Aktualių etatų ir užimtumo sąrašas

Prezidiumas

Sekretoriato vadovybė

TIR ir tranzito departamentas

Transporto departamentas

Bendrųjų reikalų departamentas

11 Viso prezidiume
9,375 Viso sekretoriate
20,375 Viso asociacijoje