Lietuvos muitinė pateikė naujausią informaciją apie užsienio vežėjų įvažiavimo į Lietuvą tvarką

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais  asociacija „Linava“ dalijasi svarbia informacija iš Lietuvos muitinės, apie tai, kad trečiųjų šalių vežėjas, įvažiuodamas į Lietuvos teritoriją ar išvažiuodamas iš jos, privalo pateikti kelionės leidimą, kuris išduotas transporto priemonės savininkui.

Tvarka taikoma, vadovaujantis susisiekimo ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 3-418 ,,Dėl kelionės leidimų, kurie suteikia teisę užsienio šalyje užregistruotai krovininei transporto priemonei ar transporto priemonių junginiui įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją arba vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, arba vežti krovinį (-ius) į (iš) trečiąsias (-iųjų) šalis (-ių), pildymo ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 8 punktu.

Informuojama, kad vežėjas gali naudoti leidimus ir vykdyti tarptautinius vežimus tik tomis krovininėmis transporto priemonėmis, kurios užregistruotos vežėjo šalyje vežėjo vardu ir turi vežėjo šalies valstybinio registracijos numerio ženklus. Tais atvejais, kai tarptautinis vežimas bus vykdomas krovinine transporto priemone su priekaba arba puspriekabe, nurodytos priekabos arba puspriekabės nebūtinai turi turėti vežėjo šalies valstybinio registracijos numerio ženklus.

Tais atvejais, kai trečiųjų šalių vežėjas, įvažiuodamas į Lietuvos teritoriją ar išvažiuodamas iš jos pateikia kelionės leidimą, kuris išduotas ne transporto priemonės savininkui ir duomenys apie vežėją kelionės leidime ir transporto priemonės registracijos liudijime nesutampa –  transporto priemonė neįleidžiama į Lietuvos Respublikos teritoriją (ir neišleidžiama iš jos).

Muitinės departamentas dėl susiklosčiusios situacijos glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos susisiekimo ministerija bei Lietuvos transporto saugos administracija.