Lietuvos muitinė skirs didesnį dėmesį TIR knygelės pildymui

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi žiniomis iš Lietuvos mutinės, kuri informuoja, kad nuo 2023 m. sausio mėn. detaliau tikrins TIR knygelės pildymą ir pateikiamų jos elektroninių duomenų kokybę.

Lietuvos muitinė primena, kad TIR Konvencijos (1975, Ženeva) Administracinis komitetas 2008 m. priėmė sprendimą dėl 6 ženklų Suderintos nomenklatūros prekės kodo nurodymo TIR knygelėse.

Atsižvelgiant į tai, šalies viduje veikiančiose muitinės įstaigose eksportuojamoms, reeksportuojamoms prekėms ar prekėms, išvežamoms iš laikinojo saugojimo sandėlių, kurioms bus įforminama TIR operacija, muitinė griežčiau tikrins pateiktas TIR knygeles ir jų elektroninius duomenis.

Nustačius, kad TIR knygelės manifeste nenurodyti prekių Suderintos nomenklatūros 4-6 ženklų kodai, bus prašoma patikslinti/papildyti TIR knygelės duomenis, o pateikti jos elektroniniai duomenys bus nepriimami ir prašoma juos taisyti.