LT EN RU
Naujienos
2019 rugpjūčio 23 Seminaras: Darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimas Lietuvoje

nuo rugsėjo atsiranda naujų pakeitimų, susijusių su trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo procedūromis. Migracijos departamentas, Užimtumo tarnyba ir Valstybinė darbo inspekcija rugpjūčio 26 d., 13.00 val.,  organizuoja seminarą, kuriame pristatys trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo ir teisės aktų laikymosi užtikrinimo procedūras, atsakys į verslui kylančius klausimus.

Seminaras aktualus darbdaviams, įdarbinimo agentūroms, advokatams, teisininkams. Renginį moderuos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis.

Renginys vyks Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC) Konferencijos salėje.

 Programa

13.00–14.00 val. Užsieniečių atvykimas dirbti į Lietuvą | Migracijos departamento Imigracijos skyriaus vedėja Jolita Gestautaitė

14.00–15.00 val. Užimtumo tarnybos procedūros įdarbinant asmenis iš trečiųjų šalių | Užimtumo tarnybos trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorė Honorata Masalskienė

15.00–16.00 val. Užsieniečių darbo kontrolė. Užimtumo įstatymo praktinis taikymas | Valstybinė darbo inspekcijos Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus patarėjas Aras Petrevičius

16.00–17.00 val. Diskusija, dalyvių klausimai

 

Renginys nemokamas, tačiau būtina užsiregistruoti.

Plačiau
2019 rugpjūčio 21 „Linava“ dėl padidintos kontrolės pasienyje kreipėsi į kolegas Baltarusijoje

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius kreipėsi į kolegas Baltarusijoje, prašydamas pagalbos sprendžiant problemas, vežėjams kylančias dėl perteklinių patikrinimų Lietuvos – Baltarusijos pasienyje.

Rugpjūčio 20 d. pasirašytame rašte Baltarusijos tarptautinių vežėjų automobiliais asociacijai „BAMAP“ „Linava“ atkreipia kolegų Baltarusijoje dėmesį į pastaruoju metu pasienyje taikomas  perteklines patikrinimo procedūras. Ypač skaudžiai šie patikrinimai atsiliepia vežėjams, gabenantiems  specialaus temperatūros režimo reikalaujančias prekes. M.Atroškevičiaus rašte  BAMAP prašoma teisinės ir praktinės pagalbos sprendžiant kylančias problemas.

Per pastarąjį  mėnesį „Linavą“ pasiekė daugybė vežėjų nusiskundimų dėl krovinius vežančių automobilių patikrinimo Lietuvos – Baltarusijos pasienio punktuose. Ypač vežėjų susirūpinimą kelia pagrindo neturinčios automobilių, vežančių greitai gendančius produktus, patikros. Dėl jų vežėjai ir prekių užsakovai patiria didelius finansinius nuostolius.

 

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 Kasmetiniai IRU apdovanojimai geriausiems vairuotojams

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) šiemet tradiciškai diplomais ir garbės medaliais apdovanos geriausius kelių transporto vairuotojus, kurie populiarina savo profesiją, yra lojalūs savo įmonėms bei kurių veikla prisideda prie kelių eismo saugumo didinimo ir teigiamo profesinio įvaizdžio formavimo.

Remiantis IRU taisyklėmis, transporto bendrovė privalo būti asociacijos nare, o kandidatams į IRU apdovanojimus keliami tokie reikalavimai:

  •  ne mažesnis nei 20 metų profesinis darbo stažas;
  • nepertraukiamas 5 metų darbo toje pačioje įmonėje stažas;
  • ne mažesnė nei 1 mln. km nuvažiuoto nacionaliniais arba tarptautiniais keliais rida, dirbant profesionaliais vairuotojais;
  • per pastaruosius 20 metų nėra sukėlę rimtų kelių eismo įvykių, kurių metu būtų sužaloti žmonės;
  • nėra rimtai nusižengę kelių eismo, muitinės veiklos taisyklėms bei nėra bausti administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka per paskutinius 5 metus;
  • nebuvo anksčiau apdovanoti IRU garbės medaliu ir diplomu (apdovanotas gali būti tik vieną kartą).

Vežėjų, norinčių nominuoti vairuotojus apdovanojimui, prašome užpildyti anketas ir išsiųsti jas iki rugpjūčio 31 d. į IRU (anketą užpildyti galite čia).

Taip pat, siekiant užtikrinti, kad visos anketos pasiektų IRU, prašome atsiųsti anketų kopijas į asociaciją „Linava“ el. paštu: ineta.stravinskaite@linava.lt

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 LTSA vežėjus ragina aktyviai ginti teises Austrijoje

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), išanalizavusi šių metų gegužę vykusį incidentą, vežėjus ragina  aktyviai naudotis teise apskųsti neteisėtus Austrijos pareigūnų sprendimus dėl baudos už krovinio vežimą iš Austrijos į Šveicariją neturint Austrijos trečiųjų šalių leidimo.

