Linavos“ mokymo centras kviečia į kovo mėnesio mokymus

„Linavos“ mokymo centras bei Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ kviečia itin produktyviai pasitikti pavasarį bei įgyti naujų, naudingų žinių padėsiančių darbuose. Transporto ir logistikos sektoriaus vadovai ir darbuotojai kviečiami dalyvauti kovo mėnesio mokymuose.

Pasak „Linavos“ mokymo centro direktorės Nijolės Badikonienės, prasidėjus pavasariui ir bundant gamtai, daugumoje įmonių suintensyvėja darbai. Tai ypač liečia transporto ir logistikos sektorių, kuris yra dinamiškas ir nuolat besikeičiantis. Tad mokymai suteikia daugiau galimybių žinoti naujausias tendencijas bei išlikti produktyviems.

„Mūsų tikslas – organizuoti mokymus remiantis naujausiais teisės aktais ir planuojamais jų pakeitimais, įsiklausius į sektoriuje dirbančių žmonių pastebėjimus bei poreikius. Suteikti žinių, kurios produktyviau leistų dirbti tiek vadovams, tiek ir darbuotojams. Tad šių mokymų turinys bus naudingas absoliučiai visiems“,  – sako „Linavos“ mokymo centro direktorė.

Kovo 5 d.  08:30 – 17:00 val. MOKYMO KURSAI EKSPEDICIJOS VADYBOS SPECIALISTAMS (GYVAI), skirti tiek pradedantiems, tiek ir pažengusiems. 

Dienos trukmės mokymo kursai suteiks naudingų teorinių žinių ir reikalingų įgūdžių, seminaro metu bus atliekamos praktinės užduotys. Lektorė – „TERMINALAS LT“ direktorė IRINA DULEVA.

REGISTRACIJA

Pagrindinės mokymų temos:

 1. Ekspedicijos vadybininko psichologinis portretas, darbo užduotys, pagrindinės sąvokos ir terminologija.
 2. Transporto priemonių aprašymas: trumpa apžvalga, tikrieji ir skaičiuojamieji krovumo parametrai, jų palyginimas, tinkamos transporto priemonės parinkimas. Praktinė užduotis.
 3. Ekspeditoriaus dokumentacija: pervežimo sutartis, CMR važtaraštis ir kiti krovinį lydintys dokumentai. Daliniai kroviniai: pagrindinės sąvokos, kainodara, agentai (partneriai). Praktinė užduotis.
 4. Logistika: pagrindinės sąvokos (logistikos grandis, 3 PL pervežimai, šiuolaikinių naujovių apžvalga).
 5. Sandėliai: pagrindiniai tipai, charakteristikos, tinkamo sandėlio parinkimo kriterijai. Incoterms sąlygos: apibrėžimas, trumpa apžvalga. Praktinė užduotis.
 6. CMR konvencija: apžvalga, taikymo sritis, aktualijos (pretenzijų pateikimo terminai, krovinio pristatymo terminai ir pan.).
 7. Krovinių draudimas: CMR draudimas, krovinio draudimas, ekspeditoriaus atsakomybės draudimas.
 8. Muitinės procedūros: apžvalga, ypatumai ir apribojimai.

Seminaro vieta – „Linavos“ mokymo centras, Jankiškių 41, Vilnius.

Dalyvio mokestis – 115 Eur (0 PVM tarifas).

„LINAVOS“ mokymo centre organizuojami savaitės trukmės transporto vadybininkų mokymai – pasiruošimas profesinės kompetencijos egzamino laikymui LTSA.  Įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją kroviniams ar keleiviams vežti, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 str., t. y. įmonė privalo turėti darbuotoją (transporto vadybininką), turintį galiojantį profesinės kompetencijos pažymėjimą. Juo gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas įmonės darbuotojas. 

Kovo 25 – kovo 29 d. 9:00 – 16:30  MOKYMO KURSAI TRANSPORTO VADYBININKAMS (pilnas mokymo kursas)

KROVINIŲ VEŽIMUI  REGISTRACIJA

Pagrindinė kursų dalis.

Krovinių vežimas vidaus maršrutais.

Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais.

KELEIVIŲ VEŽIMUI    REGISTRACIJA

Pagrindinė kursų dalis.

Keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais.

Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais.

Kovo 25 – 27 d. 9:00 – 16:30  ĮVADINIS KURSAS PRADEDANTIESIEMS TRANSPORTO VADYBININKAMS (3 dienų trukmės kursai)  REGISTRACIJA

Kovo 26 d. 9:00 – 12:00 SEMINARAS „TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO KELIAIS SUTARTIES KONVENCIJA (CMR)“  REGISTRACIJA

Seminaras suteiks naujausių teisinių žinių ir praktinių įgūdžių apie CMR konvencijos taikymą bei ypatumus. Lektorė – advokatė Aurelija Vingrienė.
Pagrindinės temos:

 • CMR konvencijos taikymo sritis.
 • Važtaraštis.
 • Krovinio priėmimas ir pristatymas.
 • Disponavimas kroviniu.
 • Vežėjo atsakomybė.
 • Pervežimai, kuriuos paeiliui vykdo keletas vežėjų.
 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas.
 • Praktinės užduotys.

Kovo 26 d. 13:00 – 16:30 SEMINARAS „VAIRUOTOJŲ VAIRAVIMO, DARBO IR POILSIO REŽIMAS (AETR)“  REGISTRACIJA

Seminaras suteiks naujausių žinių ir praktinių įgūdžių apie transporto vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, jos kontrolės įrenginių naudojimo tvarką ir ypatumus, sankcijas už AETR pažeidimus. Lektorius – AETR ekspertas Valdas Kazlauskas.

Pagrindinės temos:

 • Darbą ir poilsį reglamentuojančių dokumentų taikymo sritys, išimtys taikomos tam tikroms transporto priemonėms.
 • Vairavimo trukmė, pertraukos.
 • Kasdienio ir kassavaitinio poilsio, specialių sąlygų taikymas.
 • Darbo ir poilsio laiko ypatumai Lietuvos Respublikoje, jų taikymo išimtys;
 • Kontrolės įrenginiai, tachografams taikomi reikalavimai.
 • Registracijos lapai.
 • Skaitmeninio tachografo galimybės.
 • Skaitmeninio tachografo kortelės.
 • Duomenų saugojimas ir pateikimas.
 • Sankcijos už darbo ir poilsio režimo nesilaikymą.

ADR MOKYMO KURSAI 

A1. PAGRINDINIS MOKYMO KURSAS PAVOJINGIEMS KROVINIAMS VEŽTI. A2, A3, A4 MOKYMAI PAGAL POREIKĮ.

Dalyvio mokestis: asociacijos Linava nariams – 105 Eur (0 PVM), ne nariams – 115 Eur (0 PVM).

Kovo 4 – 7 d. 9:00 – 16:30  REGISTRACIJA

Kovo 18 – 21 d. 9:00 – 16:30  REGISTRACIJA

Kovo 25 – 28 d. 9:00 – 16:30  REGISTRACIJA

SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMO KURSAS (M)

Kovo 12 – 15 d. 9:00 – 16:30   REGISTRACIJA

„95 KODO“ MOKYMAI organizuojami kiekvieną savaitę.

Daugiau informacijos Jums suteiksime tel. +370 611 24413 arba el. paštu mc@linava.lt