Baltarusijos Ministrų taryba š. m. sausio 21 d. pakeitė 2020 m. gegužės 25 d. nutarimą, susijusį su navigacinių įrenginių (plombų) naudojimu. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi informacija apie svarbiausius šio pakeitimo niuansus. Pakeitimai patikslina navigacinių įrenginių (plombų) privalomą naudojimą: Pagal dabar galiojančius teisės aktus, navigaciniai įrenginiai (plombos) šiuo metu yra privalomai uždedami įvežant […]

Nuo šių metų vasario 5 d. įsigalioja naftos produktų embargas eksportuojamiems naftos produktams iš Rusijos. Lietuvos vežėjams teiraujantis, ar draudimas bus taikomas ir vežėjų transporto priemonėms, kurios važiuoja iš Rusijos  į ES teritoriją, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais Asociacija „Linava“ dėl išaiškinimo kreipėsi į Muitinės departamentą. Dalijamės Mutinės departamento atsakymu. Mutinės departamentas informuoja, kad nuo 2023 […]

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ informuoja, jog po to, kai 2023 m. sausio 03 d. „Linava“ svetainėje buvo paskelbtas EK paaiškinamasis raštas, EK tarnybos informavo, kad ši pastaba yra tik juodraštinis variantas ir ją dar reikės pateikti galutiniam svarstymui ES kelių transporto komitete. Būtent po svarstymo ši pastaba bus paskelbta oficialiai, įskaitant EK interneto […]

Rusijos Federacijos Vyriausybė 2022 m. gruodžio 28 d. priėmė nutarimą Nr. 2466 „Dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1728 pakeitimo“. 2022 m. rugsėjo 30 d. Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimas Nr. 1728 pratęstas laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. Sumažintas prekių sąrašas, kurių gabenimui netaikomas Rusijos […]

Komisija buvo informuota, kad kai kurios nacionalinės valdžios institucijos reikalauja, kad vairuotojai pateiktų įrodymus, pvz., viešbučio sąskaitas, įrodančius, kad reguliarų kassavaitinį poilsį jie praleido tinkamoje patalpoje, o ne transporto priemonėje. Komisijos aiškinamajame rašte nurodoma, kad Reglamento Nr. 165/2014 34 straipsnio 3 dalis neužkerta kelio nacionalinėms institucijoms atlikti ankstesnių kassavaitinių poilsių, kurie galėjo būti atlikti kitoje […]

Pagal turima informacija, nuo 2022 m. balandžio 22 d., kai buvo priimtas Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimas, reglamentuojantis naujas įvažiavimo ir judėjimo Baltarusijos teritorijoje taisykles, nemažai Lietuvos vežėjų daro pažeidimus. Dauguma pažeidimų yra susiję su muitinės reikalavimų vykti į specialiai tam skirtą vietą ar vykdyti prekių gabenimą be tam reikalingo leidimo nesilaikymu. Neteisėtas užsienio transporto […]

Remiantis  2022 m. gruodžio 2 d. Lenkijos Infrastruktūros ministro skelbimu „Dėl 2023 metų elektroninės rinkliavos tarifų“, nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji tarifai mokamuose keliuose. Elektroninės rinkliavos tarifai, važiuojant A ir S klasės valstybiniais keliais arba jų atkarpomis, kuriuose renkamos elektroninės rinkliavos Elektroninės rinkliavos tarifai, važiuojant GP ir G klasės valstybiniais keliais arba […]