LTSA informavo „Linavą“ apie situaciją dėl Lietuvos vežėjo, pakrovusio ir vežusio krovinį iš Austrijos į Šveicariją. Jis buvo nubaustas Austrijos teritorijoje už tai, kad krovinys buvo vežamas neturint Austrijos trečiųjų šalių leidimo. LTSA vertinimu, tokia bauda neturėjo būti skirta.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas nustato, kad Bendrijos licencija, išduota valstybėje narėje pagal šį Reglamentą, yra galiojanti tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje už atlygį. Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis Reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis taip pat taikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai nuo to laiko, kai Bendrija ir atitinkama trečioji šalis sudaro reikiamą susitarimą.

Kaip žinoma, Šveicarija nėra Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybė narė, todėl gali būti laikoma trečiąja šalimi. Tačiau LTSA atkreipė dėmesį, kad Bendrija ir Šveicarija yra sudariusios susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais. Pagal šiame susitarime numatytas sąlygas Lietuvos išduota Bendrijos licencija turi būti pakankama vežant krovinius iš Austrijos į Šveicariją ir atvirkščiai, nereikalaujant trečiųjų šalių leidimo.

LTSA kreipėsi į Austrijos transporto, inovacijų ir technologijų ministeriją, kuri atsakė, kad pritaria LTSA teisiniam vertinimui ir mano, kad Austrijos pareigūnai suklydo skirdami minėtą baudą. Austrijos ministerija siūlo kreiptis į baudą surašiusią instituciją su prašymu panaikinti priimtą sprendimą. Jei apskųsti dėl parėjusių terminų nėra galimybės, Austrijos ministerija siūlo kreiptis į teismą.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 20 Bus laikinai uždaryti Rusijos Federacijos Kaliningrado srities pasienio praleidimo punktai

Dėl elektros įrangos techninio aptarnavimo darbų laikinai (nuo 9.00 val. iki 13.00 val.) bus uždaryti Rusijos Federacijos Kaliningrado srities pasienio praleidimo punktai šiomis dienomis:

Černyševskoje – 2019-09-09;

Pograničnyj – 2019-09-12;

Sovetsk – 2019-09-13;

Morskoje – 2019-09-18.

Kitu laiku minėtų punktų veikla vyks be pakeitimų.

Maloniai prašome vežėjų įvertinti šią informaciją planuojant važiavimo maršrutus.

 

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 16 „Linavos“ prezidiume – garantijos dėl draudimo bendrovės

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje dalyviai išklausė informaciją, kad Lietuvos bankas yra pozityviai nusiteikęs dėl „Linavos“ draudimo bendrovės, kur šiuo metu asociacija atlieka akcininkų struktūros pakeitimus.

Rugpjūčio 14 dieną vykusiame „Linavos“ prezidiumo posėdyje steigiamos draudimo bendrovės vadovas Saulius Peleckas ir „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pristatė Lietuvos banke vykusio susitikimo rezultatus. Prezidiumo nariams buvo pasakyta, jog Lietuvos banko darbuotojai, reaguodami į draudimo brokerių skleidžiamas kalbas, patvirtino, kad Lietuvos bankas pozityviai vertina atliekamus veiksmus. Šiuo metu vyksta darbai, reikalingi akcininkų struktūrai pakeisti. „Linavos“ atstovai Lietuvos banke išgirdo, jog jokių pretenzijų dėl draudimo bendrovės verslo plano nėra, dabar laukiama, kaip „Linava“ pakeis akcininkų struktūrą.

Posėdyje „Lienavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius pristatė situaciją po teismo nutarties dėl „Linavos“ ginčo su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI). Jis pasakojo, jog VMI, atsižvelgdama į „Linavos“ kreipimąsi ir jame išdėstytus argumentus, priėmė sprendimą per pusę sumažinti paskirtus delspinigius. Prezidiumo posėdyje buvo priimtas sprendimas, kad daugiau jokių veiksmų šiuo klausimu nebus imtasi, mokėtini mokesčiai, baudos ir delspinigiai bus mokami pagal su VMI suderintą grafiką. Prezidiumas „Linavos“ generalinį sekretorių įgaliojo tartis dėl mokestinės paskolos trūkstamai mokesčių sumai padengti.

Prezidiumo nariai posėdžio metu taip pat pasveikino kolegą Romą Vosylių su gimtadieniu. UAB „Jotvainis“ vadovas rugpjūčio pradžioje šventė 60-ąjį jubiliejų.

Antra „Linavos“ prezidiumo posėdžio dalis buvo skirta strateginei veiklos ir komunikacijos planavimo sesijai. Jos metu prezidiumo nariai ir „Linavos“ sekretoriato darbuotojai kartu su konsultantais siekė išsigryninti asociacijos tikslus ir uždavinius, skyrė laiką dabartinės situacijos įvertinimui ir priemonių pakeisti situaciją paieškai.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 16 TIR įgaliotojo siuntėjo statusas – pagal tvarką, parengtą kartu su vežėjais

“Linava” ėmėsi koordinuoti vežėjų ir Muitinės departamento veiksmus ruošiant tvarką, pagal kurią įsigaliojus naujai priimtam įstatymui bus galima gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą.

Toks sprendimas priimtas liepos 13 d. „Linavoje“ vykusiame vežėjų susitikime su Muitines departamento atsakingais darbuotojais, kurie iki rugsėjo vidurio žada paruošti pradinį tvarkos variantą, kuriam vežėjai galės pateikti savo pasiūlymus ir pastabas.

