2012 rugpjūčio 27

Svarbūs dokumentai


TIR muitinės sistema (TIR narystė)

TEISĖS AKTAI

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

ETMK (CEMT) DAUGIAŠALĖ KVOTA

KONVENCIJOS

TARPTAUTINĖS SUTARTYS

STATISTIKA