Europos darbo institucija ir Europos Komisija surengė konkrečiam sektoriui skirtus mokymus, kuriais siekiama didinti informuotumą apie prievoles, kylančias iš I Mobilumo paketo. Internetiniame seminare aptariamos šios temos: 1. transporto priemonės grąžinimas 2. vairavimo laikas ir poilsio laikotarpiai (kassavaitinis poilsis ne transporto priemonėje) 3. sunkių pažeidimų klasifikavimas 4. keitimasis informacija apie naudojimąsi Europos kelių transporto įmonių […]

2023 m. sausio 5 d. įsigaliojo direktyva dėl veslo tvarumo ataskaitų teikimo (CSRD). Pagal ją reikalaujama, kad didelės ir į biržos prekybos sąrašus įtrauktos įmonės atskleistų informaciją apie savo aplinkosauginę ir socialinę riziką bei poveikį. Ši direktyva yra Europos žaliojo susitarimo dalis ir ja siekiama paremti ES klimato neutralumo tikslą. Tikimasi, kad ji skatins didesnę […]