Tvarka turėtų būti paruošta ir patvirtinta iki šių metų spalio 15 d., o pradėtų veikti nuo lapkričio 1 d., įsigaliojus Muitinės įstatymo pataisoms. Seimo priimtos įstatymo pataisos  – nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, verslo struktūrų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo rezultatas.

Vežėjų ir Muitinės departamento atstovų susitikime dalyvavo grupė „Linavos“ narių atstovų, taip pat laikinai Muitinės departamento vadovo pareigas einantis Jonas Miškinis, Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vedėja Neringa Motiejūnaitė, Muitinės departamento Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausioji inspektorė Janina Zeniauskienė bei Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Kavaliauskas. Šiame susitikime buvo apžvelgta situacija, vežėjais uždavė kylančius klausimus ir buvo sutarta, kad „Linava“ koordinuos bendrus veiksmus, kad Muitinė, ruošdama tvarkos projektą, galėtų atsižvelgti į vežėjų pageidavimus.

Kaip žinoma, Seimo priimtos Muitinės įstatymo pataisos suteikia galimybę gauti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, leidžiantį TIR procedūrą atlikti nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei, o tai leis paspartinti pervežimus ir sumažinti kaštus vežėjams bei optimizuoti logistikos procesus. Pagal dabar veikiančią tvarką krovinius ir TIR knygeles reikia muitinei pristatyti fiziškai.

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius susirinkusiems pristatė visą projekto įgyvendinimo eigą bei apžvelgė situaciją rinkoje.

„Stiprėjanti konkurencija ir besikeičianti situacija rinkoje diktuoja naujas sąlygas. Todėl ieškome būdų logistikos procesus organizuoti efektyviau, pagreitintų krovinių vežimą. Taip atsirado mūsų iniciatyva dėl TIR įgaliotojo siuntėjo statuso“, – sakė M.Atroškevičius.

Tikimasi, kad sudarius galimybes muitinės leidimus turintiems TIR įgaliotiesiems siuntėjams patiems įforminti prekėms TIR procedūrą, bus galima racionaliau naudoti muitinės žmogiškuosius išteklius. Muitinės darbuotojai vietoj darbo muitinės tikrinimo vietose galės daugiau dėmesio skirti pasienio kontrolės punktams.

„Linava“ ragina visus, pageidaujančius įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, jau pradėti pasiruošimo darbus ir pateikti Lietuvos muitinei prašymus dėl Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo (AEO) (nuoroda  https://www.lrmuitine.lt/web/guest/725). AEO statuso suteikimas palengvins ir sutrumpins TIR įgaliotojo siuntėjo statuso suteikimo laikotarpį.

Plačiau
2019 rugpjūčio 13 Eilių pasienyje mažinimui reikalingas ir vežėjų sąmoningumas

Tam, kad pasienyje sumažėtų eilės, reikia ne tik gerinti atsakingų tarnybų darbą, bet ir keisti vežėjų požiūrį į sienos kirtimą.

Eilės pasienyje susiformuoja ne tik dėl neefektyvaus darbo ar tam tikrų sprendimų trūkumo. Jos formuojasi ir dėl to, kad muitinės pareigūnai nustato nemažai pažeidimų bei gaišta laiką Administracinių nusižengimų protokolų rašymui bei kitų su tuo susijusių dokumentų pildymu.

Muitinės departamento duomenimis, vien Vilniaus teritorinė muitinė per šiuos metus nustatė daugiau kaip 4200 pažeidimų. Daugiau kaip 1900 pažeidimų fiksuota Medininkų pasienio kontrolės poste.

Kaip skelbia muitininkai, vilkikų vairuotojai nesilaiko deklaravimo tvarkos, nepateikia išankstinės informacijos, sistemingai nesilaiko ADR taisyklių, neretai užsiima smulkia kontrabanda ir kt. Nustatoma daug pakartotinių pažeidimų, dėl to galima daryti išvadą, kad klaidos daromos ne dėl nežinojimo.

Norėdami išvengti ilgo transporto priemonių stovėjimo pasienyje, vežėjai gali atlikti „namų darbus“.

„Vežėjai galėtų patys imtis kai kurių prevencinių priemonių užkardant pakartotinius pažeidimus, tuomet pasienyje sugaištų mažiau laiko“, – sako asociacijos „Linava“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys. Anot jo, atidesnis teisės aktų laikymasis ir pakartotinių pažeidimų vengimas tikrai sumažintų eiles, nes vienam Administracinio nusižengimo protokolui surašyti ir kitiems dokumentams užpildyti  užtrunka tikrai nemažai laiko.

Muitinė skelbia, kad šiemet jau sulaikė 76,2 mln. vnt. cigarečių (43 proc. daugiau palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu). Taip pat nustatyti 1664 degalų deklaravimo pažeidimai, dėl ADR taisyklių pažeidimų surašyta 997administraciniai protokolai.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 13 Atkurtas TIR-EPD Baltarusijoje veikimas

IRU informavo, kad TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymo ir teikimo sistemos problemos Baltarusijoje išsisprendė.

