Kviečiame į transporto vadybininkų mokymo kursus

„Linavos“ mokymo centras ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ kviečia į kovo mėnesio 20-24 dienomis vyksiančius mokymo kursus. Šie kursai skirti transporto vadybininkams, norintiems įgauti reikiamų žinių bei pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui, kurį išlaikius išduodamas Krovinių ir (ar) keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimas.

Kursai vyks: 2023 03 20 – 24 d. 09:00 – 16:30 val.

REGISTRACIJA

Kaip teigia „Linavos“ mokymo centro direktorė Nijolė Badikonienė, mokymų metu dalyviams bus pateikiama susisteminta literatūra, suteikiama galimybė spręsti testus bei atlikti praktines užduotis, kurios savo turiniu yra panašios į Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) egzamino klausimus ir užduotis. Mokymus ves ilgametę patirtį turintys dėstytojai, savo srities specialistai.

„Įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją kroviniams ar keleiviams vežti, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo turėti darbuotoją – transporto vadybininką, turintį galiojantį profesinės kompetencijos pažymėjimą. Tokių kvalifikuotų transporto vadybininkų poreikis yra labai didelis, tad mūsų siūlomi kursai padeda produktyviai pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui ir juo nesunkiai tapti“, – sako N.Badikonienė.

Mokymų kurso metu nagrinėjamos temos

Pagrindinė kursų dalis:

• Lietuvos Respublikos civilinio ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos;
• reikalavimai akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, ūkinėms bendrijoms;
• rinkodaros, buhalterinės apskaitos ir ekonomikos pagrindai, įskaitant finansinius rodiklius, kuriuos egzamino metu reikia apskaičiuoti;
• mokestiniai reikalavimai ūkio subjektams (pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis, socialinis draudimas);
• įmonių bankroto įstatymo nuostatos;
• reikalavimai motorinių transporto priemonių kategorijoms ir minimaliam vairuotojų amžiui;
• reikalavimai, susiję su vairuotojų sveikatos patikrinimo periodiškumu;
• reikalavimai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijoms ir klasėms pagal konstrukciją;
• reikalavimai, susiję su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų sudedamųjų dalių atitikties įvertinimu, registravimu, privalomąja technine apžiūra ir kt. Kurso metu atliekami praktiniai skaičiavimai pagal pateiktas sąlygas.

Krovinių vežimas vidaus maršrutais:

• kelių transporto kodekso, kelių transporto veiklos licencijavimo nuostatos;
• reikalavimai dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės nuostatos;
• krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo reikalavimai;
• gyvūnų vežimo reikalavimai;
• mokestiniai reikalavimai (mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, kelių naudotojo mokestis „Vinjetės“);
• reikalavimai pradinei ir periodinei vairuotojų profesinei kvalifikacijai ir kt.

Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais:

• krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu reikalavimai;
• Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatos;
• Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatos,
• muitinės procedūros;
• Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų (ETMK) vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo reikalavima;
• sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms nuostatos;
• užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo reikalavimai;
• susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) nuostatos;
• pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimai, vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) techniniais priedais;
• vairuotojų darbo, vairavimo ir poilsio režimo bei apskaitos vedimo reikalavimai pagal Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR), reglamentą (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 ir kt.