Asociacijos „Linava“ vadovybė siūlys atsisakyti Revizijos komisijos paslaugų

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovybė, įvertinusi asociacijos Etikos komisijos išvadą dėl Revizijos komisijos neetiškų veiksmų ir siekdama sumažinti organizacijos išlaidas, atsisakant ne pirmos būtinybės paslaugų, artimiausio Prezidiumo posėdžio ir Kongreso metu siūlys keisti asociacijos įstatus ir atsisakyti Revizijos komisijos paslaugų. Kas mėnesį šios paslaugos atsieina 2980 eurų, kasmet – beveik 36 tūkst. eurų, o per visą šios komisijos kadenciją tam išleista jau daugiau kaip 100 tūkst. eurų.

Asociacijos generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, transporto ir logistikos sektoriui vis didesnį nerimą kelia auganti įtampa šalies ekonomikoje dėl rekordines aukštumas pasiekusios infliacijos, kylančių prekių ir paslaugų kainų, brangstančių energetikos išteklių, o asociacija „Linava“ – ne išimtis.

„Jau dabar esame priversti ieškoti sprendimų, kaip dar labiau taupyti mūsų organizacijos lėšas, atsisakant paslaugų, kurios nėra pirmos būtinybės. Išlaidos dėl Revizijos komisijos veiklos yra viena iš tų eilučių organizacijos biudžete, kurios siūlysime atsisakysime artimiausio Prezidiumo posėdžio ir Kongreso metu. Tuo tikslu siūlome keisti asociacijos įstatus, kad organizacijos veiklą vertinti galėtų patys nariai ir jų išrinkti valdymo organai, o esant poreikiui galėtų būti užsakomi ir nepriklausomi auditai. Juolab, kad tokia praktika versle veikia kur kas efektyviau ir yra patiriamos mažesnės išlaidos“, – sako Z. Buivydas.

Jo teigimu, pagal dabartinę praktiką, Revizijos komisija gali būti traktuojama kaip politinė institucija, nors ji nebūtina ir nereikalinga. Revizijos komisija neturi jokių realių funkcijų, jai nėra keliamos konkrečios užduotys, tad ji neneša ir jokios atsakomybės, tik išsako asmeninę nuomonę. Tuo tarpu komisijos narių rengiami „patikrinimo aktai“ nė iš tolo nepanašūs į jokius profesionalius patikrinimo aktus, nes juose būna išdėstyta tik asmeninė destruktyvi nuomonė, be konkrečių pasiūlymų, įžvalgų ir pagrindimo.

„Maža to, jokios Lietuvos atsakingos institucijos nepriima Revizijos komisijos „patikrinimo aktų“, o visuomet reikalauja profesionalių auditų. Tuo tarpu asociacija yra priversta užsakinėti profesionalius auditus iš profesionalų ir mokėti papildomai, kad juos galėtų pateikti institucijoms, kaip to reikalauja mūsų šalies teisės aktai. Mes tai ir darome, nes laikomės įstatymų. Na, o palyginimui profesionalus auditas metams kainuoja 5000 eurų, kai tuo tarpu kasmet Revizijos komisijai kasmet išleidžiama beveik 36 tūkst. eurų vien tik už nuomonę ir destruktyvų veikimą“, – sako generalinis sekretorius Z. Buivydas.

Asociacijos skaičiavimais, Revizijos komisijos trims narėms kas mėnesį yra sumokama 2980 eurų, kasmet – beveik 36 tūkst. eurų, o per visą šios komisijos kadenciją tam išleista jau daugiau kaip 100 tūkst. eurų.

Pasak generalinio sekretoriaus Z. Buivydo, to imtis skatina ir tai, kad Revizijos komisijos veikla nesukuria pridėtinės vertės asociacijai, o priešingai – yra neprofesionali, neetiška ir netgi chaotiška, trukdanti sklandžiai vykti Prezidiumo posėdžiams, Kongresams, regioniniams susirinkimams, kuomet Revizijos komisijos narės negali dalykiškai išsakyti savo minčių, o ką jau kalbėti apie konkrečius pasiūlymus.

Apie tai, kad Asociacijos „Linava“ narių atstovių veikla yra neetiška, pasisakė ir asociacijos „Linava“ Etikos komisija. Etikos komisija, išnagrinėjusi asociacijos generalinio sekretoriaus Z. Buivydo bei prezidiumo narių Romo Vosyliaus ir Artūro Telmento 2022 m. birželio 16 d. prašymą pradėti tyrimą dėl Etikos kodekso pažeidimo, pripažino, kad Asociacijos „Linava“ narių atstovės Alicija Monkevič (UAB „Visla“), Aušra Mecelienė (UAB „Artūro transportas“) ir Sidonija Caron (UAB „Setransa“) pažeidė Etikos kodeksą ir asociacijos Prezidiumui siūlo nutarimu pažeidimą įvykdžiusiems asmenims skirti įspėjimą.

Taigi Etikos komisija, išnagrinėjusi minėtą skundą, pripažino, kad šios Asociacijos „Linava“ narių atstovės viešai paskelbdamos 2022 m. balandžio mėnesio 28 d. kongreso metu nepatvirtintą Ataskaitą bei paskleisdamos tikrovės neatitinkančius teiginius, kad joms, kaip Revizijos komisijos narėms yra grasinama šalinimu iš asociacijos, pažeidė 2021-02-10 patvirtintų Etikos kodekso 5.4, 5.6., 5.10, 5.11 straipsnių reikalavimus. Būtent todėl, atsižvelgiant į nurodytus argumentus ir vadovaujantis Etikos kodekso 10 punktu, Asociacijos „Linava“ narių atstovės pripažintos pažeidusios asociacijos Etikos kodeksą ir joms siūloma skirti įspėjimą.