Anot IRU pranešimo, vežėjai jau gali teikti TIR-EPD deklaracijas, pasinaudodami naujove – apmokėjimo žetonais. Tiems vežėjams, kurie anksčiau pildydami deklaracijas naudojosi žetonais, o deklaracijos nebuvo patvirtintos, žetonų vertė yra kompensuota (suma matoma prisijungus prie paskyros)

Kylančius klausimus galima užduoti el. paštu tir@linava.lt  arba telefonais  8-5 2740274 ir 8 -5 2740280.

Plačiau
2019 rugpjūčio 12 Žada kompensuoti išlaidas už TIR-EPD žetonus

„Linavos“ TIR departamentas, reaguodamas į vežėjų skundus dėl TIR-EPD sistemos Baltarusijoje trikdžių, gavo informaciją iš IRU, kad situacija dėl TIR-EPD sistemos veikimo Baltarusijoje sprendžiama.

Taip pat gauta informacija, kad ieškoma sprendimų, kaip vežėjams bus kompensuojama panaudotų žetonų vertė, jei rinkliava nebuvo užskaityta sistemoje.

Kylančius klausimus galima užduoti el. paštu tir@linava.lt  arba telefonais  8-5 2740274 ir 8 -5 2740280.

Plačiau
2019 rugpjūčio 12 Lietuvos ir Latvijos vežėjai – apie transporto sektoriaus perspektyvas

Rygoje vykusiame naujai išrinktų Lietuvos ir Latvijos vežėjų asociacijų vadovų susitikime  aptarti bendri veiksmai atstovaujant savo šalių vežėjų interesus.

Šį pavasarį išrinkti Latvijos asociacijos prezidentas Aleksandrs Pociluiko ir „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas susitikime Rygoje susipažino bei dalijosi patirtimi. Jie aptarė transporto sektoriaus galimybes bei perspektyvas Lietuvoje bei Latvijoje, o taip pat ir Europos Sąjungos šalyse. „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas supažindino kolegą iš Latvijos su Lietuvos vežėjų veiksmais siekiant sumažinti priimto Mobilumo paketo poveikį periferinių ES šalių vežėjams. Latvijos asociacijos prezidentas užtikrino, kad aktyviai prisijungs prie bendro kelių transporto verslo interesų gynimo Europos Komisijoje.

Susitikimo metu prezidentai dalinosi patirtimi vykdant asociacijų veiklas, dalyviai domėjosi transporto verslo galimybėmis ir perspektyvomis abiejose šalyse ir ES. Vėliau dalyviai pasidalino statistine informacija dėl atliekamų šalių gabenimus ir buvo supažindinti su asociacijų atliekamomis paslaugomis.

Asociacijų prezidentų susitikime buvo apžvelgta vis sunkėjanti transporto šakos verslo situacija, kalbėta apie krovininio transporto sektoriaus plėtrą. Prezidentai pasidalijo įžvalgomis apie vis sunkėjančią situaciją siekiant plėtoti pervežimų verslą, apie sunkėjančias lizingo sutarčių sąlygas. Susitikime buvo išsakyta mintis, kad nepaisant  iškovotų tvirtų pozicijų ES rinkoje, didėja grėsmė, kad bankai nefinansuos krovinio transporto srities.

Susitikime, kuriame dalyvavo ir asociacijų TIR departamentų vadovai Alberts Merzlakovs (Latvija) bei Heliodoras Giedrys (Lietuva) buvo aptarti eilių pasienyje klausimai. Stovėdami eilėse Baltarusijos pasienyje, Latvijos ir Latvijos vežėjai eilėse praranda taip sunkiai uždirbamas pajamas, todėl nutarta koordinuoti abiejų šalių asociacijų veiksmus dėl sienų pralaidumo užtikrinimo.

Susitikime taip pat aptarta išankstinės TIR EPD informacijos teikimas Baltarusijos muitinei, asociacijų atstovavimą IRU renginiuose ir projektuose bei kitos bendradarbiavimo galimybės ateityje rengiant bendrus projektus bei keičiantis patirtimi.

Plačiau
2019 rugpjūčio 12 Stringa rugpjūčio 7 d. atnaujinusi veiklą TIR-EPD sistema Baltarusijoje

„Linavą“ pasiekė informacija, kad pildant deklaraciją  per TIR-EPD vežėjai patiria techninių problemų – jie sumoka už transakcijas, tačiau deklaracija iki galo nebūna pateikiama.

Apie kylančias problemas yra informuota IRU, kylančias problemas siekiama išspręsti.

Apie pasikeitimus vežėjus informuosime nedelsiant.

Kylančius klausimus galima užduoti el. paštu tir@linava.lt  arba telefonais  8-5 2740274 ir 8 -5 2740280.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 09 Instrukcija dėl tarpininkavimo rašto vairuotojams dėl leidimo gyventi pildymo

Siekdamas palengvinti užsieniečių įdarbinimo procedūras, Migracijos departamentas parengė ir dalinasi mokomąja medžiaga dėl tarpininkavimo raštų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams pildymo. Instrukciją rasite YouTube kanale, paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=w18U1bOAWek

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 07 TIR-EPD sistemos veikimas Baltarusijoje atnaujintas

IRU informavo, kad TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymo ir teikimo sistemos problemos Baltarusijoje iš dalies išsisprendė – nuo rugpjūčio 7 d. vidudienio ši sistema vėl pradėjo funkcionuoti, tačiau vežėjai turėtų būti atidūs – atsirado naujovių.

