Kviečiame teikti pasiūlymus įsakymo projektui dėl nepriekaištingos reputacijos praradimo

Asociacija „Linava“ kviečia savo narius teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) parengtam LTSA direktoriaus įsakymo projektui, kuriuo nurodomi pažeidimai, už kuriuos bausti vežėjai, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas praranda arba gali prarasti nepriekaištingą reputaciją.

Parengtame įsakymo projekte nurodoma, kad nepriekaištingą reputaciją galima prarasti dėl nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, tokių kaip – prekyba žmonėmis, išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms, naudojimosi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, neteisėto praturtėjimo, kontrabandos, muitinės apgaulės, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, profesine ar finansine veikla ir kitų įsakymo projekte išvardytų nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų.

Įsakymo projekte taip pat nurodyti administraciniai nusižengimai, už kuriuos baustas vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas gali prarasti nepriekaištingą reputaciją. Į šią kategoriją patektų nelegalus darbas, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir tvarkos pažeidimas, komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas ir kiti įsakymo projekte nurodyti atvejai.

Su įsakymo projektu galite susipažinti čia: reputacijos sąrašas 4

Prašome asociacijos narius pastabas ir pasiūlymus įsakymo projektui pateikti el. paštu info@linava.lt iki rugpjūčio 16 d.