„Linava“ kreipėsi į Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką dėl pasibaigusių kvotų klausimo ir keleivinio transporto problemų

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ kreipėsi į Vyriausybės kanclerę Giedrę Balčytytę ir Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką Kazį Starkevičių. Kreipiantis prašoma greičiau spręsti pasibaigusių kvotų klausimą ir keleivinio transporto problemas.

Kreipdamasi į Vyriausybę bei Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką Kazį Starkevičių, asociacija „Linava“ tikisi, jog pavyks suorganizuoti susitikimą, kurio metu sėkmingai būtų aptarti klausimai dėl kvotų ir keleivinio transporto vežėjams kylančių klausimų.

Kreipimesi pabrėžiama, kad 2022-09-19 asociacijos narių atstovai ir darbuotojai susitiko su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministre Monika Navickiene ir aptarė klausimus, dėl nepakankamo kvotų skaičiaus. Buvo akcentuota, kad nustatytos kvotos neleidžia Lietuvos vežėjams dirbti tokiu pajėgumu, kokiu būtų galima padidinus kvotas ar jų atsisakius.

 Atkreipiamas dėmesys, jog per metus LR vežėjai į valstybės biudžetą atneša daugiau nei 792 mln. EUR pelno, o tai sudaro 6,4 proc. visų gautų mokestinių ir kitų įmokų, vertinant pagal 2021 metus. Todėl dėl nustatytų kvotų patiriami dideli iššūkiai bei finansiniai nuostoliai valstybei.

Pabrėžiama ir tai, kad daugelis keleivinio transporto atstovų, dėl sparčiai besikeičiančio teisinio reguliavimo, yra priversti patirti nuostolius, kaip kad, pavyzdžiui, nuo š.m. lapkričio 1 d. įsigyjant naujus autobusus. Visi jie privalo būti pritaikyti neįgaliesiems, kai tuo tarpu infrastruktūra lieka tam nepritaikyta.

O atsižvelgiant į šiuometinę sunkią ekonominę padėtį sprendimus priimančios valdžios institucijos turėtų įsiklausyti į verslininkų pastabas ir rasti kompromisinį variantą naudingą visoms šalims.