2017 rugsėjo 30

Informacija apie Rusijos vizas


Asociacija LINAVA tarpininkauja išduodant tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams metines, dvikartines ir vienkartines Rusijos vizas.

Dokumentai vizoms gauti priimami ir išduodami:

  • UAB „Travel Land“, asociacijos „LINAVA“ įgalioto atstovo įmonėje,  J. Jasinskio g. 7-1, Vilnius, darbo laikas nuo 8 iki 14 val.; tel. (5)2490000,  (656)67890
  • UAB LAVISANAasociacijos „LINAVA“ įgalioto atstovo įmonėje, S.Neries 16b, 92228 Klaipeda, tel. (610)22609

 

Vienkartinės, dvikartinės ir metinės daugkartinės vizos išduodamos per 10 darbo dienų.
Vizos perkėlimas iš seno paso į naują atliekamas per 4 darbo dienas.

 

LINAVOS nariams (EUR) Ne LINAVOS nariams (EUR)
Anketą užpildo
pats vizos gavėjas
Anketą užpildo
Linavos darbuotojas
Anketą užpildo
pats vizos gavėjas
Anketą užpildo
Linavos darbuotojas
RUS Linavai 20 25 28 33
Konsulatui 35 35 35 35
Vizų centrui 25 25 25 25
Viso : 80 85 88 93
RUS+BY
užsakius tam pačiam
vairuotojui
abi vizas
Linavai 30 35 45 50
Konsulatui 35* 35* 35* 35*
Vizų centrui 25 25 25 25
Viso : 90* 95* 105* 110*

* – Konsulinis mokestis už BY vizą neįskaičiuotas.

—————————————————————————————————————

Mokėjimo pavedimas turi būti atspausdintas, jame nurodytas vairuotojo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas bei patvirtintas įmonės spaudu ir atsakingo asmens parašu.

Už Rusijos vizas mokama banko pavedimu, nurodant šiuos rekvizitus:
Gavėjas: Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“
Jankiškių g. 41, LT-02300 Vilnius
įmonės kodas 121053434
SEB Bankas, sąskaitos numeris LT42 7044 0600 0811 0579
banko kodas 70440

 

REIKALINGI DOKUMENTAI UŽSAKANT VIZAS

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.    Įmonės vadovo prašymą (prašymo pavyzdys).

2.    Vieną didžiosiomis raidėmis rusų kalba spausdintą anketą su įklijuota 35×45 mm spalvota nuotrauka, atitinkančia asmens amžių, kurioje veido aukštis būtų 32 – 36 mm, t.y. veidas užimtų 80% nuotraukos ploto. Vardas ir pavardė rašomi lotyniškomis raidėmis. Anketos pildymas (spausdintuvo parametruose „Page Scaling“ turi būti „None„).

Pastaba: Anketos 13 punkte rusų kalba reikia įrašyti Rusijos įmonės, į kurią važiuojate, pavadinimą, tikslų adresą ir įmonės kodą (INN).

Anketoje būtina nurodyti tikslią gimimo vietą (jei gimimo vieta yra Rusija, būtina nurodyti, nuo kada vairuotojas gyvena Lietuvoje), kiek kartų buvo RF ir paskutinės kelionės į Rusiją datą (iš paso).
Pastaba. Norint užpildyti/peržiūrėti anketą elektroniniu būdu, turi būti įdiegta programa Adobe Acrobat Reader, ją galite parsisiųsti iš www.adobe.com
Tie, kas pildo anketas patys, kitoje anketos pusėje įrašykite prisijungimo slaptažodį.

3.    Asmens pasą, kuriame privalo būti du laisvi lapai vizoms įklijuoti, vieną kokybišką lapo su nuotrauka kopiją, vizos bei paskutinės kelionės antspaudų kopiją. Pasas (tvarkingos išvaizdos) priduodamas kartu su dokumentais. Jis turi galioti 6 mėn. po vizos galiojimo pabaigos.

4.    Vairuotojo pažymėjimo kopiją.

5.    Pažymą apie vairuotojo įdarbinimą, kurioje būtina nurodyti pažymos numerį ir išdavimo datą. (Pažymos pavyzdys (Word formate LT) (Word formate RUS). Pažymoje pateikiami duomenys:

  • darbuotojo darbo pradžios įmonėje data;
  • socialinio draudimo pažymėjimo Nr;
  • darbo užmokestis;
  • pažymos tekstas turi būti spausdintas, patvirtintas įmonės spaudu ir vadovo parašu (vardas, pavardė, parašas);
  • kelionių į Rusiją skaičius paskutinės vizos galiojimo metu;
  • paskutinė kelionė.

6. Valstybinio Socialinio draudimo fondo („Sodros“) pažymą apie asmens valstybinį socialinį draudimą už paskutinius 12 mėn., patvirtintą originaliu apvaliu „Sodros“ antspaudu.

7.    Jei vairuotojas neturėjo Rusijos darbo vizos arba paskutinė viza į Rusiją buvo išduota anksčiau nei prieš 12 mėnesių, jam bus išduodama dvikartinė viza, o tik vėliau – metinė.

Jei pasas naujas, bet senajame buvo Rusijos viza, privaloma priduoti abu pasus su dokumentais (seno paso lapo su nuotrauka, senos vizos ir paskutinės kelionės antspaudų kopijas).

8.    Sveikatos draudimo dokumentą ne mažesnei kaip 30 000 EUR sumai visam vizos galiojimo laikotarpiui, nurodant, kad vykstama į Rusiją.

9.    Atsiimant pasus su vizomis būtina pateikti įmonės įgaliojimą arba darbuotojo pažymėjimą, išskyrus tuos atvejus, kai pasus atsiima patys vairuotojai.

Asociacija ”LINAVA” neįsipareigoja išduoti vizos, jei to nepadarys ambasada dėl nuo asociacijos nepriklausančių priežasčių. Tokiu atveju pasas grąžinamas be vizos, o mokestis, sumokėtas Konsulatui ir vizų centrui, negrąžinamas. Mokestis, sumokėtas asociacijai „LINAVA“, užskaitomas kitos vizos išdavimui.