Atsižvelgiant į naujus Baltarusijos IRU iškeltus reikalavimus, išankstinė informacija apie krovinius Baltarusijai bus teikiama sumokėjus užmokestį. Siekdama patenkinti poreikį naudotis TIR-EPD sistema ir įvykdyti Baltarusijos sąlygas dėl sistemos veikimo, IRU sukūrė galimybę įsigyti elektroninius paslaugų žetonus, kuriais galima atsiskaityti už galimybę  teikti išankstines TIR-EPD deklaracijas Baltarusijoje. Pridedamuose dokumentuose pateikiame Jums IRU parengtą išsamią elektroninių 5, 10 ir 20 transakcijų vertės žetonų dėl išankstinės deklaracijos perdavimo įsigijimo instrukciją anglų ir rusų kalbomis. Tačiau prašome prieš įsigyjant žetonus atidžiai įvertinti transakcijų kainą.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 7 d., teikiant išankstines deklaracijas Baltarusijos muitinei per TIR-EPD sistemą, galimi du pateiktos išankstinės deklaracijos variantai – informacija, kad buvo suteiktas MRN numeris arba Jūsų pateikta išankstinė deklaracija yra atmesta.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši apmokėjimo sistema tik pradeda veikti, todėl laikui bėgant gali būti pakeitimų.

Jūsų atsiliepimų bei pastebėjimų dėl naujos TIR-EPD sistemos veikimo laukiame el. paštu tir@linava.lt  arba telefonais  8 -5 2740274; 85 2740280

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 06 Apie Migracijos reformą – iš pirmų lūpų

„Linavos“ atstovai su Migracijos departamento specialistais aptarė vykstančia migracijos reformą ir kitus vežėjams aktualius klausimus. Tai padaryta liepos 30 dieną vykusiame susitikime.

Siekiant sumažinti išankstinės elektroninės registracijos sistemoje kilusias eiles, Vilniaus migracijos skyriuje  į darbą priimta dešimt naujų darbuotojų, paskelbta atranka dar dešimčiai klientų aptarnavimo specialistų, bus atidaromos naujos klientų aptarnavimo vietos. Kitų miestų migracijos skyriuose (Klaipėdoje, Panevėžyje ir kt.) taip pat nuolat priimami nauji klientų aptarnavimo specialistai. Siekiant suvienodinti teikiamų paslaugų reikalavimus, migracijos teritoriniams skyriams yra parengtos instrukcijos dėl tinkamo dokumentų priėmimo. Nuolat tikrinama, ar visi per išankstinės registracijos sistemą užsiregistravę asmenys atvyks, apie priėmimo laiką primenama skambučiu ar elektroniniu paštu. Primename, kad dėl tam tikrų svarbių priežasčių užsieniečiui (arba darbdaviui) nesant galimybei nustatytu laiku atvykti į priėmimą, būtina savo registraciją atšaukti.

Anot Migracijos departamento specialistų, didelė problema, nulemianti ilgesnį nei numatyta asmenų aptarnavimo laiką, yra asmenų atvykimas į priėmimą su netinkamai paruoštais arba išvis neužpildytais dokumentais. Darbdaviams rekomenduojama iš anksto atidžiai susipažinti su teikiamų dokumentų reikalavimais bei peržiūrėti užsieniečio pildomus dokumentus, kad dokumentai būtų priimami iš pirmo karto.

Migracijos departamentas taip pat įspėja, kad siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimo atvejams, atliktos rezervacijos www.epolicija.lt  sistemoje yra tikrinamos rankiniu būdu. Jei asmenį registruoja įgaliotas atstovas, būtina nurodyti ne įgalioto atstovo, o užsieniečio, pageidaujančio pateikti dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi, asmens duomenis (pastabų laukelyje galima nurodyti įgalioto atstovo kontaktinius duomenis). Įgaliotam asmeniui registracijos duomenų kortelėje nurodžius tik jo asmens duomenis registracija bus atšaukta. Taip pat Migracijos departamentas įspėja, kad neprisegus asmens dokumento kopijos, registracija bus naikinama. Taip pat bus nepriimami kito nei registracijos metu nurodyto užsieniečio dokumentai.

Taip pat pristatytos leidimų laikinai gyventi ir vizų išdavimo naujovės: teikiant prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą, nebereikia pateikti dokumento, patvirtinančio jo kvalifikaciją,  nereikia pateikti sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, jeigu kartu su prašymu išduoti nacionalinę vizą ir kitais tam būtinais dokumentais užsienietis pateikia kviečiančiojo asmens elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (EPIS) užpildytą tarpininkavimo raštą dėl nacionalinės vizos išdavimo, o nuo rugsėjo mėnesio sprendimas pakeisti   darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį bus priimtas iki  1 mėnesio ir užsienietis galės iš karto pradėti dirbti pas naują darbdavį arba atlikti naują darbo funkciją, nelaukiant 3 mėnesių laikotarpio nuo prašymo pateikimo dienos.

Plačiau
2019 rugpjūčio 02 Bendradarbiaus dvi vežėjų asociacijos

Rugpjūčio 1 d. nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius ir Tarptautinis transporto ir logistikos aljanso vadovas Tomas Jurgelevičius pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo vadovaudamosi asociacijos suvienys jėgas sprendžiant labai svarbias vežėjų problemas.

„Mes bendradarbiausime su visais, su kuriais siekiame vieno tikslo – palankesnių sąlygų vežėjams. Mes ieškome sąjungininkų, o ne priešų“, – po susitarimo pasirašymo sakė M.Atroškevičius. „Linava“ pastaruoju metu bendradarbiavimo sutartis yra pasirašiusi su Lietuvos vežėjų sąjunga, Vidurio Lietuvos vežėjų klubu, Tadžikijos bei Mongolijos asociacijomis.

20 didžiųjų šalies transporto ir logistikos įmonių atstovaujančio Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso vadovas T.Jurgelevičius sako, jog jo vadovaujama asociacija daugiausia dėmesio skiria ir skirs Lietuvos vežėjų interesams Europoje apginti. Anot T.Jurgelevičiaus, visi 20 aljanso narių taip pat yra ir „Linavos“ nariai.

„Laikas nėra vežėjų sąjungininkas, kai kuriuos klausimus reikia spręsti nedelsiant, todėl siekiame suvienyti jėgas Lietuvos vežėjų interesus atstovaujant Europoje, ypač tais klausimais, kurie liečia Mobilumo paketą“, – sakė T.Jurgelevičius.

Asociacijų vadovai sakė, jog norėdami sutaupyti laiko ir efektyviai išnaudoti turimas pajėgas ir toliau dalinsis informacija bei pasiskirstys darbais.

„Mūsų bendradarbiavimas nebus „popierinis“, kartu atliekame konkrečius darbus ir tikimės pasiekti konkrečių rezultatų“, – sakė vadovai po sutarties pasirašymo.

Plačiau
2019 rugpjūčio 02 Elektroninė degalų deklaracija – būdas sutaupyti laiko ir sumažinti eiles pasienyje

Norėdami sutaupyti laiko, vežėjai degalų deklaravimui gali naudoti ne tik popierines ar žodines deklaracijas, bet ir muitinės Keleivių portalą internete.

Pasienyje eilės susidaro dėl įvairių priežasčių, viena iš jų – degalų deklaracijų pildymas. Anksčiau degalų deklaracijos buvo pildomos popieriuje arba pateikiamos žodžiu. Prekių deklaravimo žodžiu taisyklėse nurodyta, kad degalų deklaracija – tai dokumentas, kuriame nurodomi duomenys apie kelių transporto priemonės vairuotoją ir jo vairuojama transporto priemone įvežamus į Lietuvą ar iš jos išvežamus ir žodžiu deklaruojamus degalus (išskyrus dujas), esančius transporto priemonės degalų bake (-uose).

Taisyklėse nurodyta, kad yra ir  žodinė muitinės deklaracija – žodžiu pareiškiamas asmens pageidavimas, kad muitinė įformintų prekėms asmens pasirinktą muitinės procedūrą arba reeksportą, kuriame nurodyta informacija apie deklaruojamas prekes. Asmuo, deklaruojantis prekes žodžiu, pateikia muitinei duomenis, išvardytus bent 6 punktuose.

Pildant degalų deklaraciją prarandama daug vežėjo ir muitinės pareigūnų laiko. Degalų deklaracijos rinkinį sudaro 2 lapai, kurių 1-asis yra skirtas muitinės įstaigai, 2-asis – transporto priemonės vairuotojui. Degalų deklaracija pildoma lietuvių, anglų arba rusų kalba, naudojant ta pačia kalba atspausdintą degalų deklaracijos formą. Degalų deklaracija gali būti pildoma ranka didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, rašomąja mašinėle arba pan. Neaiškia rašysena arba netvarkingai užpildyta deklaracija nepriimama, prarandamas laikas ir kuro deklaraciją reikia pildyti iš naujo.

Muitinės departamentas, siekdamas sumažinti eiles pasienyje, sudarė galimybę deklaracijas pildyti elektroniniu būdu, naudojantis Keleivių portalu. Keleivių portalas – vieša Lietuvos muitinės elektroninių paslaugų zona, skirta užpildyti ir pateikti keleivius aptarnaujantiems muitinės postams, kuriuose dirba muitinės pareigūnai, keleivio, grynųjų pinigų ir degalų deklaracijų duomenis. Ją galima rasti internete adresu https://keleiviams.lrmuitine.lt/passenger/#!startWizard . Deklaravimą galima atlikti ne tik lietuvių, bet ir rusų bei anglų kalbomis (kalbos pasirinkimas viršutiniame dešiniame kampe).

