Keičiasi mokėjimo už TIR knygeles tvarka

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ informuoja, kad 2023 m. vasario 9 d. vykusiame Prezidiumo posėdyje buvo nutarta koreguoti TIR knygelių išdavimui skirto mokėjimo tvarką. Nuo šiol TIR knygelės bus išduodamos tik gavus apmokėjimą už jas.

Remiantis asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje pateikta informacija ir vadovaujantis Asociacijos įstatais, Prezidiumas  nutarė nustatyti, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. nustoja galioti 2016 m. spalio 05 d. Asociacijos Prezidiumo protokolinis nutarimas dėl 30 dienų mokėjimo už TIR knygeles atidėjimo.

Tai reiškia, kad nuo kovo 1 d. TIR knygelės bus išduodamos tik gavus mokėjimą.