidiumo nariai posėdžio metu taip pat pasveikino kolegą Romą Vosylių su gimtadieniu. UAB „Jotvainis“ vadovas rugpjūčio pradžioje šventė 60-ąjį jubiliejų.

Antra „Linavos“ prezidiumo posėdžio dalis buvo skirta strateginei veiklos ir komunikacijos planavimo sesijai. Jos metu prezidiumo nariai ir „Linavos“ sekretoriato darbuotojai kartu su konsultantais siekė išsigryninti asociacijos tikslus ir uždavinius, skyrė laiką dabartinės situacijos įvertinimui ir priemonių pakeisti situaciją paieškai.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 16 TIR įgaliotojo siuntėjo statusas – pagal tvarką, parengtą kartu su vežėjais

“Linava” ėmėsi koordinuoti vežėjų ir Muitinės departamento veiksmus ruošiant tvarką, pagal kurią įsigaliojus naujai priimtam įstatymui bus galima gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą.

Toks sprendimas priimtas liepos 13 d. „Linavoje“ vykusiame vežėjų susitikime su Muitines departamento atsakingais darbuotojais, kurie iki rugsėjo vidurio žada paruošti pradinį tvarkos variantą, kuriam vežėjai galės pateikti savo pasiūlymus ir pastabas.

Tvarka turėtų būti paruošta ir patvirtinta iki šių metų spalio 15 d., o pradėtų veikti nuo lapkričio 1 d., įsigaliojus Muitinės įstatymo pataisoms. Seimo priimtos įstatymo pataisos  – nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, verslo struktūrų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo rezultatas.

Vežėjų ir Muitinės departamento atstovų susitikime dalyvavo grupė „Linavos“ narių atstovų, taip pat laikinai Muitinės departamento vadovo pareigas einantis Jonas Miškinis, Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vedėja Neringa Motiejūnaitė, Muitinės departamento Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausioji inspektorė Janina Zeniauskienė bei Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Kavaliauskas. Šiame susitikime buvo apžvelgta situacija, vežėjais uždavė kylančius klausimus ir buvo sutarta, kad „Linava“ koordinuos bendrus veiksmus, kad Muitinė, ruošdama tvarkos projektą, galėtų atsižvelgti į vežėjų pageidavimus.

Kaip žinoma, Seimo priimtos Muitinės įstatymo pataisos suteikia galimybę gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, leidžiantį TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei, o tai leis paspartinti pervežimus ir sumažinti kaštus vežėjams bei optimizuoti logistikos procesus. Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai.

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius susirinkusiems pristatė visą projekto įgyvendinimo eigą bei apžvelgė situaciją rinkoje.

„Stiprėjanti konkurencija ir besikeičianti situacija rinkoje diktuoja naujas sąlygas. Todėl ieškome būdų logistikos procesus organizuoti efektyviau, pagreitintų krovinių vežimą. Taip atsirado mūsų iniciatyva dėl TIR įgaliotojo siuntėjo statuso“, – sakė M.Atroškevičius.

Tikimasi, kad sudarius galimybes muitinės leidimus turintiems TIR įgaliotiesiems siuntėjams patiems įforminti prekėms TIR procedūrą, bus galima racionaliau naudoti muitinės žmogiškuosius išteklius. Muitinės darbuotojai vietoj darbo muitinės tikrinimo vietose galės daugiau dėmesio skirti pasienio kontrolės punktams.

„Linava“ ragina visus, pageidaujančius įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, jau pradėti pasiruošimo darbus ir pateikti Lietuvos muitinei prašymus dėl Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo (AEO) (nuoroda  https://www.lrmuitine.lt/web/guest/725). AEO statuso suteikimas palengvins ir sutrumpins TIR įgaliotojo siuntėjo statuso suteikimo laikotarpį.

Plačiau
KLAUSK