Lietuvos bankas: mokėjimų tikrinimai įgyvendinant sankcijas turi trukti iki trijų savaičių

Lietuvos bankas praneša susitaręs su Lietuvos bankų asociacija, kad šalyje veikiantys komerciniai bankai dėl tarptautinių sankcijų sustabdytus mokėjimus tipiniu atveju turi patikrinti ne ilgiau nei per tris savaites. Jei dėl objektyvių priežasčių patikrinimas užtruktų – tinkamai informuoti klientą apie mokėjimo sulaikymo eigą ir terminus.

„Finansų įstaigos privalo užtikrinti, kad subjektai, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, neapeitų nustatytų draudimų ir nepasinaudotų finansinėmis paslaugomis. Procesas yra sudėtingas, tam reikia papildomų išteklių ir laiko, tačiau būtina siekti, kad ši prievolė finansų įstaigų klientams sudarytų kuo mažiau nepatogumų. Dėl to su bankais aptarėme tipinių atvejų patikrinimų terminus ir klientų informavimo klausimus“, – Lietuvos banko pranešime sako Simonas Krėpšta, už finansų rinkos dalyvių priežiūrą atsakingas Lietuvos banko valdybos narys.

Lietuvoje veikiančios finansų įstaigos privalo įgyvendinti dėl karo su Ukraina Rusijai ir Baltarusijai taikomas tarptautines sankcijas, ribojamąsias priemones. Dėl jų įgyvendinimo finansų įstaigų klientai gali patirti tam tikrų ribojimų ar nepatogumų, gali sulėtėti operacijų, sandorių vykdymas.

Teisės aktuose nenustatyti konkretūs terminai, per kiek laiko finansų įstaigos turi patikrinti mokėjimą, sustabdytą įgyvendinant tarptautines sankcijas. Tokį terminą nustato pati finansų įstaiga, vertindama riziką, atsižvelgdama į patikrinimui reikalingos informacijos apimtį, kliento pateiktą informaciją, dokumentus ir kitus kriterijus.

Pastaruoju metu Lietuvos bankas gauna finansų įstaigų klientų skundų dėl ilgo mokėjimų tikrinimo ar užlaikymo, pasitaikė skundų dėl pavienių atvejų, kai klientų vardai ir pavardės sutapdavo su sankcionuotų asmenų vardais ir pavardėmis.

„Analizuodamos mokėjimus ir taikydamos ribojimus, finansų įstaigos privalo laikytis bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Pavyzdžiui, jei finansų įstaiga įvardija mokėjimų tikrinimo terminus, ji turėtų šių terminų ir laikytis. Jeigu atsisakoma vykdyti, įskaityti mokėjimus ar jie kitaip ribojami, klientui turi būti pateikta išsami ir aiški informacija“, – sako S. Krėpšta.

Tiesa, neretai mokėjimo patikrinimo terminas priklauso ir nuo to, kaip greitai informacija gaunama iš klientų. Lietuvos bankas rekomenduoja, kad klientai, gavę komercinio banko ar kito finansų rinkos dalyvio prašymą pateikti informaciją ar mokėjimams įvertinti reikalingus dokumentus, pateiktų juos kuo operatyviau ir tokio detalumo ir apimties, kaip yra prašoma. Tai padėtų finansų įstaigoms operatyviau atlikti patikrinimą.