Kviečiama teikti paraiškas subsidijoms už šilumos siurblius, renovuotus pastatus gauti

Asociacija „Linava“ dalinasi Lietuvos verslo konfederacijos parengta informacija apie Aplinkos ministeriją parengtą verslo paramos priemonę, skirtą iškastinio kuro naudojimo mažinimui ir didesniam atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui. Planuojamos subsidijos verslui už šilumos siurblius, renovuotus pastatus ir kitoms investicijoms, mažinančioms priklausomybę nu iškastinio kuro.

Pateikiame dažniausiai kylančius klausimus ir atsakymus.

Q: Kiek viso skiriama verslui?

A: 90 mln. Eur.

Q: Kas gali pretenduoti į paramą?

A: Iš esmės visos įmonės, kurių išlaidos už elektros energiją ir gamtines dujas išaugo bent 2 kartus ir kurios nėra sankcionuotos.

Q: Kiek lėšų galima gauti?

A: Tinkamos finansuoti išlaidos gaunamos sudauginus gamtinių dujų ir elektros energijos, kurias nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (toliau – tinkamas finansuoti laikotarpis) įmonė, kaip galutinė vartotoja, nupirko iš išorės tiekėjų, vienetų skaičių ir kainos, kurią įmonė moka už suvartotą vienetą, padidėjimą (pvz., matuojamą Eur/MWh). Kainos padidėjimas apskaičiuojamas kaip vieneto kainos, kurią įmonė mokėjo konkretų mėnesį tinkamu finansuoti laikotarpiu, ir dvigubos (200 proc.) vidutinės vieneto kainos, kurią įmonė mokėjo baziniu laikotarpiu nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., skirtumas. Sąlygos dėl maksimalios paramos sumos, taip pat dėl paramos intensyvumo (t.y. kokia dalis tinkamų finansuoti išlaidų gautina iš valstybės, o kurią dalį reiktų padengti patiems) priklauso nuo įmonės nukentėjimo laipsnio, sektoriaus, kuriame dirba, taip pat nukentėjimo laipsnio, daugiau info žr. Priemonės aprašo 9 punkte.

Q: Tinkamos finansuoti išlaidos?

A: Šilumos siurbliai (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilai (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilai, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektoriai karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos) ir daug kitų. Sąrašas nėra baigtinis, priemonė yra lanksti. Numatyta, kad bus galima įsigyti ir kitą technologinę įrangą bei įrenginius, susijusius su iškastinio kuro naudojimo pakeitimu.

Q: KPI?

A: Projekto ribose turi būti sumažinta bent 20% kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Q: Kam neskiriamos lėšos?

A: Vėjo ir saulės elektrinėms.

Q: Iki kada priimamos paraiškos?

A: Iki 2022 m. spalio 14 d.

Q: Kur galima rasti daugiau informacijos?

A: Informacija APVA svetainėje

A: Priemonės aprašas