LT EN RU
Informacija apie Rusijos vizas

Informacija apie Rusijos vizas

Asociacija LINAVA tarpininkauja išduodant tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams metines, dvikartines ir vienkartines Rusijos vizas.

Dokumentai vizoms gauti priimami ir išduodami:

 • asociacijoje „LINAVA“, Jankiškių g. 41, Vilnius, 11 kabinetas; tel. (5) 2786533.
 • UAB „SIGIDA“, asociacijos „LINAVA“ įgalioto atstovo įmonėje, Švitrigailos g. 7/16, tel. (5) 2333454.

Vienkartinės, dvikartinės ir metinės daugkartinės vizos išduodamos per 10 darbo dienų.
Vizos perkėlimas iš seno paso į naują atliekamas per 4 darbo dienas.

LINAVOS nariams (EUR) Ne LINAVOS nariams (EUR)
Anketą užpildo
pats vizos gavėjas
Anketą užpildo
Linavos darbuotojas
Anketą užpildo
pats vizos gavėjas
Anketą užpildo
Linavos darbuotojas
RUS Linavai 14,50 17,40 20,30 23,20
Vizų centrui 21,00 21,00 21,00 21,00
Konsulatui 35,00 35,00 35,00 35,00
Viso : 70,50 73,40 76,30 79,20
RUS+BY
užsakius tam pačiam
vairuotojui
abi vizas
Linavai 23,20 29,00 34,80 40,60
Vizų centrui 21,00 21,00 21,00 21,00
Konsulatui 35,00* 35,00* 35,00* 35,00*
Viso : 79,20* 85,00* 90,80* 96,60*
* - Konsulinis mokestis už BY vizą neįskaičiuotas.

Mokėjimo pavedimas už vizą mokamas už kiekvieną vairuotoją atskirai.
Mokėjimo pavedimas turi būti atspausdintas, jame nurodytas vairuotojo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas bei patvirtintas įmonės spaudu ir atsakingo asmens parašu.

Už Rusijos vizas, nepriklausomai Vilniuje ar Klaipėdoje, mokama vietoje banko kortele arba banko pavedimu, nurodant šiuos rekvizitus:
Gavėjas: Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“
Jankiškių g. 41, LT-02300 Vilnius
įmonės kodas 121053434
SEB Bankas, sąskaitos numeris LT42 7044 0600 0811 0579
banko kodas 70440

REIKALINGI DOKUMENTAI:

VILNIAUS SKYRIUS

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.    Įmonės vadovo prašymą (prašymo pavyzdys).

2.    Vieną didžiosiomis raidėmis rusų kalba spausdintą anketą su įklijuota 35×45 mm spalvota nuotrauka, atitinkančia asmens amžių, kurioje veido aukštis būtų 32 – 36 mm, t.y. veidas užimtų 80% nuotraukos ploto. Vardas ir pavardė rašomi lotyniškomis raidėmis. Anketos pildymas (spausdintuvo parametruose „Page Scaling“ turi būti „None„).

Pastaba: Anketos 13 punkte rusų kalba reikia įrašyti Rusijos įmonės, į kurią važiuojate, pavadinimą, tikslų adresą ir įmonės kodą (INN).

Anketoje būtina nurodyti tikslią gimimo vietą (jei gimimo vieta yra Rusija, būtina nurodyti, nuo kada vairuotojas gyvena Lietuvoje), kiek kartų buvo RF ir paskutinės kelionės į Rusiją datą (iš paso).
Pastaba. Norint užpildyti/peržiūrėti anketą elektroniniu būdu, turi būti įdiegta programa Adobe Acrobat Reader 8 versija, ją galite parsisiųsti iš www.adobe.com
Tie, kas pildo anketas patys, kitoje anketos pusėje įrašykite prisijungimo slaptažodį.

3.    Asmens pasą, kuriame privalo būti du laisvi lapai vizoms įklijuoti, vieną kokybišką lapo su nuotrauka kopiją, vizos bei paskutinės kelionės antspaudų kopiją. Pasas (tvarkingos išvaizdos) priduodamas kartu su dokumentais. Jis turi galioti 6 mėn. po vizos galiojimo pabaigos.

4.    Vairuotojo pažymėjimo kopiją.

5.    Pažymą apie vairuotojo įdarbinimą, kurioje būtina nurodyti pažymos numerį ir išdavimo datą. (Pažymos pavyzdys (Word formate LT) (Word formate RUS). Pažymoje pateikiami duomenys:

 • darbuotojo darbo pradžios įmonėje data;
 • socialinio draudimo pažymėjimo Nr;
 • darbo užmokestis;
 • pažymos tekstas turi būti spausdintas, patvirtintas įmonės spaudu ir vadovo parašu (vardas, pavardė, parašas);
 • kelionių į Rusiją skaičius paskutinės vizos galiojimo metu;
 • paskutinė kelionė.

6. Valstybinio Socialinio draudimo fondo („Sodros“) pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą už paskutinius 12 mėn., patvirtintą originaliu apvaliu „Sodros“ antspaudu.

7.    Jei vairuotojas neturėjo Rusijos darbo vizos arba paskutinė viza į Rusiją buvo išduota anksčiau nei prieš 12 mėnesių, jam bus išduodama dvikartinė viza, o tik vėliau – metinė.

Jei pasas naujas, bet senajame buvo Rusijos viza, privaloma priduoti abu pasus su dokumentais (seno paso lapo su nuotrauka, senos vizos ir paskutinės kelionės antspaudų kopijas).

8.    Sveikatos draudimo dokumentą ne mažesnei kaip 30 000 EUR sumai visam vizos galiojimo laikotarpiui, nurodant, kad vykstama į Rusiją. Draudimą galima įsigyti vietoje.

9.    Atsiimant pasus su vizomis būtina pateikti įmonės įgaliojimą arba darbuotojo pažymėjimą, išskyrus tuos atvejus, kai pasus atsiima patys vairuotojai.

Asociacija ”LINAVA” neįsipareigoja išduoti vizos, jei to nepadarys ambasada dėl nuo asociacijos nepriklausančių priežasčių. Tokiu atveju pasas grąžinamas be vizos, o mokestis, sumokėtas Konsulatui ir vizų centrui, negrąžinamas. Mokestis, sumokėtas asociacijai „LINAVA“, užskaitomas kitos vizos išdavimui.

KLAIPĖDOS SKYRIUS

Asociacija LINAVA tarpininkauja išduodant tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams metines, dvikartines ir vienkartines Rusijos vizas.

Viza paruošiama per 10 kalendorinių dienų. Vizai gauti privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. Užpildyta anketa (nuoroda į anketąanketos pavyzdys). Vienas egzempliorius su įklijuota 35×45 mm spalvota nuotrauka, atitinkančia asmens amžių Anketą apatiniame langelyje pasirašo vairuotojas, kuriam ruošiama viza.
 2. Asmens pasas ir jo kopija. Pasas turi galioti ne mažiau kaip 6 mėn. po vizos pasibaigimo. Jei vizos buvo senajame pase, tai reikia pateikti ir seno paso kopiją.
 3. Rusijos vizos kopija, paskutiniai sienos kirtimo anspaudai, įvažiavimas ir išvažiavimas (geros kokybės, lengvai įskaitomos kopijos). Jei pateikiami Baltarusijos sienos kirtimo anspaudai, tuomet reikia pateikti Baltarusijos vizos kopiją (nesvarbu tranzitinė ar įvažiavimo).
 4. Vairuotojo pažymėjimo kopija (geros kokybės, lengvai įskaitoma). Pažymėjimas turi galioti ne trumpiau nei viza, nes priešingu atveju viza bus sutrumpinta ir išduota iki pažymėjimo galiojimo pabaigos.
 5. Pažyma RF Generaliniam konsului rusų kalba. Svarbu: pažyma adresuota „Генеральному Консулу РФ“, в г.Клайпеда. Pavyzdį galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.
 6. Sveikatos draudimo dokumentas visam vizos galiojimo laikotarpiui (vykimo tikslas vežėjai ar tarptautiniai pervežimai) ir sąskaita-faktūra, skirta draudimui apmokėti.

Sąskaitoje-faktūroje turi būti įrašytas vairuotojo vardas, pavardė ir poliso numeris. Draudimo įmoka turi sutapti su sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma. Jei draudėjas yra įmonė – apačioje turi būti įmonės vadovo parašas ir spaudas. Jei draudėjas yra vairuotojas – jo asmeninis parašas.

7. Mokestis asociacijai „Linava“ – 70,5€. Pavedimo kopija pateikiama kartu su dokumentais.

8. Prašymas, adresuotas asociacijai “Linava”, vairuotojo metinei, vienkartinei ar dvikartinei vizai gauti.

Jei vairuotojas neturėjo Rusijos darbo vizos arba paskutinė viza į Rusiją buvo anksčiau nei prieš 12 mėnesių, jam bus daroma dvikartinė viza, o tik vėliau – metinė.

Grįžti
KLAUSK