EK pasiūlė naujus „Euro 7“ standartus, kad mažėtų transporto priemonių išmetami teršalai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi Europos komisijos (EK) atstovybės Lietuvoje informacija apie tai, kad EK pateikė pasiūlymą mažinti Europos sąjungoje (ES) parduodamų naujų motorinių transporto priemonių keliamą oro taršą, kartu siekiant, kad transporto priemonės būtų įperkamos naudotojams, ir skatinant Europos konkurencingumą.

Informuojama, kad lapkričio 10 d. EK pateikė pasiūlymą mažinti ES parduodamų naujų motorinių transporto priemonių keliamą oro taršą, kad būtų pasiektas Europos žaliojo kurso nulinės taršos tikslas, kartu siekiant, kad transporto priemonės būtų įperkamos naudotojams, ir skatinant Europos konkurencingumą.

Pasiūlymu pakeičiamos ir supaprastinamos anksčiau atskiros taisyklės dėl išmetamųjų teršalų lengviesiems automobiliams bei furgonams („Euro 6“) ir sunkvežimiams bei autobusams („Euro VI“). Nustačius „Euro 7“ standartus, visų motorinių transporto priemonių, t. y. lengvųjų automobilių, furgonų, autobusų ir sunkvežimių taisyklės bus viename taisyklių rinkinyje. Naujosios taisyklės yra degalų atžvilgiu ir technologiškai neutralios – nustatytos vienodos ribos nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonė naudoja benziną, dyzeliną, elektrines jėgos pavaras ar alternatyviuosius degalus. Jos padės siekti toliau išvardytų tikslų.

  • Geriau kontroliuoti visų naujų transporto priemonių išmetamų oro teršalų kiekį – bus išplėsta vairavimo sąlygų, kuriomis atliekami išmetamų teršalų kiekio bandymai, parinktis. Bus geriau imituojamos įvairios sąlygos, kuriomis gali tekti vairuoti transporto priemonę Europoje, įskaitant karščius iki 45 °C arba trumpas kasdienines keliones į darbą ir namo.
  • Atnaujinti ir sugriežtinti išmetamųjų teršalų ribines vertes – bus sugriežtintos sunkvežimiams ir autobusams taikomos ribinės vertės, o dabartinės mažiausios ribinės vertės lengviesiems automobiliams ir furgonams bus taikomos neatsižvelgiant į transporto priemonės naudojamus degalus. Naujosiomis taisyklėmis taip pat nustatomos anksčiau nereglamentuotų teršalų, pvz., sunkiųjų transporto priemonių išmetamo azoto suboksido kiekio, ribinės vertės.
  • Reglamentuoti stabdžių ir padangų keliamą taršą – „Euro 7“ standartų taisyklės bus pirmieji pasauliniai išmetamųjų teršalų standartai, kuriais bus reglamentuojama ne tik tarša išmetamaisiais teršalais, bet ir stabdžių keliama tarša kietosiomis dalelėmis bei padangų keliama tarša mikroplastiko dalelėmis, nustatant papildomas jų ribines vertes. Šios taisyklės bus taikomos visoms transporto priemonėms, įskaitant elektrines.
  • Užtikrinti, kad nauji automobiliai išliktų netaršūs – visos transporto priemonės turės atitikti taisykles ilgesnį laikotarpį nei iki šiol. Lengvųjų automobilių ir furgonų atitiktis bus tikrinama tol, kol šios transporto priemonės pasieks 200 000 km ridą ir 10 metų amžių. Tokiu būdu bus padvigubinti pagal „Euro 6/VI“ taisykles galiojantys patvarumo reikalavimai (100 000 kilometrų rida ir 5 metų amžius). Panašiai bus padidinti autobusams ir sunkvežimiams taikomi reikalavimai.
  • Remti elektrinių transporto priemonių diegimą – naujosiomis taisyklėmis bus reglamentuojamas lengvuosiuose automobiliuose ir furgonuose įrengiamų baterijų ilgaamžiškumas, kad būtų padidintas vartotojų pasitikėjimas elektrinėmis transporto priemonėmis. Tokiu būdu bus taip pat sumažintas poreikis keisti baterijas ankstyvu transporto priemonės eksploatacijos etapu, kartu sumažinant ir naujų svarbiausiųjų žaliavų, reikalingų baterijų gamybai, poreikį.
  • Visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis – „Euro 7“ taisyklėmis bus užtikrinta, kad transporto priemonės nebūtų neteisėtai keičiamos, o valdžios institucijos galėtų per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį lengvai kontroliuoti išmetamųjų teršalų kiekį naudodamos transporto priemonėse esančius jutiklius išmetamųjų teršalų kiekiui matuoti.

Europos Komisijos pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui ir ES Tarybai, kad teisėkūros institucijos galėtų jį priimti.

Kelių transportas miestuose yra didžiausias oro taršos šaltinis. 2018 m. daugiau kaip 39 proc. ES išmetamų azoto oksidų ir 10 proc. pirminių smulkių kietųjų dalelių PM2,5 ir PM10 teršalų buvo išmetama kelių transporto sektoriuje. Ši proporcija daug didesnė miestuose, kur transportas yra nuolatinis ir pagrindinis oro taršos šaltinis. Apskaičiuota, kad 2018 m. ES 28 kelių transportas sukėlė apie 70 000 ankstyvų mirčių.

2035 m. pagal „Euro 7“ standartus bendras lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamas NOx kiekis sumažės 35 proc., palyginti su „Euro 6“ standartu, o autobusų ir sunkvežimių išmetamas šių teršalų kiekis sumažės 56 proc., palyginti su „Euro VI“ standartu. Tuo pat metu iš lengvųjų automobilių ir furgonų išmetimo vamzdžių išmetamų smulkių kietųjų dalelių kiekis sumažės 13 proc., o iš autobusų ir sunkvežimių – 39 proc.; lengvųjų automobilių stabdžių keliama tarša smulkiomis dalelėmis sumažės 27 proc.