50 tūkst. eurų nuostolio „Linava“ galėjo išvengti dar 2012 m. – pritrūko tuometinių vadovų atsakingumo

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, įsiteisėjus 2022 m. priimtam Lenkijos teismo sprendimui, vienai Lenkijos įmonei turi sumokėti beveik 50 tūkst. EUR. Tokią sumą „Linava“ turi mokėti dėl dar 2012 metais atliktų veiksmų, kuomet vadovaujant „Linava“ buvusiam prezidentui Algimantui Kondrusevičiui, o generalinį sekretorių laikinai pavaduojant vyriausiajam finansininkui Adolfui Darginavičiui, buvo sudarytas abejotino turinio sandoris.

Pagal šį, abejotiną sandorį (sutartį) Lenkijos įmonė turėjo įkurti „skambučių centrą“, suteikiant paslaugas „Linavos“ nariams ir prireikus, nukreipiant vilkikų vairuotojus, esančius Lenkijos teritorijoje, į autoservisus. Taip pat padedant kita pagalba atsitikus įvykiui kelyje. Tokios paslaugos kaina jau tuo metu buvo nepagrįstai ir nepaaiškinamai didelė –  net 12 tūkst. EUR už vieną mėnesį, nors Lietuvos Respublikoje atsiskaitymai vis dar vykdavo litais.

Taigi, 2012 metais laikinai generalinį sekretorių pavaduojant A. Darginavičiui buvo sudaryta sutartis, pagal kurią turėjo būti teikiamos tam tikros paslaugos. Ne tik teikiamos, bet net ir tuo atveju, jei sutartis nebus vykdoma, „Linava“ įsipareigojo sumokėti už du mėnesius, t. y. 24 tūkstančius EUR.

Deja, 2012 m. tarsi sąmoningai sutartis ir nebuvo vykdoma. Jokių pretenzijų, jokių raštų „Linava“ Lenkijos įmonei neteikė, tarsi tyčia ruošiantis mokėti, bet ne siekiant išvengti nuostolių, gresiančių dėl sutarties nevykdymo.

Tokį tyčinį ruošimąsi mokėti rodo ir tai, kad Linava“ 2012 m. rugpjūčio 1 d. į savo sąskaitą litais įsinešė 24 tūkst. eurų, kuri buvo pervesta į „Linavos“ sąskaitą eurais.

Žinant tai, kad sutartis sudaryta 2012 m. Birželio 27 d., asociacija „Linava“ galėjo teikti pretenziją, siekiant išvengti gresiančių nuostolių. Tačiau jau 2012 m. rugpjūčio 1 d. vietoj to, kad būtų pateikta pretenzija, į sąskaitą įnešta 24 tūkst. eurų suma, o tai leidžia pagrįstai įtarti, kad 2012 m. rugpjūčio 27 d., galimai, iš anksto norėta pasiruošti.

Mįslinga aplinkybė ir tai, jog sutartis sudaryta tik lenkų kalba, t. y. be vertimo į lietuvių kalbą. Ir nė vienas iš kontroliuojančių finansinę veiklą organų – Revizijos komisijos narių, kuriais tuo metu buvo ir A.Monkevič, M.Drėgva, V.Pelėda, šios sutarties taip pat nematė ar nenorėjo matyti.

Ką turime dabar?

Pagal jau įsiteisėjusį apeliacinės instancijos teismo sprendimą, asociacija „Linava“ turi mokėti:

a) 24 000 eurų už 2 mėnesius, kai sutartis nebuvo vykdoma; 
b) 21 244 eurų delspinigių;
c) bylinėjimosi išlaidas, kurios zlotais sudaro 17 503,04 zl.

Taigi, be 17 503,04 zlotų bylinėjimosi išlaidų asociacija „Linava“ šiai dienai turi sumokėti 45 244 Eurų.

Būtina keisti asociacijos įstatus

Primindami tokius praeities įvykius kaip šis, siekiame asociacijos nariams argumentuotai parodyti, kiek „Linavos“ vadovybėje dirbantys žmonės, kurie neturi nepriekaištingos reputacijos ir veikia ne asociacijos labui, gali pridaryti žalos.

Tai yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kodėl asociacijoje privalo dirbti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. O tai įgyvendinti galima tik atlikus tam tikrus pokyčius asociacijos įstatuose.

Viešojoje erdvėje asociacija „Linava“ ne kartą buvo minima kaip ta, kurios vadovaujančiuose organuose yra abejotinos reputacijos žmonių. Tad dabartinė asociacijos „Linava“ vadovybė deda maksimalias pastangas, siekdama užtikrinti, kad tokia etiketė nebebūtų lipdoma didžiausiai ir seniausiai vežėjų bendruomenę atstovaujančiai organizacijai. Svarbiausias tikslas – užtikrinti, kad daugiau nei 700 asociacijos narių būtų atstovaujami sklandžiai, o nariai asociacijoje dirbančiais galėtų pasitikėti.