Kongrese bus siūloma atnaujinti asociacijos „Linava“ įstatus. Kodėl būtina tai daryti?

Gruodžio 8 d. vyksiančiame Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ XLII kongrese bus siūloma patvirtinti naujus „Linavos“ įstatus. Tai – vienas svarbiausių klausimų darbotvarkėje, nes patvirtinus naujos redakcijos įstatus, transporto verslo bendruomenę atstovaujanti asociacija žengtų stiprų žingsnį į priekį, formuojant nepriekaištingą reputaciją viešojoje erdvėje ir paspartintų sektoriui reikalingiausių sprendimų priėmimą. Dalijamės su Jumis svarbiausia informacija, kodėl naujų įstatų patvirtinimas leistų „Linavai“, kaip lobisto statusą turinčiai asociacijai, veikti dar sklandžiau.

Asociacijos Prezidiumo nario, Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininko Romo Vosyliaus teigimu, šis klausimas į kongreso darbotvarkę įtrauktas asociacijos sekretoriato vadovybės bei daugumos Prezidiumo narių siūlymu.

„Kaip ne kartą minėjome regioninių susitikimų metu, įstatų nuostatas būtina pakeisti, nes šiai dienai, dauguma jų prieštarauja šalies įstatymams. Dabar galiojantys įstatai buvo priimti 2016 m. gruodžio 15 d. pakartotinio kongreso metu ir įregistruoti 2017 m. sausio 12 d. Nuo to laiko iš esmės pasikeitė teisinis reguliavimas, kuriuo Asociacija turi imperatyvią pareigą vadovautis. Kitaip tariant, jokie asociacijos dokumentai negali prieštarauti įstatymams, o šiuo metu galiojantys jiems prieštarauja”, – teigia R.Vosylius.

Siūlymai dėl „Linavos“ valdymo organų nepriekaištingos reputacijos

Siūloma įtvirtinti, kadPrezidentu, Prezidiumo nariu, Generaliniu sekretoriumi ar Revizijos komisijos nariu gali būti asmenys, tik esantys nepriekaištingos reputacijos.

Čia pirmiausia svarbu paminėti tai, kad nepriekaištingos reputacijos reikalauja Reglamentas 1071/2009, kuriuo remiasi Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) ir Lietuvos muitinės departamentas.

Prezidiumo narys, Prezidentas, Generalinis sekretorius, Revizijos komisijos narys ar asmuo, siekiantis juo tapti, negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir eiti atitinkamų pareigų, jei yra nuteistas ir turi galiojantį teistumą už bet kokias tyčines nusikalstamas veikas. Taip pat, jei jam yra pareikšti įtarimai dėl nusikalstamos veikos, jei įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažinta, kad jis yra kaltas dėl juridinio asmens tyčinio bankroto, jei jis piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu arba yra priklausomas nuo lošimų.

Tuo tikslu siūloma įtvirtinti su tuo susijusį pakeitimą, kad Prezidiumo narys netenka savo įgaliojimų, jei jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, pagal naujuose įstatuose įtvirtintus reikalavimus. Taip pat siūloma numatyti, kad asociacijos Prezidentas netenka savo įgaliojimų, jei jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

Kaip teigia Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas R.Vosylius, nepriekaištingos reputacijos įrodymai yra net ne svarstytinas, o aiškus ir savaime suprantamas klausimas, mat „Linava“ yra lobistinė organizacija ir tai neabejotinai būtų vienas iš kertinių aspektų, leidžiančių organizacijai sklandžiai vykdyti veiklą ateityje. Bet koks šešėlis, dėl kurio nors vieno asmens, esantis „Linavos“ vadovybėje, iškart sukelia daugybę abejonių aplinkiniams.

„Net ir menkiausia žinia ar gandas apie asociacijos vadovybėje esantį asmenį su sutepta reputacija atsiliepia mūsų darbams sprendžiant svarbiausius klausimus šalies institucijose. Nei partneriai, nei valdžios atstovai nenori turėti reikalų su žmonėmis, kurie neturi nepriekaištingos reputacijos, nes tai kenkia ir jų pačių įvaizdžiui. Tad turėdami akivaizdžius įrodymus, jog visi „Linavos“ valdžios organai yra patvirtinę savo nepriekaištingą reputaciją, užtikrintume, jog niekam abejonių dėl to nekiltų“, – sako R.Vosylius.

