Įsigaliojo Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai

Informuojame, kad nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Kelių transporto kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai ir papildymai, susiję su Mobilumo paketo reikalavimų įgyvendinimu.

Kelių transporto kodekse nurodyta, kad profesinę vežimo kelių transportu veiklą gali vykdyti tik vežėjai, turintys atitinkamos rūšies galiojančią licenciją ar leidimą. Taip pat nurodyta, kad viena galiojanti licencijos kopija naudojama vienai konkrečiai kelių transporto priemonei, kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikoje, turi transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus bei vežėjas gali turėti ne daugiau kaip 5 vairuotojus kiekvienai kelių transporto priemonei, turinčiai galiojančią licencijos kopiją.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad atnaujintas Licencijos (licencijos kopijos) vežti keleivius ir (arba) krovinius išdavimo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo panaikinimo straipsnis ir kiti vežėjams svarbūs pakeitimai.

Administraciniame nusižengimų kodekse pakeisti straipsniai, susiję su keleivių ar krovinių vežimo taisyklių pažeidimais. Taip pat ir su vairuotojų darbo ir poilsio režimo reikalavimų, darbo laiko ir jo apskaitos, vairuotojų kortelių ir tachografų bei greičio ribojimo prietaisų įrengimo ir naudojimo pažeidimais.

LR Kelių transporto kodekso pakeitimai

LR Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai