„Linava“ vadovybė svarstys Prezidiumo narių skaičiaus mažinimo klausimą paliekant po vieną narį kiekvienam regionui

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovybė, vertindama organizacijos sąnaudas, patiriamas išlaidas bei veiklos organizuotumo produktyvumą, artimiausio Prezidiumo posėdžio metu planuoja kelti klausimą dėl Prezidiumo narių skaičiaus mažinimo. Planuojama, kad narių skaičius būtų mažinamas proporcingai, paliekant po vieną narį vienam regionui, išlaikant vienodas galimybes spręsti rūpimus klausimus. Jei Prezidiumo narių skaičiaus mažinimo sprendimas būtų priimtas, per metus asociacijai tai leistų sutaupyti keliasdešimt tūkstančių eurų. 

 Norint tai padaryti, svarbus ne tik Prezidiumo pritarimas, bet ir asociacijos įstatų korekcijos, kurios leistų sumažinti Prezidiumo narių skaičių ir taip optimizuoti organizacijos lėšas.

Įtampa šalies ekonomikoje, kurią kelia sparčiai didėjanti infliacija, palietė ir visą transporto bei logistikos sektorių. Ne išimtis ir asociacija „Linava“, kuriai nuolat tenka ieškoti būdų, kaip sumažinti išlaidų eilutėse esančius skaičius.

Pagal asociacijos įstatus šiuo metu prezidiumą sudaro 11 narių. Skaičiuojama, kad, pavyzdžiui, sumažinus prezidiumo narių skaičių trimis asmenimis, per metus būtų sutaupoma maždaug 65 tūkst. EUR.

Asociacijos generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, praktika rodo, jog nepaisant to, kad visiems Prezidiumo nariams mokamas atlygis ir suteikiamos socialinės garantijos,  ne visi vienuolika Prezidiumo narių, dėl įvairių priežasčių, pakankamai aktyviai įsitraukia į asociacijos veiklą bei prisideda kuriant pridėtinę vertę ne tik „Linavai“, bet ir vežėjų bendruomenei.

„Pagrindinis asociacijos uždavinys yra nuolat atstovauti šalies transporto ir logistikos įmonių interesus, bendrauti su šalies institucijomis, teikti joms pasiūlymus, dalyvauti darbo grupėse, pasitarimuose, kai sprendžiami šio verslo bendruomenei svarbūs klausimai, operatyviai reaguoti į priimamus ar planuojamus priimti sprendimus. Tad būtinas aktyvus visų Prezidiumo narių įsitraukimas ir susitelkimas“, – sako Z.Buivydas.

Pasak jo, pastebėta, kad per mažas įsitraukimas į sprendimus kai kuriais atvejais netgi trikdo asociacijos veiklą – blokuojami siūlymai, kurie gerintų vežėjų bendruomenės atstovavimą, o ką jau kalbėti apie tai, kad ne visi atstovauja sektoriaus interesus bendraujant su institucijomis.

Tam tikrais atvejais, kai Prezidiumo narys ar nariai nedalyvauja pasitarimuose, stokoja iniciatyvos bei aktyvumo asociacijai priimant svarbius sprendimus, yra trikdomas produktyvus asociacijos „Linava“ darbas, kuri vienija daugiau nei 700 šalies transporto ir logistikos įmonių.