Baltarusijos Ministrų taryba pakeitė nutarimą dėl navigacinių įrenginių (plombų) naudojimo

Baltarusijos Ministrų taryba š. m. sausio 21 d. pakeitė 2020 m. gegužės 25 d. nutarimą, susijusį su navigacinių įrenginių (plombų) naudojimu. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi informacija apie svarbiausius šio pakeitimo niuansus.

Pakeitimai patikslina navigacinių įrenginių (plombų) privalomą naudojimą:

  • įvežant krovinius į Baltarusiją iš Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos teritorijų kelių transportu, taip pat ​​tuščioms transporto priemonėms, registruotoms Europos Sąjungoje (ES);
  • gabenant pavojingus krovinius, kuriems įforminta muitinio tranzito procedūra, nurodyta Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais A priede.

Pagal dabar galiojančius teisės aktus, navigaciniai įrenginiai (plombos) šiuo metu yra privalomai uždedami įvežant krovinius į Baltarusiją iš Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos teritorijų, taip pat ir tuščioms transporto priemonėms, registruotoms ES.

Taip pat pakoreguotas prekių, kurioms šie reikalavimai netaikomi, sąrašas:

– prekės, gabenamos tranzitu per Lietuvos teritoriją iš Kaliningrado srities į Rusiją;

– sunkiasvoriai ir (arba) didelių gabaritų automobiliai, kuriems važiuoti reikalingas specialus leidimas;

– gyvi gyvūnai ir inkubaciniai kiaušiniai;

– tarptautinis paštas;

– nemokama užsienio pagalba, kuriai įforminta muitinio tranzito procedūra, jeigu išvykimo muitinė ir paskirties muitinė yra Baltarusijos Respublikos muitinė;

– asmeniniam naudojimui skirtos prekės, vežamos lydimame bagaže, įskaitant asmeninio naudojimo transporto priemones, keliaujančias savarankiškai;

– prekės, įvežamos į Baltarusiją per Baltarusijos ir Rusijos valstybės sienos atkarpą.