Stipri asociacija
– stiprūs vežėjai

Didžiausia asociacija, kuri vienintelė atstovauja transporto sektorių Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ įkurta 1991 m. spalio 4 d. 1992 m. gegužės 23 d. asociacija buvo priimta į Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) ir tapo tikrąja jos nare.

Misija

Misija

Siekiame, kad Lietuvos kelių transporto įmonės būtų konkurencingos šalies ir pasaulinėse rinkose.

Vizija

Vizija

Siekiame, kad Lietuvos kelių transporto įmonės būtų konkurencingos šalies ir pasaulinėse rinkose.

Asociacija ir jos nariai

31 metai rinkoje
698 nariai ir kandidatai
56 tūkst. krovininių automobilių
2,000 autobusų
54 tūkst. darbuotojų
5 mlrd. eurų apyvarta per 2021 m.

Asociacijos vizija ir misija įgyvendinama taikant sekančias politikos nuostatas:

  • Tobulinant ir palaikant LST EN ISO 9001 ir ISO 14001 standartų ir susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų taikymą asociacijos vadyboje, didinant taikymo naudos rezultatyvumą.
  • Keliant asociacijos darbuotojų vadybinę ir techninę kompetenciją, ugdant savarankiškumą ir kūrybiškumą bei asmeninę atsakomybę, suteikiant sąlygas ir motyvaciją dirbti demokratiškoje ir atviroje atmosferoje.
  • Teikiant asociacijos nariams kokybiškas, jo poreikius ir reikalavimus bei asociacijos įsipareigojimus atitinkančias paslaugas ir produktus.
  • Palaikant ilgalaikius, abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pagarbos ir lygiateisiškumo principais grįstus santykius su tiekėjais ir partneriais.
  • Taikant inovatyvias ir saugias bei aplinką saugančias technologijas paslaugų teikimo procesų palaikymui ir kokybei bei patikimumui užtikrinti.
  • Kaupiant ir analizuojant duomenis asociacijos veiklai planuoti, priimti faktais pagrįstus veiklos valdymo sprendimus.
  • Peržiūrint šios politikos nuostatas, išlaikant ją aktualią, nustatant naujus tikslus ir uždavinius, siekiant nuolatinio tobulėjimo ir veiksmingumo.

Patvirtinta 2017-03-22 prezidiumo posėdyje.