Vadovaudamasi Asociacijos „Linava” įstatų 7.3. punktu (Jeigu prezidiumas antrojo kongreso nesušaukia per ketvirtą kalendorinių metų ketvirtį, jį ne vėliau kaip sekančių kalendorinių metų pirmą ketvirtį privalo sušaukti generalinis sekretorius) 2024 m. vasario 20 d. šaukiu Asociacijos „Linava” 44 kongresą, kuris įvyks „VŠĮ LINAVOS mokymo centras” salėje, adresu Jankiškių g. 41, Vilnius.

Kvietimas

Darbotvarkė


Atmintinė dėl dokumentų 44 kongresui (PDF)

Įgaliojimo forma kongresui (Word)