LT EN RU
Naujienos

Supaprastintas atviras konkursas dėl vertimo paslaugų pirkimo

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ skelbia supaprastintą atvirą konkursą dėl vertimo paslaugų pirkimo.

Pirkimo objektas – vertimai raštu (dokumentai ar leidiniai, susiję su transporto, ekonomikos, teisės, finansų sritimis) į ir iš šių kalbų prancūzų, anglų, vokiečių, rusų, čekų, lenkų, švedų, norvegų.

Reikalavimai paslaugų teikėjui – paslaugų teikėjas privalo turėti visam pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiui tinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus – vertėją (-jus), turintį (- čius) aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų srities filologijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą ir darbo šioje srityje patirtį.

Reikalavimai vertimams raštu:

Išverstas tekstas turi būti suredaguotas. Perkančiajai organizacijai pareiškus pagrįstas pretenzijas dėl vertimo kokybės, paslaugų teikėjas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, savo lėšomis pašalina paslaugų trūkumus.
Vienas standartinis lapas – 1.600 kompiuterinių spaudos ženklų be tarpų ir 1.850 spaudos ženklų, skaičiuojant tarpus.
Paslaugų teikėjas, esant perkančiosios organizacijos pageidavimui, turi nemokamai patvirtinti kiekvieną vertimo puslapį paslaugų teikėjo antspaudu ir vertėjo parašu.
Išverstas tekstas pateikiamas elektroniniu paštu, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel arba PDF formatu.
Vertimo raštu paslaugos turi būti suteikiamos per tokį laikotarpį:

  • bendras nedidelės apimties (iki 8000 kompiuterinių spaudos ženklų be tarpų tarp žodžių) – per 3 (tris) kalendorines dienas nuo teksto pateikimo, papildomai pridedant 2 (dvi) kalendorines dienas už kiekvienus papildomus 8000 kompiuterinių spaudos ženklų be tarpų tarp žodžių;
  • bendras didelės apimties (nuo 16000 kompiuterinių spaudos ženklų be tarpų tarp žodžių) – pagal atskirą susitarimą tarp perkančiosios organizacijos ir paslaugų teikėjo

Pateikdami pasiūlymą, užpildykite pateiktą formą:

Vertimas (į ir iš lietuvių kalbos) Vieno standartinio lapo kaina, Eur su PVM
Iš/ į prancūzų
Iš/ į anglų
Iš/ į vokiečių
Iš/ į rusų
Iš/ į čekų
Iš/ į lenkų
Iš/ į švedų
Iš/ į norvegų

Numatomos sudaryti pirkimo sutarties terminas – 12 mėnesių su galimybe ją pratęsti.

Pasiūlymų pateikimas ir vertinimas: pasiūlymai teikiami el. paštu nijole.badikoniene@linava.lt , dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel.: 8 688 39265. Nugalėtoju bus skelbiamas paslaugos teikėjas, pasiūlęs mažiausią kainą. Gautų pasiūlymų vertinimas vyks 2019-01- 18 d. 10 val.  Nugalėtojas bus informuotas telefonu

Grįžti
KLAUSK