Naudojantis Keleivių portalu, degalų deklaracijos duomenis galima pateikti iš anksto, prieš atvykstant transporto priemonei, kurios degalų bake (-uose) gabenami degalai, į muitinę. Tokiu būdu pateikti degalų deklaracijos duomenys, neįforminant degalų deklaracijos, saugomi MDAS 14 dienų.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad muitinės pareigūnas, priėmęs ir patikrinęs popierinę degalų deklaraciją, pasirašo 8 langelyje „Muitinės žymos“, deda numeruotą muitinės įstaigos antspaudą ir C grupės asmeninio naudojimo spaudą. Muitinės pareigūnui patikrinus ir įforminus degalų deklaraciją, 1-asis lapas paliekamas deklaraciją įforminusioje muitinės įstaigoje, o 2-asis grąžinamas transporto priemonės vairuotojui. Jeigu transporto priemonės vairuotojas pildo ir keleivio deklaraciją, degalų deklaracija turi būti pridedama prie keleivio deklaracijos ir saugoma kartu. Taip pat muitinės pareigūnas pateiktą degalų deklaraciją įformina MDAS priemonėmis. Statistinius įformintų rašytinių degalų deklaracijų duomenis muitinės pareigūnas įveda į MDAS nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Ar spėjote suskaičiuoti, kiek veiksmų atlieka muitinės pareigūnas ir kiek laiko vežėjas sugaišo PKP poste?

Tad jeigu degalų deklaracijos duomenys pateikti elektroninėmis priemonėmis, vairuotojas, pateikdamas muitinei transporto priemonę, kurios degalų bake (-uose) gabenami degalai, tik žodžiu informuoja muitinės pareigūną apie MDAS priemonėmis suteiktą degalų deklaracijos numerį. Muitinės pareigūnas MDAS priemonėmis įformina degalų deklaraciją ir ją atspausdina dviem egzemplioriais, kuriuos vairuotojas pasirašo. 1-ąjį egzempliorių kartu su pridedamais dokumentais pasilieka muitinės įstaiga, 2-asis atiduodamas transporto priemonės vairuotojui.

Plačiau
2019 rugpjūčio 01 Prezidiume – apie darbus ir pasikeitimus vadovybėje

Liepos 31 d. vykusiame „Linavos“ prezidiumo posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl draudimo bendrovės steigimo darbų (plačiau galima skaityti čia), taip pat aptarta „Linavos“ finansinė padėtis.

Kaip žinoma, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį dėl „Linavos“ ginčo su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), asociacijai buvo priskaičiuota daugiau kaip 1 mln. eurų mokėtinų mokesčių už 2007-2011 metus ir daugiau kaip 824 tūkst. eurų mokėtinų baudų ir delspinigių. Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius prezidiumo nariams sakė, jog kartu su finansininkais ieško situacijos sprendimų. VMI šiuo metu svarsto „Linavos“ prašymą atleisti nuo priskaičiuotų baudų ir delspinigių.

Kitas svarbus klausimas – „Linavos“ mokesčiai už 2013-2018 metus. Jau minėtu teismo sprendimu buvo išaiškinti TIR knygelių platinimo pajamų apmokestinimo, nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo ir PVM atskaitos principai, todėl „Linava“ turėjo pakoreguoti 2013-2018 m. mokesčių deklaracijas, pagal kurias buvo papildomai sudeklaruota daugiau nei 800 tūkstančių mokėtinų mokesčių. Šios sumos sumokėjimui Asociacija su VMI suderino mokėjimų grafiką, pagal kurį šios sumos mokėjimai buvo išdėstyti pusmečiais dviejų metų laikotarpiui. Pirmoji įmoka turės būti atlikta 2019 gruodžio pabaigoje.

Prezidiumo posėdyje prezidentas Romas Austinskas pristatė savo atliktus darbus po praėjusio prezidiumo posėdžio. Jis priminė susitikimą ir sutarimą dėl bendros veiklos su buvusiais „Linavos“ prezidentais, dalyvavimą prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos šventiniame vakare, tačiau labiausiai akcentavo darbą Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (LPK). R.Austinskas yra išrinktas LPK viceprezidentu, taip pat paskirtas vadovauti LPK Transporto ir logistikos komitetui. Anot prezidento, LPK yra stipri jėga, kuri gali padėti vežėjams spręsti savo problemas, todėl šias galimybes privalu išnaudoti.

„Linavos“ prezidentas taip pat numato susitikti su kaimyninių šalių vežėjų asociacijų, – Lenkijos, Latvijos, – vadovais. Be to, rugsėjo pradžioje „Linavos“ prezidentas Ukrainoje dalyvaus XIX-oje tarptautinėje kelių transporto konferencijoje „Kelių transportas – problemos, jų sprendimo būdai ir plėtros perspektyvos“.

Asociacijos generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius trumpai pristatė asociacijos sekretoriato atliekamus darbus. Tarp svarbiausių – derybos su profesinėmis sąjungomis, kurių eigą prezidiumo nariams pristatė sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis. Dar vienas svarbus klausimas – TIR sistemos atsinaujinimas. Generalinis sekretorius priminė, jog neseniai Seime buvo priimtas „Linavos“ inicijuotas įstatymo pakeitimas dėl TIR įgaliotojo atstovo statuso suteikimo. Muitinės departamentas iki spalio vidurio turi paruošti tvarką, pagal kurią bus suteikiamas šis statusas, tačiau „Linava“ jau dabar organizuoja susitikimą, kuriame bus aiškinamos atsiveriančios galimybės.

„Manau, kad priėmus šią įstatymo pataisą gali padidėti TIR knygelių pardavimas, nes tokia patirtis buvo stebima Lenkijoje ir Latvijoje,“ – sakė M.Atroškevičius.