Be to, svarbu priminti tai, kad vien dėl to, jog asociacijoje buvo asmenų, kurie neturėjo nepriekaištingos reputacijos „Linavai“ nepavyko įkurti ir draudimo bendrovės. O tai tapo dideliais nuostoliais. Plačiau apie visa tai skaitykite anksčiau „Linava“ tinklalapyje skelbtame straipsnyje.

Dėl kongreso organizavimo

Dar vienas svarbus įstatų pakeitimas – siūloma įtvirtinti, kad kongresas gali būti organizuojamas ir nuotoliniu būdu.

Kaip pastebi „Linava“ Prezidiumo narys R.Vosylius, surengti nuotolinį kongresą yra kur kas pigiau, nei gyvai, ir tai yra viena iš galimybių taupyti asociacijos lėšas, kai ekonominis sunkmetis vis labiau paliečia transporto ir logistikos sektorių.

„Įprastai surengti kongresą gyvai kainuoja iki 20 tūkst. eurų, nes reikia nuomoti dideles patalpas, užsakyti maistą, ryšio priemones, nuomoti įrangą, dengti kitas būtinas organizacines išlaidas. Nuotolinis kongresas atsieitų kur kas pigiau. O be to, juk visi jau esame įpratę rengti susitikimus nuotoliu ir dėl to niekad nekyla jokių problemų. Priešingai – tai būtų labai patogu patiems kongrese dalyvaujantiems „Linava“ nariams, nes jiems nereiktų niekur vykti, į kongresą jie galėtų jungtis iš savo ofiso, namų ar kitos vietos“, – sako R.Vosylius.

Taip pat siūlomas pakeitimas, kuris leistų kongresui priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 asociacijos narių (dabar – 1/2 narių). Toks įstatų pakeitimas ženkliai padidintų galimybes sklandžiai vykti kongresams ir išvengti situacijų, kai dėl įvairių priežasčių nemaža dalis narių negali dalyvauti.

Asociacija turi 528 narius, iš jų į kongresą susirenka 132 (vertinant paskutinį š.m. rugsėjo 15d. vykusio kongreso narių skaičių). Taigi, pusė visų asociacijos narių nesusirenka, o tai neleidžia priimti svarbių sprendimų. Įtvirtinus reikalavimą dėl ketvirtadalio narių, būtų užtikrinta galimybė priimti sprendimus ir nutarimus, kai kongrese dalyvauja būtent iniciatyvūs nariai.

Siūlomi pakeitimai dėl Prezidiumo narių ir Prezidento

Ne ką mažiau svarbus ir siūlomas pakeitimas yra tai, kad Prezidiumą sudaro Prezidentas ir Prezidiumo nariai, renkami po vieną iš kiekvieno regiono. Tai leistų užtikrinti, jog nariai nebūtų diskriminuojami ir leistų užtikrinti, kad nebūtų taip, jog, pavyzdžiui, Prezidiume yra trys ar du nariai iš vieno regiono (atitinkamai du balsai) ir vienas – iš kito.

Siūlomas ir dar vienas labai svarbus pakeitimas – įtvirtinti reikalavimą Prezidiumo nariui vykdyti veiklą krovinių ar keleivių vežimo srityje ir turėti licenciją.

„Tai svarbu todėl, kad vežėjų bendruomenę atstovautų šioje srityje realiai veiklą vykdantys, o ne tik turintys neveikiančias įmones. Norint kokybiškai atstovauti vežėjų interesus, svarbu, kad žmogus turėtų patirtį, o ją įrodo vykdoma veikla ir turima licencija. Jeigu neturi įmonės, nevadovauji jai, nesi priverstas gilintis į visas tendencijas ir patirti viską praktiškai, tai kiek gali būti vertingas sprendžiant svarbiausius transporto sektoriaus klausimus?“ – sako R.Vosylius.

Lygiai taip pat siūloma įtvirtinti, kad Prezidentas, kaip ir Prezidiumo nariai, turėtų turėti vykdyti veiklą krovinių vežimo srityje ir turėti ne mažiau kaip 1/10 veiklą krovinių ar keleivių vežimo srityje vykdančios bei licenciją turinčios atstovaujamos įmonės akcijų.