LT EN RU
Užsieniečių įdarbinimas

Užsieniečių įdarbinimas

NACIONALINĖS VIZOS IR LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE VAIRUOTOJAMS IŠDAVIMO TVARKA

Primename, kad nuo 2017.01.01 įdarbinant vairuotojus iš trečiųjų šalių, nereikalingas leidimas dirbti

Nacionalinės D vizos išdavimas vairuotojams (iki 12 mėnesių):

Reikalingi dokumentai:

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas

http://www.migracija.lt/index.php?-765780845

2. Galiojantis kelionės dokumentas, kuris buvo išduotas per pastaruosius dešimt metų. Jame turi būti ne mažiau kaip 2 tušti puslapiai, o dokumentas turi galioti ne mažiau, kaip 3 mėnesius po vizos galiojimo laiko pabaigos;

3. Viena 35×45 mm dydžio spalvota nuotrauka, atitinkanti asmens amžių;

4. Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas, kuris turi galioti visą užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį;

5. Dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti;

6. Kviečiančios Lietuvos Respublikos įmonės prašymas išduoti trečios šalies piliečiui nacionalinę vizą;

7. Darbo sutarties kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka arba įsipareigojimas įdarbinti asmenį. Įsipareigojime turi būti nurodyta darbuotojo įdarbinimo data, pareigos, funkcijos, darbo užmokestis;

8. Dokumentas, patvirtinantis užsieniečio kvalifikaciją kopija, kuri turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

Už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą, užsienyje esančiose diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, imamas konsulinis mokestis 60 EUR.

Kai nacionalinė viza išduodama Lietuvos Respublikoje, tai už dokumentų priėmimą, svarstymą ir sprendimo priėmimą imama 60 EUR valstybės rinkliava.

Baltarusijos ir Ukrainos piliečiams nacionalinė viza išduodama nemokamai

Sprendimas dėl vizos išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų. Išimtinais atvejais sprendimo laikas gali būti pratęstas iki 30 arba 60 kalendorinių dienų.

SVARBU:

1. Užsienietis, kuris ketina ir toliau gyventi Lietuvoje, ne vėliau, kaip likus 4 mėnesiams iki nacionalinės vizos D galiojimo pabaigos, turi pateikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Prašymas teikiamas Lietuvos Respublikos teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai pagal gyvenamąją vietą.

2. Užsieniečiui, pateikusiam prašymą išduoti arba pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nacionalinė daugkartinė viza išduodama ne ilgiau kaip 5 mėnesiams.

3. Jeigu užsienietis pasinaudojimo daugkartine nacionaline viza, galiojančia 1 metus, ir jeigu nuo šios vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję:

a) mažiau kaip 90 dienų, tai užsienietis pateikia prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju gali būti išduodama nacionalinė viza ne ilgiau kaip 5 mėnesiams;

b) daugiau kaip 90 dienų, tai kita daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama ne ilgiau kaip 1 metams.

4. Atkreipti dėmesį į tai, kad kol viza nepanaikinta ir yra galiojanti, kviečianti Lietuvos Respublikos įmonė lieka įsipareigojusi prireikus padengti užsieniečio grįžimo išlaidas į valstybę, į kurią užsienietis turi teisę vykti.

Dokumentus nacionalinei vizai pateikti galima šiais adresais:

Migracijos tarnybose:

Chemijos g. 4b, Kaunas

Kauno g. 6, Klaipėda

Naugarduko g. 100, Vilnius

Migracijos departamentas

Sapiegos g. 1, Vilnius (dokumentus priima nuo 09 iki 11 ryto)

 

Leidimo laikinai gyventi išdavimas vairuotojams (12 arba 24 mėnesiams):

Reikalingi dokumentai:

1. Nustatytos formos prašymas išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi

http://www.migracija.lt/index.php?-680557416

2. Galiojantis kelionės dokumentas;

3. Nuotrauka 40×60 mm atitinkanti asmens amžių;

4.  Darbdavio tarpininkavimo raštas ir įsipareigojimas įdarbinti vairuotoją ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, arba darbo sutartis;

5. Dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją kopija, kuri turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

6. Dokumentas, patvirtinantis ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus.

7. Dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje

8. Dokumentas dėl gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje (galima pateikti kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo).

9. Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas, kurį galima pateikti kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi.

Sprendimas dėl laikino leidimo gyventi išdavimo nagrinėjamas iki 2 mėnesių (skubos tvarka) arba iki 4 mėnesių (bendra tvarka).

Už prašymą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi imama valstybės rinkliava: 172 EUR arba 86 EUR

Grįžti
KLAUSK