Aktualių etatų ir užimtumo sąrašas

Prezidiumas

Sekretoriato vadovybė

TIR ir tranzito departamentas

Transporto departamentas

Tarptautinių santykių ir projektų departamentas

Bendrųjų reikalų departamentas

12 Viso prezidiume
12,625 Viso sekretoriate
24,625 Viso asociacijoje