Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos 74 p., kandidatai į asociacijos prezidentus, prezidiumo narius ir revizijos komisijos narius, siekdami įrodyti savo atitiktį asociacijos įstatuose ir šioje tvarkoje įtvirtintiems reikalavimams, turi pateikti tam tikrus dokumentus.

Siekiant palengvinti šių dokumentų gavimą, žemiau yra nurodytos detalios instrukcijos, paaiškinančios, kaip juos gauti:

I. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašo apie kandidatą gavimo žingsniai:

 1. Nueikite į interneto puslapį https://www.ird.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos/teistumo-neteistumo-pazymos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-pazymu-isdavimo-tvarka-fiziniams-asmenims
 2. Paspauskite „Kur kreiptis dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?“.
 3. Paspauskite ant nuorodos: www.iktazr.vrm.lt
 4. Pasirinkite „Gyventojas“.
 5. Prisijunkite prie elektroninių valdžios vartų Jums priimtinu būdu.
 6. Atsivėrus Elektroninių paslaugų portalui pasirinkite „Naujas prašymas“ (kairėje viršuje).
 7. Prašymo formoje užpildykite gyvenamosios vietos adresą, pasirinkite registro dokumento tipą „Išrašas“, „Skubos tvarka“, išrašo forma „Elektroninė forma“, pagal poreikį galite nurodyti kontaktinius duomenis ir pageidavimus dėl informavimo.
 8. Spauskite „Tęsti“.
 9. Kai išrašas bus parengtas, jį rasite to paties portalo skiltyje „Prašymų peržiūra“.

II. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašo apie kandidato atstovaujamą asociacijos narį gavimo žingsniai:

 1. Nueikite į interneto puslapį https://www.ird.lt/lt/paslaugos/kitos-paslaugos/informacijos-rinkmenos/teistumo-neteistumo-pazymos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-pazymu-isdavimo-tvarka-juridiniams-asmenims
 2. Paspauskite „Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?“.
 3. Paspauskite ant nuorodos: www.iktazr.vrm.lt
 4. Pasirinkite „Verslo subjektas“.
 5. Prisijunkite prie elektroninių valdžios vartų Jums priimtinu būdu.
 6. Atsiradus dviem pasirinkimams, pasirinkite, kad Jums reikia duomenų tik apie juridinį asmenį.
 7. Atsivėrus Elektroninių paslaugų portalui pasirinkti „Naujas prašymas“ (kairėje viršuje).
 8. Prašymo formoje pasirinkite registro dokumento tipą „Išrašas“, „Skubos tvarka“, išrašo forma „Elektroninė forma“, pagal poreikį galite nurodyti kontaktinius duomenis ir pageidavimus dėl informavimo.
 9. Spauskite „Tęsti“.
 10. Kai išrašas bus parengtas, jį rasite to paties portalo skiltyje „Prašymų peržiūra“.

III. Išrašo apie kandidato padarytus administracinius nusižengimus gavimo žingsniai:

 1. Užpildykite prašymo formą, kurią galite rasti adresu: https://www.ird.lt/uploads/documents/files/ANR_prasymas.pdf
 2. Prašyme nurodykite reikalingus duomenis ir jo 1 p. nurodykite kad prašote parengti išrašą. Išrašo gavimo tikslu nurodykite tai, kad kandidatuojate į atitinkamas asociacijos pareigas.
 3. Užpildytą prašymą bei savo paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją nusiųskite elektroniniu paštu ird@vrm.lt

Kilus neaiškumams, naudotis nuoroda pagalba naudotojams ar kreiptis pagalbos į Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ITT Paslaugų tarnybą: tel. (8 5) 271 7777, el. paštas – ittpagalba@vrm.lt

Prašymų formos:

Prašymas išduoti administracinių nusižengimų registro pažymą ar registro išrašą fiziniam asmeniui

Prašymas dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos ar registro išrašo išdavimo juridiniam asmeniui

Prašymas išduoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą ar registro išrašą fiziniam asmeniui