Aktualus klausimas ir dėl TIR knygelių pardavimo ne „Linavos“ nariams. Šis klausimas bus svarstomas Muitinės departamente, todėl, anot M.Atroškevičiaus, „Linava“ turės aktyviai dalyvauti kuriant naują sistemą, nustatant sistemos administravimo mokesčius ir kitus svarbius dalykus.

Prezidiumo nariai patvirtino artimiausių prezidiumo posėdžių datas – jos numatytos rugpjūčio 14 d. ir 28 . Rugpjūčio 14 d. taip pat bus surengta strateginė planavimo sesija, kurios metu bus siekiama išgryninti „Linavos“ veiklos tikslus ir keliamus uždavinius, taip pat diskutuojama apie asociacijos komunikacijos tikslus.

R.Austinskas prezidiumo narius taip pat informavo, jog nori pakeisti „Linavos“ generalinį sekretorių. Paklaustas, kokių trūkumų mato dabartinio generalinio sekretoriaus veikloje, R.Austinskas sakė, jog vertina M.Atroškevičiaus nuveiktus darbus ir jo dedamas pastangas, tačiau jis mano, kad reikalingas naujas ir platesnis požiūris „Linavos“ administravime. Jis pažymėjo, jog turi numatęs kandidatą į generalinio sekretoriaus vietą ir žadėjo jį pristatyti artimiausiame prezidiumo posėdyje.

 

Plačiau
2019 rugpjūčio 01 Sprendžiasi TIR-EPD trikdžiai Baltarusijoje

IRU informavo, kad kitą savaitę jau gali išsispręsti TIR – EPD išankstinių deklaracijų pildymo ir teikimo problemos Baltarusijoje, o vykstantiems iš Kinijos į Kazachstaną TIR-EPD procedūros supaprastinamos.

Baltarusijos muitinei sustabdžius TIR-EPD išankstinių deklaracijų pildymą ir teikimą, IRU delegacija Minske bandė išspręsti kilusias problemas su Baltarusijos muitinės atstovais. Kaip žinoma, TIR-EPD paslauga pildant išankstines deklaracijas į Baltarusiją neveikia nuo liepos 1 d. Tą pačią dieną „Linava“ kreipėsi į IRU dėl TIR-EPD sistemos veikimo atstatymo. IRU aktyviai bendradarbiauja su Baltarusijos muitine įgyvendinant naujus Eurazijos ekonominės sąjungos reikalavimus dėl išankstinių deklaracijų pateikimo.

IRU taip pat informavo, kad vykstantiems iš Kinijos į Kazachstaną yra pakeitimų pildant TIR-EPD. Juos galima rasti čia: RUS ir ENG.

Kitose šalyse TIR-EPD paslauga prieinama, sistema veikia be trikdžių. Kaip žinoma, TIR-EPD paslauga galima naudotis vežant prekes į Afganistaną, Austriją, Azerbaidžaną, Baltarusiją (laikinai neveikia), Belgiją, Bosniją ir Hercogoviną, Bulgariją, Kiniją, Kroatiją, Čekiją, Estiją, Suomiją, Prancūziją, Sakartvelą, Vokietiją, Graikiją, Vengriją, Indiją, Iraną, Italiją, Kazachstaną, Kirgiziją, Latviją, Makedoniją, Moldovą, Nyderlandus, Pakistaną, Lenkiją, Rumuniją, Rusiją, Serbiją, Slovakiją, Tadžikistaną, Turkiją, Ukrainą, Jungtinius Arabų Emyratus ir Uzbekistaną.

Plačiau
2019 liepos 31 „Linavos“ draudimo bendrovei – žalia šviesa

„Linavos“ prezidiumas nusprendė draudimo bendrovės projektą tęsti neinvestuojant į tai papildomų asociacijos lėšų.

Prezidiumo posėdyje prezidentas Romas Austinskas informavo prezidiumo narius, kad jau pasirašytos sutartys su dalimi papildomų investuotojų į draudimo bendrovę, su kai kuriais derybų procesai tebevyksta ir jiems pabaigti reikia daugiau laiko.

Investuotojų į draudimo bendrovę ieškoma gavus Lietuvos banko rekomendaciją į steigiamą draudimo bendrovę pritraukti papildomas investicijas.

„Įgyvendiname Lietuvos banko rekomendacijas, tęsiame derybas su potencialiais bendrovės akcininkais. Tikimės, kad artimiausiu metu vežėjams galėsime pasiūlyti šios draudimo bendrovės produktus, kurie bus patrauklūs ir konkurencingi, nes draudimo bendrovės specialistai tikrai gerai išmano transporto rinkos subtilybes“, – sako „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas.

Investavimo sąlygos ir kitos detalės su potencialiais investuotojais derinamos jau kurį laiką. Kai kurios bendrovės sprendimus dėl investavimo priėmė greičiau, kai kurioms procedūroms atlikti reikia daugiau laiko. Derybinė grupė nuosekliai laikosi sudaryto reikalingų veiksmų plano, atlieka reikalingus darbus, kad „Linavos“ vežėjų interesai būtų apsaugoti, o kartu ir įgyvendintos Lietuvos banko rekomendacijos.

Plačiau
KLAUSK